Pantbanken har förtroende för SafeTeam – lösningsorienterade och långsiktiga

Hos Pantbanken finns ett extremt högt säkerhetstänk. Genom säkra kassaluckor, s.k. icke-kommunikativa luckor, med skottsäkert glas lämnas föremål in för värdering. Föremålen förvaras sedan bakom säkerhetsklassade dörrar och väggar. Avancerade larm- och övervakningssystem bevakar allt som händer.

95% av kunderna hämtar sedan ut sina saker efter en tid, och Pantbankens hantering är betryggande. Säkerheten för värdeföremålen, såväl som för kunder och personal, ställer höga krav på Pantbankens säkerhetspartner.

Pantbanken har valt SafeTeam som säkerhetsleverantör

Pantbanken och SafeTeam har samarbetat sedan augusti 2019. SafeTeam levererar larm- och kameraövervakningssystem till Pantbankens kontor i landet.
– För oss är det viktigt att det finns en långsiktighet i samarbetet. Att vi inte bara får säljpitcher från en Key Account Manager, utan att man förstår vårt behov och att det håller över tid, berättar Peter Márton, säkerhetschef på Pantbanken. Han lyfter vikten av att kunna lita på sin leverantör:

SafeTeam har hållit utlovade leveranstider och har levererat snabbt, både vid service och installation. Jag får en god återkoppling och det rullar på bra! Säkerhet handlar ju om förtroende. Det är viktigt, för att jag ska kunna ägna mig åt andra saker. Att jag kan lita på att det som är sagt gäller, att jag känner mig trygg med att min leverantör har pucken.

Peter Márton, säkerhetschef på Pantbanken

En person att prata med – samma tekniker som besöker kontoren

Pantbanken har cirka 20 kontor där SafeTeam jobbar på riksnivå och täcker in samtliga. Eftersom det är avancerad säkerhetsteknik hos Pantbanken är det viktigt att ha tekniker på plats med god kunskap i just Pantbankens tekniska system och säkerhetsrutiner. Därför håller SafeTeam nere antalet tekniker till ett minimum, oftast i egen regi. På så sätt skapas god relation till Pantbankens personal och en enhetlig, kvalitativ leverans. Peter Márton berättar:
– Det är viktigt att jag har en person att prata med, ett och samma företag. Vi måste även ha en kontinuitet i vilken personal som kommer ut till oss. Med vår höga säkerhetsnivå behöver vi veta vilka tekniker som kommer, och med SafeTeam vet vi det. De jobbar inte bara med partners utan med mycket egen personal.

Hög service och lång historik förenade bolagen

I över 150 år har Pantbanken erbjudit trygga lån till människor med personliga ägodelar som säkerhet. SafeTeam har en 50-årig historia som säkerhetsföretag. Peter Márton berättar att det finns fler likheter mellan bolagen som gjorde att valet föll på just SafeTeam. Bland annat SafeTeams uttalade fokus på Service i Särklass.
– Vi på Pantbanken har en hög servicegrad och vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer. Hos SafeTeam finns det även en lång ägarhistorik tillbaka i tiden, i och med att det är familjeägt. Det finns därmed en långsiktighet i sättet att arbeta, både hos oss och hos SafeTeam.

”SafeTeam har hög kompetens – det märks verkligen!”

Pantbanken är också imponerad av SafeTeams tekniska kunskaper.

– Hos SafeTeam finns en mycket hög kompetens. Det märks genom att de delar med sig i det proaktiva arbetet. För att kunna ge förslag på proaktiva lösningar och komma med idéer behöver man ha hög kompetens – och det märks verkligen. Deras kompetens är också en stor anledning till att vi valde dom som leverantör. Jag uppfattar att jag kan kontakta SafeTeam när som helst och jag får alltid förslag på en konstruktiv lösning på ett problem. Inget är omöjligt för SafeTeam! avslutar Peter Márton.

För frågor kontakta:


Erik Lindgren
Affärsområdeschef Retail- & Rikskunder, SafeTeam
08-522 384 04
erik.lindgren@safeteam.se

 

Peter Márton
IT/Säkerhetschef, Pantbanken
08-664 74 89
peter.marton@pantbanken.se