Våra larmsystem – Larm för trygga företag

Med SafeTeam som partner får ni en larmleverantör med bred teknisk kompetens, hög servicenivå och ett stort utbud av moderna larm för företag. Våra intelligenta larmsystem ger ett högt skydd för era lokaler och materiella tillgångar samt en tryggare arbetsplats för er personal. Behöver ni ett larm till företaget, kontakta oss för en skräddarsydd larmlösning baserad på era behov och önskemål.

I vårt utbud av larmlösningar ingår:

 • Inbrottslarm
 • Brandlarm
 • Överfallslarm
 • Övervakad larmöverföring

Våra larmsystem till företag bygger på smarta helhetslösningar där vi hjälper er genom hela processen med allt från projektering och planering till leverans och installation av larm, samt löpande underhåll och service. Vi skräddarsyr våra larmsystem efter era behov och önskemål, baserat på er fastighets förutsättningar. 

Vi är ett larmföretag med hög kompetens och servicenivå och vi strävar alltid efter att överträffa era förväntningar i alla led.

SafeTeam som larmleverantör

Professionell installation och service – larm för företag

SafeTeam är ett certifierat larmföretag. Hos oss jobbar behöriga ingenjörer med säkerställd larmkunskap och erfarenhet, som utför professionella installationer av larmsystem. Vi är en certifierad anläggarfirma av inbrottslarm och brandlarm, certifierade enligt:

 • SSF 1015 för installation av inbrottslarm
 • SBF 1008 för installation av brandlarm

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm för kontor och andra företag behöver uppfylla ett antal kriterier för att det ska vara en effektiv säkerhetslösning som skyddar er fastighet och era resurser:

Avskräckande syfte: Först och främst är ett inbrottslarm för kontoret/lokalen ett proaktivt skydd som förhindrar att tjuven ens försöker göra inbrott i er fastighet. Detta uppnås genom att till exempel placera ut larmdekaler för att skylta med: “Här finns ett inbrottslarm!”.

Uppmärksammar inbrott: Väljer tjuven att bryta sig in, trots varningarna om ett larm, behöver rätt larmåtgärder vidtas för att uppmärksamma att ett inbrott håller på att ske. Detta innefattar exempelvis ljudsirener, uppringning/sms till mobil, väktarutryckning eller larmöverföring till larmcentral.

Avbryter inbrott: Tyvärr hinner väktare eller polis sällan fram innan brottet redan har skett, då inbrottstjuvar är snabba in, och lika snabba ut. Med hjälp av våra moderna inbrottslarm får ni ett larmsystem som kan agera själv med funktioner som avbryter inbrottet och avskräcker tjuven från att fullfölja det. Detta kan exempelvis vara automatisk låsning av dörrar, styrning av belysning och talkommunikation genom högtalare.

Som certifierad anläggarfirma av inbrottslarm erbjuder vi säkra larmsystem för alla företag, oavsett storlek och verksamhetsområde. Våra skräddarsydda helhetslösningar ser till att ni får ett larmsystem anpassat efter er fastighets förutsättningar, era behov och önskemål.

Vi har en lång erfarenhet och bred spetskompetens inom larmsystem. Det gör att vi som larmföretag kan bemöta de allt högre tekniska kraven gällande integration mellan olika säkerhetslösningar, installation av larm, såväl som säkerhetsbehov och krav som ställs på marknaden.

Brandlarm och utrymningslarm

Den viktigaste faktorn för att begränsa en brand är tid. Ett brandlarm är ofta direktkopplat till räddningstjänst. Brandlarmet aktiverar även ett utrymningslarm så att lokalen kan utrymmas snabbt. En eldsvåda kan sluka en lokal på ett par minuter och därav är en tidig upptäckt av branden ofta avgörande för att rädda både liv och egendom.

Vi erbjuder kompletta brandskyddslösningar i form av larmsystem kombinerat med släckutrustning, nödljusarmaturer och utrymningsplaner. Vi ser till att anpassa brandlarmet efter er fastighet för att branden ska upptäckas i ett tidigt skede, och snabbt släckas.

För brandlarm ställs specifika krav gällande projektering, installation, kontroll och dokumentation. Som certifierad anläggarfirma av brandlarm hjälper vi er att uppfylla samtliga krav inklusive säkerhetskrav, myndighetskrav och försäkringskrav och ser till så att ni får en lösning som skyddar er dygnet runt.

Överfallslarm

Ett överfallslarm är ett larmsystem som tillåter en person att snabbt kalla på hjälp från sina kollegor eller en väktare vid hotfulla situationer eller attacker. SafeTeam erbjuder både trådbundna överfallslarm i form av lättillgängliga knappar, och trådlösa överfallslarm i form av larmknappar man bär i fickan.

Finns det risk att er personal hamnar i hotfulla situationer hjälper vi er med ett larmsystem för företag som skapar en tryggare miljö och arbetsplats.

Övervakad larmöverföring

Övergången från analogt till digitalt telefoninät har fört med sig flera problem när det kommer till larmöverföring, alltså vidarekopplingen av larm till larmcentral. Störningar i larmöverföringen riskerar att sätta hela säkerheten ur spel och kan få förödande konsekvenser. 

Som larmföretag erbjuder vi på SafeTeam övervakad larmöverföring för att bemöta alla potentiella problem som kan uppstå i larmöverföringen. Det skyddar er mot alla typer av störningar i larmkommunikationen. Vår lösning för övervakad larmöverföring innefattar:

 • Certifierad larmkommunikation via en extern säkerhetsrouter
 • Digitalisering av era analoga system
 • Möjlighet till dubbla kommunikationsvägar mellan larm och larmcentral (både ethernet och 3G)
 • Övervakad förbindelse där larmcentralen snabbt kan kontakta ägaren av ett larm där signalen upphört/störts

 

Service av larm

Ett larm som inte funktionskontrolleras regelbundet riskerar att vagga in er i en falsk känsla av trygghet. För att säkerställa att ert larm skyddar er när det verkligen gäller är det därför viktigt att genomföra service av ert larm med jämna intervaller. Service av ett larm ökar dessutom livslängden på utrustningen. För att slippa fundera över när någon senast utförde service och underhåll av ert larmsystem kan ni teckna ett FUNKA-avtal med oss.

Investera i ett skräddarsytt larmsystem från SafeTeam

Kontakta SafeTeam för mer information om våra larmsystem för företag, eller läs mer på respektive sida för våra olika larmlösningar; inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm och övervakad larmöverföring. Behöver ni ett larmsystem till ert företag erbjuder vi en helhetslösning där vi sköter allt från installation av larm till service och underhåll.

Kombinera larm med flera säkerhetssystem

Det är idag vanligt att larmsystem integreras med fler säkerhetssystem. Fördelarna är många!
Vi kan med vår breda kompetens hjälpa er till en väl fungerande helhetslösning.

 • Larm + Kameraövervakning

  En fördel med att koppla ihop larm och kameraövervakning är möjligheten till bildverifiering vid utlöst larm. Falsklarm kan då avstyras och reella larm bekräftas med hjälp av kamerabilder.

 • Larm + Passersystem + Lås

  Integrering av larm med passersystem och lås ger många fördelar. Exempelvis kan nyckelbrickan som låser upp dörren samtidigt larma av inbrottslarmet.

 • Larm + Brandskydd

  Ett inbrottslarm med rökdetektorer kan även varna för brand.

 • Larm + Passersystem + Kameraövervakning

  En stor fördel med integrering av flera säkerhetssystem är att de då kan hanteras i ett och samma programgränssnitt. Det förenklar och sparar tid!

Vanliga frågor om larm

 • Vilka fabrikat av inbrottslarm installerar ni?

  Vi arbetar fabrikatsoberoende och erbjuder service och installation av alla etablerade fabrikat av inbrottslarm på marknaden: Galaxy, Teletec, DSC, Bosch, Vanderbilt Omnis (tidigare Bewator 2010), RCO, Bewator, Aptus och Axema.

 • Kan man beställa larmdekaler av er?

  Om vi har gjort installation eller service av er larmanläggning är det inga problem att beställa fler larmdekaler av oss. Ta kontakt med din kontaktperson eller maila till info@safeteam.se.

 • Vad kostar ett larmsystem för företag?

  Detta är en av våra vanligaste frågor. Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen, som passar era behov på bästa sätt. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. För att kunna lämna pris på ett larm gör vi ofta ett platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi gratis. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta projektörer. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök.

fraga-oss-om-sakerhet

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.