Lithiumsläckare erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Lithiumsläckare – brandsläckare för litiumbatterier vid laddstolpar där elfordon laddas

Litiumbatterier i elbilar och elcyklar innebär en brandrisk som kräver en speciell typ av brandsläckare för batterier; Lithiumsläckare. Lithiumsläckare bör finnas vid alla laddningsplatser och laddstolpar för elfordon.

Många fastighetsägare installerar laddstolpar för elbilar och elcyklar i sina garage och cykelrum. Det är då viktigt att även tänka på brandskyddet för byggnaden och placera lithiumsläckare i nära anslutning till laddningsplatserna.

Som med alla handbrandsläckare är lithiumsläckare avsedda för en första släckinsats på mindre bränder. Vid större bränder med fara för människor ska man alltid utrymma och larma räddningstjänst istället.

Tänk på: Det finns olika typer av Lithiumsläckare och det är mycket viktigt att välja en lithiumsläckare med tillräcklig kapacitet. Ett batteri för en vanlig elcykel ligger på cirka 800-1000 Wh. Litihiumsläckare från SafeTeam för detta har en kapacitet att släcka 3200 Wh.

Kontakta SafeTeam för att montera brandsläckare för litiumbatteri vid era lokaler. Våra brandskyddstekniker utgår från Göteborg och erbjuder installation, service och underhåll.

Det ökande behovet av lithiumsläckare

Andelen batteridrivna produkter som använder litiumbatterier har ökat explosionsartat tack vare batteriernas långa livslängd och höga energitäthet. I takt med en ökande användning har dock också riskerna med litiumbatterier belysts. Även om risken för brand i litiumbatterier är relativt liten, så kan konsekvenserna bli väldigt stora om det väl händer. Det är därför viktigt att vara medveten om riskerna med litiumbatterier och att vara väl förberedd om en brand skulle uppstå.

Den mest effektiva lösningen är att ha en brandsläckare för litiumbatteri nära till hands för att snabbt släcka elden och kyla ned batteriet innan elden hinner sprida sig.

Brandrisker med litiumbatterier i elfordon

Litiumbatterier används i elbilar och elcyklar. Även andra elfordon som elsparkcyklar, hoverboards och segways använder litiumbatterier. Den ökade brandrisken med dessa batterier beror på att det kan ske en s.k. termisk rusning i batterierna. Detta kan ske då elfordon krockar ute i trafiken, men även vid överladdning, kortslutning eller andra tekniska problem vid laddning. Vid termisk rusning i ett uppladdningsbart batteri är temperaturökningen mycket snabb och en brand i litiumbatterier har därför ett mycket snabbt förlopp. Dessutom sprids den farliga gasen väteflourid.

Lithiumsläckare släcker brand i Li-jon batterier

 

 

Fördelar med Litiumsläckare

Våra litiumsläckare använder ett släckmedel med särskilt bra släckeffekter på fasta material som plast, gummi och litiumjonbatterier. Detta gör dem lämpliga för industrilokaler, fabriker och verkstäder liksom vid solcellsanläggningar, batteriförvaring och batteriladdning.

Släckningsmedlet i våra litiumsläckare:

 • är fritt från fluortensider
 • förhindrar cancerogena gifter att spridas vid eftersläckning
 • hindrar återantändning i brandfarliga vätskor
 • skapar bra miljö och god sikt för rökdykning, eftersom kolväten binds och ingen vattenånga skapas
 • kapslar in det brännbara materialet, vilket förhindrar uppkomsten av brännbara gaser.

Säker laddning av elbilar och elcyklar

Vid installation av laddstolpar för elbilar och elcyklar är brandsäkerheten mycket viktig. Är laddstolparna placerade inomhus, i exempelvis ett garage, är det extra viktigt att se över brandskyddet för byggnaden i samband med installation av laddstolpar.

Brandsläckare för litiumbatterier bör finnas vid alla laddstolpar

Brandspridning vid brand i litiumbatterier är extremt snabb och farlig. Därför rekommenderas brandsläckare som är avsedda för att släcka bränder i litiumbatterier vid laddstationer och parkeringsplatser som används som laddplatser. SafeTeams brandskyddsavdelning i Göteborg erbjuder ett komplett utbud inom brandskydd inklusive bland annat brandgasventilation, brandtätning, lithiumsläckare, m.m., samt konsultation för företag och bostadsrättsföreningar. Kontakta oss om ni vill montera lithiumsläckare och öka brandsäkerheten.

Tänk på brandsäkerheten om ni installerar laddstolpar

Brandutrustning som lithiumsläckare och brandfiltar rekommenderas vid laddstolpar. Övriga råd för garage med laddningsplatser är:

 • Om möjligt, välj laddplatser utomhus med avstånd till närliggande parkeringsplatser och byggnader.
 • Om laddstolpar placeras inomhus, välj de p-platser närmast in-/utfart som laddningsplatser. Detta för att räddningstjänst ska ha så kort avstånd som möjligt i händelse av brand.
 • Se över brandgasventilationen i byggnaden så att giftiga och brandfarliga gaser kan ventileras ut.
 • Gör en översyn av byggnadens brandcellsgränser så att de är anpassade för garagets användning och att de fyller sin funktion att begränsa en eventuell brand.
 • Kontrollera brandtätningar i byggnaden, så att de är korrekt utförda och förhindrar brandspridning.
 • Utför funktionskontroll av dörrstängare, så att de fungerar och hindrar risken att en eventuell garagebrand sprider sig.

 

Så släcks litiumbränder

I första skedet är det viktigt att släcka själva branden och lågorna i det brinnande materialet. När branden släckts förhindras termisk rusning och att termisk rusning sprids till närliggande batterienheter.

Så här använder du en brandsläckare för litiumbatteri:

 1. Dra ut säkringen
 2. Lossa slangen
 3. Huka dig ner, men gå inte för nära branden
 4. Brand utomhus: Ha alltid vinden i ryggen
  Brand inomhus: Håll dig så lågt ner som möjligt för att undvika rök och strålningsvärme
 5. Rikta munstycket mot det brinnande materialet, sikta lågt på lågornas bas
 6. Tryck in avtryckaren helt tills branden släckts
 7. Lokalisera litiumbatteriet
 8. Rikta munstycket mot batteriet
 9. Tryck in avtryckaren
 10. Töm hela innehållet i din lithiumsläckare i avsikt att kyla ned battericellerna tillräckligt.

OBS! Även om branden släcks efter enbart några sekunder måste hela innehållet i er brandsläckare för litiumbatteri tömmas över branden. På så vis minskas risken för återantändning.

Vanliga frågor om lithiumsläckare

 • Varför brinner litiumbatterier?

  När en enhet med litiumbatteri skadas, antingen en gång eller flera upprepade gånger, kan litiumjoncellerna drabbas av en så kallad “termisk rusning”. Det innebär att batteriet blivit instabilt och frigör energi i form av värme och uppnått en temperatur på mer än 150-250 grader som snabbt kan leda till att det börjar brinna. Det uppstår en självgenererande process som sker explosionsartat. Bränder i litiumbatterier är mycket svårsläckta och släcks mest effektivt med en brandsläckare för litiumbatteri, en så kallad lithiumsläckare.

 • Hur släcker man en brand i litiumbatteri?

  En brand i litiumbatteri släcks effektivt med hjälp av en så kallad lithiumsläckare. Så släcker ni bränder i litiumbatterier:

  – Dra ut säkringen och lossa slangen
  – Huka dig ned, men gå inte för nära elden
  – Vid brand utomhus, se till att du har vinden i ryggen. Vid brand inomhus, håll dig så lågt ner som möjligt för att undvika rök och strålningsvärme
  – Rikta munstycket mot lågornas bas
  – Tryck in avtryckaren tills branden släckts
  – Lokalisera sedan litiumbatteriet
  – Rikta munstycket mot batteriet
  – Tryck in avtryckaren och töm hela innehållet i din lithiumsläckare i avsikt att kyla ned battericellerna för att minska risken för återantändning

 • Kan batterier självantända?

  Ja, litiumbatterier kan självantända på flera sätt, även om risken är väldigt låg. Vid termisk rusning frigörs ett antal gaser från litiumbatterier som kan leda till självantändning. Även litiumbatterier under laddning har observerats självantända efter att de överhettats under laddningen.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Lithiumsläckare erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.