Kort utbildning till säkert jobb som Låstekniker

SLR Yrkesintroduktion Låstekniker är en ettårig lärlingsutbildning där vi på SafeTeam tar emot elever för yrkesutbildning på plats hos oss. Eleven får en grundutbildning till yrket låstekniker/låssmed.

SLR Yrkesintroduktion Låstekniker – så går det till

Hela utbildningen genomförs på SafeTeam och består av praktik samt teoristudier i SLR:s läroböcker. Eleven får en av SafeTeams erfarna låssmeder som handledare. Han eller hon blir ett personligt stöd åt eleven genom hela utbildningen. Anställningsformen kallas yrkesintroduktionsanställning. Under den tidsbegränsade anställningen erhåller eleven lärlingslön.

Utbildningsplan och e-learningplattform

Utbildningen följer en kvalitetssäkrad utbildningsplan från SLR. Utbildningen är webbaserad, vilket innebär att både elev och handledare hos SafeTeam använder sig av SLR:s unika e-learningplattform. Utbildningen följs upp genom månadsavstämningar mellan handledare och elev. Elevens framsteg under året registreras i det webbaserade verktyget.

Branschintyg utfärdat av SLR

I slutet av studieåret ska eleven klara alla praktiska moment självständigt. Efter ett godkänt sista teoriprov får eleven ett intyg om genomförd grundutbildning. Efter avslutad lärlingsperiod finns goda chanser till fortsatt jobb på SafeTeam.

Vi ser ett stort rekryteringsbehov framöver och välkomnar nu ett flertal lärlingar till oss. Hos oss får du goda förutsättningar för vidare kompetensutveckling och ett yrke att växa i, i många år framöver.

Maria Svenberg, personalchef på SafeTeam

 

Kurser i utbildningen

I utbildningsplanen för SLR YI Låstekniker ingår följande kurser:

 • Låscylindrar
 • Tillverkning av cylinderlåsnycklar
 • Tillverkning av övriga cylinderlåsnycklar
 • Tillhållarlås
 • Cylinderlås
 • Tillverkning av tillhållarnycklar
 • Värdeförvaringsenheter
 • Bestämmelser, regler och yrkesetik
 • Elektromekaniska lås
 • Dörrstängare
 • Kodlås och kortläsare
 • Installation i trädörrar och karmar
 • Installation i metalldörrar och karmar
 • Installation av elektromekaniska lås
 • Installation av kodlås och kortläsare
 • Installation av dörrstängare

 

Vill du jobba som lärling hos oss?

Connecta med oss på vår karriärsida så hör vi av oss när lediga lärlingsplatser dyker upp.