Säkerhet för vård och skola

Lokaler som är öppna för alla, måste också vara säkra för alla.

I vård- och skollokaler rör sig många människor. Säkerheten måste fungera för personer med olika behov – patienter, elever, personal och besökare. Det gäller dagtid såväl som nattetid.

SafeTeam har lång erfarenhet av säkerhetslösningar för vård och skola. Både inom lagen om offentlig upphandling och med privata uppdragsgivare inom vård- och skolsektorn.

 

Öppet för alla

För många offentliga lokaler finns det en säkerhetsutmaning i kravet på öppenhet. En vårdcentral eller en högstadieskola måste vara tillgänglig för alla, oavsett om besökaren är pålitlig eller inte. Skadegörelse och hotfullt beteende förekommer, men er säkerhetsutrustning ska hjälpa till att minimera det.

Säkerhetsprodukter med vandalskydd

Valet av produkter är avgörande för att er säkerhetsinstallation ska bli lyckad. Vi känner till problematiken och kan föreslå rätt produkt på rätt plats.

I utsatta miljöer kan det exempelvis handla om en dörrstängare med glidarm, istället för standardarm, för att skolungdomar inte ska kunna ta tag i armen och hänga i den. En läsare till passersystemet med extra vandalskydd. Eller en domekamera med sabotageskyddad kapsling.

Kameraövervakning motverkar skadegörelse

Problem med skadegörelse kan förebyggas genom att tydligt visa att lokalerna övervakas. Kameror, och skyltar som berättar om kameraövervakningen, är ibland tillräckligt för att avskräcka från brott och skadegörelse.

Överfallslarm skapar trygghet

Inom vissa verksamheter finns det anledning at skydda personalen lite extra. På till exempel ett socialkontor förekommer det ofta avskilda möten mellan en ensam socialsekreterare och en klient. Det kan ibland uppstå hotfulla situationer. För socialsekreteraren känns det tryggt att kollegornas hjälp bara är ett knapptryck bort. Liknande behov finns hos polisen, psykiatrivården och många andra vårdinrättningar.

Våra överfallslarm kan bäras i fickan och omedelbart öppna en tvåvägskommunikation med andra bärbara enheter.

 

Säkert för alla

På sjukhus, i skolor och i andra lokaler dit allmänheten har tillträde ställs särskilda krav på säkerheten.

Säkra utrymningsvägar

Utrymningskraven är högre i lokaler där personer utan lokalkännedom vistas. Trots att någon besöker en fastighet för första gången, får det inte finnas några tvivel om vad som är närmsta vägen ut om det skulle börja brinna. Utrymningsvägar måste vara tydligt uppmärkta och lås i en utrymningsdörr måste vara monterat enligt särskilda brandskyddskrav.

Passersystem kontrollerar vem som rör sig var

Med mycket människor i rörelse i lokalerna är ett elektroniskt passersystem att föredra. Då kan personal tilldelas olika behörighet utifrån behov. Personal från olika avdelningar kan ges olika behörigheter. Vikarier kan tilldelas behörighet under en viss tid. När vikarieperioden är slut, slutar vikariens nyckelbricka att fungera.

 

Rikstäckande

För er med verksamhet på många orter erbjuder vi rikstäckande säkerhetslösningar. Vårt riksavtal ger er installation, service och jour i hela landet genom en och samma kontakt.

Rikstäckande lösningar

Miljöer med hög belastning

Vårdpersonal som har bråttom. Skolungdomar som springer ut och in i skolan. En jourmottagning som är välbesökt dygnet runt. Av naturliga skäl sliter det på dörrar, dörrstängare, lås och andra säkerhetsprodukter. Därför är det löpande underhållet jätteviktigt för att upprätthålla hög säkerhet över tid.

Vi ser till så att service inte glöms bort

Viss säkerhetsutrustning kräver service ofta, annan mer sällan. Tecknar ni ett serviceavtal med oss planerar vi in regelbundna servicebesök utifrån era behov och önskemål. På så sätt kan ni vara säkra på att er säkerhet alltid är kontrollerad och funktionstestad.

Vi utbildar er personal

Vid inköp av våra säkerhetsprodukter är det viktigt att er personal får tillräcklig kunskap i handhavandet. Vi är måna om att det ska fungera.

Vi projekterar alltid med fokus både på säkerhet och användarvänlighet. Vid installation avsätter våra tekniker alltid en viss tid till att introducera er personal i nya system. Viktig information och dokumentation överlämnas till anläggningsansvarig hos er. Utöver detta finns vi såklart alltid tillgängliga för frågor som uppstår!

Bollplank för era fastighetsskötare

Har ni egna fastighetsskötare som sköter underhåll av er säkerhetsutrustning bidrar vi gärna med vår spetskompetens vid behov. Vi erbjuder även en anpassad fastighetsskötarutbildning med inriktning mot lås- och säkerhetskunskap. Efter genomförd utbildning har era fastighetsskötare lättare för att ta hand om det dagliga underhållet.

Checklista – för dig som jobbar med upphandling

Ska du upphandla säkerhet inför ett större projekt eller ramavtal?
Vi har tagit fram en checklista med branschspecifika krav i säkerhetsbranschen som kan hjälpa dig vid framtagning av förfrågningsunderlaget för din upphandling.

Till checklistan

.

Vi på SafeTeam är gärna behjälpliga vid framtagning av förfrågningsunderlaget för din upphandling. Ta hjälp av checklistan eller kontakta någon av våra experter!

Victor Muszynski
ansvarig för upphandlingar på SafeTeam

.

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin