Framtagning av säkerhetslösning

Det är mycket att ta hänsyn till i professionellt säkerhetsarbete. En välfungerande teknisk lösning är såklart en förutsättning. Men lika viktigt är att den fungerar i er organisation och att den är användarvänlig för all er personal som ska handskas med den.

Säkerhet som lönar sig

En säkerhetsinvestering måste vara ekonomiskt försvarbar. Ni ska inte bara slippa de kostnader ett inbrott, en brand eller annan incident annars skulle innebära. Vi vill dessutom anpassa lösningen så att den kan bidra till en effektivisering hos er. Exempelvis kan det handla om förenklad administration som besparar er tid och bekymmer.

Säkerhet för ökad trygghet och trivsel

Säkerhetslösningen ska även erbjuda er mervärden i upplevd trygghet och bekvämlighet. Bra säkerhet är en trivselfaktor.

Innovativa och smarta lösningar

Vi har kunskap om hur modern teknik och smarta lösningar kan underlätta er vardag. Tekniken ska ge er en bättre fastighet, en välkomnande arbetsplats eller ett tryggare hem. Kort sagt – en bättre upplevelse!

Säkerhetsinventering – helhetsperspektiv och nulägesanalys

Vi grundar alltid vårt säkerhetsarbete i de risker som ni som kund är utsatt för. För att er investering i säkerhet ska bli lyckad krävs en bred förståelse av problembilden och möjliga alternativ till lösningar.

Så går en säkerhetsinventering till

Genom platsbesök och kontakt med er genomför vi en säkerhetsinventering. Då hjälper vi er att få kontroll över ert totala säkerhetsbehov. Vi identifierar vilka risker som just er verksamhet är utsatt för och vilka externa krav er säkerhetslösning måste uppfylla. Vi ger er en helhetsbild av nuläget, samt tar fram information om vilka alternativ till åtgärder som finns. Detta ger er ett grundligt underlag för beslut om fortsatt investering.

 

Projektering – rätt säkerhetslösning på rätt plats

När en säkerhetslösning ska projekteras sammanställs all fakta kring projektet. Vi genomför en noggrann projektering av såväl produkter som tillhörande tjänster. Våra projekteringskontor är väl insatta i hur alla delar måste samverka för att lösningen ska bli optimal.

Det är vid projekteringen som vi ser till så att er säkerhetslösning uppfyller ställda säkerhetskrav, blir användarvänlig, får förväntad livslängd och smälter in väl i er miljö.

Krav på säkerhet

Krav på säkerhet kommer från många håll. Er säkerhetslösningen måste uppfylla gällande myndighetskrav, byggregler och försäkringskrav. Det handlar bl.a. om:

  • Plan- och bygglagen
  • BBR – Boverkets byggregler
  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • krav från sakkunnig brandingenjör
  • krav från försäkringsbolag
  • krav från arkitekter
  • miljökrav.

Våra projektörer är väl bekanta med dessa regelverk och hanterar dagligen frågeställningar och lösningar med koppling till dem.

Så prissätter vi

Vi vill alltid erbjuda den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen, som passar era behov på bästa sätt. Vi utgår från er miljö, era säkerhetsrisker, era befintliga system, era krav och önskemål. För att kunna lämna pris gör vi ofta ett platsbesök och utför en säkerhetsinventering. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi ibland gratis. Under besöket har ni tillfälle att ställa frågor och diskutera era behov med en av våra kompetenta projektörer. Kontakta oss om ni vill boka in ett besök.

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.