Säkerhet för industri

Stora lagervärden, ständigt pågående produktion och många människor i rörelse i era lokaler. Så ser det ut i många industrier.

SafeTeam har ett stort antal kunder inom industribranschen. Vi vet hur säkerhetslösningar ska anpassas till era behov för att uppnå högsta möjliga driftsäkerhet och användarvänlighet.

För varje minut av stillestånd tickar kostnaden iväg. En säkerhetspartner som snabbt är på plats är A och O!

 

Skydd av lokaler, maskinpark och höga lagervärden

Lås, passersystem och inbrottslarm tillhör grundskyddet för industrilokaler.

Kameraövervakning kan öka tryggheten ytterligare. Det avskräcker från olaga intrång på exempelvis inhägnade områden eller via lastbryggan. Med möjlighet att följa era kamerabilder i realtid kan ni dessutom minska kostnaderna för fysiska väktarronderingar och utryckningar på grund av falsklarm.

Integrera era säkerhetssystem för ökad effekt

Vi installerar och servar alla dessa delar i ert skalskydd. Genom integrering av de olika systemen kan vi hjälpa er att höja effekten och lönsamheten i ert säkerhetsarbete.

Integrering med övriga driftlarm

Har ni andra driftlarm som övervakar er produktion? Larm för exempelvis strömförsörjning, temperatur eller ventilation? Då finns möjligheten att koppla samman dessa befintliga driftlarm med exempelvis inbrottslarmet. Fördelen är en samlad översikt och enklare styrning av larmåtgärder.

Med SafeTeam som säkerhetspartner får ni:

  • Professionell installation av kvalitetssäkrade produkter
  • Serviceavtal som förebygger driftstörningar
  • Jouravtal med kort inställelsetid
  • Integrerade säkerhetssystem och driftlarm.

Har ni industrifastigheter på flera orter?

För större industrier med enheter på flera orter erbjuder vi service, jour och installation i hela Sverige.

Rikstäckande lösningar

Kontroll på in- och utpassering

Ni måste ha full kontroll på besökare och personal i era lokaler. Tillträdet kan styras på flera sätt.

Lås och passersystem som passar just er

Ert låssystem ska vara anpassat till era behov. Ett mekaniskt låssystem ska ha ett kopieringsskydd så att nycklar inte kan kopieras utanför er kontroll. Har ni många anställda rekommenderar vi ett elektroniskt passersystem. Det har fler anpassningsmöjligheter. Tillträdet kan tidsstyras, borttappade nyckelbrickor kan spärras och passeringen underlättas, både inom- och utomhus.

Slussfunktion i passersystemet

Vissa industrier har behov av en så kallad slussfunktion i sitt passersystem. Genom att öppning och stängning av flera dörrar samverkar, kan tillträdet styras ytterligare. Exempelvis kan man styra så att bara en person åt gången släpps igenom.

 

Säkra varutransporter

Mottagning av godstransporter måste gå smidigt för att trafiken in och ut ska flyta på.

Porttelefoni med kamera

Utrustas passersystemet med porttelefoni ökas kontrollen och det är ofta en lämplig första kommunikationsväg med besökare och godstransportörer. Kommunikationen kan ske med både ljud och kamerabilder.

Öppna och stäng med dörrautomatik

Oavsett om det är en stor järngrind för lastbilstransporter eller en mindre dörr för brevbäraren underlättas passeringen med dörrautomatik. Vi anpassar styrningen till era behov. Öppning kan exempelvis ske med hjälp av rörelsesensorer, nyckelbrickor eller vara integrerad i porttelefonin.

Videoanalys vid entréer

Inpassering av fordon kan även kontrolleras med hjälp av videoanalys. Er kameraövervakning förses då med teknik för licensplåtsavsläsning. Ni får möjlighet att förregistrera fordon som ges tillträde i passersystemet på en bestämd dag eller tid.

Pålitligt och driftsäkert

Ett driftstopp i producerande industri kan bli mycket kostsamt. Därför måste ni kunna lita på att säkerhetsutrustningen i era industrilokaler alltid fungerar. Krångel med passersystem, kärvande lås, falsklarm eller dörrautomatik ur funktion får aldrig störa er produktion.

Säkerställ driften av era säkerhetsanläggningar

Det går att förebygga problem med säkerhetsutrustning. Det enklaste och mest lönsamma sättet är genom regelbundet underhåll. Vi erbjuder kundanpassade serviceavtal för alla typer av säkerhetsprodukter.

Snabb hjälp om något händer

Vår jour är snabbt på plats om något akut skulle hända. Tecknar ni ett jourserviceavtal med oss får ni prioriterad inställelsetid, dag som natt.

Övervakad larmöverföring

Larm som övervakar era lokaler måste alltid fungera. En fungerande larmkommunikation med er larmcentral är en förutsättning för detta. Vi erbjuder övervakad larmöverföring som reagerar per automatik om något av era larm skulle sluta att fungera.

Ska du upphandla säkerhetstjänster?

Jobbar du med upphandling inför ett större projekt eller ramavtal?
Vi har tagit fram en checklista med branschspecifika krav i säkerhetsbranschen. Checklistan kan hjälpa dig vid framtagning av förfrågningsunderlaget för din upphandling.

Till checklistan

.

Vi på SafeTeam är gärna behjälpliga vid framtagning av förfrågningsunderlaget för din upphandling. Ta hjälp av checklistan eller kontakta någon av våra experter!

Victor Muszynski
ansvarig för upphandlingar på SafeTeam

.

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin