Punktsprinkler/pulverbomb erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Punktsprinkler/pulverbomb – enkelt, men effektivt brandskydd för soprum och förråd

Punktsprinkler (eller pulverbomb som den också kallas) är ett enkelt men mycket effektivt brandskydd. Den passar utmärkt i mindre rum och som punktskydd. Punktsprinklern utlöser vid hög temperatur och fördelar pulver eller släckvätska över branden.

Se filmen där punktsprinkler släcker en brand:

Fem fördelar med pulverbomb

Det finns många fördelar med att installera punktsprinkler som brandskydd i små utrymmen. Här är fem anledningar att montera punktskydd i taket:

 • släcker branden effektivt
 • kräver varken rördragning eller tillgång till rinnande vatten
 • ger ingen risk för vattenskador
 • enkel att sanera efter
 • lätt att ladda om.

Brandsläckning med punktsprinkler – så fungerar det

Punktsprinklerbehållaren är tillverkad i stål. Den har en förnicklad mässingsventil, försedd med en manometer för övervakning av trycket i behållaren. I ventilen sitter också en övertrycksventil som utlöses om behållaren utsätts för höga tryck av misstag. Behållaren fylls med pulver eller Forrex® släckvätska. Den är trycksatt med nitrogen till ett tryck av 15 bar.

Om det börjar brinna värms glasbulben i ventilen. Vid aktuell utlösningstemperatur (vanligtvis 68 grader) sprängs bulben och ventilen öppnas. Strålen slår i ventilens spridarring som fördelar pulvret eller vätskan över en större yta.

En punktsprinkler kan laddas om efter användning och blir på så sätt ett långvarigt brandskydd.

Vad är ABC-pulver eller Forrex?

En punktsprinkler är fylld med pulver eller släckvätska. ABC-pulver släcker de flesta bränder och har hög släckeffekt samt förhindrar att branden flammar upp på nytt på grund av glödande papper, trä eller tyg.

Forrex är en släckvätska som innehåller släckande kemikalier samt filmbildande fluortensider. Det gör att Forrex har hög släckeffekt samtidigt som den är enkel att städa bort – för även om pulver är enklare att sanera än att hantera vattenskador från en vattensprinkler, leder pulvret till en hel del städning. Med släckskum i punktsprinklern blir städningen enklare och smidigare.

Punktsprinkler är ibland mer passande än större sprinklersystem

Punktsprinklern är ett effektivt brandskydd som ibland passar bättre än konventionella sprinkler- och släcksystem. Projektering och installation är enkel. Det krävs ingen rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät.

Typiska användningsområden för punktsprinkler är förråd, soprum och andra mindre utrymmen hos fastighetsbolag. Den används också inom industrin där brandfarlig utrustning förvaras, eller som skydd av brandfarliga processer och maskiner.

Skillnad mellan punktsprinkler och vattensprinkler

Vattensprinklern är ett automatiskt släcksystem som upptäcker och släcker en liten brand eller håller branden i schack medan lokalen utryms eller brandkåren släcker elden. Sprinklersystem med vatten kan släcka eld i stora områden, men kräver rördragning och tillgång till vatten.

Punktsprinklern aktiveras av höga temperaturer och släcker bränder inom ett mindre område. Sprinklern kräver inga rör eller rinnande vatten utan behållaren byts ut när den är uttjänt.

Pulverbomb – kostnadseffektiva och lätta att sanera efter

Att punktsprinkler är ett bra val för soprum kan det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i Göteborg intyga. Efter att en brand i ett soprum förstört flera lägenheter i en av deras fastigheter i Majorna ville de säkerställa att det inte skulle hända i andra bostadsområden. Att det inte fanns tillgång till rinnande vatten i närheten av soprummen som skulle brandsäkras sågs som en stor utmaning – att dra in vatten till sprinklers skulle bli kostsamt.
Pulverbomb blev lösningen.

Pulverbomb visade sig vara ett effektivt brandskydd redan en kort tid efter att släckutrustningen installerats. När det började brinna i soprummet utlöste en punktsprinkler och branden släcktes snabbt. Släckningspulvret gick snabbt att städa bort och Familjebostäder behövde heller inte hantera de eventuella vattenskador som annars lätt uppstår efter att en vattensprinkler har utlösts. Vattenskador hör till de vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter.

Här kan ni läsa mer om hur vi hjälpte Familjebostäder genom att installera punktskydd.

Vad händer med en punktsprinkler efter att den har utlösts?

När en pulverbomb har släckt en brand är den förbrukad. Då monterar vi ner behållaren och fyller den med nytt släckningspulver/släckvätska eller byter ut den mot en ny. Enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt.

Vi erbjuder punktsprinkler i olika storlekar, med olika släckeffekt, så att de passar för er takhöjd och utrymmet ni behöver brandskydda.

Punktsprinkler är enkel att installera

Punktsprinklern fästs i taket ovanför det skyddade objektet med en enkel konsol. Ingen vatteninstallation, strömmatning eller rördragning krävs. Bäst effekt erhålls om ventilutloppet placeras på en höjd av 1,5 till 3 meter ovanför den plats eller det föremål som löper störst risk för brand.

Brandsäkerhet från SafeTeam

Vi ser punktsprinkler som en rekommenderad del i ett företags brandskydd och hjälper er även gärna med annan brandskyddsutrustning som exempelvis lithiumsläckare och nödbelysning för säker utrymning vid brand.

Självklart kan vi också genomföra regelbunden kontroll av era brandsläckare och hjälpa er med ert systematiska brandskyddsarbete genom att utbilda er personal och sätta rutiner för brandsäkerhet.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor kring att installera brandskyddsutrustning eller vill ha hjälp med något annat inom säkerhet – vi har över 50 års erfarenhet inom området.

Punktsprinkler i sophus, kallas även pulverbomb

Punktsprinkler (ibland kallad Pulverbomb) släcker bränder i soprum.

Punktsprinkler från SafeTeam är ett effektivt brandskydd:

 • i soprum
 • i förråd
 • på vindar
 • ovanför containrar
 • i utrymmen där brandfarlig utrustning förvaras
 • vid brandfarliga maskiner.

Vanliga frågor om punktsprinklers

 • Vilka är fördelarna med en punktsprinklers?

  Det finns många anledningar att välja en punktsprinklers framför vattensprinklers i mindre utrymmen, som exempelvis soprum, mopedrum och vindsförråd.
  Några av fördelarna är att en punktsprinklers:

  • – släcker branden snabbt
  • – varken kräver rinnande vatten eller strömförsörjning
  • – är enkla att städa efter när de har utlösts
  • – inte ger risk för vattenskador
  • – är lätta att ersätta med nya behållare när de är förbrukade.
 • Hur fungerar en pulverbomb?

  När det börjar brinna stiger temperaturen i utrymmet och när temperaturen når 68 grader (som standard) sprängs en glasbulb i sprinklerbehållaren och då öppnas en ventil och pulver sprids över en större yta. En punktsprinkler kan laddas om eller ersättas efter att den har använts. Kontakta oss på SafeTeam för installation av punktsprinkler på ert företag.

 • Är en pulverbomb farlig?

  Nej, en pulverbomb är inte farlig. Den släcker bränder i små utrymmen på ett effektivt sätt. Undvik att få släckningspulvret i ögonen under saneringsarbetet.

 • Vad ska jag göra med punktsprinklern när branden är släckt?

  När en punktsprinkler har utlösts är den förbrukad. Då är det enkelt att låta SafeTeam montera ner den tomma behållaren och ladda den med nytt släckningspulver eller ersätta den med en ny.

 • Vilka är de bästa platserna för en punktsprinkler?

  En punktsprinkler är som mest effektiv i trånga utrymmen eftersom den sprider sitt pulver
  över ett begränsat område. De bästa platserna för punktsprinkler är soprum/miljörum, förråd, vindsutrymmen, i utrymmen där brandfarlig utrustning eller brandfarliga maskiner förvaras.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Kontakta oss för offert eller frågor. Punktsprinkler erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga medarbetare till dig med ett upplägg som passar just din verksamhet.