Kamerabevakning – proaktivt & aktivt skydd mot inbrott och skadegörelse

Kamerabevakning utomhus är en effektiv säkerhetsåtgärd som skyddar verksamheten. Bevakningskameror inomhus och utomhus bidrar till att förhindra skadegörelse, olaga intrång på bakgårdar, bilinbrott i parkeringshus, stöld och snatteri. Chansen att klara upp eventuella brott ökar också med hjälp av bevakning.

SafeTeam har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 50 år. Önskas kamerabevakning för företag, bostadsrättsförening (brf) eller offentlig fastighet, kontakta oss.

Blotta åsynen av en kamera eller en skylt som upplyser om att området bevakas kan vara tillräckligt för att förhindra brott. Därför är installation av kameror ett enkelt sätt att göra arbetsplatsen eller bostadsområdet säkrare. Men det är inte tillåtet att sätta upp en kamera hur som helst, bevakning regleras genom exempelvis kamerabevakningslagen.

Vi på SafeTeam är väl insatta i vilka lagar och regler som gäller svensk kamerabevakning och erbjuder kameror för arbetsplatser, bostadsrätter och offentliga fastigheter. Vi tar fram en kameralösning anpassad efter era behov, med kamerabevakning utomhus såväl som inomhus.

CCTV-certifierad anläggarfirma – det är tryggt att anlita oss

SafeTeam är en SCAB-certifierad anläggarfirma av CCTV. Att vara SCAB-certifierad betyder att vår personal, våra kvalitetssystem och våra lokaler uppfyller de krav som Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) ställer.

Hög kompetens – SafeTeam har CCTV-certifierade behöriga ingenjörer

SafeTeam har personal som är certifierad behörig ingenjör inom CCTV. Detta är ytterligare ett intyg på vår kompetens inom kamerabevakning för företag. Personcertifieringen säkerställer utbildning, fackkunskap och praktisk erfarenhet hos vår personal.

Ikon från SCAB Behörig ingenjör CCTV

När behövs tillstånd för kamerabevakning?

Få svar direkt via vårt enkla test om er verksamhet behöver ansöka om tillstånd för kamerabevakning.

Få svar direkt

Varför ska man kamerabevaka?

Kamerabevakning används för att:

 • avskräcka från inbrott eller skadegörelse
 • verifiera om det rör sig om ett larm eller ett falsklarm
 • få kontroll över in- och utpassering
 • analysera rörelsemönster i området
 • underlätta identifiering vid eventuella brottsutredningar
 • öka tryggheten i området och på arbetsplatsen.

Vid vilka tillfällen får man kamerabevaka?

Syftet med att kamerabevaka måste vara att förhindra brott eller olyckor. Nyttan med kamerabevakningen ska även väga tyngre än den personliga integritetskränkning den potentiellt kan medföra.

Ny kamerabevakningslag i samband med GDPR (2018)

I samband med Dataskyddsförordningen, GDPR, kom en ny svensk lag för kamerabevakning 2018, Kamerabevakningslagen.

Kamerabevakningslagen innebär att många företag slipper ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Men samtidigt måste kraven i dataskyddsförordningen uppfyllas. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd man har för sin kamerabevakning. 

Dataskyddsförordningen ställer även hårdare krav på hur den som övervakar ska informera om det, bland annat med informativa skyltar som upplyser om att området bevakas av kameror.

Innan kamerabevakning kan installeras måste andra säkerhetstryggande åtgärder vidtas. Exempelvis kan det handla om att förbättra belysningen, klippa ner buskar, förbättra staket, lås och larm m.m.

Rättsligt stöd enligt Kamerabevakningslagen

För att det ska vara tillåtet att kamerabevaka en allmän plats (ett område dit allmänheten har tillträde) krävs att en behovsanalys genomförs. Analysen ska visa att behovet av kamerabevakning utomhus eller inomhus väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan bli övervakade.

Vi hjälper er med behovsanalys och kravspecifikation för kamerabevakning

SafeTeam är väl insatta i kamerabevakningslagen och andra regelverk som styr bevakning. Behöver ni hjälp med processen – kontakta oss. Vi svarar mer än gärna på frågor kring kamerabevakning av allmän plats, bostäder och arbetsplatser. Eller läs mer här, där vi har sammanfattat vad som sägs i Kamerabevakningslagen.

Spara pengar med kamerabevakning

Att investera i kamerabevakning för företag eller bostadsrättsförening kan ge kostnadsbesparingar i form av:

 • färre inbrott
 • färre antal stölder
 • minskad skadegörelse

Dessutom kan kamerabevakning i bostadsrättsföreningen eller företaget även innebära att ni sparar pengar tack vare:

 • färre antal väktarutryckningar
 • färre arbetstimmar för fastighetsskötare/vaktmästare eller annan person som ska hantera en inbrottsskada eller vandalism
 • säkerställd produktionstid på företaget som annars skulle störas av en skada.

De mjuka värdena som kamerabevakning för med sig är också viktiga! Att ett företags lokaler kamerabevakas bidrar ofta till att personal och kunder känner sig tryggare. Dessutom hjälper det ofta till att hålla arbetsplatsen hel och ren eftersom kameror kan minska risken för skadegörelse och vandalism.

Kamerabevakning med larm

Kamerabevakning på arbetsplatsen kan med fördel integreras med larmsystemet i lokalen. På så sätt kan kamerorna bland annat styras så att de endast filmar då larmet utlösts.

Om larmet löses ut kan företagsinnehavaren, alternativt larmcentralen, skaffa sig en uppfattning om situationen med hjälp av livebilder. Livebilderna kan snabbt besvara frågorna varför larmet utlösts, hur akut situationen är och avstyra en utryckning vid falsklarm.

Vid kamerabevakning med videoanalys kan kamerorna även aktivera larmet vid specifika händelser, som t.ex. brand eller då en person befinner sig onormalt länge inom ett visst område. Kameror kan även kombineras med tillträdesstyrning för att styra vem dörrar eller portar ska öppnas för.

Kamerabevakningsleverantör av etablerade fabrikat

SafeTeam installerar bevakningskameror av marknadens alla etablerade märken inklusive:

 • Axis
 • Avigilon
 • Milestone
 • Flir
 • ExacqVision
 • Samsung

Integrera övrig säkerhetsteknik med er kameraanläggning – få ut ännu mer av era kameror

Genom att integrera er kameralösning med övriga säkerhetssystem i fastigheten får ni ut maximalt av er kamerabevakning för bostadsrättsförening (Brf) eller företag. Har ni frågor om hur era kameror kan kommunicera och samverka med annan säkerhetsteknik? Kontakta oss för att nyttja vår breda kompetens inom säkerhetsområdet!

 • Kamerabevakning + Inbrottslarm + Brandlarm

  Om ni integrerar er kamerabevakning med inbrottslarm och brandlarm kan onödiga falsklarm enkelt undvikas eftersom ni snabbt kan se på era kamerabilder om det finns behov av utryckning.

 • Kamerabevakning + Porttelefoni

  Kamerabevakning kan fungera som en kommunikationskanal med besökare i bild och med ljud. Med hjälp av livebilder på era besökare får ni bättre kontroll på vem eller vilka som släpps in.

 • Kamerabevakning + Passersystem + Larm

  Om ert säkerhetssystem är totalt integrerat kan en kedja av automatiska åtgärder kopplas samman. Det innebär att ett aktiverat larm både kan påverka tillträdesstyrning av dörrar och starta kamerabevakning. Om larmet aktiveras notifieras fastighetens ägare eller larmcentralen.

Några av våra kunder

Vi erbjuder kamerabevakning för svenska företag

SafeTeam har arbetat med säkerhet i över fem decennier och under årens lopp har vi hjälpt många svenska företag med kamerabevakning, lås, larm, passersystem och brandskydd m.m. Med oss får ni allt från en leverantör – vi erbjuder alla säkerhetsprodukter ni behöver och tar ansvar för hela kedjan: från installation till service och underhåll. Gör som andra svenska företag – välj kamerabevakning från SafeTeam.

Vill ert företag öka tryggheten? Prata med oss redan idag.

Vanliga frågor om kamerabevakning

 • Vilka märken har kamerorna som SafeTeam monterar?

  Vid installation av kamerabevakning för Brf och företag monterar vi kameror från alla märken som är etablerade på marknaden. SafeTeam installerar kameror från bl.a: Axis, Avigilon, Sony, Flir, Milestone, Samsung och ExacqVision.

 • Utför ni installation av trådlösa bevakningskameror?

  För företag som önskar en professionell kameralösning rekommenderar vi ett kabeldraget kamerabevakningssystem. Ett kabeldraget system är ofta en säkrare lösning, då man inte behöver förlita sig på ett trådlöst nätverk. Trådlösa signaler kan störas av väder, annan teknisk utrustning, dålig täckning m.m. När det inte finns möjlighet till ett helt kabeldraget kamerasystem på grund av förutsättningarna i området som ska övervakas kan vi dock använda trådlösa länkar i kamerasystemet, t.ex. mellan en kamera och inspelningsenheten.

 • Kan man beställa kamerabevakningsskyltar av er?

  Om vi besökt ert företag eller er Brf och installerat bevakningskameror eller utfört service av anläggningen är det inga problem att beställa fler kameraskyltar av oss. Hör av dig till din kontaktperson eller maila till info@safeteam.se så hjälper vil till.

 • Har ni kameror som kan upptäcka brand?

  Ja, om kamerasystemet har videoanalys är det fullt möjligt att upptäcka brand med hjälp av kamerorna. En larmcentral tar sedan del av kamerabilderna och utför åtgärd utifrån vad de ser.

 • Vad kostar det att kamerabevaka?

  Hur mycket det kostar att installera bevakningskameror är en av våra vanligaste frågor. SafeTeam vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen som passar era behov på bästa sätt. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. För att kunna lämna pris för kamerabevakning gör vi ofta ett kostnadsfritt platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Under besöket får ni tillfälle att ställa frågor och diskutera vilka behov ni har med en av våra kompetenta projektörer. Kontakta oss redan idag om ni vill att vi ska besöka er.

 • Hur länge får material från kamerabevakning bevaras?

  Rekommenderad tid är 3 dagar. För att utöka inspelningstiden så bör man kunna motivera behovet.

 • Får en hyresvärd eller en bostadsrättsförening sätta upp bevakningskameror innanför entrén, i trapphuset och källargångarna där tvättstugan och förråd till lägenheterna finns inne i ett flerbostadshus?

  Ja, men man måste kunna säkerställa att kameraövervakningen är nödvändig, exempelvis för att förebygga, upptäcka eller utreda brott och incidenter som inträffat där. En bedömning av integritetsrisker som övervakningen utgör ska göras i en egen utredning innan kameror installeras.

 • Var måste arbetsgivaren sätta upp skyltar om kamerabevakningen?

  Om det pågår kamerabevakning måste en skylt informera om detta på ett tydligt sätt. Kameraskyltar måste finnas vid alla ingångar.

 • Vem måste söka tillstånd för att få kamerabevaka?

  Vissa aktörer måste söka tillstånd för att få kamerabevaka, exempelvis myndigheter, men för andra aktörer krävs inget tillstånd. Däremot finns det andra krav som måste följas för att kamerabevakningen ska vara laglig enligt GDPR och Kamerabevakningslagen. I vårt enkla test kan ni få svar direkt när tillstånd krävs för kamerabevakning.

 • Får man sätta upp dolda bevakningskameror utan att informera den som bevakas?

  Nej, det finns stränga krav om att man måste informera om kamerabevakning genom skyltning. Skyltar ska vara uppsatta vid alla ingångar och tydligt informera om att området kamerabevakas.

 • Måste man informera om att en plats är kamerabevakad?

  Ja, det måste finnas tydlig information om att en plats är kamerabevakad genom skyltning.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan!

Larmtekniker svarar på frågor om larm och CCTV

Ta hjälp av SafeTeam för en inbrottsförebyggande kamerabevakningslösning

Våra experter inom CCTV kan hjälpa er med en effektiv och skräddarsydd lösning med kameraövervakning utomhus, såväl som inomhus. Vi har lång erfarenhet av kamerabevakning för arbetsplatser, butiker, industrilokaler och andra fastigheter/platser. Har ni frågor om kamerabevakning utomhus eller inomhus – kontakta oss!

Kamerabevakning i Stockholm

Vi erbjuder kamerabevakning för företag i Stockholm med omnejd. Från vårt regionkontor vid Globen i Stockholm får du hjälp av en av våra behöriga ingenjörer inom kamerabevakning som tar fram en professionell kameralösning för er. Våra säkerhetstekniker installerar kamerabevakning i hela Stockholms län.

Få en offert

Kamerabevakning i Göteborg

Vi hjälper företag med kamerabevakning i Göteborg och region väst. Våra behöriga ingenjörer inom kamerabevakning och säkerhetstekniker med kameraexpertis utgår från Hisingen i Göteborg och hjälper kunder i hela Göteborgsområdet, inklusive Mölndal, Kungälv, Lerum, Ale, Stenungsund och Trollhättan m.fl. orter i region väst.

 

Få en offert

Kamerabevakning i Malmö

Vi erbjuder kamerabevakning i Malmö med omnejd. Du kommer i kontakt med behörig ingenjör inom kamerabevakning på vårt regionkontor i Malmö. Våra säkerhetstekniker installerar och servar kameraanläggningar runt om i hela Skåne.

Få en offert

Kamerabevakning i Linköping

I Mjärdevi i Linköping ligger SafeTeams regionkontor i region mitt. Här jobbar kameraprojektörer och våra säkerhetstekniker med kameraexpertis utgår härifrån för installation och service av kamerabevakning i Linköping, Norrköping och runt om i hela Östergötland, inkl. Jönköping och Örebro.

Få en offert

Kamerabevakning – Rikstäckande

Finns ni på flera orter? Då har ni en rikstäckande leverantör av kamerabevakning i oss. Vi erbjuder installation och service av kamerabevakningsteknik i hela Sverige. Genom ett riksavtal med oss får ni en enhetlig kameralösning, en och samma kontakt för alla kamerafrågor, samt en enhetlig prisbild för kamerabevakning på alla era orter runt om i hela landet.

Få en offert

 

Detta verkar intressant! Jag vill få en kostnadsfri offert på kamerabevakning.

Vi hjälper er att ta fram en kameralösning för ert företag.
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin

 

E-bok

Smart kamerabevakning med AI

Läs om hur ditt företag kan nyttja smarta AI-funktioner i er kamerabevakning – som ger verklig affärsnytta.

Ladda ner e-boken här