Kostnad för säkerhetstjänster | SafeTeam

Vad påverkar priset för säkerhet?

När det är dags att investera i säkerhet är det många frågor som dyker upp. Vad kostar det? Hur mycket ska jag budgetera för årligt underhåll? I den här artikeln tittar vi närmare på vad som påverkar priset. Och visar hur du får bättre kontroll på både inköp, installation och underhåll.

”Vad kostar det?” är en fråga som dyker upp i varje projekt med säkerhetstjänster. Svaret beror på behov, förutsättningar och önskemål. Låt oss titta närmare på detta.

Vad har du för behov?

Vilka behov eller krav har du på säkerheten i din verksamhet?

Kanske är automatisk stängning av dörrar vid brand en förutsättning för att bedriva din verksamhet?

Kanske har räddningstjänst eller vaktbolaget önskemål på din utrustning, för att de ska kunna bevaka din egendom på ett optimalt sätt?

Kanske har försäkringsbolaget krav som du måste uppfylla för att få bra premier? Då behöver du uppfylla dessa krav för att spara pengar.

Många vet inte exakt vilket behov de har. Därför inleds många av våra projekt med en analys utförd av projektörer eller behöriga ingenjörer. I artikeln Så beställer du ett företagslarm fördjupar vi oss i detta ämne.

Vad har du för förutsättningar?

Låt oss säga att du behöver få en trådbunden bevakningskamera installerad. Hur lång tid tror du behövs för att dra 100 meter kabel? 20 minuter? Några dagar?

I ett köpcentrum där det redan finns en färdig kabelstege för kablar tar det kanske 20 minuter.

I en bostadsrättsförening kan förutsättningarna vara helt annorlunda. Våra tekniker ska ner i kulvertar. Det finns betongväggar vi måste borra i. Och kanske finns det brancellsgränser i fastigheten som vi måste igenom, vilket betyder att vi måste brandtäta hålet för kabeln. Då kan projektet ta två dagar.

Pratar vi om en skola eller annan offentlig miljö måste kabeln dessutom dras i pansarrör för att vara ordentligt skyddad. Då tar det ännu längre tid.

Vad har du för önskemål?

Nu har vi pratat om behov och förutsättningar. Det finns ytterligare en variabel att ta hänsyn till: önskemål.

Du behöver en bevakningskamera. Vill du ha vidvinkel? Vill du kunna fjärrstyra den? Ska kameran ha inbyggd intelligens? Listan med önskemål kan bli lång, men önskemål är inte samma som krav.

Visst är det trevligt med en bevakningskamera som kostar hundra tusen kronor. Men är det ett måste

Kameror för 100 000 kronor används bland annat på idrottsarenor, där det finns önskemål från polisen att kunna identifiera varje enskild person i publiken. Du har troligtvis inte samma behov.

När våra projektörer eller behöriga ingenjörer har gjort en analys av ditt behov så kan de rekommendera den utrustning som passar dig bäst och blir mest kostnadseffektiv. 

Underhåll ger ökad livslängd

Även den bästa utrustningen kan förlora i funktion och gå sönder, och även den proffsigaste installationen åldras och slits. Förr eller senare måste utrustningen bytas och installationen göras om.

Att regelbundet se över utrustning och installation och åtgärda brister när de fortfarande är små, det är en investering som lönar sig i längden.

Exempel. Ett motorlås i en dörr kostar i dag cirka 25 000 kronor. Om du servar det regelbundet ökar du livslängden på det, troligtvis med flera år.

En sliten magnetkontakt i en dörr kan orsaka falsklarm. Det är bättre att byta ut den för 400 kronor än betala väktare 4 000 kronor för ett falsklarm.

Planerat underhåll eller oförutsedda utgifter

Genom att göra en regelbunden investering i underhåll har du kontroll på utgifterna. Alternativet är att vänta tills något går sönder – men kan det bli bråttom.

När ett larm slutar att fungera, eller dörren till butiken inte går att öppna, vill du få felet åtgärdat snabbt. Då är det svårare att vara en professionell köpare.

Du hinner inte göra en konkurrentanalys och ta in offerter. Du måste hitta en leverantör som kan ”klämma in dig”, vilket betyder att de lämnar ett annat jobb för att prioritera dig. Även materialkostnad tenderar att bli dyrare om saker måste lagas oplanerat. 

Drabbas du dessutom av driftstopp kan det snabbt bli den största kostnaden.

Det ska bara FUNKA

Det är lätt att skjuta upp eller helt glömma bort den löpande kontrollen och servicen. Det är förmodligen inte din viktigaste arbetsuppgift. Men det blir, som vi har konstaterat, dyrt att inte göra det. Därför är det ofta bättre att teckna ett serviceavtal med ett säkerhetsbolag som regelbundet kommer och ser över din säkerhetsteknik.

SafeTeams avtal kallas FUNKA eftersom det får saker att funka, utan krångel. Vi kommer ut regelbundet, går igenom allt från lås till bevakningskameror och säkerställer att allt funkar som det ska. Och skulle ändå något inte funka så kommer vi på stört och fixar det för dig.

Kostnadseffektiv säkerhet

Det finns gott om exempel på smart teknik som spar tid och pengar åt våra kunder. Att byta från mekaniska lås och nycklar till digitala nycklar eller nycklar i mobilen kan sänka årskostnaden för fastighetsbolag eller bostadsrättsföreningar radikalt. Smarta kameror som är vakna dygnet runt spar in pengar på ronderande väktare.

Larmcentraler som kan se inbrottsförsök och avstyra dem genom att ropa ut via högtalare förhindrar att brott över huvud taget uppstår. Teknik som förhindrar skadegörelse och klotter kan innebära besparingar på hundratusentals kronor för en enskild skola. Det är ingen tvekan om att säkerhet är en investering som betalar sig. 

Följ oss för mer tips

Djupdyk i vår digitala tidning, Kunskapsmagasinet, för tips på smart teknik som hjälper industrier, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att få ökad säkerhet och mindre utgifter. Du kan även prenumerera på nya artiklar för fler tips skickade direkt hem till dig. 

Det är ett säkert kort.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin