Integritetspolicy

Allmänt

När begreppen ”vi/oss/vår” används avser vi SafeTeam-koncernen med tillhörande bolag och huvudkontor på Herkulesgatan 1A i Göteborg. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Mölndal, Trollhättan och Stenungsund samt erbjuder rikstäckande verksamhet över hela Sverige med hjälp av våra Partners via SafeTeam Retail- & Rikskunder.

SafeTeam värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du på olika sätt kommer i kontakt med oss. Här kan du även läsa om dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor gällande personuppgiftsbehandling.

Syfte

SafeTeams ändamål med behandling av dina personuppgifter är flera, men allra vanligast förekommande är att vi behöver vissa uppgifter om dig för att kunna utföra uppdrag åt dig som kund. Vi behöver t ex och spara uppgifter för att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav. Vilka uppgifter som samlas in och för vilket syfte anges av tabellen nedan.

Vem är ansvarig?

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är SafeTeam i Sverige AB med organisationsnummer 556336 – 1681.

Personliga uppgifter

Uppgifter som vi samlar in om dig

Vi tar automatiskt emot och sparar viss information när du besöker vår webbplats. Till exempel använder vi cookies (läs mer om vår hantering av cookies) och vi erhåller viss typ av information då din webbläsare kommunicerar med vår webbplats.

Uppgifter som du lämnar till oss

SafeTeam samlar in uppgifter om dig som kund som du lämnar t ex när du genomför ett köp i någon av våra butiker, anlitar oss för projekt, jouruppdrag, kontaktar oss i olika frågor eller när du deltar i event och tävlingar. Dessa uppgifter innehåller oftast information om ditt namn, telefonnummer, e-postadress, användardata samt i vissa fall var du är anställd och betalningsinformation.

Information från andra källor

Vi kan samla in och kombinera information om dig, t.ex. ditt namn, e-postadress, plats, IP-adress, din användning av sociala medier och demografiska profil genom att söka på internet eller genom att använda tredjepartsverktyg.

Delar vi dina uppgifter med andra?

Franchisetagare och samarbetspartners

Vi kan även behöva dela dina uppgifter med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden, t ex våra franchisetagare, partners eller leverantörer. Ändamålen med behandlingen kan vara exempelvis utförande av kunduppdrag. SafeTeam utgör som utgångspunkt den ansvariga parten för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Våra tredjeparts tjänsteleverantörer

Ibland behöver vi även dela dina uppgifter med tredje part för att utföra olika uppgifter och aktiviteter på vår begäran, t ex:

 • Support från infrastrukturleverantörer t ex gällande affärssystem, webhotell etc.
 • E-postkommunikation
 • Rekryteringspartners
 • Plattformar för digitala möten
 • Marknadsföringstjänster

Webbplatsanalys

För analys av webbplatstrafik använder vi oss av tredjepartsleverantörer som Google Analytics. Med hjälp av Googles teknik tillsammans med ditt IP-nummer kan vi mäta trafik och användartrender på våra webbplatser i syfte att förbättra vår kommunikation till våra webbplatsbesökare. Lagringstiden varierar men är som standard 26 månader. Här kan du läsa om Googles Integritets och användarvillkor: https://policies.google.com/ Du kan välja att installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out för att förhindra datainsamling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Se även denna information från Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Användarspårning

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Övriga mottagare

Det kan finnas tillfällen då SafeTeam behöver dela dina personuppgifter med andra mottagare för att uppfylla rättsliga skyldigheter och krav. Exempel på sådana mottagare kan vara certifieringsorgan, myndigheter, domstol, polis och potentiella köpare eller säljare vid en eventuell försäljning av företaget.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Läs om varför vi hanterar dina personuppgifter (ladda ner pdf)

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

SafeTeam arbetar med både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, t ex:

 • Brandväggar, virusskydd och program för att upptäcka avvikande beteende i sårbara system
 • Personliga inloggningar och behörighetsstyrd åtkomst till samtliga system och lagringsmedia
 • Rutiner för hantering av lagringsmedia.

Förändringar i Integritetspolicyn

Eftersom vår verksamhet och omvärlden ständigt förändras så kommer även förändringar att ske i denna Integritetspolicy, besök därför gärna vår hemsida då och då för att hålla dig uppdaterad och ta del av dessa.

Schrems II och överföring av personuppgifter till tredje land

SafeTeam bevakar noggrant utvecklingen, ny information och nya riktlinjer som följer med anledning av domen. Just nu arbetar vi med att riskbedöma vårt befintliga läge. Vi har påbörjat en djupare kartläggning och handlingsplan enligt råden från EDPB och ser över samtliga befintliga avtal och samarbeten.

Rätt till information, tillgång, rättelse, begränsning, radering, invändning och dataportabilitet

Du har rätt till att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål detta sker.

Du har rätt att få information om bland annat om vilka personuppgifterna är, ändamålen med behandlingen, varifrån uppgifterna kommer, till vilka mottagare som uppgifterna har eller kommer att lämnas ut samt rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter.

Rätten till radering gäller information som inte berör bokföringsunderlag eller annan information som krävs för att kunna uppfylla lagar och bestämmelser mot dig som kund och myndigheter, exempelvis Skatteverket.

Om du vill göra en begäran angående dina personuppgifter till oss behöver vi på ett lämpligt sätt kunna styrka din identitet. Du behöver i din begäran uppge:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnr
 • Underskrift

Du kan styrka din identitet genom något av följande alternativ:

 1. Skicka post till oss på nedanstående adress. Begäran behöver då vara signerad med din namnteckning.

Att: DATASKYDD
SafeTeam i Sverige AB
Herkulesgatan 1 A
41703 Göteborg

 1. Skicka mail till oss. Din begäran behöver vara elektroniskt signerad. I samband med att vi lämnar ut uppgifterna till dig via e-signering kommer du att behöva legitimera dig med Bank-ID.
 2. Besöka något av våra kontor och uppvisa giltig legitimation.

Vi kommer att hantera ditt ärende så fort vi kan, men senast inom 30 dagar efter mottagen begäran.

Du har också rätt att lämna klagomål till IMY. Det kan du göra via IMY:s hemsida här:

Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY