Säkerhet hyreslägenheter

Fastighetsägarna Hembla tryggar Järvaområdet med passersystem från SafeTeam

För drygt 1,5 år sedan inledde en av Sveriges största privata fastighetsägare, Hembla, ett stort trygghetsarbete i Järvaområdet i Stockholm. Över 150 fastigheter skulle få nya skalskydd och SafeTeam valdes som leverantör av passersystem med sin unika tjänst Passage Online Medium.

– Allt eftersom vi har uppdaterat passersystemen har vi kunnat öka tryggheten avsevärt, vilket känns fantastiskt. SafeTeams upplägg passar oss väl och de har varit ett viktigt stöd längs vägen, säger Robert Hommas, projektledare på Hembla.

150 dörrmiljöer

Under 2019 startade fastighetsägarna Hembla ett stort arbete med att öka tryggheten i Järvaområdet i Stockholm. Bland annat skulle 150 dörrmiljöer i Rinkeby, Tensta och Husby uppdateras och nya skalskydd skulle installeras. För att lyckas med projektet sökte Hembla därför en leverantör av passersystem och valet föll på SafeTeam och tjänsten Passage Online Medium. Förutom själva passersystemet ger tjänsten tillgång till en webbportal där användarna kan sköta det administrativa kring passersystemet själva, så som att spärra nyckelbrickor, följa händelseloggar över tid och registrera användare med olika behörigheter. Dessutom läggs passersystemets databas på en säker server hos SafeTeam, så att kunden slipper sköta en egen server. Enligt Robert Hommas är Passage Online Medium sammantaget något som spar både tid och ger kontroll.

– Vi valde Passage Online Medium för att vi själva vill ha koll på passersystemet och att våra förvaltare ska lära sig och känna sig bekväma med att arbeta i det. Sedan kände vi en trygghet i att systemet ligger på SafeTeams servrar, eftersom vi då med säkerhet vet att allt kommer att fungera som det ska. Vi valde Medium för att det gav oss en gyllene medelväg – lagom med kontroll själva men också mer tid över till vår kärnverksamhet, säger Robert Hommas.

Tryggheten har ökat

Sedan projektet i Järva startade har Hembla fått mycket positiv feedback från både boende och polis i området. Dessutom har fastighetsägarföreningen i Järva, som aktivt arbetar med trygghetsskapande åtgärder, uttryckt att uppdateringen av passersystem och skalskydd redan har gjort stor skillnad genom att ha bidragit till att öka tryggheten i Rinkeby, inte bara i Hemblas fastigheter utan i området generellt. Robert Hommas är mycket glad över resultatet och nöjd över samarbetet med SafeTeam, både när det kommer till passersystemet och servicen från installatörerna.

Jag kan nog uppfattas som en svår beställare eftersom jag har ganska höga krav. SafeTeam har verkligen varit lätta att bolla med i projektet och kommit med kreativa lösningar, vilket jag värderar högt. Jag vill också rikta en stor eloge till SafeTeams installatörer som varit otroligt serviceinriktade. Vi har fått en väldigt bra installation och det på grund av de enskilda teknikernas väl utförda arbete, det är vi tacksamma för.

Robert Hommas, projektledare på Hembla

Hos Hembla administreras passersystemet med Passage Online

– Vi valde Passage Online Medium för att vi själva vill ha koll på passersystemet och att våra förvaltare ska lära sig och känna sig bekväma med att arbeta i det. Sedan kände vi en trygghet i att systemet ligger på SafeTeams servrar, eftersom vi då med säkerhet vet att allt kommer att fungera som det ska, säger Robert Hommas.

Passage Online