Inbrottslarm för företag – professionell installation och service

Ett effektivt inbrottslarm ska både avskräcka från inbrott och påkalla rätt insats om olaga intrång ändå sker. Genom professionell installation och service av inbrottslarm ser vi till så att ert företag skyddas.

Hög kompetens för avancerade larmanläggningar

Vi är stolta över vår höga kompetens när det gäller inbrottslarm. Det krävs för de avancerade larminstallationer och företagslarm som vi ofta ansvarar för. Kraven är höga och ofta ska flera säkerhetslösningar integreras med varandra. Detta har vi lång erfarenhet av!

Men även en mindre installation av inbrottslarm drar nytta av vår höga kompetens för att bli en enkel, och lika säker, lösning.

Våra certifieringar inom inbrottslarm

Certifierad anläggarfirma av inbrottslarm

Vi är en SCAB-certifierad anläggarfirma av inbrottslarm upp till larmklass 4, vilket är den högsta larmklassen.

Behörig ingenjör inbrottslarm

Vi har behörig ingenjör inbrottslarm hos oss som är ytterligare ett kvitto på vår höga kompetens. Denna personcertifiering säkerställer utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap hos vår personal.

Certifierade larmprodukter

Vid alla installationer av inbrottslarm väljer vi certifierade produkter, som är testade och godkända av Stöldskyddsföreningen, SSF. (De enda undantagen vi gör är då förutsättningarna kräver annat material. Det finns också produktgrupper där det inte finns några certifieringar.)

Våra certifieringar >

Ikon från SCAB för behörig ingenjör inbrottslarm

Inbrottslarm i avskräckande syfte

Ett inbrottslarm är en förebyggande åtgärd för att stoppa inbrott på ert företag, helst redan innan en inbrottstjuv kommer på tanken att bryta sig in. Detta uppnås genom att synliggöra larmet, exempelvis med tydliga larmdekaler.

Larmåtgärder som uppmärksammar inbrott

Vi rekommenderar lämpliga larmåtgärder. Det kan exempelvis vara:

Rätt åtgärd när larmet går

Då ett inbrottslarm aktiveras är det en mängd bakomliggande faktorer som avgör dess effekt. Här är det otroligt viktigt att ert inbrottslarm är anpassat efter just era behov. Det hjälper vi er med! Vi föreslår den sektionsindelning, de detektorer, typ av larmöverföring och strömförsörjning etc. som passar för just er fastighet och verksamhet.

Larmåtgärder som avbryter inbrott

Inbrottstjuvar är snabba. Tyvärr hinner en väktarutryckning oftast inte fram förrän skadan redan är skedd. Med våra moderna larmlösningar kan du få ett inbrottslarm som agerar själv och skrämmer bort tjuven. På så sätt minimeras skadorna.

Exempel på sådana larmåtgärder är:

 • Låsning av dörrar
 • Styrning av belysning
 • Talkommunikation genom högtalare

Behörig för inbrottslarm upp till högsta larmklassen (larmklass 4)

Ett inbrottslarm ger er högre säkerhet, men också lägre premier hos ert försäkringsbolag.

Alla försäkringsbolag följer en gemensam kravstandard för inbrottslarm, som ges ut av Stöldskyddsföreningen (SSF 130). Den innehåller fyra larmklasser, larmklass 1 till 4. Ju större risker er verksamhet är utsatt för desto högre larmklasskrav ställs av ert försäkringsbolag.

De flesta företag kategoriseras in i larmklass 1 och larmklass 2. Till larmklass 3 hör de verksamheter som löper högre risk pga att de hanterar mer stöldbegärligt material. Till larmklass 4 hör de som löper extra hög risk, t.ex. banker, guldsmeder och vapenföreningar.

Vi är certifierade för inbrottslarm i samtliga larmklasser.

Vilken larmklass som krävs i era lokaler framgår av ert försäkringsbrev.

Vi installerar alla fabrikat av inbrottslarm för företag

Vi arbetar fabrikatsoberoende och erbjuder service och installation av alla etablerade fabrikat på marknaden.

 • Galaxy
 • Teletec
 • DSC
 • Bosch
 • Vanderbilt Omnis (tidigare Bewator 2010)
 • Siemens
 • RCO
 • Bewator
 • Aptus
 • Axema

Fabrikaten erbjuder likvärdiga lösningar. Som experter är vi dock bekanta med vad som skiljer dem åt och kan rekommendera det fabrikat vi tycker löser ert behov på bästa sätt.

Detta verkar intressant! Jag vill ha en kostnadsfri offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

  • Är du privatperson är du välkommen att kontakta någon av våra butiker direkt.
  • När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

 

När du skickat in ditt meddelande återkommer vi till dig inom kort. Det går naturligtvis även bra att ringa oss direkt.