Passage Online® – Enklare och säkrare passersystem

Med vår molntjänst Passage Online får ni ett säkrare passersystem. Ni får även en förenklad administration av ert passersystem.

Administration på era villkor, tillsammans med en skyddad lagringsplats på vår server, ger er ett säkrare passagesystem/passersystem.

Det händer alltid något i ett passersystem

Alla passersystem måste uppdateras löpande för att inte förlora sin säkerhetsnivå. Borttappade nyckelbrickor måste spärras och ersättas med nya. Namn, koder och telefonnummer behöver hållas aktuella och ibland behöver man göra förändringar i tillträdet.

Det finns olika sätt att administrera detta på. Många har en egen server för passersystemets databas och ett lokalt installerat dataprogram där alla ändringar görs.

Vi ger er fler möjligheter. Och ett säkrare alternativ.

Säker lagring av passersystemets databas

Med Passage Online läggs passersystemets databas på en säker server hos oss och skyddas genom daglig säkerhetskopiering. Ni slipper köpa och sköta en egen server och får en säker lagringsplats för ert passersystem.

Passage Online® EASY

Det enklaste sättet att hantera ert passersystem

Med Passage Online EASY slipper ni all administration av ert passersystem. När något behöver ändras i ert passersystem gör ni en beställning till oss via vår enkla beställningsportal. Olika behörighetsnivåer styr vem hos er som kan anmäla ändringar och lösa ut nya nyckelbrickor. Ni får bättre kontroll på passersystemet och mer tid över för den egna verksamheten.

Vår kundtjänst gör programmeringar åt er

Vår kundtjänst utför alla uppdateringar av ert passersystem. Det kan exempelvis gälla programmering av nyckelbrickor och dörrar, spärrning av borttappade nyckelbrickor och ändringar av namn, koder och tidzoner i systemet. Vår personal är utbildad inom passersystemshantering och sköter administrationen utifrån kvalitetssäkrade rutiner.

Administrera via Passage Online EASY (länk till beställningsportal)

Se filmen om Passage Online EASY:

ikon-passage-online-easy

Så fungerar Passage Online® EASY

 • Vi utför alla ändringar i passersystemet.
 • Lägenhetsinnehavaren kan själv beställa brickor, efter ert godkännande.
 • Nyprogrammerade brickor hämtas ut i någon av våra butiker eller skickas per post.

Passage Online® MEDIUM

För er som delvis vill hantera ert passersystem själva

Med Passage Online MEDIUM får ni tillgång till en webbportal där ni själva kan göra enklare uppdateringar av ert passersystem. Allt sköts genom några enkla knapptryckningar och ni behöver inte fysiskt gå ut till dörren för att ändringarna ska överföras till läsarna.

Spärra nyckelbrickor

Skulle en passerbricka komma i orätta händer kan ni enkelt spärra den, oavsett tid på dygnet.

Lägga till nya nyckelbrickor

Som administratör har ni ett antal oaktiverade nyckelbrickor hos er. När behov av en ny nyckelbricka uppstår aktiverar ni en av dessa i webbportalen och delar ut den till lägenhetsinnehavaren.

Se händelseloggar

I webbportalen kan ni följa händelseloggar tillbaka i tiden över vem som passerat var och när.

Inloggningar med olika behörigheter

Ni kan registrera olika användare med unika inloggningsuppgifter och tilldela dem olika behörigheter. Detta gör det möjligt att lägga ut valda delar av hanteringen direkt till lägenhetsinnehavarna, vilket kan förenkla såväl för fastighetsägare som för de boende. Kanske ska enbart ett fåtal personer kunna styra tillträdet i huvudentrén medan samtliga ska kunna ändra och lägga till passerbrickor för sina egna dörrar.

ikon-passage-online-medium

Så fungerar Passage Online® MEDIUM

Via vår webbportal kan ni själva:

 • Spärra borttappade nyckelbrickor
 • Lägga till nya nyckelbrickor
 • Se händelseloggar

Passage Online® ADVANCED

För er med teknisk kompetens som önskar full tillgång till alla funktioner i ert passersystem

Är ni väl insatta i hur ett passersystem är uppbyggt, eller har en IT-avdelning som är det, kan ni med Passage Online ADVANCED styra ert passersystem direkt i huvudprogramvaran. Via en VPN-inloggning får ni tillgång till hela passersystemets funktionalitet.

Fullständig administration

Utöver programmering av nyckelbrickor (Passage Online MEDIUM) kan ni även administrera behörigheter, tidszoner, slussfunktioner och bokningspass. Det finns också möjlighet till fjärrstyrning av dörrar och driftövervakning.

Möjlighet till övrig integrering

Mjukvaran kan fungera som ett säkerhetssystem för hela fastigheten där ni kan integrera styrningen av ert passersystem med styrning av hissar, porttelefoner, inbrottslarm och brandvarning.

ikon-passage-online-advanced

Så fungerar Passage Online® ADVANCED

Via VPN-inloggning får ni tillgång till huvudmjukvaran för passersystemet. Här kan ni administrera allt, exempelvis:

 • Spärra borttappade nyckelbrickor
 • Lägga till nya nyckelbrickor
 • Se händelseloggar och historik
 • Tilldela olika behörigheter
 • Ändra tidszoner
 • Styra slussfunktioner
 • Lägga till och ta bort bokningsbara pass

Möjlig tilläggsfunktion: BOKNING

För er som vill erbjuda bokning av era gemensamma lokaler (t.ex. tvättstuga) via webben eller en mobilapp

I många fastighetsbestånd och bostadsrättsföreningar finns det gemensamma lokaler som alla boende har möjlighet att nyttja. Vill ni förenkla bokningen av dessa lokaler erbjuder vi tilläggsfunktionen BOKNING, som kan kombineras med Passage Online EASY, MEDIUM eller ADVANCED.

Varje användare/lägenhetsinnehavare får då tillgång till ett bokningssystem via internet där era gemensamma lokaler kan bokas, exempelvis tvättstuga, samlingslokal, bastu eller övernattningslägenhet.

Så fungerar BOKNING

 • Vi lägger upp en anpassad webbportal med era lokaler och bokningspass
 • Era lägenhetsinnehavare loggar in och gör sina bokningar via en vanlig internetuppkopplad dator eller en app i telefonen
 • På plats vid lokalen använder lägenhetsinnehavaren sin nyckeltagg för att få tillträde

Kom igång med Passage Online®

Det är enkelt att komma igång med Passage Online. Vid nyinstallation av passersystem sätts tjänsten upp av oss från början.

Om ni redan har ett passersystem

Ni kan även lägga till Passage Online till ert befintliga passersystem utan problem. Det enda som krävs är en bredbandsuppkoppling avsatt för den här tjänsten.

För de flesta fabrikat av passersystem

Passage Online fungerar för de allra flesta fabrikat av passersystem, exempelvis:

 • Aptus MultiAccess
 • RCO M5
 • ASSA ARX
 • Vanderbilt/Bewator
 • Salto
 • Traka (nyckelskåp)
 • Axema

Så kan Passage Online® EASY hjälpa just dig

Få ett prisförslag på Passage Online®

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så får du ett prisförslag från någon av våra experter inom passagesystem.
Ett prisförslag innebär inga som helst förpliktelser till köp.