Så får ni koll på era nödutgångar

Har ni koll på era nödutgångar? Vet ni vilka krav som ställs på er fastighet när det gäller nödutrymningsvägar? Och har ni rätt lås och beslag installerade på era nödutgångar?

Vad gäller för nödutgångar?

Det finns många regler och omständigheter som ska tas i beaktande när man ser över nödutgångar. Låsen måste alltid anpassas för att vid behov möjliggöra snabb utrymning av byggnaden.

Olika krav på nödutrymningsvägar

Kraven på nödutgångar ser olika ut för olika lokaler. De varierar bland annat beroende på hur många som befinner sig i byggnaden och om verksamheten har många besökare. Till exempel kan en mindre verksamhet klara sig med enklare beslagning på nödutgångarna istället för större beslag, så kallade panikreglar. Det kan även finnas krav på återinrymning.

Lagkrav för nödutgångar

Men oavsett om lokalen är avsedd för få personer eller större verksamheter, som varuhus och skolor, finns det lagkrav på hur nödutgångarnas lås och beslag ska vara utformade. Tänk även på att vid en ombyggnation eller renovering av en lokal eller fastighet måste nödutgångarna ses över så att de fortfarande fungerar och uppfyller kraven efter de nya omständigheterna.

Kombinera säkerhetssystemen

Med hjälp av dörrautomatik kan man underlätta nödutrymning av större lokaler, tack vare att dörrarna öppnas automatiskt vid till exempel ett brandlarm.

Man kan även koppla brandlarmet till dörrstängare på brandcellsgränserna. Då stängs dörrarna automatiskt när larmet går och förhindrar spridning av eld och rök.

Vi hänvisar alltid till sakkunnig brandkonsult för att säkerställa vilka krav som ställs i varje enskilt fall.

Standard för utrymningsbeslag:
SS-EN 179:2008 och SE-EN 1125:2008

I Sverige gäller två EU-standarder för utformning och funktion av utrymningsbeslag, SS-EN 179:2008 och SS-EN 1125:2008. Dessa gäller för lokaler där mer än 50 personer vistas. För en lokal där upp till 10 personer vistas kan det vara tillräckligt med nödutrymning med hjälp av nyckel. För en lokal där upp till 50 personer vistas kan det vara tillräckligt med nödutrymning med hjälp av vred eller nedåtgående trycke.

Nödutrymningsbeslag SS-EN 179:2008

Nödutrymningsbeslag enligt SS-EN 179:2008

Nödutrymningsbeslag med engreppsfunktion ska finnas i lokaler där upp till 1000 personer vistas.

  • Reglerna för utrymning gäller för alla lokaler där folk vistas mer än tillfälligt.
  • Rena förvaringsutrymmen (som t ex vindskontor) undantas. Däremot inte platser som tvättstugor och liknande.
  • En dörr med nödutrymningsbehör öppnas med ett handgrepp. En plomberingstråd brister vid öppning via nödhandtaget och markerar att låset nödöppnats.
  • Vissa utrymningsvägar har krav på återinrymning, d v s att den nödställde måste kunna återvända genom dörren ifall personen möter brand eller rök. Detta gäller till exempel vid utrymning till trapphus. Om utrymning sker till annan brandcell eller ut i det fria finns det oftast inga krav på återinrymning.

 

Panikutrymningsbeslag SS-EN 1125:2008

Panikutrymningsbeslag enligt SS-EN 1125:2008

Horisontalt liggande mekanisk panikregel måste finnas i lokaler där mer än 1000 personer vistas, exempelvis sporthallar, biografer, nattklubbar och teatrar.

  • I en lokal där många människor befinner sig ställs extra höga krav på utrymning. Genom panikregelns utformning och prestanda öppnas dörren oavsett nivå på trängsel.
  • Panikregeln ska täcka minst 60 procent av dörrens bredd och dörren ska kunna öppnas med en så kallad omedveten handling d v s genom att trycka på – eller bli tryckt mot – en panikregel.

 

Säker nödutrymning för er lokal

SafeTeam hjälper er att få en överblick över kraven som gäller för just er fastighet eller lokal. Vid en genomgång inventerar vi era befintliga nödutgångar så att lås och beslag följer rådande lagar och regler och är korrekt uppmärkta. Tveka inte att kontakta oss för att gå igenom kraven på er fastighet.

Tänk på att:

  • Utrymning måste alltid kunna ske med ett handgrepp, utan verktyg och utan villkor.
  • Det är inte godkänt att lås i en utrymningsväg öppnar först efter utlöst brandlarm eller först efter att strömmen försvinner.
  • Det får inte heller behövas elektrisk ström för att det ska gå att utrymma.

 

Läs mer

Inbrott kontra utrymning – och de olika låskraven

Förebygg för säker utrymning – utforska våra utrymningslösningar här 

 

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin