Säkerhet för byggbranschen

Tuffa tidsplaner och intensivt arbetstempo är verkligheten i de flesta byggprojekt. För er som jobbar inom byggbranschen är god planering och pålitliga underentreprenörer därför av största vikt.

Med SafeTeam som underentreprenör bygger ni säkra fastigheter!

 

SafeTeam som underentreprenör åt byggbolag

Vi har stor vana av entreprenadarbeten, såväl stora som små. Våra projektledare har god erfarenhet av att samverka med andra entreprenörer och planera utförandet. Därför kan vi arbeta strukturerat och rutinmässigt.

Samtidigt vet vi att förutsättningarna ofta ändras under ett pågående bygge. Förändringar i önskemål och tidsåtgång kan komma från alla medverkande parter. Det ställer också höga krav på vår flexibilitet.

Vi har de resurser som krävs

Vi har resurserna som krävs för stora som små byggprojekt. Det gör att vi alltid kan anpassa personalstyrkan till projektets omfattning och kompetenskrav.

Enkla att ha att göra med

Vi har växt till ett av landets största säkerhetsföretag men är mycket noga med att behålla den nära och personliga kontakten med er som kund. Trots vår storlek har vi en flexibel organisation, som uppfattas som enkel och smidig att jobba med.

Samordning med övriga underentreprenörer

Under byggets gång är vi och övriga underentreprenörer hela tiden beroende av varandra. Ska vi montera lås i dörrarna krävs det att snickaren levererat alla dörrar på utsatt tid.

Det är viktigt att alla visar god samarbetsförmåga. Brister det i kommunikation och planering uppstår lätt förseningar. Denna dialog med övriga aktörer i projektet är vi vana vid att driva.

Rikstäckande

För större bolag med säkerhetsbehov på många platser runt om Sverige erbjuder vi riksavtal för service-, jour- och installationsjobb i hela landet.

Rikstäckande lösningar

Säkerhetsarbetet startar tidigt i byggfasen

Ett väl genomtänkt säkerhetsarbete vid nybyggnationer och renoveringar kräver hög kompetens. Tyvärr är det inte ovanligt med felprojekteringar redan från början i en byggentreprenad.

Tveka inte att utnyttja vår kompetens! Ju tidigare desto bättre! Vi är gärna med tidigt i processen och granskar era handlingar. Som säkerhetsexperter har vi möjlighet att upptäcka saker som andra inte har tillräcklig kompetens för att se. Vi hjälper er att minimera risken för missbedömningar i projekteringen, kostsamma felbeställningar eller att önskade funktioner inte blir uppfyllda.

Ska du upphandla säkerhet för ett byggprojekt?

Ska du upphandla säkerhet inför ett större projekt eller ramavtal?
För att hjälpa dig med ditt förfrågningsunderlag för din upphandling har vi tagit fram en checklista med branschspecifika krav i säkerhetsbranschen.

Till checklistan

.

Vi på SafeTeam är gärna behjälpliga vid framtagning av förfrågningsunderlaget för din upphandling. Ta hjälp av checklistan eller kontakta någon av våra experter!

Victor Muszynski
ansvarig för upphandlingar på SafeTeam

.

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin