Brandvarningssystem med trådlösa brandvarnare

SafeTeam lanserar trådlöst brandvarningssystem – helt nytt på svenska marknaden

Som första återförsäljare i Sverige lanserar SafeTeam en helt ny brandskyddslösning – ett trådlöst, kollektivt brandvarningssystem.

Vid brand i ett flerfamiljshus larmar samtliga berörda brandvarnare, i hela huset. Grannar informeras även via en mobilapp. Denna kollektiva brandvarning gör att grannar snabbt kan hjälpa till att släcka en eld – innan den hunnit sprida sig. Det räddar inte bara liv, utan begränsar även skador på fastigheten. Skadebegränsning sparar pengar, både vid efterföljande reparationer och om boende slipper flytta till tillfälliga evakueringsbostäder.

Vi tror stenhårt på denna produkt. Den är perfekt för flerfamiljshus där fastighetsägaren har lagkrav på sig gällande brandvarning, men där det i praktiken är svårt att kontrollera att alla boende har fungerande brandvarnare. Med vår nya lösning ökas tryggheten, för både fastighetsägare och boende.

Victor Muszynski, inköpschef SafeTeam

Vanligt att batterier inte byts i vanliga brandvarnare

I ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som, enligt lag, ansvarar för brandskyddet. Vanligtvis förlitar man sig på att varje lägenhet har vanliga brandvarnare uppsatta i taket. Men hur vet man att alla brandvarnare i huset verkligen fungerar – och har fungerande batterier?

Brandvarningssystem som kommunicerar via internet

Nu lanserar SafeTeam ett helt trådlöst brandvarningssystem där samtliga brandvarnare i en fastighet kommunicerar via wifi och lågfrekvent radio. Via internet får fastighetsägaren information om status på samtliga enheter, samt direkt information om något händer.

Kollektiv brandvarning till grannar via mobilapp

Brandvarningssystemet är dessutom mycket säkrare än vanliga brandvarnare. Alla enheterna kommunicerar nämligen med varandra. En pushnotis skickas automatiskt till förvalda mottagare vid rökutveckling. I sina mobiltelefoner får då grannarna veta i vems lägenhet det brinner samt en utrymningsinstruktion.

Pushnotiser kan även skickas till familj och vänner samt till larmcentral.

Inga falsklarm om någon bara bränt vid maten på spisen

Tekniken är oerhört smart. Systemet varnar inte bara vid rökutveckling. Det kan även känna av om det är mycket eller lite rök. Och om rökutvecklingen ökar eller minskar. Larm mellan lägenheter kan även ställas in med viss fördröjning, samt zonindelas. På så sätt undviks falsklarm.

Utöver rökdetektion övervakar systemet även temperatur, luftfuktighet, rörelse och batteristatus.

Installerat och klart på ca 15 minuter

Eftersom brandvarningssystemet är helt trådlöst och inte har någon centralenhet krävs ingen kabeldragning. Installationen är därför mycket kostnadseffektiv.

Produkten har redan räddat liv

Produkten är utvecklad och tillverkad i Skandinavien. I Norge har över 10 000 installationer genomförts och produkten har redan bidragit till att rädda flera liv. Det har skett genom att grannen varit snabbast på plats – snabbare än räddningstjänsten. Grannen har hjälpt till att varna, utrymma och ringa 112.

Ytterligare fördelar är att lösningen även kan fungera som ett enklare inbrottslarm, eftersom brandvarnarna är försedda med rörelsedetektorer. Och mätning av luftfuktighet gör att systemet kan upptäcka om luftfuktigheten ökar, till exempel vid en vattenläcka.

Victor Muszynski, inköpschef SafeTeam

Läs mer:

Brandvarningssystem | SafeTeam

Så här fungerar smarta brandvarnare

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Victor Muszynski
inköpschef SafeTeam

031-724 23 08

victor.muszynski@safeteam.se