Utrymningslösningar erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Förebygg för en säker utrymning vid brand

En liten låga kan snabbt utvecklas till en stor brand. För att snabbt hitta ut om det börjar brinna är tydligt markerade utrymningsvägar mycket viktiga precis som en väl fungerande rutin för utrymning vid brand. Vi på SafeTeam kan utrymning och erbjuder produkterna som visar vägen, som exempelvis utrymningsskyltar och nödljus. Utöver brandskydd kan vi även hjälpa er med andra säkerhetsprodukter.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner krävs på varje våningsplan eller avdelning. De ger en informativ överblick om var utrymningsvägar och brandutrustning finns. Vi hjälper er att ta fram utrymningsplaner enligt svensk standard eller enligt önskemål.

Rutin för utrymning vid brand

För att alla på arbetsplatsen ska få in en bra rutin för utrymning vid brand är det en god idé att genomföra utrymningsövningar regelbundet eller på andra sätt informera personalen om hur de ska göra om det skulle börja brinna.

De här frågorna bör besvaras under en utrymningsövning:

 • Vad ska jag göra om det börjar brinna?
 • Var finns utrymningsvägarna?
 • Var ska vi återsamlas?

I en rutin för utrymning vid brand ingår även att säkerställa att utrymningsvägarna är tydligt markerade, att utrymningsvägarna alltid är fria och att det finns minst två vägar att använda vid utrymning. Enligt Arbetsmiljöverket ska alla på arbetsplatsen kunna utrymma. Det innebär att personal med någon typ av funktionsnedsättning ska ha tillgång till en särskild utrymningshiss eller en tillfällig utrymningsplats som är skyddad mot rök och värme där personen tryggt kan invänta hjälp.

Förutom att ha en trygg rutin för utrymning vid brand är det självklart också viktigt att säkerställa att brandlarm fungerar och att utföra kontroll av brandsläckare och annan släckutrustning med jämna mellanrum. För att en pulverbrandsläckare ska fungera optimalt är det exempelvis viktigt att vända den upp och ner 1-4 gånger per år för att minska risken för att pulvret klumpar ihop sig. Kontrollera att släckaren fungerar genom att lägga örat mot pulversläckaren när du vänt på den och lyssna efter ljudet av pulver som rinner fritt genom släckaren. En brandsläckare som sköts rätt kan hålla i upp till 10 år.

Nödvändiga produkter för utrymning vid brand

Elavbrott får inte försvåra utrymning vid brand. Därför ska det alltid finnas en nödbelysning som vägleder människor till säkerhet. Våra nödbelysningssystem består både av ledljus och hänvisningsarmaturer. Ledljus belyser utrymningsvägarna. Hänvisningsarmaturer markerar utgångarna. All nödbelysning ska ha ett batteri som säkerställer att de kan lysa i minst en timme även om det blivit strömavbrott.

Brandgasventilation/rökluckor och brandtätning spelar en viktig roll för att en utrymning vid brand ska kunna ske så smidigt och säkert som möjligt. Rökluckor sänker temperaturen i trapphus och hindrar brandgaser från att antändas vilket kan göra att byggnaden övertänds. Brandtätning säkerställer att brandgaser inte kan ta sig igenom väggar, golv eller tak i de byggnader eller konstruktioner där det finns sådana krav på brandskydd.

Så lång tid har du på dig för utrymning vid brand

Hur lång tid har man att utrymma vid brand? Om det börjar brinna tar det inte lång tid innan branden är utom kontroll. Börjar det brinna i närheten av dig är maximal tid för utrymning vid brand ofta 3-4 minuter från det att branden startade. Har branden fri tillgång till syre kan det ta 4-5 minuter innan temperaturen når 800 grader och hela rummet blir övertänt.

Tips! Ta gärna tid nästa gång ni genomför en utrymningsövning. På så sätt får hela personalen en uppfattning om hur kort tid ni har på er för utrymning vid brand.

Vi på SafeTeam kan vara behjälpliga när ni ska utföra era utrymningsövningar. Vi har även allt ni behöver för att ert företag i Storgöteborg ska kunna upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete. SafeTeam erbjuder ett varierat utbud av nödbelysning, brandskydd och larm. Vi monterar enligt gällande lagkrav och genom att teckna vårt serviceavtal tar vi hand om allt som rör service och underhåll.

Rätt produkter garanterar en trygg utrymning vid brand.

Vanliga frågor om utrymning

 • Vem ansvarar för utrymningsvägarna?

  Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska både fastighetsägare/bostadsrättsföreningar och hyresgäster/lägenhetsinnehavare ansvara för utrymningsvägarna. Ägaren ska se till att regler upprättas, att brandskydd installeras och underhålls, medan hyresgästerna/lägenhetsinnehavarna ska se till att följa reglerna.

 • Vilket är det vanligaste sättet en brand sprider sig på?

  De vanligaste sätten en brand sprider sig på en arbetsplats är att branden är anlagd, att det har blivit ett tekniskt fel, att någon glömt att stänga av spisen eller värmeöverföring. Brandorsakerna skiljer sig åt beroende på bransch. Anlagda bränder är exempelvis vanligast inom skola, fritidsgård och psykiatrisk vård, medan tekniskt fel är en vanlig orsak till brand på kontor, inom handeln och metall- och maskinindustrin. Att ha övat på utrymning vid brand ger goda förutsättningar för en snabb utrymning om det skulle bli nödvändigt.

 • I vilken ordning ska man agera vid en brand?

  1. Rädda dig själv och andra.
  2. Varna andra och uppmana till snabb utrymning vid brand.
  3. Larma räddningstjänsten.
  4. Släck branden om möjligt.
 • Hur lång tid har man på sig för utrymning vid brand?

  Om det börjar brinna i närheten av dig har du högst 3-4 minuter på dig för utrymning vid brand.

 • Vad ska man göra om brandlarmet går?

  Om du befinner dig i en byggnad där brandlarmet går, utrym byggnaden så här:

  1. Om du kan, hjälp andra personer som är utsatta för livsfara. Men ta aldrig några onödiga risker.
  2. Ta dig ut från byggnaden. Om lokalen är rökfylld, kryp längs golvet när du utrymmer.
  3. Stäng dörrar bakom dig om du kan. Det fördröjer brandens spridning.
  4. Varna andra.
  5. Ring 112
  6. Möt upp brandkåren när de kommer.

  Vid en liten brand kan du använda brandsläckare eller brandfilt och försöka släcka branden själv. Men ta inga onödiga risker och prioritera utrymning vid en större brand.

 • Vad bör en rutin för utrymning av brand innehålla?

  Öva utrymning av brand regelbundet på arbetsplatsen. Säkerställ att alla vet vad de ska göra om det börjar brinna, vilken utrymningsväg de ska använda och var ni ska återsamlas.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Utrymningslösningar erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga medarbetare till dig med ett upplägg som passar just din verksamhet.