Smidigt och säkert med elektroniska passersystem

Är det många människor som rör sig i era lokaler? Har ni många in- och utflyttningar? Då kommer ni tjäna på att installera ett modernt passersystem/passagesystem.

Vår styrka som leverantör av passagesystem

Vi installerar och servar alla typer av passersystem för kontor, lägenhetshus och andra fastigheter med ett behov av att kontrollera tillträdet. Vår styrka är att vi kan – om ni vill – hjälpa er med ett helhetstänk kring passagerna i er fastighet. Vi rekommenderar gärna hur passersystem kan ”prata med” övrig säkerhet (t.ex. inbrottslarm, lås eller kamerabevakning) eftersom vi vet att ni tjänar på det, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt.

Fördelar med passagesystem

 • Tillträdesstyrning
  Ni styr vilka dörrar som ska öppnas, vem dörrarna ska öppnas för, samt vilken tid på dygnet de ska öppnas.
 • Nyckelkontroll
  Ni spärrar enkelt borttappade nyckelbrickor.
 • Skalbarhet
  Ni bygger lätt ut ett litet passersystem till ett större vid behov.
 • Händelseloggar
  Ni ser i efterhand vem som har passerat var, och när.

Vad är ett passersystem?

Ett passersystem är ett modernt låssystem som styrs elektroniskt. Istället för vanliga nycklar används nyckelbrickor/taggar.

Passersystem höjer säkerheten

Ett passersystem i kontor, flerfamiljshus, industri eller annan fastighet med behov av tillträdeskontroll hindrar obehöriga från att ta sig in, eftersom dörrar hålls låsta. Borttappade nyckelbrickor kan enkelt spärras och då återfår passersystemet hela sin säkerhet.

Passersystem förenklar användandet

Ett passersystem är smidigt, både för den som ska passera genom en dörr och för fastighetsägaren som ska underhålla systemet.

När en dörr ska låsas upp är det lättare att bara hålla upp en nyckelbricka, än att föra in en nyckel i ett mekaniskt lås. Speciellt då man har händerna fulla med annat. Ett passersystem är också enkelt att tillgänglighetsanpassa för rörelsehindrade.

Passersystem är kostnadseffektivt

Ur drift- och underhållssynpunkt är ett passersystem det mest kostnadseffektiva låssystem man kan ha. Justeringar av ett passagesystem är mycket billigare än i ett mekaniskt låssystem.

Om en nyckelbricka försvinner behöver ni inte byta hela låssystemet, utan bara spärra den aktuella brickan.

Väx tillsammans med ert passersystem. Ni kan börja med en kortläsare vid en dörr och sen enkelt ansluta fler till samma system.

Om ni ska bygga om eller förändra något i framtiden kan passersystemet lätt växa eller programmeras om. Passersystemet får därmed en lång livslängd och blir en kostnadseffektiv investering.

 

Alla fabrikat av passersystem

Vi arbetar fabrikatsoberoende och erbjuder service och installation av alla etablerade passersystem.

 • Aptus
 • ASSA
 • Axema Vaka
 • Vanderbilt (tidigare Bewator)
 • RCO
 • Salto

Fabrikaten erbjuder likvärdiga lösningar. Som experter är vi dock bekanta med vad som skiljer dessa passagesystem dem åt och kan rekommendera det fabrikat vi tycker löser ert behov på bästa sätt.

Få en offert

Passersystem styrs genom olika behörigheter

Vem som får passera var, och när, styrs genom olika behörigheter i passersystemet. Dörrar kan på så vis låsas för vissa personer, men vara möjliga att öppna för andra.

Passersystemet styr vilka dörrar som öppnas

Exempel: Dörren till den gemensamma tvättstugan ska öppnas för alla boende i huset. Men entrédörrarna till trapphusen ska bara öppnas för vissa utvalda lägenhetsinnehavare, beroende på i vilket trapphus man bor.

Passersystemet styr vem som kan öppna

Exempel: Barnens nyckelbrickor ska fungera i entré- och lägenhetsdörr, men inte till källaren.

Hissen ska fungera till alla våningsplan med vanliga hissknappar, så att även besökare kan åka hiss. Men ska man ta hissen ner till källaren krävs en nyckelbricka med rätt behörighet.

Passersystemet styr när dörrarna öppnas

Exempel: Hyr ni ut en lokal eller övernattningslägenhet ska nyckelbrickorna till den dörren fungera under dessa dagar, men inte då hyrtiden löpt ut.

 

Nycklar i ett passersystem – kärt barn har många namn

Nycklarna i ett passersystem kallas ofta för nyckelbrickor eller taggar. Men kärt barn har många namn:

 • Passerbricka
 • Nyckelbricka
 • Tag/tagg (från engelskans key tag)
 • Nyckeltagg
 • Låstagg
 • RFID-tagg (Radio Frequency Identification. Identifiering sker via radiovågor utan fysisk kontakt, även kallat beröringsfri teknik.)
 • Mifare-tagg (Mifare är namnet på en beröringsfri teknik som används i många passersystem.)
 • Elektronisk nyckel
 • Kodbricka
 • Passerkort (Plastkort med magnetremsor var vanligt i äldre passersystem. Idag ersätts de av nyckelbrickor, som är mer hållbara.)

Integrerade passersystem

Störst nytta av ert passersystem får ni om det integreras med övriga säkerhetssystem i huset. Utnyttja vår breda kompetens! Vi jobbar med alla dessa delar och kan ge er förslag på hur era elektroniska lås kan utvecklas.

 • Passersystem + Mekaniska låssystem

  Nästan alltid samverkar passersystem med mekanisk låsning i huset.

 • Passersystem + Porttelefoni

  Har ni behov av porttelefon så inkluderas detta i passersystemet.

 • Passersystem + Dörrautomatik

  För att en dörr med passersystem ska fungera krävs att dörren stängs efter passering med hjälp av dörrstängare eller någon form av automatisk dörrstängning.

 • Passersystem + Inbrottslarm + Kameraövervakning

  Fördelen med ett helt integrerat säkerhetssystemet är ökade möjligheter till händelsestyrning. Dörrar kan öppnas eller stängas då utrymningslarmet går. Kamerainspelning kan starta då inbrottslarmet går.

Administration av passersystem

All information programmeras in i passersystemet. Ni kan spärra borttappade nyckelbrickor, lägga till nya nyckelbrickor, ändra behörigheter och tidsstyrningar m.m.

Administration av passersystemet kan skötas på flera olika sätt. Ni kan antingen sköta alla uppdateringar helt själva, eller ta hjälp av oss i den utsträckning ni önskar.

Passage Online – administration på era villkor

För att ni ska kunna anpassa administrationen av ert passersystem så att det passar just er, erbjuder vi vår unika tjänst Passage Online. Tjänsten ger er dessutom en säker lagringsplats för passersystemets databas.

 

I passersystemets gränssnitt kan ni:

 • spärra borttappade passerbrickor
 • lägga till nya passerbrickor
 • ändra behörigheter
 • lägga till och ta bort administratörer av passersystemet
 • sköta tidsstyrningar
 • se händelseloggar
 • ta säkerhetskopior.

Man behöver inte vara någon dataexpert för att sköta denna programmering. Men ibland stjäl det värdefull tid från er personal. Då kan vi sköta allt detta åt er!

Några av våra kunder

Vanliga frågor om passersystem

 • Vilka fabrikat av passersystem erbjuder ni?

  Vi arbetar fabrikatsoberoende och erbjuder service och installation av alla etablerade passersystem: Aptus, ASSA, Axema Vaka, Vanderbilt (tidigare Bewator), RCO och Salto.

 • Vilka fabrikat av porttelefoner erbjuder ni?

  Vi arbetar fabrikatsoberoende och erbjuder service och installation av följande fabrikat av porttelefoner: Aptus, Axema, Elvox, RCO, Siedle och ASSA.

 • Jag har hittat en nyckelbricka/tagg på gatan, vad ska jag göra med den?

  Vi rekommenderar att du lämnar den till närmaste polisstations hittegodsavdelning. Koden som finns på nyckelbrickor/taggar är inte sökbar och kan inte härledas till ägaren av nyckeltaggen. Vi har inget sådant nyckelregister eller protokoll och får ej föra sådant enligt lag. Därför är det bästa att göra att lämna in taggen till Polisens hittegodsavdelning.

 • Vad kostar det?

  Detta är en av våra vanligaste frågor. För att kunna lämna pris gör vi ofta ett platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi gratis. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta projektörer. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen, som passar era behov på bästa sätt. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Säkerhetstekniker svarar på frågor om passersystem

 

Få en offert

Vill du få en offert på passersystem? Eller har du en fråga eller fundering som vi kan hjälpa dig med?

Besvara formuläret nedan för att komma i kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna!

Läs vårt Kunskapsmagasin