• Teckna FUNKA-avtal

  Med ett FUNKA-avtal undviker ni dyra driftstopp som beror på att tekniken inte kontrollerats korrekt över tid. Dessutom får ni prioriterad service och förlängd garantitid på både arbete och material.

  Få ett prisförslag

  Ett prisförslag innebär inga som helst förpliktelser till köp.

Vad ingår i ett FUNKA-avtal?

Klicka på den säkerhetsteknik som finns i er fastighet.

 • Mekaniska lås

  I ett FUNKA-avtal ingår exempelvis regelbunden smörjning och rengöring av låshus, slutbleck, cylindrar, beslag samt justering av gångjärn och dörrstängare etc.

 • Elektroniska lås/passersystem

  I ett FUNKA-avtal ingår exempelvis regelbunden funktionskontroll av läsare, porttelefon, centralutrustning, uppdatering av mjukvara, kontroll av batteribackup etc.

 • Larm

  I ett FUNKA-avtal ingår exempelvis regelbunden funktionskontroll av larmkomponenter samt uppkoppling till larmcentral. Kontroll av batteribackup etc.

 • Kameraövervakning

  I ett FUNKA-avtal ingår exempelvis regelbunden kontroll av kameravy, batterier, lagring av bildmaterial, mjukvara/klient, rengöring av kameralins etc.

 • Dörrautomatik

  I ett FUNKA-avtal ingår exempelvis regelbunden funktionskontroll av automatik, sensorlister, öppna-knappar, armbågskontakter, nödöppningsfunktion, batteribackup etc.

 • Jalusier

  I ett FUNKA-avtal ingår exempelvis regelbunden smörjning och justering av jalusier, kontroll av nödvevar, motor och ev. batteribackup.

  FUNKA-avtal för jalusier erbjuds i Göteborg och Region Väst.

 • Kassaskåp

  I ett FUNKA-avtal ingår exempelvis regelbunden smörjning och justering av lås i kassaskåp. För elektroniska nyckelskåp ingår exempelvis genomgång av funktion och programvara och kontroll av batteribackup.

  FUNKA-avtal för kassaskåp erbjuds i Göteborg och Region Väst.

 • Brandskydd

  I ett FUNKA-avtal ingår exempelvis regelbunden kontroll av släckutrustning. Vi kontrollerar exempelvis tryck i behållare, slangar, ålder etc på brandsläckare. Vi säkerställer korrekt uppmärkning av nödutrymningsvägar och batteribackup för elektrisk nödbelysning. För rökluckor kontrollerar vi funktion, smörjer och eventuellt justerar rökluckorna.

  FUNKA-avtal för brandskydd erbjuds i Göteborg och Region Väst.

Det ska bara funka

All säkerhetsteknik behöver regelbunden service. Konsekvenserna om underhållet inte sköts kan vara svåra att upptäcka, innan det är för sent; Vad händer om högtalaren till sirenen i ert larm gått sönder? Eller lagringen till kamerasystemet slutat fungera?

Med ett FUNKA-avtal kan ni känna er säkra på att allt fungerar som det ska, varje dag. Om något är fel upptäcker vi det, innan ni drabbas, och lämnar förslag på lämpliga åtgärder.

Vi ser helheten

När vi exempelvis kontrollerar ert passerystem är det inte enbart kortläsarens funktion vi testar. Vi ser till att dörrmiljön fungerar i sin helhet. Även om ni skulle ha dörrstängare från en annan leverantör ingår de i kontrollen när vi säkerställer hela dörrens funktion.

Få ett prisförslag

Undrar du vad det kostar? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så får du ett svar från någon av våra tekniska experter. Ett prisförslag innebär inga som helst förpliktelser till köp.