Liten guide till låssystem

Liten guide till låssystem

Vad är ett låssystem? Är låssystem detsamma som passersystem? Vilka typer av låssystem finns det? Du hittar svaren i denna artikel.

I denna artikel tittar vi närmare på begreppet låssystem. Vi ska reda ut skillnaden mellan låssystem och passersystem, och titta på olika typer av låssystem.

Detta är ett låssystem

Låt oss börja från början och förklara vad ett låssystem är.

Ett låssystem är flera lås med tillhörande nycklar, där de flesta nycklar bara kan öppna enskilda lås, vissa kan öppna flera men inte alla och några kan öppna alla lås.

En nyckel som kan öppna flera men inte alla lås kallas grupphuvudnyckel eller servicenyckel.

En nyckel som kan öppna alla lås kallas huvudnyckel.

Mekaniskt låssystem

I ett mekaniskt låssystem används en fysisk nyckel både för att visa behörighet (genom innehav av nyckeln) och att fysiskt öppna låset. Självaste manövrerandet av låset görs genom att vrida nyckeln. Lär dig mer om mekaniska låssystem.

Elektroniska låssystem

I ett elektroniskt låssystem används en kod för att visa behörighet. Koden kan knappas in på ett kodlås, överföras magnetiskt från passerkort som dras genom en läsare eller överföras med närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) från passerkort eller nyckelbricka som hålls mot en läsare. Ofta kombineras kodlås med passerkort eller nyckelbricka för ökad säkerhet. Självaste manövrerandet av låset görs av en elmotor. Lär dig mer om kodlås.

Elektromekanisk låssystem

I elektromekaniska låssystem används fysisk nyckel med kod. För att öppna ett lås måste man både ha en fysisk nyckel som passar och nyckeln ska vara programmerad med rätt kod. Självaste manövrerandet av låset görs genom att vrida nyckeln. Lär dig mer om elektromekaniska låssystem.

Digitala låssystem

I ett digitalt låssystem används en app i mobilen (eller en webbplats) för att öppna och stänga ett lås. Behörigheten fastställs genom att innehavaren har loggat in på appen, vilken kan ske traditionellt med användarnamn och lösenord eller biometriskt (tumavtryck eller ansiktsigenkänning). När behörigheten är fastställd och användaren klickar på en knapp för att låsa upp eller låsa skickas en radiosignal med bluetooth till låset vars elmotor manövrerar låset. Lär dig mer om digitala lås.

Biometriska låssystem

I ett biometriskt låssystem är brukaren sin egen nyckel. Låssystemet använder fingeravtryck, ansiktsigenkänning, irisavläsning eller liknande för att fastställa identitet. Om personen är behörig att öppna eller stänga låset gör en elmotor det.

Skillnad mellan låssystem och passersystem

En vanlig missuppfattningen är att låssystem och passersystem är samma sak. Det är de inte.

Låssystem öppnar och låser en enskild dörr. För att öppna eller låsa en dörr måste man ha en nyckel, som antingen kan vara mekanisk, elektronisk, digital eller biometrisk.

Passersystem är flera låssystem med elektroniska, digitala eller biometriska nycklar. Vilken nyckel som kan manövrera vilket lås hanteras centralt i ett program eller på en webbplats. Passersystem kan även kopplas ihop med inbrottslarm och kamerabevakning. Läs mer om passersystem.

Lilla låsordlistan

Bakkantssäkring

Man säkrar dörren på gångjärnssidan med bakkantsbeslag eller dörrdubb, så att ingen kan lyfta av dörren från dess gångjärn.

Brytskydd

Brytskydd minimerar möjligheten att komma in med brytverktyg i dörrspringan.

Dörrstängare

Den bästa branddörren och det säkraste låset i världen skyddar inte mot brand eller inbrott om dörren står öppen. Därför behövs mekaniska dörrstängare för att inbrottsskyddet och brandskyddet ska fungera i en byggnad.

Förstärkningsbehör

Det är en dubbelsidig stålplåt som förstärker dörrens konstruktion runt låset.

Lika låsning

Det är när en och samma nyckel kan användas till flera lås.

Regel

Det rörliga stycket förs in i slutblecket när du låser dörren. Kan även kallas för kolv. Finns i en många olika varianter: rak regel, hakregel, fallregel, kilkolv med mera.

SCD

En stämpel som cylindern får om den är borrskyddad.

Slutbleck

Slutblecket sitter i dörrkarmen. Det är där regeln förs in när du låser dörren.

Spärrknapp

Ett tvåfunktionslås har ett vred på insidan av dörren som man kan öppna dörren med. Med hjälp av spärrknappen sätter man vredet ur funktion, så att dörren inte går att öppna inifrån.

Tillhållarlås

Ett lås som du låser med nyckel från både in- och utsidan av dörren. Det kallas även för polislås eller säkerhetslås.

Tvåfunktionslås

Ett lås med vred på insidan av dörren. Det kan ställas så att låset inte går att öppna från insidan när man låst från utsidan. Kalls även hemma/borta-låsning.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

[addtoany]

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin