Inbrottslarm för företag – professionell installation och service

Ett effektivt inbrottslarm ska både avskräcka från inbrott och påkalla rätt insats om olaga intrång ändå sker. Genom professionell installation och service av inbrottslarm ser vi till att ert företag skyddas under dygnets alla timmar.

Inbrottslarm skyddar din verksamhet

Utsattheten för brott har tyvärr ökat, framför allt inom handel och tillverkning. Det visar en undersökning gjord av organisationen Företagarna. Inbrott och skadegörelse hör till några av de vanligaste brotten som företag utsätts för. Brotten kan leda till att planerade investeringar skjuts upp eller uteblir, samt att företagare överväger att lägga ner sin verksamhet.

Men det finns sätt att arbeta både proaktivt och reaktivt mot inbrott och skadegörelse. Genom att investera i en larmlösning som exempelvis ett inbrottslarm i integration med kamerabevakning kan företag avskräcka potentiella tjuvar, vidta lämpliga åtgärder och även få bildbevis av brottet. Vi på SafeTeam kan hjälpa ert företag att hitta lösningarna för er verksamhet.

Hög kompetens för avancerade larmanläggningar

Vi är stolta över vår höga kompetens när det gäller inbrottslarm. Det krävs för de avancerade larminstallationer och företagslarm som vi ofta ansvarar för. Kraven är höga och ofta ska flera säkerhetslösningar integreras med varandra. Detta har vi lång erfarenhet av!

Men även en mindre installation av inbrottslarm drar nytta av vår höga kompetens för att bli en enkel, och lika säker, lösning.

 

Våra certifieringar inom inbrottslarm

Certifierad anläggarfirma av inbrottslarm

Vi är en SCAB-certifierad anläggarfirma av inbrottslarm upp till larmklass 4, vilket är den högsta larmklassen.

Behörig ingenjör inbrottslarm

Vi har behörig ingenjör inbrottslarm hos oss som är ytterligare ett kvitto på vår höga kompetens. Denna personcertifiering säkerställer utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap hos vår personal vid installation av inbrottslarm för företag.

Certifierade larmprodukter

Vid alla installationer av inbrottslarm väljer vi certifierade produkter, som är testade och godkända av Stöldskyddsföreningen, SSF. (De enda undantagen vi gör är då förutsättningarna kräver annat material. Det finns också produktgrupper där det inte finns några certifieringar.)

Våra certifieringar >

 

 

Ikon från SCAB för behörig ingenjör inbrottslarm

Inbrottslarm för företag i avskräckande syfte

Ett inbrottslarm är en förebyggande åtgärd för att stoppa inbrott på ert företag, helst redan innan en inbrottstjuv kommer på tanken att bryta sig in. Detta uppnås genom att synliggöra larmet, exempelvis med tydliga larmdekaler, som visar att ert företag har inbrottslarm. Larmdekalerna placeras synligt på dörrar, fönster och andra utvalda platser för att upplysa om att lokalen är utrustad med larm, i syfte att avskräcka från inbrottsförsök.

Skulle ett inbrottsförsök ändå ske är det viktigt att rätt larmåtgärder finns inbyggda i larmet, såväl uppmärksammande åtgärder som avbrytande åtgärder.

Larmåtgärder som uppmärksammar inbrott

Vi rekommenderar lämpliga larmåtgärder. Det kan exempelvis vara:

Rätt åtgärd när ert inbrottslarm aktiveras

När ett inbrottslarm aktiveras är det en mängd bakomliggande faktorer som avgör dess effekt. Här är det otroligt viktigt att ert inbrottslarm är anpassat efter just era behov. Det hjälper vi er med! Vi föreslår den sektionsindelning, de detektorer, typ av larmöverföring och strömförsörjning etc. som passar för just er fastighet och verksamhet.

Larmåtgärder som avbryter inbrott

Inbrottstjuvar är snabba. Tyvärr hinner en väktarutryckning oftast inte fram förrän skadan redan är skedd. Med våra moderna larmlösningar kan du få ett inbrottslarm som agerar själv och skrämmer bort tjuven. På så sätt minimeras skadorna.

Exempel på sådana larmåtgärder är:

 • Låsning av dörrar
 • Styrning av belysning
 • Talkommunikation genom högtalare

Behörig för inbrottslarm upp till högsta larmklassen (larmklass 4)

Ett inbrottslarm ger er högre säkerhet, men också lägre premier hos ert försäkringsbolag.

Alla försäkringsbolag följer en gemensam kravstandard för inbrottslarm, som ges ut av Stöldskyddsföreningen (SSF 130). Den innehåller fyra larmklasser, larmklass 1 till 4. Ju större risker er verksamhet är utsatt för desto högre larmklasskrav ställs av ert försäkringsbolag.

De flesta företag kategoriseras in i larmklass 1 och larmklass 2. Till larmklass 3 hör de verksamheter som löper högre risk p.g.a. att de hanterar mer stöldbegärligt material. Till larmklass 4 hör de som löper extra hög risk, t.ex. banker, guldsmeder och vapenföreningar.

Vi är certifierade för inbrottslarm i samtliga larmklasser.

Vilken larmklass som krävs i era lokaler framgår av ert försäkringsbrev.

Vi installerar alla fabrikat av inbrottslarm för företag

Vi arbetar fabrikatsoberoende och erbjuder service och installation av alla etablerade fabrikat på marknaden.

 • Galaxy
 • Teletec
 • DSC
 • Bosch
 • Vanderbilt Omnis (tidigare Bewator 2010)
 • Siemens
 • RCO
 • Bewator
 • Aptus
 • Axema

Fabrikaten erbjuder likvärdiga lösningar. Som experter är vi dock bekanta med vad som skiljer dem åt och kan rekommendera det fabrikat vi tycker löser ert behov på bästa sätt.

Inbrottslarm i integration med smarta funktioner

Ett inbrottslarm ger ert företag ett grundläggande skydd, men baserat på ert företags behov kan fler åtgärder behöva sättas in. Med vår breda kompetens inom säkerhetslösningar kan vi rekommendera dig ytterligare åtgärder, som exempelvis inbrottslarm i integration med kameror om vi ser att det kan hjälpa er verksamhet. För att göra larmet ännu smartare kan det även vara integrerat med ert passersystem, en högtalarfunktion eller med videoanalys.

Inbrottslarm med kamera

Det finns många anledningar att välja ett inbrottslarm med kamera. En synligt uppsatt kamera kan avskräcka från inbrott, stöld och skadegörelse samt tryggar arbetsdagen för personalen. För att göra larmet ännu mer effektivt kan det ibland vara en god idé att ha en larmlösning med videoanalys.

Videoanalys – ett smart komplement till er larmlösning

Ett inbrottslarm med kamera och videoanalys är en intelligent lösning. Videoanalys reagerar på sådant som annars endast en människa kan upptäcka och ser till att rätt åtgärd sätts in.

Andra fördelar med videoanalys:

 • Larmar utifrån förutbestämda parametrar.
 • Registrerar avvikande rörelsemönster eller onormal aktivitet.
 • Inbrottslarmsverifiering och minskat antal falsklarm.
 • Kan göra en larmcentral uppmärksam på ett pågående inbrottsförsök.
 • Kan användas för att kartlägga kunders rörelsemönster i en butik.

Säker larmöverföring till larmcentral

Larmkommunikationen i ett inbrottslarm är helt avgörande för dess säkerhet. Fungerar inte larmförbindelsen till larmcentralen tappar inbrottslarmet sin funktion eftersom ingen åtgärd på larmet kan vidtas. Det finns därför krav på övervakad larmöverföring i samtliga larmklasser.

Problem som kan uppstå i larmöverföringen kan bero på en mängd olika saker, exempelvis digitalisering av telenätet, täckningsproblem, skadade ledningar, vandalisering, problem med larmutrustningen eller handhavandeproblem. För att lösa denna problematik, och garantera en säker larmkommunikation, erbjuder vi på SafeTeam en övervakad förbindelse som tillägg då vi hjälper er med ert inbrottslarm.

 

Företagslarm från SafeTeam

Väljer du ett företagslarm från oss på SafeTeam får du en professionell projektering, installation och service av inbrottslarm. Tack vare vår gedigna erfarenhet och höga kompetens kan du känna dig trygg med lösningen vi tar fram för dig. Vid projekteringen tar vi hänsyn till just ditt företags förutsättningar, i nära dialog med dig.

Du kan också vara säker på att få en fortsatt hög service från våra larmtekniker, såväl vid installation av ert inbrottslarm, som vid löpande servicebehov i framtiden. Service i Särklass är en central del i vår företagskultur – något som vi jobbar mycket aktivt med i alla led inom SafeTeam.

Tveka inte att kontakta oss, vi berättar gärna mer om våra företagslarm och inbrottsskyddande lösningar för företag.

 

Detta verkar intressant! Jag vill ha en kostnadsfri offert på inbrottslarm.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av oss till dig inom kort.

  • Är du privatperson är du välkommen att kontakta någon av våra butiker direkt.
  • När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.