• Om SafeTeam – Din partner i säkerhet

  SafeTeam erbjuder säkerhetslösningar för flerbostadshus, företag och offentliga fastigheter. Förvänta dig en serviceupplevelse utöver det vanliga.


  Mer om oss

Vad vi är

Vi på SafeTeam kan allt som rör säkerheten i och kring din fastighet. Vi finns där du behöver oss, när du behöver oss. Därför kallar vi oss Din partner i säkerhet.

Vad vi gör

Vi har kompetens och resurser att utforma, installera och underhålla avancerad säkerhetsteknik. Vi har funnits i 50 år, så kunskap och erfarenhet finns det gott om.

Vad du får

Vi erbjuder allt från lås, inbrottsskydd, passersystemlarm och kameraövervakning, till dörrautomatik och brandskydd.

Låstekniker som trivs på jobbet på SafeTeam

Service i Särklass

I mer än 50 år har vi erbjudit Service i Särklass – och det tänker vi fortsätta med. Anlitar ni oss får ni inte bara kvalitativa produkter och välfungerande tjänster. I köpet ingår även vår höga kompetens och service.

Hållbara säkerhetslösningar

Med tydlig kommunikation, kompetens och personligt engagemang levererar vi hållbara säkerhetslösningar anpassade för kundens specifika behov.

Vi finns med hela vägen

Vi finns med från säkerhetsinventering och projektering – till installation, utbildning, service och underhåll.

Service av inbrottslarm, las och CCTV.

Vår värdegrund

SafeTeam startades som en liten låssmedsfirma 1968. Med åren har verksamheten växt och idag är vi ett av landets större säkerhetsföretag med cirka 180 medarbetare.

Det som håller oss samman är vår värdegrund. Det är värderingar som ”suttit i väggarna” sedan SafeTeam startades. På senare år har dessa sammanfattats i tre ord som tillsammans bildar vår värdegrund.

Schyssta

Vi är schyssta genom att vi visar respekt för kunder och kollegors situationer, bemöter människor vänligt och fördomsfritt, är hjälpsamma och samarbetsvilliga.

Servicefokuserade

Vi är servicefokuserade genom att vi arbetar effektivt och visar engagemang, ger snabb, vänlig och ärlig återkoppling och gör vårt yttersta för att hjälpa våra kunder.

Säkra

Vi är säkra genom att vi agerar riskmedvetet och med gott omdöme, informerar kunden om brister som vi ser i dennes säkerhet, agerar kompetent, noggrant och professionellt samt följer säkerhetsregler, lagar och andra krav.

Vår framgångssaga

Service i Särklass ligger oss varmt om hjärtat, och har alltid gjort. Hög service och genuin omtanke om våra kunder är det som gjort oss framgångsrika, ända sedan starten 1968. Vi är mycket stolta över vår historia, och över att vi än idag har så nöjda kunder.

Kvalitet och Miljö

Ett tydligt kvalitets- och miljötänk genomsyrar hela vår verksamhet.

Kvalitet i alla led

Som säkerhetsleverantör är det av största vikt att våra produkter håller hög kvalitet och att våra systemlösningar är kvalitetssäkrade i alla led. Vårt kvalitetsarbete utvärderas ständigt, både internt och externt. Regelbundna revisioner görs alltid med fokus på förbättring, säkerhet och effektivisering.

Kompetenta och yrkesstolta medarbetare är vår främsta resurs och alla medarbetare är delaktiga i SafeTeams kvalitetsarbete.

Ett ständigt pågående miljöarbete

Våra kunder ställer höga miljökrav på oss och det är en självklarhet att tillmötesgå dessa krav. Vi strävar efter att påverka vår miljö i så liten negativ utsträckning som möjligt.

Alla våra medarbetare ska vara medvetna om, och bidra till, en minskad miljöbelastning av vår verksamhet. Ny miljövänligare teknik kommer ständigt ut på marknaden och den tar vi givetvis del av när vi kan. Gamla fordon byts ut mot miljöbilar, el- och gasbilar. Miljövänligare produkter ersätter äldre produkter när så är möjligt.

Vår verksamhetspolicy

 

Våra certifieringar – ett kvitto på kvalitet

Som kund är det tryggt att veta att SafeTeam har alla de formella behörigheter som krävs för det säkerhetsarbete vi bedriver. Både vår tekniska kvalitet och vår personals kompetens kontrolleras ständigt.

Effektivt ledningssystem

Vi har ett väl inarbetat och effektivt ledningssystem som omfattar kvalitetscertifiering enligt ISO 9001, miljöcertifiering enligt 14001 samt SCAB-certifierad anläggarfirma. Vi arbetar mot högt uppsatta miljö- och kvalitetsmål och vårt miljö- och kvalitetsarbete revideras årligen med fokus på förbättring av externa revisorer.

Chansa inte med din säkerhetsleverantör

SafeTeam innehar samtliga behörigheter, licenser och auktorisationer som krävs för våra arbetsområden.

 • SLR-auktoriserad låssmedsfirma
 • SCAB-certifierad anläggarfirma av lås
 • SCAB-certifierad anläggarfirma av brandlarm
 • SCAB-certifierad anläggarfirma av inbrottslarm, från lägsta larmklass 1 till högsta larmklass 4
 • SCAB-certifierad anläggarfirma CCTV-anläggning, klass 3-4
 • Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015
 • Miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015
 • Av Polismyndigheten godkänd anläggarfirma av inbrottslarm
 • Licenser för att arbeta med samtliga lås- och nyckelfabrikat
 • Behörighet för heta arbeten (svetsning m.m.)
 • Starkströmsbehörighet
 • Certifierade värdeförvaringstekniker för arbeten i certifierade värdeförvaringsenheter (skåp)

Att skydda fastigheter, människor och värden mot inbrott, fysiska hot, stöld, brand och skadegörelse.

Vår affärsidé.