Service och underhåll av säkerhetsutrustning

Teknik är underbart. Så länge den fungerar. För oss är det viktigt att ni inte drabbas av kostsamma driftstopp eller andra paniksituationer på grund av säkerhetsteknik som inte kontrollerats korrekt över tid.

Livslängden på er säkerhetsinstallation blir också längre med regelbundet underhåll, vilket gynnar er rent ekonomiskt.

Det enklaste sättet att försäkra er om att era säkerhetssystem fungerar, år efter år, är att teckna ett FUNKA-avtal med oss.

Varför behövs underhåll?

Ett driftstopp kan innebära stora kostnader. Säkerhetsteknik som inte kontrollerats kan invagga människor i en falsk trygghet, och få förödande konsekvenser. Vad händer om högtalaren till sirenen gått sönder? Eller lagringen till kamerasystemet slutat fungera? Sådana exempel kan vara svåra att upptäcka – innan det är för sent.

Ni ska kunna lita på att allt fungerar

Med ett FUNKA-avtal hos oss utför vi regelbunden översyn av er säkerhetsteknik, med de funktionskontroller och intervall som just er teknik kräver. Ni lämnar helt enkelt över ansvaret för detta till oss.

Förlängd garantitid

Ett väl underhållet system håller längre. Detta gör att vi kan erbjuda en förlängd garantitid om ni tecknar ett FUNKA-avtal med oss.

Förlängd garanti både på arbete och material

Vi erbjuder garanti på installationsarbetet under hela avtalstiden. Skulle ni välja att avsluta avtalet, gäller garantin på utfört arbete i ytterligare sex månader efter avtalets upphörande.

Vi lämnar såklart alltid garanti på det material vi installerar. Men med ett FUNKA-avtal förlänger vi denna garantitid med upp till tre år. För detaljerade avtalsvillkor kontakta oss för att se aktuellt avtal.

Fördelar med FUNKA-avtal:

  • Funktion – Det skall vara tryggt att ha ett säkerhetssystem från oss. Vi kontrollerar årligen funktionen.
  • Underhåll – Ett väl underhållet system håller längre, minskar risken för driftstopp och ger er en lägre kostnad.
  • Noggrannhet – Vi ser över alla delar i ert system, från varje enskilda komponent till den övergripande funktionen.
  • Kommunikation – Varje servicebesök protokollförs och sänds över till er. Vi har en dialog om ert system.
  • Ansvar – Vi tar ansvar för det vi gör. Tack vare ett väl underhållet system kan vi erbjuda upp till 3 års förlängd garantitid.

Få ett prisförslag

Så går det till

Vi har väl inarbetade rutiner för hur vi hanterar kunder med FUNKA-avtal. För er som kund är det mycket enkelt.

En av våra tekniker besöker er

Vi håller koll på datumintervallen och kontaktar er när det är dags för service. En av våra tekniker utför kontroller på plats hos er. För oss är det personliga mötet viktigt. När vi är klara med genomgången går vi igenom resultatet med er.

Vi utför funktionskontroll

Vid våra servicebesök ser vi över ert system och kontroller att allt är som det ska. Våra funktionskontroller är anpassade till behoven i just er fastighet, samt till den teknik som ni har installerad.

Som experter kan vi göra en helhetsöversyn

För en fungerande säkerhetsanläggning är det inte bara de enskilda komponenterna som måste kontrolleras. Integrerade system ska fungera tillsammans. Det kan ha kommit nya lagkrav som er anläggning måste leva upp till. Förändringar i era lokaler kan innebära nya krav på utrymningsvägar, larm etc.

Vi tar ansvar för helheten.

När vi exempelvis kontrollerar ert passerystem är det inte enbart kortläsarens funktion vi testar. Vi ser till att dörrmiljön fungerar i sin helhet. Även om ni skulle ha dörrstängare från en annan leverantör ingår de i kontrollen när vi säkerställer hela dörrens funktion.

Om det behövs lämnar vi förslag på lämpliga åtgärder.

Allt dokumenteras noga

Allt dokumenteras noga enligt säkerställda rutiner. Det är ofta ett lagkrav vid underhåll av säkerhetsteknik. Dokumentationen underlättar även för er personal.

Vi erbjuder utbildning för er personal

Handhavandefel är en vanlig orsak till att säkerhetsteknik inte får önskad effekt. Kunskap försvinner också lätt när personal kommer och går. Har ni behov av en användarutbildning i ert system får ni det i samband med vår genomgång.

Service och underhåll av säkerhetsutrustning av tekniker | SafeTeam

 

Exempel på vad ni får med FUNKA-avtal:

För lås

Komplett service av lås inklusive mekaniska, elektromekaniska och digitala lås.

För mekaniska lås

Vid service av mekaniska lås ingår smörjning och rengöring av låshus, slutbleck, cylindrar, beslag. Justering av gångjärn och dörrstängare.

För elektroniska passersystem

Funktionskontroll av läsare, porttelefon, centralutrustning. Kontroll av mjukvaruversion. Kontroll av batteribackup.

För larm

Kontroll och service av larm och larmets batteribackup. Funktionskontroll av larmkomponenter samt uppkoppling till larmcentral utförs vid service av ert larm.

För kameraövervakning

Kontroll av kameravy, batterier, lagring av bildmaterial, mjukvara/klient. Rengöring av kameralins ingår i vår service av kameraövervakning.

För dörrautomatik

Vid service av dörrautomatik ingår funktionskontroll av automatik, sensorlister, öppna-knappar, armbågskontakter, nödöppningsfunktion och batteribackup.

För jalusier

Smörjning och justering av jalusier, kontroll av nödvevar, motor och ev. batteribackup.
FUNKA-avtal för jalusier erbjuds i Göteborg och Region Väst.

För kassaskåp

Smörjning och justering av lås i kassaskåp. För elektroniska nyckelskåp, genomgång av funktion och programvara och kontroll av batteribackup.
FUNKA-avtal för kassaskåp erbjuds i Göteborg och Region Väst.

För brandskydd

Kontroll av brandsläckare och annan släckutrustning, exempelvis tryck i behållare, slangar, ålder etc på brandsläckare. Kontroll av uppmärkning av nödutrymningsvägar och batteribackup för elektrisk nödbelysning. Funktionskontroll av rökluckor, smörjning och eventuellt justering av rökluckorna.
FUNKA-avtal för brandskydd erbjuds i Göteborg och Region Väst.

Få ett prisförslag på FUNKA-avtal

Undrar du vad ett FUNKA-avtal kostar? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så får du ett svar från någon av våra tekniska experter.
Ett prisförslag innebär inga som helst förpliktelser till köp.