Kameraövervakning med videoanalys

Med videoanalys blir er kameraövervakning ännu smartare. Kamerorna reagerar automatiskt på sådant som annars bara kan upptäckas av en människa. Det gör videoanalys till en kostnadseffektiv lösning.

 

Så fungerar videoanalys

Vid videoanalys larmar kameran vid rätt förutsättningar. Kameran programmeras för att analysera och larma utifrån förutbestämda parametrar. Till exempel registreras avvikande rörelsemönster eller onormal aktivitet. Det kan handla om att urskilja om det är en människa eller ett fordon i rörelse, eller om individer stannar för länge inom ett bevakningsområde.

 

Videoanalys sorterar bort onödig information

En vanlig kamera spelar normalt in när rörelse upptäcks. Det kan ibland vara ett trubbigt instrument och leda till onödiga larm. Till exempel kan rörelse registreras när solen går i moln eller när träd vajar. Intelligent videoanalys sorterar bort sådana rörelser och reducerar på så sätt antalet larm.

 

Videoanalys underlättar övervakning hos larmcentral

Videoanalys används med fördel när personal, till exempel väktare, aktivt övervakar kamerorna. Då människor lätt blir trötta av att titta på statiska bilder under långa perioder riskerar man att missa viktig information. Det kan även hända om man tittar bort en kort stund, till exempel för att titta på en annan kamera.

Med videoanalys larmar systemet istället. Då blir personalen uppmärksammad på den kamera där händelsen sker.

 

Installation av kameror med videoanalys

Det är viktigt att en ordentlig projektering av kamerorna görs, så att systemet utformas för att kunna hantera videoanalys. Projekteringen innebär att man tittar på placering, antal kameror, eventuella störkällor samt belysning.

För att videoanalysen ska vara effektiv måste bra belysning finnas. Alternativt kan man välja att montera värmekameror istället. I de flesta fall krävs inget tillstånd om man väljer värmekameror.

SafeTeam installerar och underhåller samtliga komponenter inom kameraövervakning med videoanalys.

 

 

 

Användningsområden för videoanalys

 • Övervakning av skolor
  Kameran kan till exempel övervaka tak och områden där människor inte ska befinna sig. Vid larm kan larmcentralen koppla upp sig och se vad som pågår samt även ropa ut i högtalare för att avbryta eventuella oegentligheter.
 • Industriområden och bilfirmor
  Onormalt beteende på bakgårdar och inhägnade områden kan upptäckas.
 • Butiker
  Videoanalys kan till exempel användas för att räkna antalet kunder. Man tar fram statistik på hur länge kunderna stannar i butiken i snitt, övervaka längden på köer och larma ifall en kö överstiger ett visst antal kunder. Man kan också ta fram statistik på ålder och kön på kunder som går in i butiken och ta fram ”heatmaps” på hur kunder rör sig i butiken för att till exempel få ett underlag för hur och var produkter ska placeras.

 

Fördelar med videoanalys

 • Med videoanalys får ni ett effektivt automatiserat perimeterskydd.
 • Ronderande väktare kan ersättas. Ni får bevakning under nattens alla timmar till en betydligt lägre månadskostnad.
 • Har ni ett uppkopplat kamerasystem kan ni med hjälp av videoanalys även få andra funktioner. Till exempel kontroll av låsta dörrar, insläpp av behörig personal, periodisk rondering, inbrottslarmsverifiering osv.

 

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

 

E-bok

Smart kamerabevakning med AI

Läs om hur ditt företag kan nyttja smarta AI-funktioner i er kamerabevakning – som ger verklig affärsnytta.

Ladda ner e-boken här