Kamerabevakning – Proaktivt & aktivt skydd mot inbrott och skadegörelse

Kamerabevakning är en effektiv säkerhetsåtgärd som innebär ett proaktivt och aktivt skydd mot skadegörelse och klotter, olaga intrång på bakgårdar, bilinbrott i parkeringshus, stöld och snatteri m.m..

SafeTeam erbjuder kamerabevakning för arbetsplatser, flerbostadshus och offentliga fastigheter. Vi tar fram en kameralösning anpassad efter era behov, med kamerabevakning utomhus såväl som inomhus.

CCTV-certifierad anläggarfirma

Vi är en SCAB-certifierad anläggarfirma av CCTV. Det innebär att vår personal, våra kvalitetssystem och våra lokaler uppfyller de krav som Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) har etablerat.

CCTV-certifierad behörig ingenjör

Vi har personal som är certifierad behörig ingenjör inom CCTV vilket är ytterligare ett intyg på vår kompetens inom kamerabevakning. Denna personcertifiering säkerställer utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap hos vår personal.

Ikon från SCAB Behörig ingenjör CCTV

När krävs tillstånd för kamerabevakning?

Få svar direkt via vårt enkla test om din verksamhet behöver ansöka om tillstånd för att få kamerabevaka.

Få svar direkt

Varför kamerabevaka?

Kamerabevakning används för att:

 • avskräcka från brott
 • verifiera larm/falsklarm
 • kontrollera in- och utpassering
 • underlätta identifiering vid brottsutredningar
 • analysera rörelsemönster
 • öka tryggheten.

När får man kamerabevaka?

Syftet med kamerabevakning måste vara att förhindra brott eller olyckor. Nyttan med kamerabevakningen ska även väga tyngre än den personliga integritetskränkning den potentiellt kan medföra.

Ny kamerabevakningslag i samband med GDPR 2018

I samband med den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kom en ny svensk lag för kamerabevakning 2018, den nya Kamerabevakningslagen.

Den nya lagen innebär att många slipper ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Men samtidigt måste kraven i dataskyddsförordningen uppfyllas. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd man har för sin kamerabevakning. 

Dataskyddsförordningen ställer även hårdare krav på hur den som övervakar ska informera om det, bland annat med informativa skyltar.

Innan bevakningskameror kan monteras upp måste man även vidta andra säkerhetstryggande åtgärder, t.ex. i form av förbättrad belysning, nedklippta buskar, staket, lås, larm m.m.

Rättsligt stöd enligt Kamerabevakningslagen

För att kamerabevakning ska tillåtas på ett område dit allmänheten har tillträde krävs att en behovsanalys genomförs. Analysen ska visa att behovet av kamerabevakningen utomhus eller inomhus väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan bli övervakade.

SafeTeam hjälper er utföra behovsanalys och kravspecifikation för kamerabevakning

Vi är väl insatta i regelverken kring kamerabevakning. Kontakta oss om ni behöver hjälp med processen. Vi hjälper mer än gärna till!

Spara pengar med kamerabevakning

Besparingar som ett resultat av att investera i kamerabevakning är skyddet av er egendom:

 • förebyggda inbrott
 • färre stölder
 • minskad skadegörelse

Utöver det innebär kamerabevakning även besparingar i form av:

 • färre väktarutryckningar
 • mindre krångel för fastighetsskötare/vaktmästare eller annan person som ska hantera en inbrottsskada eller vandalism
 • säkerställd produktionstid som annars skulle störas av en skada.

Glöm inte heller alla de mjuka värdena kamerabevakning för med sig! Kamerabevakning spelar en viktig roll för personalens och kundernas upplevda trygghet och för att säkerställa en hel och ren arbetsplats.

Larm med kamerabevakning

Kamerabevakning på arbetsplatsen kan med fördel integreras med lokalens larmsystem. Kamerorna kan då bland annat styras så att de endast filmar då larmet utlösts.

Vid utlöst larm kan företagsinnehavaren, alternativt larmcentralen, med hjälp av livebilder snabbt observera och skaffa sig en uppfattning om situationen; varför larmet gått igång, hur akut situationen är samt avstyra utryckning vid falsklarm.

Med hjälp av videoanalys kan kamerorna även aktivera larmet för specifika händelser, exempelvis vid brand, om någon befinner sig onormalt länge inom ett visst område eller i kombination med tillträdesstyrning.

Märkesoberoende leverantör av kamerabevakning

Vi installerar kameror av alla etablerade märken på marknaden inklusive:

 • Axis
 • Avigilon
 • Flir
 • Milestone
 • Samsung
 • ExacqVision

Integrera med övrig säkerhetsteknik och få ännu mer nytta av er kameraanläggning

Genom att integrera er kameralösning med övriga säkerhetssystem i fastigheten får ni ut ännu mer av er kamerabevakning. Kontakta oss och nyttja vår breda kompetens så hjälper vi er! Vi ger gärna förslag på hur era kameror kan kommunicera och samverka med övrig säkerhetsteknik.

 • Kamerabevakning + Inbrottslarm + Brandlarm

  Om ni integrerar er kamerabevakning med inbrottslarm och brandlarm kan utryckning endast påkallas då behovet är verifierat genom kamerabilder. Onödiga falsklarm kan enkelt undvikas.

 • Kamerabevakning + Porttelefoni

  Kamerabevakning kan fungera som en kommunikationskanal med besökare i bild och ljud. Ni ser livebilder på era besökare och får bättre kontroll på vem som släpps in.

 • Kamerabevakning + Passersystem + Larm

  Med ett totalt integrerat säkerhetssystem kan en kedja av automatiska åtgärder kopplas ihop. Ett aktiverat larm kan både styra dörrar och starta kamerabevakning som sedan kommuniceras med fastighetsägare eller larmcentral.

Vanliga frågor om kamerabevakning

 • Vilka fabrikat av kameror monterar ni?

  Vi installerar kamerabevakning av alla etablerade märken på marknaden: Axis, Avigilon, Sony, Flir, Hik vision, Milestone, Samsung och ExacqVision.

 • Installerar ni trådlösa övervakningskameror?

  För företag som efterfrågar en professionell kameralösning förespråkar vi ett kabeldraget kamerabevakningssystem. Det blir ofta en säkrare lösning, då man inte behöver förlita sig till ett trådlöst nätverk. Trådlösa signaler kan störas av väder, annan teknisk utrustning, dålig täckning m.m. Men ibland finns inte möjlighet till ett helt kabeldraget kamerasystem på grund av förutsättningarna i området som ska övervakas. Då kan vi använda trådlösa länkar i kamerasystemet, t.ex. mellan en kamera och inspelningsenheten.

 • Kan man beställa kamerabevakningsskyltar av er?

  Om vi har gjort installation eller service av er kameraanläggning är det inga problem att beställa fler kameraskyltar av oss. Ta kontakt med din kontaktperson eller maila till info@safeteam.se.

 • Har ni kameror som kan upptäcka brand?

  Ja, med hjälp av videoanalys är denna funktion fullt möjlig. En larmcentral tar sedan del av kamerabilderna och utför åtgärd utifrån vad de ser.

 • Vad kostar det?

  Detta är en av våra vanligaste frågor. Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen, som passar era behov på bästa sätt. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. För att kunna lämna pris gör vi ofta ett platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi gratis. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta projektörer. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök.

fraga-oss-om-sakerhet

Ta hjälp av SafeTeam för en inbrottsförebyggande kameralösning

Våra CCTV-experter kan hjälpa er med en effektiv och skräddarsydd lösning med kamerabevakning utomhus, såväl som inomhus. Vi har lång erfarenhet av kamerabevakning för arbetsplatser, butiker, industrilokaler och andra fastigheter/platser.

Vill du veta mer om kamerabevakning?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

  • Är du privatperson är du välkommen att kontakta någon av våra butiker direkt.
  • När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.