Säkerhet för fastighetsbolag

Ni som äger eller förvaltar fastigheter möter dagligen frågor som rör säkerheten i era lokaler. Resultatet av ert säkerhetsarbete påverkar både er arbetsbelastning och lönsamhet. 

SafeTeam har en gedigen erfarenhet som säkerhetspartner till fastighetsbolag. Vi är väl insatta i alla typer av säkerhetsproblem och kan hjälpa er att effektivisera allt ert säkerhetsrelaterade arbete. Vår breda kompetens, när det rör sig om allt ifrån lås- och passersystem till kamerabevakning, larm och inbrottsskydd, gör att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv helhetslösning som kompetent samarbetspartner till er.

Trygga bostäder i era flerfamiljshus

Vi erbjuder anpassade säkerhetslösningar som ökar tryggheten för era hyresgäster. Lika viktigt är lönsamheten för er som hyresvärd. En säker fastighet mår alla bra av!

Vårt unika erbjudande till fastighetsbolag:

För större bolag med fastighetsbestånd på flera orter erbjuder vi riksavtal för service-, jour- och installationsjobb i hela landet.

Rikstäckande lösningar

Välmående affärslokaler

Om ni äger eller förvaltar kommersiella lokaler är ansvaret för en fungerande säkerhet ofta uppdelat mellan er som hyresvärd och era affärsdrivande hyresgäster. Fastighetens grundläggande skalskydd upprätthåller ni, medan exempelvis inbrottslarm ofta sköts av hyresgästen själv.

Bli en attraktivare hyresvärd genom att ta hand om allt säkerhetsarbete åt era hyresgäster

Vår erfarenhet är att ett samordnat säkerhetsarbete ofta blir mer effektivt och framgångsrikt. Om ni som fastighetsbolag tar ett helhetsgrepp om säkerheten kan fler lösningar integreras med varandra. Det blir både säkrare och mer kostnadseffektivt. Ofta blir även hanteringen enklare, vilket uppskattas av era hyresgäster.

Service och underhåll kan effektiviseras när flera anläggningar på samma adress kan besökas samtidigt av våra tekniker. Det ökar lönsamheten.

Varför inte erbjuda ett inkluderat säkerhetspaket till era hyresgäster? Ni kan exempelvis inkludera inbrottslarm, kameraövervakning och låssäkerhet i hyran. Vi tar gärna fram en anpassad lösning åt er!

Vi ger service åt era fastighetsskötare

Lås- och säkerhetsarbete ingår ofta i fastighetsskötarens ansvar. Ett vanligt cylinderbyte är oftast ingen match för era fastighetstekniker. Men mycket av dagens säkerhetsteknik är avancerad och ställer höga krav på fackkunskap. Vissa arbeten kräver till och med att de utförs av behörig personal för att produkter och lösningar ska behålla sin säkerhetsklassning, exempelvis servicearbeten på många larmanläggningar.

Vi finns alltid tillgängliga när era fastighetsskötare behöver hjälp.

Vår kompetens ingår vid köp av säkerhetsprodukter

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa era fastighetsskötare både vid inköp, service och användning av våra produkter. Det kan gälla justering av en dörrstängare som krånglar, vilka utrymningsbeslag er nymonterade dörr behöver, hur man lägger upp nya behörighetskoder i passersystemet, hur ni ska ställa in brandlarmet vid en utrymningsövning eller hur kameraövervakningen bör hanteras för optimal säkerhet.

Vi säljer inte bara säkerhetsprodukter – vår kompetens ingår också!

Serviceavtal som lönar sig

Det dagliga underhållet, som utförs av era fastighetsskötare, underlättas om lås- och säkerhetsanläggningar är välskötta. Ett förebyggande underhåll förlänger också livslängden på era produkter. Det kräver tid och kompetens.

Genom våra behovsanpassade serviceavtal agerar vi som fastighetsskötarens förlängda arm. Vi utför regelbundna servicebesök och säkerställer drift och kvalitet. Vi finns såklart också tillgängliga för akuta serviceuppdrag med kort varsel.

Utbildningar anpassade för fastighetsskötare

Vill ni höja kompetensen hos era egna fastighetsskötare rekommenderar vi våra populära fastighetsskötarutbildningar. Vi erbjuder lås- och säkerhetsutbildningar i olika omfattning och med olika inriktning. Vi kan även anpassa utbildningens innehåll så att den passar just er.

safeteam-tekniker-traffar-fastighetsskotare

Vi ger förvaltaren full koll på läget

Förvaltarens ansvar är stort. Skulle något inträffa i er fastighet på grund av bristfälligt underhåll, felinstallationer eller missbedömningar är det ofta förvaltaren som står för både budget- och säkerhetsansvar.

Men ibland kan det vara svårt att skaffa sig en ordentlig överblick över befintliga säkerhetssystem. Hur fungerar det idag? Var finns riskerna? Vad behöver uppgraderas och vad kan behållas som det är? Har regler från myndigheter och försäkringsbolag förändrats och hur påverkar det i så fall befintlig säkerhetsanläggning?

Allt detta, och mer därtill, kan vi hjälpa er att titta närmare på. Vi kallar det för säkerhetsinventering.

Vi utför säkerhetsinventering av er fastighet

En säkerhetsinventering innebär en noggrann okulär besiktning av alla era säkerhetssystem. Vi går igenom status för enskilda, och samverkande, produkter och lösningar. Vår personal som utför säkerhetsinventeringen följer en genomarbetad och systematisk metod för att upptäcka alla behov och säkerhetsrisker.

Allt dokumenteras noga. Ni får en samlad bild av hur er fastighet mår idag, och kan utifrån den fatta välgrundade beslut. Vi ger samtidigt rekommendationer om hur ny teknik kan avhjälpa just era problem.

Nyckelinventering

Har ni äldre låssystem i era byggnader och med tiden tappat kontroll över alla nycklar? Ju fler nycklar som hamnar på vift, desto mer ökar säkerhetsriskerna.

Vi kan hjälpa er med en nyckelinventering. Då ger vi er en tydlig bild av statusen på ert låssystem. Vid behov kan vi även föreslå lämpliga åtgärder. Det kan vara allt ifrån utbyte av hela låssystemet till några få cylinderbyten i enstaka dörrar som täcker behoven.

Vi underlättar er administration

Säkerligen har er administrativa personal fullt upp! Att hantera felanmälningar, in- och utflyttningar och övrig service åt era hyresgäster kräver en strukturerad organisation. Med vår hjälp kan säkerhetsarbetet flyta lite smidigare, och frigöra tid till annat arbete.

Smidigare uppdatering av era passersystem

För att elektroniska passersystem ska hålla hög säkerhet krävs det att programmeringen ständigt hålls aktuell. Vid in- och utflyttningar ska namn och tillträden programmeras om. Ju större fastighetsbestånd ni har, desto mer tidskrävande blir arbetet. Speciellt om varje fastighet måste programmeras var för sig.

I offline-system måste fastighetsskötaren dessutom vara på plats i varje fastighet för att ändringarna i passersystemet ska slå igenom.

Med vår tjänst Passage Online kan ni sy ihop era fastigheter och administrera dem tillsammans. Ni får en säker molnbaserad lagring av passersystemets databas på vår server. Det finns också möjlighet att styra alla passersystem genom en och samma inloggning.

Verktyg som underlättar in- och utlämning av nycklar

Vid varje in- och utflyttning är hantering av nycklar ett tidskrävande moment för er administration. Likaså vid servicebesök av hantverkare eller andra personer som behöver nycklar till era fastigheter.

Vi kan rekommendera ett nyckeladministrationsprogram där ni kan få hjälp att hålla koll på alla nycklar. Här kan ni ställa in påminnelser som säkerställer tillbakalämning av nycklar på utsatt tid. I programmet finns även användbara mallar för exempelvis nyckelkvittenser.

Nyckelutlämning i våra butiker

Vi kan ta hand om hela, eller valda delar, av er nyckelutlämning i våra butiker. Vår butikspersonal har spetskompetens och kan ge extra service när det gäller lås och nycklar.

Elektroniska informationstavlor gör det lätt att kommunicera med era hyresgäster

Vill ni snabbt och smidigt nå ut med information till alla hyresgäster om kommande aktiviteter, ändrade tider för sophämtning eller någon annan viktig information?

Med elektroniska informationstavlor i trapphusen kan detta göras med en enkel knapptryckning. Även individuell information kan spridas här, och bli synlig för enskilda hyresgäster när den personliga nyckelbrickan används. Informationstavlorna blir en del av fastighetens elektroniska säkerhetssystem, där även passersystem och tvättstugebokning kan inkluderas.

 

enkel-administration-passage-online

 

Vi har ett tjugotal fastigheter med passersystem. Vår administratör loggade tidigare in med hjälp av VPN i varje fastighets passersystem för att göra uppdateringar. Med Passage Online har vi nu ett övergripande gränssnitt där vi administrerar alla passersystem via en och samma inloggning. Vi sparar tid varje månad!

Fastighetsbolag med Passage Online

Ska du upphandla säkerhetslösningar? Ta hjälp av vår checklista.

Ska du upphandla säkerhet inför ett större projekt eller ramavtal?
Vi har tagit fram en checklista med branschspecifika krav i säkerhetsbranschen. Checklistan hjälper dig att ta fram ett bra förfrågningsunderlag för din upphandling.

Till checklistan

.

Vi på SafeTeam är gärna behjälpliga vid framtagning av förfrågningsunderlaget för din upphandling. Ta hjälp av checklistan eller kontakta någon av våra experter!

Victor Muszynski
ansvarig för upphandlingar på SafeTeam

.

Vill du veta mer om säkerhet för fastighetsbolag?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin