Brandgasventilation erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Brandgasventilation brandsäkrar byggnader

Brandgasventilation är ett system för att ventilera ut farlig brandrök från en fastighet så att människor kan utrymma och så att räddningstjänsten kan utföra sitt arbete. Det hjälper även till att sänka temperaturen, förhindra att branden sprider sig, samt begränsa rökskador i en brandutsatt byggnad. Ventilationssystemet består av rökluckor som räddningstjänsten använder för att få ut farlig rök, stark värme och giftiga brandgaser vid räddningsinsatser.

I höghus och andra byggnader där många människor kan befinna sig finns krav på brandgasventilation i trapphus och andra utrymningsvägar. Även vindar, källare och hisschakt har ofta krav på brandgasventilation. I systemet för brandgasventilation ingår ibland även fläktar för att trycksätta och styra brandgaserna dit man vill, i syfte att ventilera bort dem från utrymningsvägarna.

Varför behövs brandgasventilation?

Vid en brand är det ofta elden man är som mest rädd för. Men för människan är det i själva verket just röken som orsakar störst skada eftersom den är giftig och förhindrar sikt.

Vid en brand stiger rök och brandgaser uppåt mot taket och bildar snabbt ett tjockt lager av rök som inom kort fyller hela rummet. I en rökfylld lokal utan en brandgasventilationslucka bildas ofullständigt förbrända gaser som ger upphov för ytterligare brandspridning och explosionsrisk. Rök- och brandgaser förhindrar även utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är livsfarliga för både personer i byggnaden såväl som för räddningspersonal.

Brandgasventilation är nödvändigt för att evakuera rök- och brandgaser i syfte att hjälpa personer att utrymma den brinnande lokalen och underlätta brandkårens släckningsarbete.

Brandgasventilation – lucka

En vanlig typ av brandgasventilation är en lucka som antingen öppnas mekaniskt eller automatiskt. Luckan, eller luckorna, kan monteras på tak eller fasad. Vanligt är rökgasventilation med smältbleck som aktiverar öppning vid hög temperatur (72 grader). Öppning kan också styras med hjälp av hållmagnet eller elmotor.

Brandgasventilation – fläkt

Det finns även en annan typ av brandgasventilation – en fläkt för att styra brandgaserna bort från byggnaden. Många gånger hänger brandgasventilationen ihop med byggnadens komfortventilation. Vissa byggnader har ett ventilationssystem med dubbelt syfte – att bidra till ett behagligt inomhusklimat, samtidigt som det fungerar som brandgasventilation i händelse av brand. Detta är exempelvis vanligt i byggnader med ljusgårdar med motorstyrda fönsterautomatiker.

Om er byggnad behöver brandgasventilation i form av luckor eller fläkt avgör en brandingenjör, vi kan hjälpa er med installation och service.

Brandgasventilation | SafeTeam

Brandgasventilation – Krav

Ventilation av brandgaser är ett sätt att rädda liv. Det är viktigt att de installeras, underhålls och kontrolleras av behörig personal. Rådgör med oss på SafeTeam i Göteborg, våra brandskyddstekniker kan hjälpa er med alla dessa bitar.

Vem ansvarar för brandventilationen?

Som fastighetsägare är ni ansvariga för att er befintliga brandgasventilation fungerar och servas regelbundet. För att bibehålla brandskyddet krävs att ni servar er brandgasventilation i trapphus eller tak minst en gång per år i enlighet med Lagen om Skydd mot Olyckor, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler (BBR). För brandgasventilation som öppnas och stängs mekaniskt måste service göras manuellt, d.v.s. man måste fysiskt gå upp till luckorna i systemet vid kontroller. Motorstyrda luckor kan däremot öppnas från markplan och kontroller kan på så sätt underlättas.

Ska man släcka eller ventilera först?

Detta kan variera från fall till fall. Att försöka släcka branden med ett släckmedel måste alltid övervägas som en första åtgärd. Ibland kan en omedelbar släckning åtgärda problemet så att behovet av andra åtgärder minskar. Men det finns även skäl att öppna brandgasventilationsluckorna som en första åtgärd under räddningsinsatsen för att bland annat säkerställa att utrymningsvägar är fria från rök- och brandgaser. Om brandgasventilation kan underlätta utrymning eller släckning kan det således vara lämpligt att först ventilera innan både utrymning och släckningsarbetet påbörjas. Oavsett vilket som är fallet bör alltid släckmedel finnas tillgängligt då en brandgasventilationslucka finns installerad.

Montage och service av brandgasventilation

Det kan vara svårt att veta hur er brandgasventilation – lucka eller fläkt – ska underhållas för att uppfylla kraven från myndigheterna. För att leva upp till standarden för service av sin brandventilation och säkerställa att de fungerar kan det därför vara bekvämt att överlåta det till experterna.

Våra brandskyddsexperter utför såväl installation, som all typ av underhåll och service av brandgasventilation. Vi erbjuder även serviceavtal inom brandskydd, släckutrustning och lösningar för utrymning vid brand. Kontakta oss, vi hjälper er till en trygg och säker fastighet genom brandgasventilation för såväl flerbostadshus, industrifastigheter, kommersiella lokaler med flera.

Med våra serviceavtal slipper ni fundera på när och hur servicen av er brandventilation ska utföras. Vi håller koll åt er och ser till att den sker i rätt tid. Ni kan också känna er trygga i att servicen utförs av kompetent, utbildad och erfaren personal som besitter gedigna kunskaper om hur er brandventilation fungerar.

Varför SafeTeam?

Söker ni en leverantör som kan hjälpa er verksamhet med brandsäkerheten för er fastighet? Då har ni hamnat rätt. SafeTeam har lång erfarenhet av allt inom brandskydd. Hos oss får du hjälp av brandskyddsexperter med hög kompetens, liksom ett bemötande och en serviceupplevelse utöver det vanliga. Vi kan även hjälpa er med brandlarm och  brandvarningssystem.

 

Brandgasventilation - SafeTeam monterar och servar

 

Vad ska man tänka på gällande brandgasventilationen?

När det handlar om säker ventilation av brandgaser finns det en del att tänka på:

 • säkerställ att uttjänta luckor byts ut
 • kontrollera att luckorna har fallskydd
 • tänk på att ytterligare brandgasventilation kan krävas vid ombyggnationer, exempelvis om vinden ska inredas.

Vanliga frågor om brandgasventilation

 • Vad är en brandgasventilationslucka?

  Brandgasventilation är en lucka som vanligen monteras i taket eller på fasaden vars syfte är att ventilera och leda bort livsfarlig brandgas och rök vid en brand. Ett annat ord för brandgasventilationslucka är röklucka.

 • När krävs brandgasventilation?

  Brandgasventilation fanns som krav redan i den Kungliga byggnadsstyrelsens anvisningar 1946:1: “Trapphus bör vara försett med mot det fria vettande fönster eller röklucka, öppningsbar från bottenplanet”. Dessa brandgasventilationskrav har sedan dess i princip inte förändrats.

 • Varför krävs brandgasventilationslucka?

  Brandgasventilationen ger förutsättningarna för en säker utrymning, minskar risken för räddningspersonalen och reducerar skadorna inomhus. Att ha brandgasventilation – fläkt eller lucka – finns specificerat i Boverkets byggregler (5:732).

 • Vilka krav ställer BBR på brandgasventilation?

  Boverkets byggregler om brandskydd gällande krav på brandgasventilation (5:732) lyder: “I byggnader i klass Br1 ska trapphus, som kan antas användas som tillträdesväg för räddningspersonal, förses med brandgasventilation eller motsvarande. Vidare ska brandgasventilation eller motsvarande finnas i varje brandcell på vind som används som förrådsutrymme i byggnader med fler än fyra våningsplan. Brandgasventilation eller motsvarande ska utformas så att invändig räddningsinsats underlättas (BFS 2014:3)”.

 • Hur vet man om ventilationsluckan är tillräcklig?

  Som lekman kan det vara svårt att veta om ventilationsluckan är tillräcklig. Den nuvarande rökluckan har någon gång varit godkänd, men det betyder inte alltid att er brandgasventilation är tillräckligt funktionell med dagens mått mätt. Kontakta SafeTeam så kommer vi ut till er för att på plats säkerställa att ventilationsluckan är funktionell och lever upp till de krav som ställs på brandgasventilation i trapphus eller på tak.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Brandgasventilation erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.