Ordlista: Säkerhetsteknik

I denna ordlista har vi samlat säkerhetstekniska ord och begrepp. Ordlistan är utformad för dig som vill lära dig mer om säkerhet och för att guida dig rätt som beställare av säkerhetsteknik. Ordsamlingen innefattar vanliga termer inom säkerhetsteknik för lås och dörrar, larm och kamerabevakning, liksom inbrottsskydd och dörrautomatik.

Saknar du något ord i ordlistan som du gärna vill ha en förklaring till? Hör gärna av dig till oss så att vi kan lägga till det: info@safeteam.se.

Välj ord utifrån produktområde:

Lås  Passersystem  Larm  Kamerabevakning  Dörrautomatik  Inbrottsskydd  Brandskydd

 

Ord och begrepp inom lås

I denna kategori hittar du många ord som främst låssmeder känner till. Trots att alla människor använder lås – att låsa en dörr hör väl till det mest vardagliga vi gör – så tänker vi sällan på den komplicerade låstekniken som gör det möjligt. Men det är en gedigen vetenskap. Här får du ord på smarta funktioner och komponenter från låsvärlden.

Klicka på ett ord:

 • Behör

  Det är ett tillbehör utöver låshus, slutbleck och cylinder som gör en låsenheten komplett.

 • Biometriska låssystem

  I ett biometriskt låssystem är det du som är nyckel. Låssystemet använder fingeravtryck, ansiktsigenkänning, irisavläsning eller liknande för att fastställa din identitet. Nu för tiden kommer många av oss i kontakt med biometriskt låssystem när vi öppnar våra mobiltelefoner eller datorer som ofta använder ansiktsigenkänning eller fingeravtryck.

 • Bortasäkert lås

  Om du har ett ett bortasäkert lås i ytterdörren måste du ha en nyckel för att låsa upp den inifrån. Det är praktiskt när du reser bort eftersom en tjuv kan ta sig in genom ett fönster för att sedan vilja låsa upp dörren inifrån för att enkelt försvinna med sitt stöldgods. Detta försvåras om dörren enbart går att öppna inifrån med en nyckel.

 • Bortasäkert läge/Bortasäkring

  Det är en funktion som gör att lås inte går att låsa upp med vred från insidan. Bortasäkring förbereds med en knapp på låshusets stolpe och fullföljs genom att du låser från utsidan när dörren är stängd.

 • Centrallåsning

  Centrallåsning används ofta i flerbostadshus och innebär att varje enskild nyckel kan öppna gemensamma utrymmen.

 • Cylinder

  Cylindern är den runda eller ovala del av ett cylinderlås som nyckeln sätts in i.

 • Cylinderbehör

  En cylinderring, eller dekorring, är en del av behöret som kan monteras runt cylindern utanpå dörren.

 • Cylinderfall

  Se Fall.

 • Cylinderförlängare

  En cylinderförlängare används vid tjocka dörrar. Den ser till att cylindern kommer tillräckligt långt ut från dörren.

 • Cylinderlås

  Ett cylinderlås, även kallat yalelås eller patentlås, är ett lås som har en separat cylinder som du sticker in nyckeln i. I cylindern finns ett antal stift som trycks nedåt av små fjädrar. När rätt nyckel sticks in i låset kommer nyckelns sicksack-formade översida trycka upp alla stiften, så att de hamnar på rätt höjd. Därefter kan nyckeln vridas om.

 • Cylinderproppar

  Cylinderproppar monteras in i cylindern för att täcka skruvarna, så att en tjuv inte kan skruva isär cylindern och på så sätt ta sig igenom dörren. Man kan endast lossa cylinderpropparna om man har nycklarna som passar till cylindern.

 • Cylinderring

  En cylinderring, eller dekorring, är en del av cylinderbehöret, som är ett dekorativt beslag som monteras runt cylindern utanpå dörren.

 • Cylinderroddare

  Cylinderroddare är en mekanism i ett låshus mot vilken cylinder och vred monteras.

 • Cylinderskylt

  Skylt används vid montering av cylindrar på utanpåliggande låshus.

 • Dekorring

  Annat ord för cylinderring. Det är ett dekorativt beslag som monteras runt cylindern utanpå dörren.

 • Digitalt lås

  Ett digitalt lås är ett elektroniskt lås som kan öppnas med en app på en mobiltelefon. Rent tekniskt skickar appen en kryptonyckel till låset via Bluetooth eller Near Field Communication (NFC).

 • Dorndjup/Dornavstånd

  Dorndjup, även kallat dornavstånd eller nyckelhålsavstånd, är avståndet mellan låsets stolpe och nyckelhålets centrum.

 • Draghandtag

  Ett stort handtag som är lämpligt för att öppna tunga dörrar. Ofta kan du, vid behov, få plats med två händer när du håller i ett draghandtag.

 • Dubbelfall

  Med dubbelfall avses låshus med två fallar, vanligen en cylinderfall och en tryckesfall. Dubbelfallås är självlåsande.

 • Dörrhandtag

  Dörrhandtag trycks ner för att öppna en dörr och monteras oftast från både in och utsida och är då varandras spegelbilder. De monteras nedanför vredet på insidan. De kan även sitta ovanför cylindern eller nyckelhålet.

 • Dörrstängare

  Tekniken i en mekanisk dörrstängare bygger på en fjäder som spänns upp när dörren öppnas. Efter passering genom en dörr ser dörrstängaren till att dörren stängs.

 • Dörrtillslutare

  Dörrtillslutaren är en uppfinning från 1932, och den monteras högst upp på dörren. Dörrtillslutaren har en kolvstång som löper i en cylinder. Längst ut på kolvstången finns en gummitrissa som fångas upp av en fångkrok som är monterad i dörrkarmen. På så sätt fångas dörren upp och stängs tyst. Det går att reglera stängningshastigheten genom att justera vilket motstånd kolvstången möter i cylindern. Dörrtillslutare är vanliga på sjukhus, skolor och kontor där man önskar en tyst stängning.

 • Dörrtrycke

  Annat ord för dörrhandtag.

 • Dörrvred

  Vred som sitter på en dörr.

 • Elektriskt lås/Ellås

  Annat ord för elektromekaniskt lås.

 • Elektromagnetiskt lås

  Ett elektromagnetiskt lås (magnetlås) håller dörren låst med hjälp av elektromagnetisk kraft. Vanligen monterar man en metallplatta i dörren och en elektromagnet i karmen. Magneten fäster vid metallplattan när ström tillförs. För att öppna låset bryter man strömmen.

 • Elektromekaniskt lås

  Ett elektromekaniskt lås är ett mekaniskt lås med en fysisk nyckel, som har en digital kod som låset läser elektroniskt och verifierar. Om koden är giltig frigörs låsmekanismen av en elektromagnet. Det gör det möjligt att spärra borttappade nycklar, men även att styra behörighet (vem som får öppna och vid vilka tider) samt följa passagen i efterhand (se vem som passerat).

 • Elektroniskt lås

  Ett elektroniskt lås fungerar som ett elektromekaniskt lås men har ingen traditionell, fysisk nyckel. Istället överförs koden från kodlås, fjärrkontroll, passerkort, passerbricka eller liknande.

 • Elslutbleck

  Elslutbleck är ett elektriskt lås som monteras i kombination med ett mekaniskt lås. Det finns elslutbleck med rättvänd funktion och det finns elslutbleck med omvänd funktion. Rättvänd funktion betyder att dörren är låst när det inte finns ström i elslutblecket. Omvänd funktion betyder att dörren är låst när det finns ström i elslutblecket.

 • Fall

  En fall är en snedställd kolv (eller fallkolv). Att kolven är snedställd innebär att fallen är självlåsande, i motsats till en regel eller hakregel som måste låsas ut manuellt.

  Cylinderfallen manövreras av cylinder eller vred. Cylinderfallen självlåser dörren. På vissa lås kan cylinderfallen ställas upp olåst.

  Förreglingsfallen trycks in och förreglar cylinderfallen när dörren är stängd så att det blir svårare att peta eller bryta upp dörren.

  Tryckesfallen håller dörren stängd. En tryckesfall låser inte dörren. En tryckesfall är ofta viktigt att ha när det ställs krav på brandigenhållning.

 • Fönsterdörr

  Fönsterdörr kallas i folkmun för balkongdörr när det leder ut mot en balkong eller altandörr när det leder ut mot en altan. I låsbranschen säger vi fönsterdörr, oavsett vart dörren leder, eftersom den är baserad på en fönsterkonstruktion.

 • Förreglingsfall

  En förreglingsfall är en mekanism (en fall) som förreglar (spärrar) fallen på ett lås, så att låset blir svårare att peta upp.

 • Godkänd låsning

  En godkänd låsning avser inbrottsskyddet hos en komplett låsenhet. I en låsenhet inkluderas ett antal produkter:

  • låshus, (cylinderlåshus, tillhållarlåshus eller flerpunktslås)
  • låscylinder
  • cylinderbehör
  • slutbleck
  • förstärkningsbehör.

  Låshus, cylindrar och slutbleck kan vara mekaniska, elektromekaniska eller digitala.

  I en godkänd låsenhet uppfyller hela låsenheten, såväl som dessa ingående produkter var och en för sig, krav som ställs i klass 3 enligt SS 3522 eller klass S3 enligt SSF 3523.

  Mer information finns hos SSF: https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/sakerhetsguider/inbrottsskydd/las-beslag/

 • Grupphuvudnyckel

  Se Gruppindelade system.

 • Gruppindelade system

  Låssystem består av ett antal låscylindrar med olika behörigheter. Gruppindelade system används ofta i större organisationer där det finns behov av flera nivåer, t.ex. huvudnyckel, grupphuvudnycklar och enskilda nycklar.

 • Hakregel

  När du låser och låser upp dörren ser du hur en regel åker ut och in. Många dörrar har en rak regel. En hakregel är böjd uppåt eller nedåt. Den har samma funktion som en rak regel, men med betydligt högre säkerhet. Hakregeln kopplar ihop dörr och karm och försvårar isärbrytning. Dessutom kan ett lås med hakregel användas för att låsa skjutdörrar.

 • Hemmabekvämt/Hemmasäkert lås

  Ett hemmabekvämt lås går att öppna inifrån utan nyckel. Att du inte behöver ha en nyckel för att öppna dörren inifrån är bekvämt. Det ökar också säkerheten vid till exempel brand. Kallas också hemmasäkert lås.

 • Huvudnyckel

  Se Huvudnyckelsystem.

 • Huvudnyckelsystem

  Låssystem består av ett antal låscylindrar med olika behörigheter. Huvudnyckelsystem används både i företag och flerbostadshus, där det finns behov av en nyckel som öppnar alla låscylindrar, en huvudnyckel.

 • Hänglås

  Ett hänglås är en löst hängande låsanordning med en rörlig låsbar bygel som kan öppnas och träs genom öglor eller ringar m.m. som man vill låsa fast vid varandra.

 • Hänglåsbeslag

  Hänglåsbeslag används i kombination med hänglås för att låsa dörrar, skåp och lådor med mera. Hänglåsbeslag består av två delar. Den ena delen monteras på locket eller dörren och den andra i lådan eller på dörrkarmen. När du stänger lådan eller dörren för du samman de båda delarna så att deras respektive hål möts och skapar ett gemensamt hål i vilket du trär hänglåsets bygel.

 • Kantregel

  En pardörr består av en gångdörr som du går igenom, samt ett sidoparti (passivt dörrblad) som oftast är stängt, men som du kan öppna för att få en bredare entré. Kantregeln sitter längst upp eller längst ner på det passiva dörrbladet och används för att låsa fast det i tröskeln eller dörrkarmen.

 • Kolv/Låskolv

  Annat ord för Regel/Låsregel.

 • Kopieringsskyddad nyckel

  En kopieringsskyddad nyckel ingår vanligen i ett låssystem och är registrerad på en specifik ägare, och det är olagligt att göra en kopia av nyckeln om inte ägaren har godkänt det. Nycklar som ingår i spärrade låssystem har alltid en systemmärkning ingraverad. Exempel på kopieringsskydd är patent och mönsterskydd.

 • Lika låsning

  När en och samma nyckel kan användas till flera lås.

 • Långskylt

  En form av dekorbricka som används på dörrar inomhus.

 • Lås

  Ett lås är en mekanisk, elektromagnetisk eller elektromekanisk anordning som ska förhindra oönskat tillträde till ett utrymme.

 • Låscylinder

  Den runda eller ovala delen av ett cylinderlås där nyckeln sätts in.

 • Låshus

  Ett låshus är den del som sitter infräst i dörren och som man endast ser när dörren är öppnad. Det som syns är låsstolpen och det är ifrån låsstolpen som fallarna och reglarna går ut och hakar i dörrkarmen när man stänger eller låser dörren.

 • Låsklass

  Låsklass är ett sätt att certifiera lås utifrån dess:

  • inbrottsskyddande egenskaper
  • funktion
  • metod för utrymning/utgång.

  Lås i det här fallet avser en komplett låsenhet. En låsenhet består av låshus, låscylinder, cylinderbehör, slutbleck och ibland förstärkningsbehör.

  Klassindelning görs utifrån SSF:s normer. Mer information om låsklasser finns här: https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/sakerhetsguider/inbrottsskydd/las-beslag/

 • Låsstolpe

  Låsstolpen är metallplattan som täcker låshuset mot dörrens kant som vetter mot dörrkarmen.

 • Låssystem

  Ett låssystem är ett system av nycklar med behörigheter som öppnar och låser dörrar. För att öppna eller låsa en dörr måste man ha en nyckel, som antingen kan vara mekanisk, elektronisk, digital eller biometrisk.

  Se även Huvudnyckelsystem, Gruppindelade system och Centrallåsning.

 • Magnetiskt lås

  Annat ord för elektromagnetiskt lås.

 • Medbringare

  En medbringare (vredmedbringare eller vredpinne) är ett metallstycke som överför rörelse från vredet till låskolven. Den är alltså en del av den funktion som låser och låser upp när du vrider nyckeln.

 • Mekaniskt lås

  Ett mekaniskt lås öppnas med en fysisk nyckel som förs in i ett låshus eller i en cylinder för att frigöra låsmekanismen, varpå nyckeln vrids om för att flytta låsets fall och/eller regel.

 • Modulprofillås

  En vedertagen måttstandard för låshus. Modulprofillås har vanligen 50 mm dorndjup.

 • Motorlås

  Ett motorlås är ett elektromekaniskt lås med en motordriven regel. Motorlås används ofta inom offentliga fastigheter, kontor och industri.

 • Motståndsklass (dörr)

  Dörrar har olika starkt inbrottsskydd. Hur starkt inbrottsskydd som krävs för dörrarna i en byggnad avgörs av vilken skyddsklass som verksamheten tillhör.

  Dörrar klassas enligt normen SSF 1078 eller SS-EN 1627. Dörrklassning enligt SS-EN 1627 benämns RC (Resistance class) eller MK (Motståndsklass).

  Mer information om motståndsklass hos dörrar, samt förhållandet till godkänd låsning, finns här: https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/sakerhetsguider/inbrottsskydd/dorrar-for-skyddsklasser/

 • Nyckel

  En nyckel är ett redskap, vanligen av metall, som används för att låsa upp och låsa lås.

 • Nyckelavstånd/Nyckelhålsavstånd

  Avståndet mellan låsets stolpe och nyckelhålets centrum. Kallas även för dorndjup.

 • Nyckelkod

  Nyckelkod kallas även för nyckelnummer. Det är en kod i form av bokstäver och siffror som är ingraverat på nyckelns huvud. Med hjälp av nyckelkoden går det att beställa fler av samma nyckel. Kopieringsskyddade nycklar får endast beställas med rätt behörighet. Se även Kopieringsskyddad nyckel.

 • Olika låsning

  Om du vill beställa ett eller flera enskilda lås eller cylindrar som alla ska ha egen uppsättning nycklar, då väljer du olika låsning.

 • Osymmetriskt lås/Osym

  Ett osymmetriskt lås, eller osym-lås, är när stolpen sitter förskjuten på låshuset.

  Jämför med symmetriskt lås, eller sym-lås, där stolpen sitter symmetriskt på låshuset (låshuset är placerat mitt på stolpen). Vanligtvis är dörrar tillverkade efter 1980 symmetriska.

 • Panikregel

  Panikregel är ett stort handtag som löper tvärs över dörrar i nödutgångar. Panikregeln ska täcka minst 60 procent av dörrens bredd. Dörren ska kunna öppnas med en så kallad omedveten handling, alltså när folk trycker ner den eller trycker emot den. Panikreglar uppfyller normalt SS eller EN 1125.

 • Patentlås

  Annat ord för cylinderlås.

 • Patentnyckel

  Juridiskt kopieringsskyddad nyckel där skyddet utgörs av patent, som ger patentinnehavaren (ägaren av cylindern) ensamrätt att bestämma villkoren för kopiering av nycklar.

 • Petskydd

  Ett petskydd monteras vid låset där det täcker dörrspringan och därmed minskar risken att någon enkelt kan peta upp en låst dörr. Petskyddet gör också så att man inte med ögat kan se om dörren är låst eller inte. Ett petskydd är dock inget brytskydd.

 • Plösmått

  Plösmått är avståndet mellan dörrkarmens ytterkant till urtaget i slutblecket.

 • Polislås

  Ett annat ord för Tillhållarlås. Ett sådant här lås kan låsas med nyckel från både in- och utsidan av dörren. Istället för cylinder har det mekaniska plattor – tillhållare – inuti låset.

 • Ramprofil

  Dörrar monteras i ramar. Dessa ramar kan ha olika ramprofiler som anger ramens djup. Aluminiumdörrar, till exempel, har ofta en smal profil.

 • Regel/Låsregel

  Det är det rörliga stycket som förs in i slutblecket när du låser dörren. Kallas även låskolv eller kolv. Finns i en mängd olika varianter: rak regel, hakregel, fallregel, kilkolv m.m.

 • Registrerad nyckel

  Annat ord för Spärrad/Kopieringsskyddad nyckel.

 • Roddarfjäder

  Roddarfjädern är kopplad till roddarpinnen och gör så att handtaget fjädrar tillbaka när du släpper det.

 • Roddarpinne

  Roddarpinne är den fyrkantiga pinne som går genom låskistan och som handtagen sitter fast på.

 • Rosett

  Rosett är metallplattan som sitter mellan dörrhandtaget och vredskylten.

 • SCD

  Förkorning av engelskans Security Cylinder Drillproof. Det är en stämpel som cylindern får om den är borrskyddad.

 • Skjutregel

  Skjutreglar är en enkel låsanordning som inte används för att avvärja inbrottsförsök. Den består av två delar. På dörren monteras en skena på vilken en regel kan skjutas fram så att den förs in i ett låsbleck som är monterat på dörrkarmen. Skjutreglar används typiskt till trädgårdsskjul och liknande.

 • Skyddsklass

  SSF 200 är en viktig norm för att bedöma vilket inbrottsskydd som är lämpligt för byggnader och lokaler. I normen definieras tre nivåer av inbrottsskydd: Skyddsklass 1, Skyddsklass 2 och Skyddsklass 3. Skyddsklass 1 avser lägst krav på inbrottsskydd och Skyddsklass 3 högst.

  Bedömningen görs utifrån skyddsvärde, mängd av stöldbegärlig egendom och andra faktorer. Många försäkringsbolag ställer krav på bl.a. lås, larm och fysiskt skydd utifrån vilken skyddsklass det försäkrade företaget tillhör.

  Mer information om de olika skyddsklasserna finns på SSF:s hemsida: https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/sakerhetsguider/inbrottsskydd/skyddsklass/

 • Slunga

  En låsslunga är ett öppningsverktyg/dyrkverktyg som ibland kan användas av låssmeder vid låsöppning av äldre dörrlås. Slungan sticks in genom brevinkastet och når dörrvredet på dörrens insida.

  Det händer tyvärr även att inbrottstjuvar använder sig av låsslungor. Ett skydd mot detta kan vara dörrlås som inte kan öppnas från insidan när det är låst med nyckel från utsidan, s.k. bortasäkert lås.

 • Slutbleck

  Slutblecket sitter i dörrkarmen. Det är där regeln förs in när du låser dörren.

 • Smalprofillås

  Smalprofillås är en vedertagen måttstandard för låshus för smala ramprofiler. De används vanligen på aluminiumdörrar med mycket glas.

 • Spanjolett

  En spanjolett är ett stängningsbeslag som främst används på fönster och altandörrar. Detta stängningsbeslag skjuter ut kolvar som låser fast fönstret/dörren i karmen. Olika kolvar kan användas. Ändkolv låser fönstret/dörren i överkant och underkant. Kilkolv och hakkolv låser fast fönstret/dörren på låssidan. Vissa spanjoletter är kopplade till fönsterbroms så att du kan låsa fönstret i öppet läge genom att stänga handtaget.

 • Spärrad nyckel

  En kopieringsskyddad nyckel. Den ingår oftast i ett låssystem och är registrerad på en specifik ägare. Det är olagligt att göra en kopia av en spärrad nyckeln om inte ägaren har godkänt det. Nycklar som ingår i spärrade låssystem har alltid en systemmärkning ingraverad.

 • Spärrknapp

  Ett tvåfunktionslås har ett vred på insidan av dörren som man kan öppna dörren med. Med hjälp av spärrknappen sätter man vredet ur funktion, så att dörren inte går att öppna inifrån.

 • Stolpe

  Stolpen är låsets synliga del i dörren. Det håller låset på plats i dörrbladet.

 • Stormhatt

  Annan namn för cylinderskylt, som används vid montering av cylindrar på utanpåliggande låshus.

 • Symmetriskt lås/Sym

  Ett symmetriskt lås, eller sym-lås, är när stolpen sitter symmetriskt på låshuset (låshuset är placerat mitt på stolpen). Ett osymmetriskt lås, eller osym-lås, är när stolpen sitter förskjuten på låshuset. En tumregel är att dörrar tillverkade efter 1980 med stor sannolikhet är symmetriska.

 • Säkerhetskort

  Det är ett säkerhetskort som visar att du har rätt att göra en nyckelkopia. Du får ett säkerhetskort när du köper ett säkerhetslås. Det är ett skydd som förhindrar obehöriga att göra en kopia på din nyckel.

 • Säkerhetslås

  Annat ord för Tillhållarlås.

 • Tillhållarlås

  Lås som istället för cylinder har mekaniska plattor – tillhållare – inuti låset. Det kallas även för polislås eller säkerhetslås, och är ett lås som du låser med nyckel från både in- och utsidan av dörren.

 • Trycke

  Trycke är ett annat ord förr dörrhandtag.

 • Tryckespinne

  Tryckespinne är den metallpinne som förbinder trycket och som gör att tryckesfallen åker in när trycket/dörrhandtaget trycks ned.

 • Tvåfunktionslås

  Ett lås med vred på insidan av dörren. Det kan ställas så att låset inte går att öppna från insidan när man låst från utsidan. Kallas även hemmabekväm låsning eller bortasäker låsning.

 • Täckskylt

  En skylt som används för att täcka över urtag och hål från gamla lås.

 • Utrymningshandtag

  Utrymningshandtag är handtag som öppnar nödutgångar. Vanligen avses handtag som uppfyller normen SS eller EN 179.

 • Vred

  Vred (dörrvred, cylindervred) är ett (runt) vridbart grepp som du använder när du ska öppna eller låsa en dörr.

 • Vredpinne

  Metallpinne som skjuter ut regeln när vredet vrids om.

 • Vredskylt

  Vredskylt är en skylt som är försedd med ett vred.

 • Yalelås

  Annat ord för cylinderlås.

Ord och begrepp inom passersystem

Ett passersystem är ett tekniskt system av dörrar och nyckelfria lås där folk får tillgång till specifika lokaler vid specifika tider utifrån den behörighet de har blivit tilldelade.

Passersystem erbjuder smidighet och säkerhet, särskilt i miljöer med hög genomströmning av människor och frekventa in- och utflyttningar. Fördelarna inkluderar tillträdesstyrning, enkel kontroll över förlorade nyckelbrickor, skalbarhet för expansion, samt möjlighet att logga händelser för att se vem som passerat var och när.

Klicka på ett ord:

 • API

  Förkortning av engelskans Application Programming Interface som betecknar ett gränssnitt för att skicka och ta emot data och instruktioner mellan olika datorprogram. Ett öppet API är ett API som beskrivs på webben och är tänkt att användas av andra utvecklare. Det finns digitala låssystem som bygger på öppna API:er.

 • Bluetooth-lås

  Bluetooth är en trådlös koppling mellan två enheter. Namnet kommer från kung Harald Blåtand. Det finns digitala låssystem där bluetooth används för att överföra information mellan mobil och lås, ibland kallat Bluetooth-lås.

 • DESfire

  Förkortning av engelskans Data Encryption Standard Fast Innovative Reliable and Enhanced och är ett chip som används i många kontaktlösa kort och taggar. Det krypterar kommunikationen mellan kort och kortläsare.

 • Karmöverföring

  Skydd av kablar mellan dörr och karm, så att de inte kläms fast och går av. Kallas även kabelöverföring.

 • Magnetkort

  Magnetkort är ett plastkort försett med en magnetremsa som dras genom en kortläsare för att öppna lås i ett passersystem. Plastkort med magnetremsor var vanligt i äldre passersystem men idag ersätts de ofta av nyckelbrickor som är mer hållbara.

 • Mifare

  Mifare är en förkortning av engelskans Mikron FARE Collection System. Det är en serie RFID-chip som används i passerbrickor, kontaktlösa passerkort m.m.

 • NFC/Närfältskommunikation

  Förkortning av engelskans Near-Field Communication som på svenska heter närfältskommunikation. Det är samma teknik som används i passerbrickor och låter dig betala i affären genom att ”blippa”.

 • Passerbricka

  Passerbricka är en elektronisk bricka som hålls mot en läsare för att öppna lås i ett passersystem. Kallas i dagligt tal tagg.

 • Passerkort

  Passerkort är antingen en passerbricka utformad likt ett kreditkort eller ett magnetkort.

 • Passersystem/Passagesystem

  Passersystem, även kallat passagesystem, är flera låssystem med elektroniska, digitala eller biometriska nycklar. Vilken nyckel som kan manövrera vilket lås hanteras centralt i ett program eller på en webbplats. Passersystem kan även kopplas ihop med inbrottslarm och kamerabevakning.

 • RFID-tagg

  RFID står för Radio Frequency Identification och handlar om att identifiering av passerbrickor sker via radiovågor utan fysisk kontakt, även kallat beröringsfri teknik. Det är en teknik som används för att överföra information från en passerbricka/tagg till dörrlåset.

 • Tagg

  Annan namn för passerbricka, d.v.s. en elektronisk bricka som används för att öppna lås i ett passersystem.

 • Tidsregistrering

  Tidsregistrering kan användas i ett passersystem för att logga på vilka platser personer har befunnit sig, vid vilken tid och hur länge.

 • Tillgångsnivå

  Annat ord för behörighetsnivå, d.v.s. hur tillgång ges till olika delar av en fastighet. Det kan exempelvis handla om vilka tider en användare tillåts att passera olika kortläsare.

Ord och begrepp inom larm

Larmsystem kan avskräcka, uppmärksamma och avbryta inbrott, bidra till tidig brandupptäckt, och ge snabb respons på hot.

Under den här kategorin hittar du ord kopplade till alla former av larm: inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm.

Klicka på ett ord:

 • Aktiv rörelsedetektor

  Aktiv rörelsedetektor sänder ut infraröda signaler. När dessa signaler bryts löses larmet ut.

 • Akustisk glaskrossdetektor

  En detektor som reagerar på att glas krossas. En akustisk glaskrossdetektor har bred upptagningsförmåga och passar i rum med flera fönster.

 • Akustiskt larmdon

  Larmdon som varnar vid en händelse eller ett agerande med hjälp av ljud.

 • Anläggarfirma

  En anläggarfirma är ett företag som är certifierat att installera brandlarm, inbrottslarm, bevakningskameror, lås m.m.

  Att vara en certifierad anläggarfirma är en viktig kvalitetsstämpel eftersom det betyder att man uppfyller aktuellt regelverk. Certifieringen ställer krav på dokumentation och egenkontroll och måste förnyas (godkännas) inom en fastslagen tid av en organisation som utfärdar certifiering inom området.

 • Anläggarintyg

  Ett anläggarintyg lämnas till kund av en anläggarfirma efter installation av brandlarm, inbrottslarm, bevakningskameror, lås m.m. Anläggarintyget visar att de ställda kraven på anläggningen (material och installation) uppfylls.

 • Behörig ingenjör

  En behörig ingenjör är en person på en anläggarfirma som skriver anläggarintyget, d.v.s. godkänner anläggningen.

 • Behörighetsnivå

  När vi talar om behörighetsnivå handlar det om vilka delar av en fastighet du har tillgång till samt styrning av inbrottslarm. Behörighetsnivå kan till exempel styra vilka tider en användare tillåts att passera i olika kortläsare.

 • Besiktningsintyg

  Ett besiktningsintyg kan utfärdas av en certifierad besiktningsfirma. Det intygar att en opartisk kontrollant godkänt att en anläggning uppfyller aktuellt regelverk.

 • Blixtljus

  Blixtljus är ett tyst larm i form av blinkande ljus. De används som komplement till vanliga larm där sirener inte är lämpliga.

 • Brandindikering

  Brandindikering är en teknik som lokalt larmar för eld och rök, med till exempel ljud och ljus, så att personer i närheten kan utrymma området.

  Är det skillnad på brandindikering och brandlarm? Ja, brandlarm är kopplade till larmcentral eller räddningstjänst och larmar dem automatiskt. Brandindikering, däremot, larmar enbart lokalt i fastigheten.

 • Brandlarm

  Brandlarm är en teknik som varnar för eld och rök. Brandlarm är kopplat till räddningstjänst eller larmcentral, till skillnad mot utrymningslarm (brandindikering) som bara verkar lokalt i fastigheten.

 • Bråklarm

  Ett bråklarm består av en eller flera knappar som placeras på lämpliga platser. Ett utlöst bråklarm uppmärksammar kollegor och personal i närheten. Det går även att ansluta bråklarmet till larmcentral. Då kallas larmet oftast för överfallslarm.

  Skillnaden mellan bråklarm och överfallslarm är alltså vem som får larmet, samt att överfallslarm alltid ger prioriterad polisinsats.

 • Contact-ID

  Contact-ID är ett standardiserat överföringsprotokoll från Security Industry Association för digital överföring av information till larmcentral.

 • Detektor

  En detektor är en enhet som upptäcker och registrerar saker. En värmedetektor, till exempel, reagerar på värme. En rörelsedetektor reagerar på rörelse. En rökdetektor reagerar på rök.

 • Försåtsskydd

  Försåtsskydd är larm med detektorer, oftast rörelsedetektorer, som löser ut om en inkräktare rör sig i lokalen.

 • Glaskrossdetektor

  En glaskrossdetektor är en detektor som reagerar på att glas krossas. Vanliga typer av glaskrossdetektorer är akustiska och limmade.

  En limmad glaskrossdetektor lämpar sig för till exempel skyltfönster och skjutdörrar med stora glasytor.

  En akustisk glaskrossdetektor är bättre i rum med flera fönster, då upptagningsförmågan är bredare än en limmad.

 • Godkänd larmanläggning

  Larminstallatören som installerar larmanläggningar måste uppfylla kraven och ha de certifieringar som krävs av bland annat försäkringsbolag för att larmanläggning ska betraktas som godkänd och därmed ge rabatterade försäkringspremier.

 • Husdjursimmun detektor

  Husdjursimmun beskriver en rörelsedetektor som inte reagerar på husdjur.

 • Hybridlarmanläggningar

  Hybridlarmanläggningar, eller hybrida larmanläggningar, är larmlösningar med både trådlösa och trådbundna komponenter i samma system.

 • Inbrottslarm

  Inbrottslarm är en larmanläggning som varnar för inbrott.

 • Indraget skalskydd

  Indraget skalskydd är ett sätt att larma fönster genom rörelsedetektorer eller linjedetektorer i larmklass 2.

 • Integrerat larmsystem

  När flera olika säkerhetssystem kopplas ihop för att tillsammans fungera som ett enda säkerhetssystem kallas helheten för ett integrerat säkerhetssystem/larmsystem.

 • IR-detektor

  En IR-detektor är en detektor som använder infrarött ljus för att detektera (upptäcka) rörelser. IR-detektorer är praktiska som rörelsedetektorer då de kan uppfatta skillnaden mellan objekt, som svajande grenar och människor, till exempel en tjuv som korsar din tomt. En IR-detektor kan också programmeras att enbart reagera på större objekt och ignorera husdjur.

 • Kombilarm

  Kombilarm betyder att man kopplar samman olika typer av larm, såsom rörelsedetektorer, rökdetektorer, akustiska larmdon och optiska larmdon.

 • Larmanläggning

  Larmanläggning är ett vanligt begrepp för den tekniska anordning som används som larm. Det finns trådlösa larmanläggningar, trådbundna larmanläggningar och hybridlarmanläggningar.

 • Larmcentral

  En larmcentral är en dygnet-runt-bemannad telefoncentral som tar emot nödsamtal. Larmcentralen kan också ha som uppgift att övervaka ditt larm och vidta åtgärder vid larmhändelser, till exempel ringa kontaktpersoner eller skicka väktare.

 • Larmdon

  Ett larmdon har som uppgift att varna vid en händelse eller ett agerande. Det finns både akustiska och optiska larmdon. Det finns även kombinerade larmdon som larmar med både ljud och ljus.

 • Larmkaraktär

  En larmhändelse är en händelse som skickas vidare från larmsystemet. En larmhändelse kan ha olika larmkaraktär, till exempel: inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm och driftavbrott.

 • Larmklass

  Larmklasserna är en branschstandard kopplad till inbrottslarm. Det finns larmklass 1, larmklass 2, larmklass 3 och larmklass 4 med ökande krav. Vilken larmklass som behövs för att bli godkänd av försäkringsbolagen beror på vilken typ av verksamhet du bedriver och hur högt skyddsvärde som finns på företaget.

 • Larmsystem

  Larmsystem är ett samlingsbegrepp för alla komponenter som är sammankopplade i ett sammanhängande system i ditt larm. Ett larmsystem har fem huvuddelar: detektorer, centralutrustning, larmdon, förbikopplare och strömförsörjning.

 • Larmsändare

  En larmsändare är en enhet som sänder larm till larmcentral.

 • Limmad glaskrossdetektor

  En limmad glaskrossdetektor reagerar på att glas krossas och passar till exempel för skyltfönster och skjutdörrar med stora glasytor.

  Det finns även akustiska glaskrossdetektorer.

 • Linjedetektor

  En linjedetektor är en detektor, vanligtvis optisk, som används för att kontrollera om en förbindelse är bruten eller hel.

 • Magnetkontakt

  En magnetkontakt består av två delar. Om kopplingen mellan dem bryts så aktiveras larmet, till exempel när en dörr eller ett fönster öppnas.

 • Manöverpanel

  En manöverpanel är en knappsats (vanligen med en display) som används för att till- eller frånkoppla larm.

 • Mikrobrytare

  Mikrobrytare är en liten kontaktbrytare (strömbrytare i dagligt tal). Mikrobrytare används bland annat som knappar i brandlarm, nödstoppsreglage och nödutgångsöppningar. De används även i elektriska dörrlås där de kan detektera öppning och stängning av en dörr samt låsning eller upplåsning.

 • Optiskt larmdon

  Ett larmdon som larmar med ljus vid en händelse eller ett agerande.

  Det finns även akustiska larmdon som larmar med ljud, samt kombinerade larmdon som larmar med både ljud och ljus.

 • OR-ritning/Orienteringsritning

  Orienteringsritningen (OR) hjälper räddningstjänsten och väktare att lokalisera var i byggnaden larmet är utlöst och hur man tar sig till det drabbade området så snabbt som möjligt. Enligt lag ska det finnas orienterings- och servicesritningar där ett automatiskt brandlarm är installerat.

 • Passiv rörelsedetektor

  En passiv rörelsedetektor fångar upp infrarött ljus i form av kroppsvärme hos alla som passerar dess avkänningsområde.

 • PIR-detektor

  Förkortning av engelskans Passive Infra Red-detektor. Se Passiv rörelsedetektor.

 • Rökdetektor

  En rökdetektor mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök och larmar.

 • Rörelsedetektor

  Rörelsedetektorer är en detektor som reagerar på rörelse. Om en oönskad person befinner sig i avkänningsområdet skickar detektorn signaler till larmet som går igång.

  En aktiv rörelsedetektor sänder ut infraröda signaler. När dessa signaler bryts löses larmet ut.

  En passiv rörelsedetektor sänder inte ut infraröda signaler. Den fångar istället upp infrarött ljus i form av kroppsvärme hos alla som passerar dess avkänningsområde.

 • Saftblandare

  Ett annat ord för blixtljus, d.v.s. ett tyst larm i form av blinkande ljus. Kan även kallas varningsljus.

 • SBSC

  Förkorning av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Det är ett certifieringsorgan inom brand- och säkerhetslösningar.

 • SCAB

  SCAB är en förkortning av Svensk Certifiering AB. Det är ett certifieringsorgan inom brandskydd och andra säkerhetslösningar, såsom larm och kamerabevakning.

 • Sektion

  Larmsystem är uppbyggt på flera sektioner. Varje sektion har en eller flera detektorer anslutna till sig.

 • Sektionsförteckning

  När man har installerat ett brandlarm eller inbrottslarm ska det finnas orienteringsritningar med en förteckning över sektioner, så att räddningstjänsten snabbt kan hitta den detektor eller sektionen som löst ut larmet.

 • SIA

  Förkortning av engelskans Security Industry Association och är ett protokoll för att skicka larmkoder till externa larmcentraler. Exempel på koder enligt protokollet: BA = inbrottslarm, HA = överfallslarm, YT = batterifel.

 • SSF

  SSF är en förkortning för Stöldskyddsföreningen.

 • Säkerhetssystem

  Ett säkerhetssystem inkluderar ett antal tekniska lösningar som skyddar människor och tillgångar. Ett säkerhetssystem kan inkludera saker som porttelefon, kamerbevakning, skalskydd, larm, passerkontroll och mycket mer.

 • Trådbundna larmanläggningar

  Trådbundna larm är larmsystem där larmtillbehören är sammankopplade med tråd för kommunikation.

 • Trådlösa larmanläggning

  Trådlösa larm använder trådlöst nätverk för kommunikation. Kommunikationen går vanligtvis över 868 Mhz och varje tillverkare har sitt egna proprietära protokoll.

 • Volymskydd

  Innebär att man larmar hela utrymmen med olika typer av detektorer.

 • Överfallslarm

  Ett överfallslarm består av en eller flera knappar som placeras på lämpliga platser. Överfallslarmet är kopplat till larmcentral och ger alltid prioriterad polisinsats.

  Överfallslarm är likt bråklarm, med den skillnaden att bråklarm inte behöver vara kopplat till en larmcentral, utan endast uppmärksamma kollegor och personal i närheten.

 • Överfallslarmanläggning

  En larmanläggning, d.v.s. en teknisk anordning, för överfallslarm.

 • Övervakad larmöverföring

  Övervakad larmöverföring är ett paket med teknik och tjänster som skyddar mot störningar på larmkommunikation.

Ord och begrepp inom kamerabevakning

Kamerabevakning är en säkerhetsteknik som har utvecklats snabbt de senaste åren och fått en rad nya tillämpningsområden, med nya ord som följd.

Klicka på ett ord:

 • AI-kamera

  AI står för artificiell intelligens och syftar till en bevakningskamera med AI-funktioner. AI-kameror tolkar och reagerar på det som syns i en video utifrån förutbestämda parametrar. Ett annat ord för detta är smart kamera, eller kamera med videoanalys.

 • Autotrack

  Autotrack är en kamerafunktion som automatiskt följer ett objekt, t.ex. en människa eller ett fordon, med en PTZ-kamera.

 • Boundingbox

  Boundingbox är en grafisk box/ruta som lägger sig runt ett objekt för att förtydliga videoströmmen från en bevakningskamera.

 • Box-kamera

  En box-kamera är en bevakningskamera med en rektangulär prismaform, alltså formad som en box.

  Box-kamera | SafeTeam – Din partner i säkerhet
  Photo courtesy of Axis Communications AB. All rights reserved.
 • Bullet-kamera

  En bullet-kamera är en mindre övervakningskamera som har formen av en cylinder. Namnet kommer från att dess form liknar en kula (eng. bullet).

  Bullet-kamera | SafeTeam – Din partner i säkerhet
  Photo courtesy of Axis Communications AB. All rights reserved.
 • CCTV

  Förkortning av engelskans Closed-Circuit Television. CCTV används idag som en synonym till kamerabevakning/kameraövervakning.

 • Deap Learning/Machine Learning

  Deep learning/machine learning är begrepp inom AI. Inom kamerabevakning innebär det att man lär kameror hur olika objekt ser ut. Kameror kan då detektera utifrån utseende istället för att detektera på rörelse. En AI-kamera kan också skilja på olika typer av objekt.

  Det finns mängder av användningsområden för deep learning/machine learning inom kameraövervakning. Ett exempel är att ställa in kamerorna att larma på lastbilar men inte på bilar m.m.

 • Dome-kamera

  En dome-kamera är en bevakningskamera med ett kupolformat hölje runt kameran.

  Dome-kamera | SafeTeam – Din partner i säkerhet
  Photo courtesy of Axis Communications AB. All rights reserved.
 • Face detection

  Face detection används inom kamerabevakning med videoanalys för att identifiera ansikten. Men till skillnad mot Face recognition så identifieras inte vilka individerna är.

 • Face recognition

  Face recognition (ansiktsigenkänning) är en kamerateknik inom videoanalys där personers ansikten matchas med en känd databas för identifiering. Inom EU där vi har GDPR-lagstiftning förekommer detta mycket sällan.

 • FPS

  FPS står för Frames Per Second, alltså antal bilder per sekund, och är ett mått på bildhastighet. Ögat ser 25 bilder per sekund som flytande film. I ett kamerasystem är det normalt med 6-12 FPS.

 • H264/H265/MJPEG

  H264/H265/MJPEG är olika typer av komprimeringstekniker för att minska storleken på bildströmmen från en övervakningskamera.

 • HD/FullHD/Ultra HD 4K

  HD, FullHD och Ultra HD 4K är vanliga upplösningar på kamerabilder från övervakningskameror. Ju högre upplösning desto bättre bildkvalitet.

  HD = 1280×720 pixlar
  FullHD = 1920×1080 pixlar
  Ultra HD 4K = 3840×2160 pixlar

 • IK-klassning

  IK-klassning är ett regelverk som klassar hur bra en produkt står emot yttre påverkan. IK-klassning används som ett mått för hur vandalsäker en bevakningskamera är. Skalan för IK-klassning går från IK00 (inget skydd) till IK11++ (högsta skydd). En kamera med IK10 har exempelvis en förhöjd slagtålighet och klarar mindre slag och stötar.

 • IMY

  IMY står för Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen. Det är en svensk statlig myndighet som arbetar för att skydda personuppgifter. IMY utfärdar tillstånd för kamerabevakning, i de fall där tillstånd behövs.

 • IP-kamera

  IP står för Internet Protocol. En IP-kamera är en digital kamera som kan anslutas direkt till en nätverksrouter. Dagens moderna CCTV-kameror är i princip alltid IP-baserade.

 • IP-klassning

  En regelverk som klassar hur bra en elektrisk produkt, t.ex. en CCTV-kamera, motstår fukt och damm. Hur vattentät en kamera är anges med dess IP-klass.
  Exempelvis har en kamera med IP44 skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter och är skyddad mot strilande vatten från alla vinklar. Här kan du läsa mer om IP-klassning.

 • IR-belysning

  IR står för Infraröd. Infraröd belysning används för att hjälpa en kamera att se i mörker. Det fungerar endast när en kamera går över i nattläge med svartvit bild. IR-belysning är osynlig för människan och möjliggör diskret övervakning.

 • Kamerabevakningslagen

  Kamerabevakningslagen (2018:1200) syftar till att ”tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning”. Läs mer om vad kamerabevakningslagen säger här.

 • KBL

  Förkortning för kamerabevakningslagen.

 • Kameraövervakning/Kamerabevakning

  Kamerabevakning sker genom att övervaka platser med hjälp av kameror.

 • Lightfinder

  Lightfinder är en mjukvara utvecklad av Axis Communications som möjliggör färgbilder från kamerabevakningen trots svag belysning.

 • Linecross detection

  Linecross detection är en typ av videanalys som larmar när ett objekt går över en linje.

 • Loitering

  Loitering är en typ av videoanalys som larmar om ett objekt eller en människa varit i en zon en längre tid.

 • LPR/ALPV

  LPR står för Licens Plate Recognition, på svenska nummerskyltsavläsning. Kameror med nummerplåtsavläsning kan exempelvis användas i parkeringshus.

  ALPV står för Axis License Plate Verifier, och är namnet på denna typ av kameralösning från Axis Communications.

 • Metadata

  Metadata är en dataström som innehåller information. I en kameraanläggning kan metadata exempelvis innehålla typ av objekt, hastighet, färg m.m.

 • Modular kamera

  En modular kamera består av flera moduler, oftast en central enhet med separata mindre linser. Linserna kan placeras separerade från den centrala enheten och används ofta vid dold övervakning.

 • Object analytics

  En videoanalys utvecklad av Axis Communications som ingår i Axis-kameror som använder sig av maskininlärda objekt för att detektera.

 • OptimizedIR

  IR står för Infraröd och används som belysning i mörker för att skapa kamerabilder. En kamera med OptimizedIR är en avancerad IR-lösning där IR-strålkastare anpassar sig dynamiskt efter hur brett kameran ser.

 • Panoramic kamera

  En panoramic kamera används när man behöver en extra stor vidvinkel. Den kan bestå av flera linser i samma kamera som är sammanflätade.

 • Perimeterskydd

  Perimeterskydd är ett annat ord för områdesskydd. (Perimeter=omkrets) Som perimeterskydd används ofta stängsel för att skydda egendom eller fastigheter mot intrång. Olika former av säkerhetsteknik, som kamerabevakningssystem och videoanalys, är också vanligt förekommande.

 • PTZ-kamera

  PTZ står för Pan, Tilt, Zoom. En PTZ-kamera har inbyggda motorer som gör att den kan fjärrstyras att panorera/flyttar sig från sida till sida, luta upp och ner och zooma.

 • Remote Focus

  Remote Focus är en funktion för att ställa in fokus på kameror från ett webgränssnitt.

 • Remote Zoom

  Remote Zoom är en funktion för att ställa in zoom på kameror från ett webgränssnitt.

 • Termisk kamera

  En termisk kamera ser värmestrålning istället för ljus. Termiska kameror används inom videoanalys, samt för att se i totalt avsaknad av ljus.

 • Unusual detection

  Unusual detection är en teknik inom videoanalys som upptäcker avvikande beteenden med hjälp av AI-teknik. Det kan t.ex. användas för att påkalla uppmärksamhet på en larmcentral så att operatörer kan titta närmare på en händelse som övervakas av kameror.

 • VCA

  VCA står för Video Content Analysis, på svenska översatt till videoinnehållsanalys.

  Närliggande förkortningar som också används är IVA (Intelligent Video Analysis) och VA (Video Analysis), vilka alla syftar på videoanalys, d.v.s. funktioner inom kamerabevakning som automatiskt analyserar och upptäcker objekt och händelser.

 • Videoanalys

  Med hjälp av videoanalys kan bevakningskameror upptäcka och larma vid förutbestämda beteenden, rörelsemönster eller händelser, till skillnad från att “bara” skicka rörlig bild till en inspelningsenhet. Denna intelligenta kamerabevakning kan exempelvis reagera om någon lämnar ett föremål på fel plats, läsa av bilars registreringsnummer, skilja mellan människor och djur o.s.v. – listan med möjligheter kan göras otroligt lång. Kameror med videoanalys använder AI-teknik och kallas även för smarta kameror.

 • VMS

  VMS står för video management software. Det fungerar som en plattform för olika program som används för att hantera bevakningskameror. Det inkluderar övervakning av strömmande video, inspelning, lagring och videoanalys. VMS:er går också att koppla ihop med andra säkerhetssystem, till exempel passersystem.

 • WDR/Forensic WDR

  WDR står för Wide Dynamic Range. Det är en kamerateknik som förbättrar bildkvaliteten. Kameror har svårt att hantera ljusa partier tillsammans med mörka partier i samma bild. Då kan man slå på WDR för att rätta till det.

 • Zipstream

  Zipstream är en komprimeringsteknik, utvecklad av Axis Communications, som minskar bildströmmens storlek från ett kamerasystem.

Ord och begrepp inom dörrautomatik

Dörrautomatik installeras för att dörrar ska kunna öppnas och stängas automatiskt. Det bidrar till trevliga och välkomnande entréer och är viktigt för tillgänglighetsanpassning av fastigheter.

Klicka på ett ord:

 • Automatisk dörröppnare

  En dörröppnare är en motor som öppnar och stänger dörrar. En automatisk dörröppnare kan öppna och stänga dörrar automatiskt med hjälp av olika tekniker.

  En dörr med rörelsesensor kan öppnas automatiskt när du närmar dig. En hissdörr öppnas när någon aktiverat hissen. Man kan också använda armbågskontakt, hand- och sparkkontakter, beröringsfria kontakter, taggar och kort, fjärrkontroll eller kod.

  Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Dörrar som ska vara tillgängliga och användbara bör förses med automatisk dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga.

 • Dörrhållarmagnet

  Dörrhållarmagneter är elektromagneter som sitter vid branddörrar. De är kopplade till brandlarm och säkerställer att branddörrar stängs automatiskt när larm är utlöst.

 • Dörrautomatik

  Dörrautomatik installeras för att dörrar ska kunna öppnas och stängas automatiskt. Styrning av dörrautomatik kan ske på olika sätt, till exempel med rörelsesensorer, armbågskontakt, fjärrkontroll eller passersystem.

 • Hållmagnet

  Annat ord för Dörrhållarmagnet. Det är en elektromagnet som sitter vid branddörrar och säkerställer att branddörr stängs automatiskt när brandlarm är utlöst.

 • Tillgänglighetsanpassning

  Tillgänglighetsanpassning handlar om att fastigheter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighet är många gånger ett lagkrav i form av tekniska egenskapskrav. Dörrautomatik är här en viktig del.

Ord och begrepp inom inbrottsskydd

Inbrottsskydd för fönster och dörrar skyddar företag mot skadegörelse och inbrott, som oftast riktas mot byggnadens svaga punkter. Det fysiska skyddet motverkar effektivt olaga intrång.

Klicka på ett ord:

 • Bakkantsbeslag

  Metallbeslag som förbinder dörren med karmen på gångjärnssidan. När dörren är säkrad i bakkant går det inte att lyfta upp den från gångjärnen. Man säger att dörren är bakkantssäkrad. Se Bakkantssäkring.

 • Bakkantssäkring

  Dörrar kan säkras på gångjärnssidan med bakkantsbeslag eller dörrdubb (karmstift), så att ingen kan lyfta av dörren från dess gångjärn. Då har dörren fått en bakkantssäkring.

 • Brytskydd

  Brytskydd är en typ av platta eller skena som monteras på dörren och täcker hela dörrspringan. Det gör det svårt för tjuven att komma in med brytverktyg (till exempel kofot) i springan mellan dörren och karmen.

 • Dörrdubb

  Dörrdubb (karmstift) är en typ av bakkantsbeslag som monteras i dörr- eller fönsterkarmen på gångjärnssidan. När dörren eller fönstret stängs skjuts dörrdubben (karmstiftet) in i ett förborrat hål i dörren eller fönstret. Det gör det svårare att lyfta upp dörren eller fönstret vid ett inbrottsförsök.

 • Förstärkningsbehör

  Ett förstärkningsbehör är ett behör i form av en dubbelsidig stålplåt som förstärker dörrens konstruktion runt låset.

 • Karmstift

  Annat ord för Dörrdubb. Det är en typ av bakkantsbeslag som monteras i dörr- eller fönsterkarm på gångjärnssidan. När dörren eller fönstret stängs skjuts karmstiftet in i ett förborrat hål i dörren eller fönstret. Det gör det svårare att lyfta upp dörren eller fönstret vid ett inbrottsförsök.

 • Skalskydd

  Det är ett säkerhetsarrangemang som omsluter och skyddar en byggnad eller ett område. Det kan inkludera lås, larm och fysiska installationer som skyddar lokaler och byggnader från obehöriga.

Ord och begrepp inom brandskydd

Säkerhetsteknik som skyddar mot brand är oerhört viktigt för en fastighets säkerhet. Det finns en mängd olika sorters brandskydd som förebygger bränder och minimerar en brands spridning. Här följer ett urval av ord och termer inom brandskydd.

Klicka på ett ord:

 • Branddörrstängning

  Branddörrstängning är ett tekniskt system som gör att brandskyddsdörrar kan stå öppna när allt är som vanligt. Men om det börjar brinna så stängs dörrarna för att motverka brandspridning.

  Ett system för branddörrstängning består av en rad olika komponenter, som branddetektor, strömförsörjning, utlösningsmekanism, hållmagnet, väggmonterade ankarplattor och manuell stängningsknapp. Branddörrstängningen måste även fungera tillsammans med dörrens dörrstängare.

 • Brandgasventialtor

  Ett ventilationssystem med brandgasventilatorer används för att ventilera ut farlig brandrök från en fastighet. De är monterade högt upp i byggnaden och gör det enklare att utrymma och släcka en brand. Brandgasventilator kallas även röklucka.

 • Brandpost

  En brandpost består av en slangrulle med vattentillförsel/släckmedel. Inomhus är brandposter ofta monterade i ett skåp på väggen. Utomhus finns brandposter där brandkåren kan ansluta sina slangar och få direkt koppling till vattenflöde.

 • Brandtätning

  Brandtätning innebär att svaga punkter i en fastighet, som exempelvis kabel- och rörgenomföringar, tätas. Brandtätning är viktigt för att motverka en spridning av en brand.

 • Kolsyresläckare

  Kolsyresläckare, även kallat koldioxidsläckare, släcker eld med släckmedelet koldioxid. Kolsyresläckare släcker bränder i vätskor, gaser och elektronik.

  Andra typer av brandsläckare är pulversläckare, skumsläckare och vattensläckare.

 • Lithiumsläckare

  Lithiumsläckare används för att släcka bränder i litiumbatterier, exempelvis i elcyklar och andra elfordon. Lithiumsläckare bör bl.a. finnas vid laddstolpar där elfordon laddas. Tänk på att välja en lithiumsläckare med tillräckligt stor kapacitet.

 • Pulverbomb

  Pulverbomb är ett annat ord för punktsprinkler. Det är en enkel, men effektiv, brandsläckare som monteras i taket och utlöser vid hög temperatur om det börjar brinna. Pulverbomb är ett bra brandskydd för soprum, förråd och andra mindre utrymmen.

 • Pulversläckare

  Pulversläckare är en brandsläckare med pulver innehållande ammoniumfosfat som släckmedel. Pulversläckare kan släcka de flesta typer av bränder.

  Det finns även kolsyresläckare, skumsläckare och vattensläckare.

 • Punktsprinkler

  Punktsprinkler är en enklare släckutrustning som monteras i tak och utlöser vid hög temperatur. Då fördelas pulver eller släckvätska över branden. Punktsprinkler kallas ibland även för pulverbomb.

 • Röklucka

  En röklucka är en ventilationslucka högt upp i en byggnad där brandrök kan ventileras ut i händelse av brand. Detta underlättar såväl evakuering som släckningsarbete. Ett annat ord för röklucka är brandgasventilator.

 • SBA

  Alla företag har krav på att föra ett systematiskt brandskyddsarbete, förkortat till SBA.

  SBA innebär att man arbetar systematiskt med sitt brandskydd, och har ordning och reda på både teknik och organisation. Brandskyddet ska kontrolleras och arbetet ska dokumenteras. Syftet är att förhindra brand samt minimera risker och brandskador.

 • Skumsläckare

  Skumsläckare är en brandsläckare med skum som innehåller det miljöfarliga och hälsoskadliga ämnet PFAS. Därför håller skumsläckare på att fasas ut och ersättas med vattensläckare.

 • Vattensläckare

  Vattensläckare är en brandsläckare som använder avjoniserat vatten som släckmedel. Denna typ av brandsläckare är ett miljövänligt val. Dock fungerar vattensläckare inte vid brand i elektronik, bensin eller olja.

  Andra typer av brandsläckare är pulversläckare, kolsyresläckare och skumsläckare.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin