Säkerhetssamordnare på Ale Kommun

Enhetligt passersystem förenklar arbetet i Ale kommun

Personlig kommunikation, snabb återkoppling och kompetent personal. Carina Andersson, säkerhetssamordnare på Ale kommun, ställer höga krav på sina säkerhetsleverantörer och deras service.

– Vi måste ha säkra miljöer för både personal och brukare. Samtidigt ska kostnaden för underhåll och drift hållas nere, säger hon.

Samma passersystem ekonomiskt fördelaktigt

Ale kommun ligger mellan Göteborg och Trollhättan och har cirka 30 000 invånare utspridda på åtta orter. SafeTeam har sedan 2017 ett ramavtal med kommunen när det gäller passersystem, inbrottslarm och brandlarm.

– Vi är en stor organisation med många yrkesgrupper, där många också ofta byter arbetsplats inom kommunen – och behöver därför ett enhetligt system som är enkelt för personalen att hantera. Det är ju också fördelaktigt ekonomiskt att ha samma system med tanke på underhåll och drift, säger Carina Andersson.

Passersystemet styr även larm

Valet föll därför bland annat på ett elektroniskt passersystem för alla kommunala fastigheter, där upplåsning sker med passerkort istället för nycklar. Passersystemet används även för larmstyrning.

Att spärra och programmera om passerkort är mer kostnadseffektivt än att byta låscylindrar om nycklar tappas bort. Det förenklar också för personalen som kan få behörighet till flera lokaler med samma passerkort.

Larm- och passersystemet lönar sig i längden

– Att investera i nya säkerhetssystem kostar – men det lönar sig i längden, säger Carina Andersson och fortsätter:

– Bland annat går försäkringskostnaderna ner avsevärt när vi installerar nya larm- och passersystem.

Förväntar sig snabb service

Carina Andersson började som kommunens säkerhetssamordnare i juni 2016. Hon har ett helt yrkesliv bakom sig inom säkerhetsbranschen. Hon började som väktare 1985, men utbildade sig senare till risk- och säkerhetssamordnare och har arbetat som det sedan 2005.

Idag har hon ett helhetsansvar för den fysiska säkerheten inom Ale kommun. På grund av verksamhetens natur förväntar hon sig snabb service och ett tryggt och stabilt samarbete av SafeTeam.

Jag har bra och personlig kommunikation med SafeTeam. Det är inga problem att få kontakt för att rådfråga vare sig projektör eller tekniker. Ni har för övrigt fantastiska tekniker! De är outstanding och jag känner verkligen att jag litar på dem. Det handlar inte bara om yrkeskompetens utan även bemötande.

 

Carina Andersson beskriver också SafeTeams personal som självgående, vilket är en förutsättning för att hon ska kunna sköta sitt jobb smidigt.

– Och när jag har önskemål som teknikerna inte tycker är lämpliga får jag alltid motförslag och tips och råd om vad som kan fungera bättre. Jag känner att detta samarbete är ett givande och tagande där SafeTeam bryr sig om oss, säger hon.

Carina Andersson, säkerhetssamordnare, Ale kommun

 

Kort om Ale Kommun:

  • Cirka 30 000 kommuninvånare
  • Cirka 2 100 månadsanställda
  • Består av Alafors, Alvhem, Bohus, Nol, Nödinge, Skepplanda, Surte och Älvängen

 

Fastighetsbestånd som innefattas av SafeTeams ramavtal:

  • 18 skolor
  • 21 förskolor
  • 12 idrottsanläggningar
  • 3 boenden
  • Kommunhus i Alafors och Nödinge

 

Läs mer om säkerhetslösningar

 

Relaterat innehåll

Kunderna ger SafeTeam toppbetyg i NKI-mätning