Kamerabevakningstillstånd

Kamerabevakningslagen – Vad säger den?

Kamerabevakningslagen säger att nyttan med kamerabevakning ska väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den medför. Syftet ska vara att motverka brott eller olyckor. I vissa fall krävs också tillstånd.

Informera enligt Kamerabevakningslagen

Nuvarande Kamerabevakningslag gäller från och med augusti 2018. Jämfört med tidigare Kameraövervakningslag ställs högre krav på den som utför kamerabevakningen att informera om detta.

Följande information ska kunna lämnas:

 • kontaktuppgifter till dataskyddsombud, om ni har ett sådant
 • ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.
 • rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka
 • hur länge ni kommer att lagra uppgifterna
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter
 • att de registrerade kan klaga hos IMY om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

Verksamheter som kräver tillstånd för kamerabevakning

Regler för kamerabevakning utgår ifrån Kamerabevakningslagen (som trädde i kraft den 1 augusti 2018), den nya Dataskyddsförordningen GDPR (som trädde i kraft 25 maj 2018) samt Brottsdatalagen.

Vissa verksamheter behöver fortfarande söka tillstånd. Det gäller exempelvis vissa myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse.

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:

 • myndigheter
 • privata skolor
 • privat hälso- och sjukvård
 • kollektivtrafiksbolag.

Tillståndsblanketter finns att ladda ner på Integritetsskyddsmyndighetens (IMYs) hemsida.

Exempel på verksamheter som inte behöver tillstånd:

 • banker
 • butiker
 • privata parkeringshus
 • jägare som vill ha åtelkameror
 • privatpersoner.

 

Verkar det krångligt?

Ibland kan det låta krångligare än vad det är. Behöver ni hjälp att reda ut begreppen berättar vi gärna mer. Vi har gått igenom dessa frågeställningar med många av våra kunder och är vana vid att hantera formalian. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er.

Du kan även göra vårt enkla test för kameratillstånd där du kan få svar direkt ifall er verksamhet behöver ansöka om tillstånd eller inte.

När krävs tillstånd för kamerabevakning?

I vårt enkla test får du svar direkt om din verksamhet behöver ansöka om tillstånd, eller ej, för att kameraövervaka.

Få svar direkt

 

Kamerabevakningsskylt CCTV enligt GDPR | SafeTeam

Läs mer om Kamerabevakningslagen

GDPR och ny lag gör tidigare tillstånd för kameraövervakning olagliga. Läs om vad kamerabevakningslagen innebär för er som använder kameraövervakning

 

Relaterade områden:

Vanliga frågor om Kamerabevakningslagen

 • Vad säger Kamerabevakningslagen?

  För att få kamerabevaka enligt Kamerabevakningslagen måste nyttan med kamerabevakningen väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den kan medföra. Syftet med kamerabevakningen måste vara att motverka brott eller olyckor.

 • Vad säger lagen om att ha övervakningskameror på sina anställda?

  För kamerabevakning på arbetsplats finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet.

 • När krävs tillstånd för kamerabevakning?

  Tillstånd för kamerabevakning krävs i vissa fall, t.ex. om den som ska kamerabevaka är en myndighet eller om man utför en uppgift av allmänt intresse. Om den som ska kamerabevaka är ett företag krävs ofta inget tillstånd, men andra krav måste följas som är kopplade till GDPR och Kamerabevakningslagen. I vårt enkla test kan ni ta reda på när det krävs tillstånd för kamerabevakning och inte.

 • Får man sätta upp dolda bevakningskameror utan att informera om detta vilka lagar och regler gäller?

  Nej, man måste informera om att kamerabevakning sker.

 • Hur länge får man spara material från kamerabevakning?

  Rekommenderad tid är 3 dagar. För att utöka inspelningstiden så bör man kunna motivera behovet.

 • Hur ska bild- och ljudmaterial från kamerabevakning skyddas?

  Man har skyldighet att skydda inspelat material från obehörig åtkomst.

 • Våra kameror filmar aldrig människor, gäller dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen?

  Om kamerorna inte används för personbevakning innefattas de inte av Kamerabevakningslagen eller GDPR.

 • Hur ska man informera om kamerabevakning?

  Information och skyltning om kameraövervakningen måste vara tydlig. T.ex. måste man informera om vem som bedriver bevakningen, samt kontaktuppgifter till denne. Man måste även göra information tillgänglig om hur länge kamerabilderna lagras, ändamålet med kamerabevakningen m.m.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor, kontakta oss gärna.

Larmtekniker svarar på frågor om larm och CCTV

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin