Kameraövervakning skyddar från inbrott och skadegörelse

Kameraövervakning är en effektiv säkerhetsåtgärd för ökad trygghet som innebär ett både proaktivt och aktivt inbrottsskydd.

Har ni problem med skadegörelse och klotter? Olaga intrång på bakgården? Bilinbrott i parkeringshuset? Stöld eller snatteri? SafeTeam erbjuder kameraövervakning för företag och arbetsplatser, fastighetsbolag och offentliga fastigheter. Vi hjälper er att ta fram den kameralösning som passar er bäst, med kameraövervakning utomhus såväl som inomhus.

Certifierad anläggarfirma av CCTV

Vi är en SCAB-certifierad anläggarfirma av CCTV. Det innebär att vår personal, våra kvalitetssystem och våra lokaler uppfyller ställda krav hos Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF).

Certifierad behörig ingenjör CCTV

Vi har personal som är certifierad behörig ingenjör inom CCTV vilket är ytterligare ett kvitto på vår kompetens inom kameraövervakning. Denna personcertifiering säkerställer utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap hos vår personal.

Ikon från SCAB Behörig ingenjör CCTV

Varför kameraövervaka?

Kameraövervakning används för att:

 • avskräcka från brott
 • verifiera larm/falsklarm
 • kontrollera in- och utpassering
 • underlätta identifiering vid brottsutredningar
 • analysera rörelsemönster
 • öka tryggheten.

Installation av kameraövervakning på din ort

Kameraövervakning i Stockholm

Vi erbjuder kameraövervakning för företag i Stockholm med omnejd. Från vårt regionkontor vid Globen i Stockholm får du hjälp av en av våra behöriga ingenjörer som tar fram en professionell kameralösning för er. Våra säkerhetstekniker installerar kameraövervakning i hela Stockholms län.

Få en offert

Kameraövervakning i Göteborg

Vi hjälper företag med kameraövervakning i Göteborg och region väst. Våra ingenjörer och säkerhetstekniker med kameraexpertis utgår från Hisingen i Göteborg och hjälper kunder i hela Göteborgsområdet, inklusive Mölndal, Kungälv, Lerum, Ale och Stenungsund m.fl. orter i region väst.

Få en offert

Kameraövervakning i Malmö

Vi erbjuder kameraövervakning i Malmö med omnejd. Du kommer i kontakt med kameraprojektör och behörig ingenjör inom kameraövervakning på vårt regionkontor i Malmö. Våra kunniga säkerhetstekniker installerar och servar kameraanläggningar i Malmö och runt om i hela Skåne.

Få en offert

Kameraövervakning i Linköping

I Mjärdevi i Linköping ligger SafeTeams regionkontor i region mitt. Här jobbar kameraprojektörer och tekniker med kameraexpertis som utgår härifrån för installation och service av kameraövervakning i Linköping, Norrköping och hela Östergötland, inkl. Jönköping och Örebro.

Få en offert

Kameraövervakning i Trollhättan

Kontakta oss för kameraövervakning i Trollhättan och Fyrstad, dvs Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg med omnejd. Vi erbjuder såväl service och underhåll som professionell installation av kameraanläggningar hos företag, kommuner och verksamheter runt om i Fyrstadsregionen.

Få en offert

Kameraövervakning – Rikstäckande

Finns ni på flera orter? Då har ni hittat en rikstäckande leverantör av kameraövervakning. Vi erbjuder installation och service i hela Sverige. Med ett riksavtal får ni en enhetlig kameralösning, en och samma kontaktperson, samt en enhetlig prisbild för kameraövervakning på alla era orter runt om i hela landet.

Få en offert

När får man kameraövervaka?

Syftet med kameraövervakning utomhus och inomhus ska vara att motverka brott eller olyckor. Nyttan med kameraövervakningen, på exempelvis en arbetsplats, i ett flerbostadshus eller offentlig fastighet, ska också väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den medför.

Ny lag för kameraövervakning i samband med GDPR 2018

I samband med den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kom även en ny svensk lag för kameraövervakning 2018, den nya kamerabevakningslagen.

Sedan dess slipper många att ansöka om tillstånd för att få installera CCTV för att kameraövervaka exempelvis en butik. Men samtidigt måste kraven i dataskyddsförordningen uppfyllas. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd man har för sin kameraövervakning. Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om att det finns kameror uppsatta.

Innan man monterar CCTV/bevakningskameror måste man även vidta andra säkerhetstryggande åtgärder. För ett fastighetsbolag kan sådana åtgärder exempelvis vara förbättrad belysning, nedklippta buskar, staket, lås, larm m.m.

Rättsligt stöd enligt Kamerabevakningslagen

För att få kameraövervaka ett område dit allmänheten har tillträde krävs att en behovsanalys genomförs. Analysen ska visa att behovet av kameraövervakningen utomhus eller inomhus väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan bli övervakade.

Vi hjälper er att utföra behovsanalys och kravspecifikation för kameraövervakning

Vi är väl insatta i regelverken kring kameraövervakning. Vi har även gjort en sammanfattning av Kamerabevakningslagen här. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp med formalian inför er installation av kameror. Vi hjälper gärna till!

 

När behövs inget tillstånd för kameraövervakning?

Reglerna för kameraövervakning grundas på kamerabevakningslagen, Dataskyddsförordningen (GDPR) och brottsdatalagen. Enligt kamerabevakningslagen får bevakningen endast ske om nyttan med kameraövervakningen väger tyngre än integritetskränkningen den innebär. Syftet med bevakningen ska vara att förhindra olyckor eller brott. Vill ni installera kameraövervakning på kontor, i butik eller på en arbetsplats utomhus är det viktigt att veta om det krävs tillstånd eller inte för att sätta upp kameror.

Här krävs inget tillstånd för kamerabevakning:

 • Butiker
 • Banker
 • Privata parkeringshus

Dock är det viktigt att en egen utredning görs, som visar att behovet av kameraövervakningen väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan bli övervakade. Vill ni ha rådgivning kring detta så hjälper vi gärna till.

Kameraövervakning utomhus, utanför flerfamiljshus

Det är skillnad på kameraövervakning för privat fastighetsbolag och kommunalt. För privata fastighetsägare krävs inget tillstånd för att sätta upp kameror utomhus, så länge området som övervakas inte är ett område dit allmänheten har tillträde. En kommunal fastighetsägare behöver dock söka tillstånd. Anledningen till varför det erfordras tillstånd för kameraövervakning för ett kommunalt fastighetsbolag utomhus är för att allmännyttiga hyresbolag anses utföra en uppgift av allmänt intresse, precis som exempelvis myndigheter.

Kameror uppsatta i flerfamiljshus

För kameraövervakning i hyreshus eller Brf (bostadsrättsförening) krävs normalt inget tillstånd. Men det betyder inte att det är fritt fram att sätta upp kameror överallt. Vid kameraövervakning av Brf krävs exempelvis mycket starka skäl för att få bevaka trapphus eller entréer, medan det kan vara tillåtet att sätta upp kameror som är riktade mot förråd eller elcentraler. Brott mot exempelvis dataskyddsförordningen kan leda till höga sanktionsavgifter.

Det kan vara svårt att veta vad som gäller när kameror ska installeras. Funderar ni på kameraövervakning hos ert fastighetsbolag eller Brf – gör vårt enkla test där ni får svar på om verksamheten behöver ansöka om tillstånd, eller ej.

 

När krävs tillstånd för kameraövervakning?

Gör vårt enkla test där du får svar på om din verksamhet behöver ansöka om tillstånd, eller ej, för att kameraövervaka.

Få svar direkt

Kostnadsbesparingar med hjälp av kameraövervakning

Besparingar som direkt kan kopplas till en investering i kameraövervakning i butik eller på en annan arbetsplats är skyddet av er egendom:

 • förebyggda inbrott
 • färre stölder
 • minskad skadegörelse.

Utöver det kommer besparingar i form av:

 • färre väktarutryckningar
 • mindre krångel för fastighetsskötare/vaktmästare eller annan person som ska hantera en inbrottsskada eller vandalism
 • säkerställd produktionstid som annars skulle störas av en skada.

Och glöm inte de mjuka värdena! Övervakning kan fylla en viktig funktion för upplevd trygghet och för att ha en hel och ren arbetsplats att gå till.

Larm med kameraövervakning på arbetsplatsen eller i butiken – en effektiv lösning

Kameraövervakning på en arbetsplats kan med fördel kopplas ihop med lokalens larmsystem. Har ni larm med kameraövervakning kan till exempel kamerorna styras så att de endast filmar i händelse av larm.

Larm med kameraövervakning gör det enkelt att få en övergripande bild om vad som har hänt. Vid utlöst larm kan företagsinnehavaren, alternativt larmcentralen, genom livebilder snabbt skaffa sig en uppfattning om situationen; orsaken till larm, hur akut situationen är samt avstyra eventuell utryckning till följd av falsklarm.

Med hjälp av videoanalys kan kamerorna även aktivera larm för specifika händelser, exempelvis en brand, om någon uppehåller sig onormalt länge inom ett visst område eller tillsammans med tillträdesstyrning.

Fördelar med kameraövervakning för en arbetsplats

Vid installation av kameraövervakning på en arbetsplats är det viktigt att skydda personer mot obefogade intrång i den personliga integriteten. Ni behöver göra en behovsanalys och ibland söka tillstånd enligt Kamerabevakningslagen för att få utföra kameraövervakning i er butik, fastighet eller annan arbetsplats. Om det finns ett berättigat ändamål har ni tillåtelse att installera kameror. Kamerorna kan då bidra till följande fördelar:

 • Det ökar säkerheten – Övervakningskameror vid in- och utgångar och inuti lokalen innebär en ökad säkerhet där ni kan kontrollera vem som går in och ut ur byggnaden vilket avskräcker inkräktare och skapar en säkrare miljö för de anställda.
 • Det kan minska brott på arbetsplatsen – Kameraövervakning på en arbetsplats kan minska antalet incidenter av brott på arbetsplatsen, både externa och interna. 
 • Det kan förhindra trakasserier och våld – Kameraövervakning på arbetsplatsen kan avskräcka potentiella gärningsmän från att utöva våld och trakasserier mot anställda. Det kan också underlätta för att ställa gärningspersonen till svars om en incident inträffat.
 • Det kan främja en trygg arbetskultur – Anställda som är medvetna om kameraövervakning i butiken eller på kontoret kan uppleva en ökad trygghet under arbetspasset. Kameror och andra eventuella övervakningstekniker främjar på så sätt en trygg arbetskultur.

Service för kameraövervakning

Teknik ska bara funka! Därför erbjuder vi underhåll och service för kameraövervakning genom vårt fördelaktiga FUNKA-avtal. Genom att teckna ett serviceavtal säkerställer ni att era kameror och larm med kameraövervakning fungerar år efter år. Det innebär en trygghet för ert företag, ni kan lita på att era kameror funkar.

Fördelar med vårt serviceavtal

 • Ni vet med säkerhet att era kameror och ert larm med kameraövervakning fungerar. Vi på SafeTeam utför regelbundna funktionskontroller för att säkerställa att exempelvis lagring av bildmaterial fungerar som den ska.
 • Ett väl underhållet kamerasystem håller längre. Genom att göra en noggrann översyn av systemet med jämna mellanrum kan ni förlänga livslängden på era säkerhetsprodukter vilket sparar er pengar.
 • Ni får förlängd garantitid. Om ni tecknar vårt avtal för service av kameraövervakning förlänger vi er garantitid på de installerade produkterna med upp till tre år.

Ett serviceavtal skiljer sig beroende på vilken typ av säkerhetsteknik som ska underhållas. Här är exempel på vad som ingår i vårt FUNKA-avtal gällande larm och kameraövervakning:

 • Kontroll av ert larm där vi ser över larmets batteribackup och genomför funktionskontroll av larmkomponenter och uppkopplingen till larmcentralen.
 • Service av kameraövervakning där vi rengör kameralinsen och gör en kontroll av kameravyn, batterierna, mjukvaran och säkerställer att lagringen av bildmaterial fungerar optimalt.

Vill ni veta vad ett FUNKA-avtal skulle kosta för era kameror eller larm med kameraövervakning? Kontakta oss för ett prisförslag. Ett prisförslag innebär ingen förpliktelse att teckna avtal för service av kameraövervakning.

Märkesoberoende leverantör av kameraövervakning

Vi installerar kameror av alla etablerade märken på marknaden.

 • Axis
 • Avigilon
 • Flir
 • Milestone
 • ExacqVision

Integrera med övrig säkerhetsteknik och dra ännu mer nytta av er kameraanläggning

Ni får ut ännu mer av er kameralösning om den integreras med övriga säkerhetssystem i huset. Utnyttja vår breda kompetens inom kameraövervakning utomhus och inomhus! Vi ger er gärna förslag på hur era kameror kan ”prata” med övrig säkerhetsteknik.

 • Kameraövervakning + Inbrottslarm + Brandlarm

  Om ni integrerar er kameraövervakning med inbrottslarm och brandlarm kan utryckning endast påkallas då behovet är verifierat genom kamerabilder. Onödiga falsklarm undviks.

 • Kameraövervakning + Porttelefoni

  Kameraövervakning kan fungera som en kommunikationskanal med besökare i bild och ljud. Ni ser livebilder på era besökare och får bättre kontroll på vem som släpps in.

 • Kameraövervakning + Passersystem + Larm

  Med ett totalt integrerat säkerhetssystem kan en kedja av automatiska åtgärder kopplas ihop. Ett aktiverat larm kan både styra dörrar och starta kameraövervakning som sedan kommuniceras med fastighetsägare eller larmcentral.

Några av våra kunder

Vanliga frågor om kameraövervakning

 • Vilka fabrikat av kameror monterar ni?

  Vi installerar kameraövervakning av alla etablerade märken på marknaden, exempelvis: Axis, Avigilon, Flir, Milestone och ExacqVision.

 • Installerar ni trådlösa övervakningskameror?

  För företag som efterfrågar en professionell kameralösning förespråkar vi ett kabeldraget kameraövervakningssystem. Det blir ofta en säkrare lösning, då man inte behöver förlita sig till ett trådlöst nätverk. Trådlösa signaler kan störas av väder, annan teknisk utrustning, dålig täckning m.m. Men ibland finns inte möjlighet till ett helt kabeldraget kamerasystem på grund av förutsättningarna i området som ska övervakas. Då kan vi använda trådlösa länkar i kamerasystemet, t.ex. mellan en kamera och inspelningsenheten.

 • Kan man beställa kameraövervakningsskyltar av er?

  Om vi har installerat eller gjort service av er kameraanläggning är det inga problem att beställa fler kameraskyltar av oss. Ta kontakt med din kontaktperson eller maila till info@safeteam.se.

 • Har ni kameror som kan upptäcka brand?

  Ja, om ni har kameraövervakning på exempelvis ert kontor med videoanalys är denna funktion fullt möjlig. En larmcentral tar sedan del av kamerabilderna och utför åtgärd utifrån vad de ser.

 • Vad kostar det att montera upp kameror?

  Detta är en av våra vanligaste frågor. Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva kameralösningen, som passar era behov på bästa sätt – oavsett om ni vill installera kameraövervakning för BRF, fastighetsbolag, kontor, industrilokal eller sätta upp kameror utomhus. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. För att kunna lämna pris på kameraövervakning gör vi ofta ett platsbesök. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta kameraprojektörer. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök.

 • Måste man sätta upp skylt om kameraövervakning?

  Ja. Den som kamerabevakar måste informera tydligt med skyltar. Detta hjälper vi er med i samband med montering av kameror.

 • Har övervakningskameror ljud?

  Det blir allt vanligare att även inkludera ljud i övervakningskameror, men alla kameror/kameraanläggningar har det inte. Det finns övervakningskameror som spelar in ljud, och det finns även övervakningssystem med högtalare som kan spela upp ljud.

 • När kan man få tillstånd för att kameraövervaka?

  Tillstånd för att kameraövervaka krävs ibland, ibland inte. Det som avgör är syftet med kameraövervakningen, vad kamerorna spelar in, samt vem som utför kameraövervakningen. För att snabbt få svar, gör vårt test för kameratillstånd här.

 • Får man kameraövervaka anställda?

  För kameraövervakning på arbetsplats finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet.

 • Får man ha kamera inomhus?

  Ja, kameraövervakning får monteras både inomhus och utomhus, men GDPR och Kamerabevakningslagen måste alltid följas.

 • Får man ha kameraövervakning i butik?

  Ja, kameraövervakning i butiker är vanligt för att minska stölder och öka tryggheten. För att få montera kameror i en butik krävs det att man gör en utredning som visar att behovet av kameraövervakningen väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan bli övervakade.

 • Finns det övervakningskameror i provrum?

  Nej.

 • Får man ha kameraövervakning i omklädningsrum?

  Nej.

 • Hur länge sparas kameraövervakning i butik?

  Rekommenderad tid är 3 dagar. För att utöka inspelningstiden så bör man kunna motivera behovet.

 • Installerar ni kameraövervakning hos butiker i Stockholm?

  Ja, vi hjälper många butiker i Stockholm med kameraövervakning, såväl installation som underhåll och service av kameror. Vi erbjuder även kameraövervakning i Göteborg, Malmö, Linköping m.fl. orter runt om i landet. Flertalet stora butikskedjor anlitar oss för kameraövervakning för sina butiker i såväl Stockholm som övriga landet. Läs mer om riksavtal här.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan!

Larmtekniker svarar på frågor om larm och CCTV

Ta hjälp av SafeTeam för en inbrottsförebyggande kameralösning

Våra kameraövervakningsexperter kan hjälpa er med en effektiv och kundanpassad lösning med kameraövervakning utomhus, såväl som inomhus. Vi har lång erfarenhet av kameraövervakning anpassad för butik/arbetsplats, industrilokal, fastighet m.m. Kontakta oss för kameraövervakning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping m.fl. orter runt om i hela landet.

 

Detta verkar intressant! Jag vill ha en kostnadsfri offert på kameraövervakning.

Vi hjälper gärna ert företag att ta fram en kameralösning.
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin