Mobil access med digitala lås

1000 dörrar hos bostadsbolagen i Göteborg går över till mobilnycklar med SafeTeam och Parakey

Säkerhetsföretaget SafeTeam har, med PropTech-bolaget Parakey som leverantör, vunnit en upphandling gällande passersystem för 300 teknikutrymmen inom den allmännyttiga Framtidenkoncernen i Göteborg. Nu utrustas 1000 dörrar med mobil access från Parakey.

Framtidens Bredband ansvarar för infrastruktur och internetnoder för de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg; Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder och GöteborgsLokaler som också äger bolaget. Efter vunnen upphandling kommer nu SafeTeam tillsammans med Parakey att berika över 1000 dörrar till nodrum med mobil access.

“Med införandet av mobiltelefonen som nyckel till alla våra nodrum kommer vi minimera vår administration och dessutom höja säkerheten. Samtidigt förbättrar vi tillgänglighet och minskar åtgärdstider för egen personal och entreprenörer, en viktig del i att ha ett väl fungerande nät med hög tillförlitlighet”, säger Emma Axelsson, Förvaltningsansvarig Framtidens Bredband.

“SafeTeam har haft de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg som kunder sedan 70-talet och varit partner till Parakey sedan bolaget lanserade sin första produkt 2016. Därför är det nu extra roligt och naturligt att få leverera, installera och digitalisera Framtidens Bredband med mobil access från Parakey!” säger Victor Muszynski, Inköpschef på SafeTeam.

SafeTeam påbörjade installationerna i slutet av augusti och alla de 1000 dörrarna ska vara fullt utrustade med mobil access till tidig vår 2022.

“Med stor entusiasm och stolthet ser vi fram emot att tillsammans med SafeTeam leverera mobil access till en så viktig funktion för staden Göteborg. Och återigen påvisas vikten av, och krav på, tillförlitliga och ouppkopplade dörrmiljöer med online administration, allt för högsta möjliga
säkerhet”, säger Peter Wegdell, Head of Sales på Parakey.

 

Om Parakey

Parakey AB utvecklar och säljer en digital accessplattform där en smartphone används för att öppna låsta utrymmen såsom kontor, garage etc. En mobil nyckel distribueras digitalt via Parakeys accessplattform till användaren och tjänsten administreras via Parakeys webbportal eller via
integration. Parakey är Nordens största leverantör av mobil access och har idag över 200 000 unika användare med möjligheten att öppna låsta utrymmen med sina mobiler. Läs vidare på parakey.co

Om SafeTeam

SafeTeam installerar och underhåller säkerhetssystem inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning, dörrautomatik, brandskydd och inbrottsskydd. I SafeTeams erbjudande ingår även servicetjänster för administration och hantering av kamera- och passersystem, liksom rådgivning, utbildning och jourservice. SafeTeam har växt från liten låssmedsfirma på Hisingen 1968, till en av Sveriges större säkerhetsleverantörer och har idag en rikstäckande organisation. Extra hög service och genuin omtanke om sina kunder är det som gjort SafeTeam framgångsrikt, och är framträdande i SafeTeams värdegrund: Service i Särklass.

För ytterligare information:

Victor Muszynski
Inköpschef, SafeTeam
victor.muszynski@safeteam.se
+46 31 724 23 08

Peter Wegdell
Head of Sales, Parakey
peter@parakey.co
+46 70 854 47 83

Emma Axelsson
Förvaltningsansvarig Framtidens Bredband
emma.axelsson@poseidon.goteborg.se
+46 31 332 11 49