Fysiskt inbrottsskydd erbjuder vi i Göteborg och Region Väst, samt till kunder med riksavtal.

Inbrottsskydd för fönster och dörr skyddar ert företag mot inbrott och skadegörelse

En inbrottstjuv söker efter de svaga punkterna på en byggnad, oftast dörrar eller fönster. Här krävs ett gediget inbrottsskydd för fönster och dörrar som rent fysiskt står emot olaga intrång.

Vi har över 50 års erfarenhet av säkerhet och erbjuder trygga lösningar inom fysiskt inbrottsskydd för företag i alla storlekar. Självklart erbjuder vi även snabb hjälp om ni har drabbats av inbrott eller skadegörelse. Kontakta SafeTeam redan idag.

Vi erbjuder professionellt inbrottsskydd för:

 • fastighetsbolag
 • bostadsrättsföreningar
 • butiker och köpcentrum
 • offentlig verksamhet
 • kontor, industrier och andra företag.

Vad är fysiskt inbrottsskydd?

Inom fysiskt inbrottsskydd för företag handlar mycket om ett förebyggande säkerhetsarbete. Galler, okrossbart glas, fönsterfilm, brytskydd eller kassaskåp är exempel på inbrottsskydd – skydd som fysiskt hindrar ett inbrottsförsök eller försvårar för tjuven vilket köper er mer tid.

 

Att tänka på vid val av inbrottsskydd för företag

Oavsett om ni ska välja ett inbrottsskydd för fönster eller dörrar, finns några delar som är viktiga att tänka på för att få det skydd ni behöver.

Här följer råd från en av våra säkerhetsexperter, Mikael Jodin, med mångårig kunskap inom branschen.

Tänk som en tjuv

Att sätta sig in i tjuvens tankar lönar sig när det handlar om inbrottsskydd för företag (och privatpersoner). En tjuv vill inte bli sedd, väljer oftast den enklaste vägen in i lokalen och söker alltid efter en säker flyktväg.

Så här försvårar ni för tjuven

 • ta bort eller klipp ner insynsskyddande buskar kring entréer och fönster som gör att tjuven kan arbeta ostört under en längre tid
 • stärk upp svaga punkter som källarfönster med galler på insidan, byt rutan till okrossbart glas eller använd fönsterfilm tillsammans med fönsterlås som inbrottsskydd för öppningsbara fönster
 • stärk upp svaga punkter som altandörrar med låsbart handtag för att hindra tjuven från att kunna föra ut stöldgods den vägen, då tvingas tjuven använda ett fönster som utgång
 • välj ett lås till ytterdörren som går att spärra inifrån för att hindra tjuven från att föra ut stöldgods genom dörren, då tvingas inbrottstjuven välja en alternativ väg som exempelvis ett fönster vilket gör det svårare att få med sig stöldgods
 • säkra upp svaga punkter som fönster och dörrar med galler eller jalusier, speciellt om ert företaget är beläget i ett industriområde nära en gång- eller cykelväg eftersom det läget är extra attraktivt för inbrottstjuvar då det finns enkla flyktvägar.

Utgå från försäkringsbolagens krav

I försäkringsbrevet är det angett vilken skyddsklass ert företag har: 1, 2 eller 3. Skyddsklasserna specificerar vilken typ av inbrottsskydd ert företag behöver investera i. Verksamheter som exempelvis hanterar icke stöldbegärliga produkter (exempelvis en garnbutik) har en lägre säkerhetsklass. Företag som till exempel säljer elektronik hamnar i den högsta säkerhetsklassen.

Om ni inte lever upp till de säkerhetskrav som ställs riskerar ni problem med försäkringsbolaget vid inbrott.

Fundera över hur värdefull utrustning hanteras

Om ni har en ljus och fräsch kontorslokal där personalen varje kväll låser in värdefull utrustning, som bärbara datorer, i ett säkerhetsskåp räcker det oftast med fönsterfilm eller okrossbart glas. Har ni däremot en lokal där all värdefull utrustning alltid står framme kan det löna sig att säkra upp fönster med smalt galler som förhindrar att tjuven får ut bärbara datorer genom fönstret.

Välj det säkraste skyddet

Att välja det inbrottsskydd för dörr eller fönster som gör störst nytta är det som blir mest kostnadseffektivt i längden. Enligt SafeTeams erfarenhet är det säkraste skyddet en kombination av ett mekaniskt skydd som exempelvis galler, jalusier eller okrossbart glas och ett inbrottslarm. Ett fysiskt inbrottsskydd för företag förhindrar inbrott eller köper er mer tid medan ett larm stör tjuven och tillkallar väktare.

 

Vanliga misstag vid val av inbrottsskydd för fönster och dörrar

Att välja rätt skydd kan vara svårt. Lär av andra företags misstag kring inbrottsskydd för fönster och dörrar för att lättare hitta den säkerhetslösning som passar era behov och förutsättningar.

Tre vanliga misstag som företagare gör:

 • Underskattar tjuvens förmåga och säkrar upp med för svaga produkter eller sätter upp fejkade, alternativt gamla, larmdekaler
 • Underskattar hur långt en tjuv är beredd att gå för att göra inbrott
 • Tänker kortsiktigt kring kostnader och köper bristfälligt inbrottsskydd för fönster och dörrar.

Upprepade inbrott, men ingen kunskap om tillvägagångssättet?

Om ert företag drabbats av ett flertal inbrott eller upprepad vandalisering utan att ni förstår hur det går till, kan det vara dags att installera i ett kamerasystem. Ett kamerasystem gör det möjligt att upptäcka tillvägagångssättet och sedan montera inbrottsskydd för dörr eller fönster utifrån det.

Inbrottsskydd för fönster – vilket ska ni välja?

Ett oskyddat glasfönster är lätt att krossa för en inbrottstjuv. Men utbudet av säkerhetsåtgärder är stort! Utifrån era skyddsbehov, försäkringskrav, byggtekniska krav m.m. tar vi fram den bäst lämpade lösningen.

Fönstergaller och jalusier

Robusta fönstergaller tar längre tid att ta sig igenom och är mycket effektiva då synen av galler kan få tjuvar att överge tanken på inbrott. Nackdelen med ett inbrottsskydd som galler är att de kan upplevas som ovälkomnande och föra tankarna till ett fängelse. Ett annat alternativ till galler är flexibla jalusier framför era fönster – de skyddar mot både insyn och inbrott.

Okrossbart glas

Vill ni att era lokaler ska kännas välkomnande, men ändå säkra, kan det vanliga fönsterglaset bytas ut mot okrossbart glas. Okrossbart glas är ett bra val för att förstärka fönster mot inbrott då det har samma säkerhetsklass som fönstergaller och är omöjligt att sparka igenom eller att krossa med exempelvis en gatsten. Glaset har dessutom UV-skydd och det är även möjligt att avlägsna klotter utan att glaset skadas.

Fönsterfilm

Vill ni inte byta ut alla glasrutor till okrossbart glas, kan istället befintliga glasfönster förses med fönsterfilm som skyddar mot glaskross men bevarar genomsikten. Fönsterfilm är inte lika säkert som galler eller okrossbart glas, men det försvårar forceringen av en fönsterruta. Med säkerhetsfilm som inbrottsskydd för fönster spricker glaset vid hårda slag, men rutan hålls kvar i karmen utan att splittras. Det är i många fall tillräckligt tidskrävande för att inbrottstjuven ska ge upp.

Hur underhålls inbrottsskydd som galler, okrossbart glas och fönsterfilm?

Galler och okrossbart glas är underhållsfritt medan fönsterfilm har en livslängd på cirka 10-12 år. När filmen är repig och missfärgad är det dags att byta ut den.

Ett helhetstänk kring inbrottsskydd

Som säkerhetsföretag jobbar vi alltid med ett helhetstänk kring säkerheten. Ofta samverkar ett fysiskt inbrottsskydd för fönster eller dörrar med exempelvis larm, lås eller kameraövervakning. Vi hjälper er med alla delarna!

 • Galler + Lås + Larm

  En gallerdörr eller gallergrind ska ha ett godkänt lås. I samma lösning kan även olika larmstyrningar ingå.

 • Kassaskåp + Nycklar

  Vi erbjuder både nyckeltillverkning, nyckelhanteringsprogram samt nyckelskåp för säker förvaring av nycklar.

 • Säkerhetsdörrar + Lås

  Montering av själva dörren samt installation av godkänt lås samverkar i en säker dörrmiljö.

Inbrottsskyddande dörrar

Beroende på miljö ställs olika krav på inbrottsskyddet för en dörr. Ibland installeras moderna säkerhetsdörrar redan från början i en fastighet. I äldre fastigheter kan gamla trädörrar ersättas med nya säkerhetsdörrar som står emot inbrott och brand. Eller så räcker det med att förstärka befintliga dörrar för att uppnå fullgod säkerhetsnivå.

Är ni osäkra på vilken typ av inbrottsskydd er dörr behöver – tveka inte att kontakta oss.

Brytskydd för dörr – montering

Entrédörrar och bakdörrar är vanliga angreppsmål för inbrottstjuvar. Därför är ett effektivt inbrottsskydd att utrusta en dörr med brytskydd. Ett brytskydd är en dörrförstärkning bestående av plattjärn, dubbar och en karmstång. Brytskyddet förhindrar åtkomst mellan dörren och dörrkarmen samt skapar en negativ brytvinkel vilket avsevärt försvårar tjuvens möjlighet att bryta upp en dörr.

En annan fördel med brytskydd för dörr är att montering kan ske på både inåt- och utåtgående dörrar. Vid montering av inbrottsskydd för dörr används ofta våra egentillverkade förstärkningsplåtar, som är framtagna efter många års professionell utprovning.

Fördelaktigt att förstärka en befintlig dörr

Genom att förstärka er gamla dörr får ni ett bättre inbrottsskydd för er dörr, men det tillkommer även andra fördelar.

Fördelar med att förstärka en befintlig dörr gentemot att installera säkerhetsdörr:

 • kostnadseffektivt
 • klimatsmart
 • bibehåller estetiken och känslan en äldre dörr ger.

Säkerhetsdörr ger ett mycket starkt skydd

När tanken om att förbättra inbrottsskydd för en dörr dyker upp är ofta en säkerhetsdörr det första företagare tänker på. En säkerhetsdörr ger ett mycket starkt skydd och ersätter ofta företagets tidigare bakdörr då den inte gav tillräckligt gott skydd. Vi levererar säkerhetsdörrar upp till den högsta säkerhetsklassen – klass 4.

Säkerhetsdörrar kommer i ett flertal olika utföranden som stål och träfanér för att passa fastighetens arkitektur. Vi kan också leverera inbrottssäkra dörrar som är återskapade efter originaldörrarna från den tidsepok då fastigheten uppfördes.

Fördelarna med att installera säkerhetsdörr gentemot att förstärka en befintlig dörr:

 • ger extra gott skydd mot inbrott
 • skyddar mot obehagliga lukter och oljud
 • skyddar mot brand.

Tänk på att ett inbrottsskydd för en dörr måste monteras professionellt för att komma till sin fulla rätt. Har ni frågor om inbrottssäkra dörrar – kontakta SafeTeam

Från inbrottsskydd för dörr till återställning av dörrmiljöer

Vi har lång erfarenhet av dörrmontage och dörrförstärkningar, samt tillhörande förstärkningsarbeten av dörrkarm, vägg och infästningar som är lika viktiga. Vi jobbar även med att återställa dörrmiljöer efter inbrottsförsök.

Några av våra kunder

Säker förvaring av värdeföremål och värdehandlingar

Era mest värdefulla ägodelar ska ni naturligtvis skydda i ett kassaskåp som är brandsäkert och som skyddar innehållet mot stöld. Hos oss hittar ni inbrottssäkra och brandsäkra kassaskåp (även kallade värdeskåp). Vi utför även service av kassaskåp och kassaskåpsöppningar.

 

Vi monterar inbrottssäkra dörrar och fönster

Behöver ert företag inbrottsskydd för fönster, inbrottssäkra dörrar eller hjälp att återställa dörrar och fönster efter ett inbrott – tveka inte att kontakta oss.

Vanliga frågor om inbrottsskydd

 • Vi har haft inbrott. Hur kan ni hjälpa oss?

  Vi erbjuder snabb hjälp och reparation av inbrottsskador. Vi reparerar brytskador på dörrar och genom att montera förstärkningsplåtar återskapar vi en stark och säker dörrmiljö. Uppbrutna lås kan vi byta till nya. Krossade fönsterrutor kan vi ersätta med okrossbart glas. Vi erbjuder även förebyggande åtgärder, som inbrottslarm och kameraövervakning.

 • Vilka fabrikat av kassaskåp erbjuder ni?

  SafeTeam erbjuder kassaskåp av de flesta större fabrikat på marknaden, exempelvis Alticon, Diplomat, Hadak, Håbeco, Nivex, Nordsec, Profsafe, Rosengrens, Robur Safe, Scandinavian Safe och Topsafe.

 • Vad kostar det?

  Detta är en av våra vanligaste frågor. Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen, som passar era behov på bästa sätt. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. För att kunna lämna pris gör vi ofta ett platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi gratis. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta projektörer. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök.

 • Vad är skyddsklass 1 när det handlar om inbrottsskydd för fönster och dörrar?

  Företag delas upp i olika skyddsklasser som beskriver vilket inbrottsskydd som krävs för bland annat dörrar och fönster. Skyddsklass 1 är den lägsta klassen och omfattar företag som exempelvis handlar med icke stöldbegärliga varor.

 • Vad är skyddsklass 2 när det handlar om inbrottsskydd för fönster och dörrar?

  Skyddsklass 2 är en indelning som beskriver vilken typ av skydd ett företag eller en privatperson behöver. Försäkringsbolag följer ofta skyddsklassindelningen när de gör sin bedömning. Företag som har en större mängd stöldbegärliga varor och värdesaker räknas in i skyddsklass 2. 

 • Hur fungerar brytskydd som inbrottsskydd för dörr?

  Ett brytskydd bestående av exempelvis plattjärn, karmstång och dubbar syftar till att skapa en negativ brytvinkel som gör det nästintill omöjligt för en inbrottstjuv att bryta upp dörren.

 • Vad menas med inbrottssäkra dörrar?

  En inbrottssäker dörr är en dörr som antingen förstärkts med brytskydd eller en säkerhetsdörr. Det finns säkerhetsdörrar i klass 1 till klass 4, där 4 är den säkraste dörren. Säkerhetsdörrar stänger ut inbrottstjuvar, oljud, lukter och bränder. SafeTeam installerar brytskydd till befintliga dörrar och levererar säkerhetsdörrar i alla klasser.

 • Vad är ett bra inbrottsskydd för företag?

  Ett bra inbrottsskydd för företag är en kombination av ett mekaniskt inbrottsskydd, som till exempel galler, och ett larm kopplat till en larmcentral. På så sätt försvårar ni för tjuven fysiskt och minskar tiden då ett inbrott är möjligt.

 • Vilken firma levererar inbrottsskydd för företag?

  SafeTeam har fem decenniers erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi är en helhetsleverantör för fysiska inbrottsskydd för fönster och dörrar samt larm och låssystem. Kontakta oss för en säkerhetsinventering där vi ser över era säkerhetsrisker och tar hänsyn till era behov och förutsättningar.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan!

Säkerhetstekniker svarar på frågor

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.
Fysiskt inbrottsskydd erbjuder vi i Göteborg och Region Väst, samt till kunder med riksavtal. Välkommen att kontakta oss!

Läs vårt Kunskapsmagasin