Kameraövervakning skyddar från inbrott och skadegörelse

Kameraövervakning är en effektiv säkerhetsåtgärd för ökad trygghet som innebär ett både proaktivt och aktivt inbrottsskydd.

Har ni problem med skadegörelse och klotter? Olaga intrång på bakgården? Bilinbrott i parkeringshuset? Stöld eller snatteri? SafeTeam erbjuder kameraövervakning för arbetsplatser, flerbostadshus och offentliga fastigheter. Vi hjälper er att ta fram den kameralösning som passar er bäst, med kameraövervakning utomhus såväl som inomhus.

Certifierad anläggarfirma av CCTV

Vi är en SCAB-certifierad anläggarfirma av CCTV. Det innebär att vår personal, våra kvalitetssystem och våra lokaler uppfyller ställda krav hos Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF).

Certifierad behörig ingenjör CCTV

Vi har personal som är certifierad behörig ingenjör inom CCTV vilket är ytterligare ett kvitto på vår kompetens inom kameraövervakning. Denna personcertifiering säkerställer utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap hos vår personal.

Ikon från SCAB Behörig ingenjör CCTV

När krävs tillstånd för kamerabevakning?

Gör vårt enkla test där du får svar på om din verksamhet behöver ansöka om tillstånd, eller ej, för att kameraövervaka.

Få svar direkt

Varför kameraövervaka?

Kameraövervakning används för att:

 • avskräcka från brott
 • verifiera larm/falsklarm
 • kontrollera in- och utpassering
 • underlätta identifiering vid brottsutredningar
 • analysera rörelsemönster
 • öka tryggheten.

När får man kameraövervaka?

Syftet med kameraövervakning utomhus och inomhus ska vara att motverka brott eller olyckor. Nyttan med kameraövervakningen, på exempelvis en arbetsplats, i ett flerbostadshus eller offentlig fastighet, ska också väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den medför.

Ny kamerabevakningslag i samband med GDPR 2018

I samband med den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kom även en ny svensk lag för kameraövervakning 2018, den nya kamerabevakningslagen.

Sedan dess slipper många att ansöka om tillstånd för att få installera CCTV och kameraövervaka. Men samtidigt måste kraven i dataskyddsförordningen uppfyllas. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd man har för sin kameraövervakning. Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om sin kameraövervakning.

Innan man monterar CCTV/bevakningskameror måste man även vidta andra säkerhetstryggande åtgärder. Sådana åtgärder kan vara förbättrad belysning, nedklippta buskar, staket, lås, larm m.m.

Rättsligt stöd enligt Kamerabevakningslagen

För att få kamerabevaka ett område dit allmänheten har tillträde krävs att en behovsanalys genomförs. Analysen ska visa att behovet av kameraövervakningen utomhus eller inomhus väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan bli övervakade.

Vi hjälper er att utföra behovsanalys och kravspecifikation för kameraövervakning

Vi är väl insatta i regelverken kring kameraövervakning. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp med formalian. Vi hjälper gärna till!

Kostnadsbesparingar med hjälp av kameraövervakning

Besparingar som direkt kan kopplas till en investering i kameraövervakning är skyddet av er egendom:

 • förebyggda inbrott
 • färre stölder
 • minskad skadegörelse.

Utöver det kommer besparingar i form av:

 • färre väktarutryckningar
 • mindre krångel för fastighetsskötare/vaktmästare eller annan person som ska hantera en inbrottsskada eller vandalism
 • säkerställd produktionstid som annars skulle störas av en skada.

Och glöm inte de mjuka värdena! Kameraövervakning fyller en viktig funktion för upplevd trygghet och för att ha en hel och ren arbetsplats att gå till.

Larm med kameraövervakning på arbetsplatsen – en effektiv lösning

Kameraövervakning på arbetsplatsen kan med fördel kopplas ihop med lokalens larmsystem. Kamerorna kan då till exempel styras så att de endast filmar i händelse av larm.

Vid utlöst larm kan företagsinnehavaren, alternativt larmcentralen, genom livebilder snabbt skaffa sig en uppfattning om situationen; orsaken till larm, hur akut situationen är samt avstyra eventuell utryckning till följd av falsklarm.

Med hjälp av videoanalys kan kamerorna även aktivera larm för specifika händelser, exempelvis en brand, om någon uppehåller sig onormalt länge inom ett visst område eller tillsammans med tillträdesstyrning.

Fördelar med kameraövervakning för en arbetsplats

Vid installation av kameraövervakning på en arbetsplats är det viktigt att skydda personer mot obefogade intrång i den personliga integriteten. Ni behöver göra en behovsanalys och ibland söka tillstånd enligt Kamerabevakningslagen. Om det finns ett berättigat ändamål kan ni installera kameror på er arbetsplats. Kamerorna kan då bidra till följande fördelar:

 • Det ökar säkerheten – Övervakningskameror vid in- och utgångar och inuti lokalen innebär en ökad säkerhet där ni kan kontrollera vem som går in och ut ur byggnaden vilket avskräcker inkräktare och skapar en säkrare miljö för de anställda.
 • Det kan minska brott på arbetsplatsen – Kameraövervakning på en arbetsplats kan minska antalet incidenter av brott på arbetsplatsen, både externa och interna. 
 • Det kan förhindra trakasserier och våld – Kameraövervakning på arbetsplatsen kan avskräcka potentiella gärningsmän från att utöva våld och trakasserier mot anställda. Det kan också underlätta för att ställa gärningsmannen till svars om en incident inträffat.
 • Det kan främja en trygg arbetskultur – Anställda som är medvetna om kameraövervakningen och andra övervakningstekniker kan uppleva en ökad trygghet under arbetspasset.

Märkesoberoende leverantör av kameraövervakning

Vi installerar kameror av alla etablerade märken på marknaden.

 • Axis
 • Avigilon
 • Flir
 • Milestone
 • Samsung
 • ExacqVision

Integrera med övrig säkerhetsteknik och dra ännu mer nytta av er kameraanläggning

Ni får ut ännu mer av er kameralösning om den integreras med övriga säkerhetssystem i huset. Utnyttja vår breda kompetens inom kameraövervakning utomhus och inomhus! Vi ger er gärna förslag på hur era kameror kan ”prata” med övrig säkerhetsteknik.

 • Kameraövervakning + Inbrottslarm + Brandlarm

  Om ni integrerar er kameraövervakning med inbrottslarm och brandlarm kan utryckning endast påkallas då behovet är verifierat genom kamerabilder. Onödiga falsklarm undviks.

 • Kameraövervakning + Porttelefoni

  Kameraövervakning kan fungera som en kommunikationskanal med besökare i bild och ljud. Ni ser livebilder på era besökare och får bättre kontroll på vem som släpps in.

 • Kameraövervakning + Passersystem + Larm

  Med ett totalt integrerat säkerhetssystem kan en kedja av automatiska åtgärder kopplas ihop. Ett aktiverat larm kan både styra dörrar och starta kameraövervakning som sedan kommuniceras med fastighetsägare eller larmcentral.

Vanliga frågor om kameraövervakning

 • Vilka fabrikat av kameror monterar ni?

  Vi installerar kameraövervakning av alla etablerade märken på marknaden: Axis, Avigilon, Sony, Flir, Hik vision, Milestone, Samsung och ExacqVision.

 • Installerar ni trådlösa övervakningskameror?

  För företag som efterfrågar en professionell kameralösning förespråkar vi ett kabeldraget kamerabevakningssystem. Det blir ofta en säkrare lösning, då man inte behöver förlita sig till ett trådlöst nätverk. Trådlösa signaler kan störas av väder, annan teknisk utrustning, dålig täckning m.m. Men ibland finns inte möjlighet till ett helt kabeldraget kamerasystem på grund av förutsättningarna i området som ska övervakas. Då kan vi använda trådlösa länkar i kamerasystemet, t.ex. mellan en kamera och inspelningsenheten.

 • Kan man beställa kameraövervakningsskyltar av er?

  Om vi har gjort installation eller service av er kameraanläggning är det inga problem att beställa fler kameraskyltar av oss. Ta kontakt med din kontaktperson eller maila till info@safeteam.se.

 • Har ni kameror som kan upptäcka brand?

  Ja, med hjälp av videoanalys är denna funktion fullt möjlig. En larmcentral tar sedan del av kamerabilderna och utför åtgärd utifrån vad de ser.

 • Vad kostar det?

  Detta är en av våra vanligaste frågor. Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen, som passar era behov på bästa sätt. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. För att kunna lämna pris gör vi ofta ett platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi gratis. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta projektörer. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök.

fraga-oss-om-sakerhet

Ta hjälp av SafeTeam för en inbrottsförebyggande kameralösning

Våra CCTV-experter kan hjälpa er med en effektiv och kundanpassad lösning med kameraövervakning utomhus, såväl som inomhus. Vi har lång erfarenhet av kameraövervakning för arbetsplatser, butiker, industrilokaler och andra fastigheter/platser.

Vill du veta mer om kameraövervakning?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

  • Är du privatperson är du välkommen att kontakta någon av våra butiker direkt.
  • När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.