Dörrstängare – för ökad säkerhet och bekvämlighet

För att inbrottsskyddet och brandskyddet i en byggnad ska fungera krävs en kontrollerad stängning av dörrar. 

Automatiska dörrstängare kan styras mekaniskt med en fjäder, eller elektroniskt med automatik (s.k. slagdörrsautomatik). Vi erbjuder båda typerna av automatiska dörrstängare. Era dörrar får en smart och effektiv självstängande funktion, som förhindrar att dörrar oavsiktligt lämnas öppna och ger en hög grad av säkerhet i olika dörrmiljöer. 

Tekniken i en mekanisk dörrstängare bygger på en fjäder som spänns upp. Efter passering genom en dörr ser dörrstängaren till så att dörren stängs. Beroende på miljö och användning kan man justera vilken hastighet och styrka som dörren ska stängas med. Vi erbjuder dörrstängare för ytterdörrar, såväl som för innerdörrar.

Tillbehör till mekaniska dörrstängare

Automatiska dörrstängare som styrs med mekanik, kan kompletteras med en rad olika användbara tillbehör som gör dem ännu mer flexibla, exempelvis:

 • Uppställningsarm: Vid vardaglig användning kan man ibland ha behov av att ställa en dörr i öppet läge. Dörrstängare kan då kompletteras med en uppställningsarm.
 • Magnetuppställning: För säker uppställning av dörrar kan dörrstängare även förses med magnetuppställning som ser till att dörren stängs igen efter en viss tid.
 • Rökdetektorer: Är dörrstängaren för dörren utrustad med magnetuppställning kan det vara bra att även investera och koppla samman dörrstängaren med rökdetektorer. Vid rökbildning kopplas då magnetuppställningen ur och tillåter dörren att stängas (branddörrstängning).

Den bästa branddörren i världen, med det säkraste låset i världen, skyddar inte mot varken brand eller inbrott om dörren av slarv eller misstag lämnats öppen.

Uppställning av dörrstängare | SafeTeam

 

Fördelar med automatiska dörrstängare:

 • stänger dörrar som av misstag eller slarv lämnats öppna
 • bibehåller brandcellsgränser och brandskydd för utrymningsvägar
 • förlänger dörrars livslängd
 • hindrar dörrar från att smälla igen hårt och ger en tystare miljö
 • minskar risken för klämskador
 • motverkar skador som kan uppstå då stark vind tar tag i dörrar.

Dörrstängare ger en säkrare fastighet

Dörrar som av misstag eller slarv lämnats öppna innebär en säkerhetsrisk eftersom obehöriga då kan ta sig in, exempelvis i ett trapphus. Dörrstängare är ett enkelt, men effektivt, inbrottsskydd. Dörrstängare för ytterdörrar hindrar även dörrar från att blåsa upp vid stark vind och motverkar skador då stormbyar tar tag i dörrar.

Dörrstängare höjer brandskyddet

Ur brandskyddssynpunkt är det viktigt att brandcellsgränser hålls stängda så att spridningen av en eventuell brand begränsas.

Vid exempelvis in- och utlastning av varor är det vanligt att dörrar ställs upp med en träkil, som sedan glöms bort. På en brandavskiljande dörr kan detta utgöra en livsfara!

Har dörren istället en dörrstängare med uppställningsmöjlighet, kan dörren ställas i öppet läge med hjälp av en tidsinställd magnetuppställning. Efter en viss tid stänger sig då dörren. Dörrstängningen kan även kopplas till rökdetektorer som i händelse av brand kopplar ur magnetuppställningen och dörrstängaren stänger dörren.

Bekväm och mjuk stängning

En dörr som stänger sig mjukt och fint är att föredra, både ur trivsel- och underhållsperspektiv. En tyst stängning stör inte boende- eller arbetsmiljön. En mjuk stängning förlänger dörrens livslängd då gångjärn och karm inte slits lika mycket.

Olika typer av dörrstängare:

 • Innerdörrstängare
 • Dörrstängare för ytterdörr
 • Standarddörrstängare
 • Dörrstängare med glidskena
 • Infällda/dolda dörrstängare

Korrekt justerade dörrstängare

Det är viktigt att dörrstängare är korrekt monterade och stänger dörren på ett mjukt och kontrollerat sätt. Dörrstängare för ytterdörrar och innerdörrar kan justeras så att stängningskraft och hastighet passar varje unik dörrmiljö. Beroende på vilken vinkel dörren befinner sig i kan dörrstängaren dra igen dörren med olika kraft och olika hastighet. T.ex. rekommenderas ofta en lägre stängningshastighet strax innan dörren stängs, för tyst stängning och minskad risk för klämskador.

Dörrstängaren ska inte ställas in så att dörren blir för trög att öppna eller går igen med för stor kraft. Vid felmontage kan dörrstängare göra mer skada än nytta. Speciellt barn, rörelsehindrade och äldre personer kan besväras, och t.o.m. skadas.

Våra tekniker är vana vid att montera dörrstängare. Det förekommer dagligen i vårt arbete i olika dörrmiljöer.

Service av dörrstängare

För att upprätthålla säkerhetsnivån är det viktigt att dörrstängare kontrolleras regelbundet av kunnig personal. Justering av stängning och eventuell uppställning ska kontrolleras, rörliga delar ska hållas lätt infettade, skruvars åtdragning ska kontrolleras och utslitna delar bytas ut.

Vill ni vara på den säkra sidan rekommenderar vi våra kundanpassade serviceavtal. Då glöms underhållet inte bort och dörrstängarnas säkerhet och garantier bibehålls.

Kontakta SafeTeam idag

Vi lämnar gärna förslag på en dörrlösning med automatiska dörrstängare. Vi erbjuder flexibla och säkra dörrstängare i olika fabrikat för era unika kundbehov. Oavsett om det är en enskild dörr ni önskar dörrstängare till, eller en smart helhetslösning där vi hjälper er hela vägen från projektering och planering, till leverans, installation och löpande underhåll.

Dörrstängare finns för alla typer av dörrar

 • Ytterdörrar
 • Innerdörrar
 • Inåtgående och utåtgående dörrar
 • Enkeldörrar och pardörrar
 • Högerhängda och vänsterhängda dörrar
 • Brand- och säkerhetsdörrar
 • Balkong- och altandörrar

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. När du skickat in ditt meddelande återkommer vi till dig inom kort. Det går naturligtvis även bra att ringa oss direkt.