Säker öppning för besökare med porttelefon

En porttelefon ser till att er port hålls låst för obehöriga. Samtidigt kan du enkelt välkomna besökare. Porttelefoner finns i de flesta lägenhetshus, men också i kontorslokaler, industrilokaler och kommersiella fastigheter.

Installation och service av porttelefoner

SafeTeam erbjuder smarta helhetslösningar för alla typer av porttelefonsystem. Allt ifrån större nybyggnadsprojekt med stora installationer till montage av enstaka porttelefoner, samt service och underhåll av befintliga porttelefonisystem.

Få en offert

Porttelefon för flerfamiljshus

I flerfamiljshus brukar en porttelefon vara en del av dörrmiljön, och vara monterad i porten som leder in till en trappuppgång eller innergård. Via porttelefonen ringer besökaren upp, och med hjälp av koppling till lås och passersystem kan den som svarar låsa upp dörren för besökaren. Öppning och stängning av dörren kan även styras genom dörrautomatik som vi integrerar i samma lösning.

Porttelefon för kontor, industrier och affärslokaler

I entréer, i obemannade receptioner, vid grindar eller andra företagsentréer passar porttelefoner då man vill kommunicera med besökaren innan inpassering. Porttelefonen kan då ringa upp en svarsapparat eller utvald telefon på företaget, t.ex. växeltelefonen. Porttelefonen kan även kopplas till fler svarsapparater om det ska gå att svara från flera olika platser/avdelningar på arbetsplatsen. Vi erbjuder även porttelefoni med kamera för ökad säkerhet.

Så fungerar en porttelefon

En porttelefon monteras på utsidan av en port. Den kommunicerar med en svarsapparat som finns på insidan, ofta inne i en lägenhet eller i en reception hos ett företag. Svarsapparater finns med och utan lur.

Det finns också porttelefoner där dörren öppnas med mobil eller hemtelefon. Uppringningen kan ske analogt eller via IP-telefoni.

Boenderegister i porttelefonen

Utifrån ett boenderegister väljer besökaren vem som ska ringas upp. Ofta läggs ett digitalt boenderegister in i porttelefonen och visas på en display. Det finns även enklare porttelefoner utan display. De kan ha förutbestämda snabbknappar eller kombineras med en separat namntavla.

Många dörrar i samma lösning

En porttelefon kan vara kopplad till en enda dörr, eller ingå i ett porttelefonsystem med hundratals dörrar. Kanske behöver besökaren passera flera låsta dörrar på sin väg in. Kanske finns det många alternativa entrédörrar, som alla är styrda till samma svarsenhet.

Vi anpassar alltid våra lösningar inom porttelefoni till er verklighet oavsett om ni behöver en porttelefon för ett kontor, lägenhetshus eller en porttelefon för en bostadsrätt.

Tekniker som installerar porttelefoner | SafeTeam

 

Välj hur ni vill att er porttelefon ska ringa upp:

 • till svarsapparat
 • till hemtelefon
 • till mobiltelefon

Porttelefon med kodlås

Det är vanligt att porttelefoner är utrustade med kodlås, så att de boende kan komma in genom porten utan nyckel. Har fastigheten ett elektroniskt passersystem bygger man ofta in porttelefonen i samma system. Öppning av porten kan då även ske med nyckelbrickor.

Porttelefon med kamera

För ökad säkerhet kan ni välja en porttelefon med kamera. Då kan ni se en bild på besökaren innan ni öppnar porten. Bilden kan visas på en svarsapparat med bildskärm. Har ni bredbandsuppkoppling till er porttelefon kan bilden visas på en dator, eller direkt i er smartphone.

Notera att en porttelefon med kamera, likt en vanlig övervakningskamera, omfattas av kamerabevakningslagen. Nyttan med den behöver alltså väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den medför. I vissa fall kan det krävas tillstånd. Men normalt sett är en porttelefon med kamera tillåten hos en bostadsrättsförening eller hyresvärd – under förutsättning att bild eller ljud inte spelas in. Det ska också vara den som ringer på dörren som startar kameran, och kameran ska därefter endast vara aktiv under en kortare tid.

Porttelefon – öppna med mobilen

Vill ni ha en porttelefon som kan öppnas med mobilen? Då kan vi installera en porttelefon som kommunicerar trådlöst via uppringning till en mobiltelefon. Fördelen med en porttelefon man öppnar trådlöst via sin mobil är att man kan öppna porten då man inte är hemma.

Denna porttelefon innebär att den traditionella svarsapparaten inne i huset istället ersätts av en helt vanlig mobiltelefon som kommunicerar trådlöst med porttelefonen som är monterad på utsidan av huset. Ett sådant porttelefonsystem gör att man enkelt kan öppna upp för vänner, familj och bekanta som kommer på besök med hjälp av en app eller en knapptryckning i telefonen.

SafeTeam erbjuder porttelefoner med trådlös uppkoppling till mobiltelefoner. Vi har porttelefoner för bostadsrätter och hyreshus, såväl som kontor och andra företagslokaler.

Vi erbjuder följande fabrikat av porttelefoner:

 • Aptus
 • Axema
 • Elvox
 • RCO
 • Siedle
 • ASSA

Få en offert

Smarta funktioner som går att få i en lösning med porttelefon

 • Bildskärm i svarsapparaten
  som visar en kamerabild på den som ringer på.
 • App för mobiltelefon
  som används för att öppna dörren med.
 • Stöd för dörrautomatik
  så att dörren inte bara låses upp av porttelefonen, utan även öppnas.
 • Svarsmeddelande i porttelefonens display till besökaren
  som exempelvis talar om vilken våning man ska till.
 • Tidsstyrning
  så att porttelefonen endast är aktiv under vissa tider.
 • Fjärradministration
  så att exempelvis ändringar i boenderegister kan göras på distans.

Kontakta SafeTeam

Kontakta oss om du vill investera i en av våra flexibla porttelefoner för bostadsrätter, fastighetsbolag eller företag redan idag. Vi erbjuder smarta helhetslösningar där vi hjälper er hela vägen, från planering och projektering, till leverans, installation och fortsatt underhåll.

 

Få en offert

Vill du få en offert på porttelefon? Eller har du en fråga eller fundering som vi kan hjälpa dig med?

Besvara formuläret nedan för att komma i kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna!

Läs vårt Kunskapsmagasin