Skärmar hos en larmcentral som övervakar med intelligent kamerabevakning | SafeTeam

Det är smart med intelligent kamerabevakning

Alla tjänar på intelligent kamerabevakning, eller digitala väktare, eftersom tekniken ofta förhindrar att brott ens inträffar. Många vet inte hur långt utvecklingen har gått, vad som går att göra. Det är dessutom billigare än de flesta tror.

De senaste 25 åren har Martin Gustafsson på SafeTeam jobbat med kamerabevakning. Han berättar att utvecklingen går snabbt framåt. I dag kan intelligenta kameror åstadkomma sådant vi bara kunde drömma om för några år sedan. Här berättar Martin Gustafsson hur smart det är med intelligent kamerabevakning.

Säkerhet i tre steg

Arbete med säkerhet sker i tre steg:

  1. Fysiskt skydd: att försvåra eller hindra ett oönskat beteende eller brott.
  2. Detektering: att upptäcka intrångsförsök, till exempel med inbrottslarm eller intelligent kamera.
  3. Dokumentering: att samla bevis, till exempel videoinspelning av händelseförloppet.

Avskräcka, upptäcka, dokumentera

Syftet med kamerabevakning är först och främst att avskräcka från brott, berättar Martin Gustafsson. Potentiella gärningspersoner avskräcks från att begå brott när de ser skyltar om kamerabevakning och förstår att gärningen kommer att upptäckas och dokumenteras.

Om någon ändå bestämmer sig för att fortsätta, kan det upptäckas med kameraövervakningen och väktare eller polis larmas.

Dessutom kan kamerabevakningen fånga händelseförloppet på video och spara det för senare brottsutredning.

Dum eller smart kamera?

Det finns ”dumma” kameror och ”smarta” kameror.

Dumma kameror gör en sak: de skickar rörlig bild till en inspelningsenhet. Om du vill avstyra ett brott med hjälp av en dum kamera måste du bevaka skärmen dygnet runt.

Smarta kameror, eller rättare sagt intelligent videoanalys för kameraövervakning, larmar när något händer. En smart kamera kan vara kopplad till ett väktarbolag eller larmtjänst som utvärderar larmet och väljer rätt åtgärd. Denna tjänst kostar från några hundra kronor i månaden, berättar Martin Gustafsson.

Intelligent videoanalys för kameraövervakning klarar av saker som rörelsedetektorer inte klarar av. En kamera med intelligent videoanalys kan skilja mellan människor och djur. Den ser om personer går, springer eller faller omkull. Den ser om någon lämnar ett föremål utan uppsikt för länge. Eller om någon tar med sig ett föremål som ska vara kvar.

Listan över saker som intelligent kamerabevakning med videoanalys klarar av kan göras lång, säger Martin Gustafsson. Någon går åt fel håll vid en enkelriktad ingång. Och försöker någon blockera kamerans vy eller vinkla bort den, så reagerar kameran och larmet går. Och så vidare.

Smart kamerabevakning som reagerar på rörelsemönster

Många bostadsföretag har problem med personer som sover i portar och trappuppgångar. Även här kan intelligent videoanalys hjälpa till. En kamera börjar filma när personer uppehåller sig för länge på samma plats. Samtidigt sänder den en notis till larmcentralen, som kan se om det är någon som letar efter nycklarna eller någon som lagt sig ner.

En bostadsrättsförening kanske har en bakgård som är utsatt för klotter och skadegörelse. Med en kamera som aktiveras när något ovanligt händer kan larmcentralen se vad som försiggår och via högtalare be personer avlägsna sig, innan något händer.

Smarta kameror som upptäcker eld och öppnar grindar

Bilen är en dyr sak som vi lämnar obevakad under lång tid. På parkeringsplatser och garage kan intelligent videoanalys hjälpa till med bevakningen. En smart kamera kan läsa av bilarnas nummerskyltar och automatiskt öppna grinden eller porten för behöriga bilar när de kommer fram.

Skulle det börja ryka eller slå upp flammor kan smart kamerabevakning larma bevakningspersonal. Och slå larm innan ett inbrott eller en skadegörelse är fullbordad.

Kamerarondering som kompletterar väktare

Många företag har väktare som går ronder för att kontrollera att allt är i sin ordning. Men de är sällan på rätt plats i rätt tid när något händer; det är ju omöjligt att vara överallt samtidigt.

Detsamma gäller väktare som övervakar ett område med kameror som bara strömmar video, utan intelligens. Då måste väktarna övervaka alla skärmar hela tiden. Det kan räcka med en stunds ouppmärksamhet, så har de missat något viktigt. Med en intelligent kamera får de larm när något händer.

Martin Gustafsson kallar intelligenta kameror för ”digitala väktare”. De ersätter inte väktarna, men gör deras jobb enklare och effektivare.

Läs mer om vår tjänst Kamera Online.

Intelligenta kameror skyddar folks integritet

Ibland räcker det med att veta att någon befinner sig på fel plats – du behöver inte se vem det är. Då kan du ställa in kameran så den pixlar personens ansikte. Väktare ser att en person befinner sig på fel plats, utan att personens identitet röjs. Här finns det möjlighet att lägga olika säkerhetsnivåer. Polisen, till exempel, kan vid behov se filmen opixlad.

Ett annat exempel: Enligt din bedömning behöver du bevaka ett område som är två meter från en vägg. Dessa två meter är en bevakning som du kan motivera behovet av. Vad gör du då om kameran kan se 20 meter bort? Jo, du kan ställa in kameran så att den pixlar bort allt som finns bortanför det område som du vill bevaka. Det kan då göra att övervakningen följer Kamerabevakningslagen.

Kombinera översiktskameror och närbildskameror

Du kan även kombinera två typer av kameror: översiktskameror och närbildskameror.

Översiktskameran bevakar skeendet över en stor yta, kanske en parkering utanför ett köpcentrum, medan närbildskameror zoomar in på entrén. Händelseförloppen som de båda kamerorna observerar går sedan att koppla ihop. Då får du svar på både: ”Vad hände?” och ”Vem gjorde det?” berättar Martin Gustafsson.

Kameror som ökar försäljning i butiker

Kameror kan vara användbara utan att filma överhuvudtaget.

Kanske vill du testa en ny produkt i din butik och optimera var och hur den ska exponeras. Då räcker det med att skapa en värmekarta (heat map på engelska) med kamera och intelligent videoanalys som med olika färger visar var folk går och var de stannar till. Då kan butiksägare planera var hyllor och varor ska stå för att skapa ett bra flöde.

Samma teknik kan också användas för att upptäcka köer till kassan. Det kan kopplas till högtalarsystemet för automatiskt utrop till personalen att öppna en kassa till.

I dessa exempel används bevakningskameror utan att filma någon. Du kan alltså använda kameror för att göra undersökningar, utan att påverka den personliga integriteten.

Läs mer om säkerhet för butik och handel.

Du behöver inte tillstånd för kamerabevakning

Många tror att de behöver tillstånd för kamerabevakning, men tillstånd krävs bara för företag, myndigheter och organisationer som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skolor, vårdcentraler och lokaltrafik.

En bostadsrättsförening eller ett företag som inte utför uppgifter av allmänt intresse behöver inte söka tillstånd för kamerabevakning. Däremot måste de följa reglerna i kamerabevakningslagen (KBL) och dataskyddsförordningen (GDPR). Det är inte så krångligt som det låter, förklarar Martin Gustafsson. På vår hemsida finns ett enkelt test som visar om du behöver tillstånd eller ej.

Enligt KBL måste du tydligt visa att det finns kameraövervakning, enklast i form av tydliga skyltar. Har du kameror på en arbetsplats måste du förhandla med facket. Du har dessutom tystnadsplikt.

Enligt GDPR måste du visa att kamerabevakningen är nödvändig (t.ex. för säkerhet och brottsförebyggande ändamål) och att nyttan väger tyngre än den enskildes önskan att inte bli bevakad.

För att göra denna intresseavvägning måste du i förväg fastställa för vilka ändamål du önskar bedriva kamerabevakningen. Det material som du får av bevakningen (video, bilder, ljud) ska endast användas för de ändamål som är bestämt och får inte användas i andra syften.

GDPR ställer också  krav på uppgiftsminimering. Bevakning får endast ske i den utsträckning som är motiverat av ändamålet. Materialet ska hanteras på ett säkert sätt och får inte sparas längre än nödvändigt.

 

E-bok:
Smart kamerabevakning med AI – Oändliga möjligheter, men vad är den verkliga nyttan?

Lär dig mer om hur ditt företag kan nyttja smarta AI-funktioner i er kamerabevakning.

Ladda ner e-boken här

Skyltar om kamerabevakning bör innefatta följande information:

  • anledning till kamerabevakningen
  • personuppgiftsansvarig och dennes kontaktuppgifter
  • information om vilka rättigheter bevakade har enligt GDPR
  • information om var de kan vända sig för att få veta mer.

Nu har du fått 25 års erfarenhet

I den här artikeln har Martin Gustafsson delat med sig av sin kunskap efter att ha jobbat med kamerabevakning på SafeTeam i 25 år. Vi har fått en glimt av den ocean av möjligheter som finns. Vill du veta mer så tveka inte att kontakta oss. Vi har garanterat mer att berätta.

Checklista inför kamerabevakning

Vad är syftet med bevakningen?

Övervakningsintresset måste väga tyngre än integritetsintresset.

Hur ska kamerabevakningen genomföras?

Hur många kameror behövs, var ska de vara placerade, vilka tider ska de vara igång och vilken typ av bevakning ska göras?

Dokumentera

Du ska dokumentera alla de överväganden och bedömningar som motiverar kamerabevakningen.

Kommer anställda bevakas?

Som arbetsgivare bör du förhandla med facket enligt MBL. Kanske måste du göra en konsekvensbedömning.

Hur informerar du om kamerabevakningen?

Du måste informera på ett tydligt sätt.

Hur och hur länge sparas filmerna?

En bra tumregel är att inte lagra bildmaterial längre än tre dygn.

Vem kan se filmerna?

Fundera på säkerheten och vilka som ska ha tillgång till filmerna.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin