Brandvarnare kopplas till wifi-nätverk

Wifi-uppkopplade brandvarnare har fått goda resultat i forskningsprojekt

SafeTeams brandvarningssystem från Sfty har testats av HSB Living Lab. Testet har pågått sedan våren 2019 och gått ut på att testa den nya tekniken i en verklig miljö. Huset är ett innovativt boende, där olika forskningsprojekt pågår tillsammans med förvaltare, Brf-styrelse/hyresvärd och de boende i huset.

Smart multilarm

Brandvarningssystemet är ett smart multilarm, som utöver brandvarning, även fungerar som ett enklare inbrottslarm. Brandvarnarna är uppkopplade mot wifi och varnar även grannar om det börjar brinna. Lösningen kommunicerar via en mobilapp till de boende och via ett webbgränssnitt till förvaltare/fastighetsägare.

Testat av HSB Living Lab

I forskningsprojektet på HSB Living Lab har man undersökt om man upplever brandvarningssystemet som en tryggare lösning, jämfört med vanliga brandvarnare, samt hur underhåll, användarvänlighet och driftsäkerhet fungerar.

HSB Living Lab skriver om projektet:

Testerna i HSB Living Lab har visat att systemet fungerar bra, där brand- och inbrottslarm samt kommunikation mellan enheterna har testats och utvärderats.

HSB Living Lab

Intresse hos Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC

Intresset för det innovativa brandvarningssystemet ökar och allt fler Brf:er väljer att installera denna lösning. Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) testar nu systemet och närmast installerar SafeTeam brandvarningssystemet hos Brf Schillerska Tomten i Göteborg i februari, i samarbete med Sfty.

Relaterat innehåll

Läs mer om projektet på HSB Living Lab

Läs mer om brandvarningssystemet/multilarmet

 

För mer information kontakta gärna


Victor Muszynski
inköpschef, SafeTeam

031-724 23 08

victor.muszynski@safeteam.se