Säkerhet för bostadsrättsföreningar

Säkerheten i form av lås och inbrottsskydd i er bostadsrättsförening är viktig för att medlemmarna ska känna sig trygga. Samtidigt ska skötsel och administration vara enkelt och bekvämt.

Installation och service av lås och säkerhet hos Brf:er

SafeTeam hjälper er med installation och service av lås, dörrautomatik, larm, CCTV, porttelefoni och passersystem. I Göteborg och Region Väst installerar vi även inbrottsskyddbrandskydd och brandlarm. Vi erbjuder även fjärrsupport via vår kundtjänst och jourutryckningar vid akuta problem.

Tjänster som underlättar er administration

I våra lösningar tar vi ansvar för hela – eller valda delar – av administrationen av era säkerhetssystem. Vi utgår alltid från era behov, oavsett storleken på er bostadsrättsförening.

Vårt unika Brf-erbjudande

Administration som vi kan hjälpa er med:

 • nyckeltillverkning och utlämning av nycklar
 • programmering och utlämning av nyckelbrickor
 • programmering och utlämning av tillfälliga nyckelbrickor, t.ex. till hantverkare
 • ändringar i ert passersystem, t.ex. namnändringar och spärrning av borttappade nyckelbrickor
 • server- och backup-lösningar för passersystem och kameraövervakning.

 

Tryggt och säkert – i hela boendemiljön

 • Lägenheterna

  Grunden till ett säkert inbrottsskydd är ett väl fungerande låssystem. När du flyttar in i din bostad vill du vara säker på att inga nycklar är på vift. Detta kontrolleras i ett låssystem med juridiskt kopieringsskydd.

 • Trapphus, källare & vind

  Ett passersystem ger er fullständig kontroll över vem som har tillträde till er fastighet. Borttappade nyckelbrickor kan snabbt spärras. Skulle något trots allt hända kan ni i efterhand spåra vem som har passerat var och när. Passersystemet kan även byggas ut med porttelefoni. Om ni vill kan även en kamerafunktion byggas in i porttelefonen, så att den som ringer på visas på bild.

  Läs expertens råd: 7 steg för ett tryggare trapphus

 • Garaget

  Stora värden förvaras i garaget. Därför är låsningen av största vikt. Om låsen kombineras med ett passersystem får ni kontroll över tillträdet, samtidigt som in- och utpassering med bilen kan underlättas genom beröringsfria läsare som öppnar garageporten. Även kameror bidrar till en ökad trygghet.

  Läs mer: Passagesystem för Brf:en – detta är möjligt

 • tvattstuga-i-flerfamiljshus

  Tvättstugan

  Att bli av med tvätt i tvättstugan och att folk inte respekterar utsatta tvättider är ofta en källa till irritation. I moderna passersystem finns funktioner både för tillträdesstyrning till tvättstugan och bokning av tvättider. Samma bokningssystem kan användas för bokning av t.ex. festlokal eller bastu. Möjlighet till debitering kan också byggas in i systemet.

  Läs expertens råd: Så löser ni 5 vanliga problem i tvättstugan

 • soprum-i-flerfamiljshus

  Soprummet

  Soprummet blir ofta en plats där allt möjligt dumpas. Grovsophämtningar blir sedan en ofrånkomlig kostnad. Kameraövervakning kan bidra till att rätt sak slängs på rätt plats.

För den stora bostadsrättsföreningen

Passage Online

Passage Online är en tilläggstjänst som förenklar administrationen kring ert passersystem. Vi kan genomföra önskade ändringar av nyckelbrickor och namn m.m. Vi kan även sköta utkvittering av nya nyckelbrickor till de boende, via våra butiker eller via postutskick. Om ni vill sköta uppdateringar själva kan ni få tillgång till vår webbportal. Via en vanlig internetuppkoppling kan ni då själva styra tillträde, spärra nyckelbrickor m.m.

Kamera Online

Genom vår tjänst Kamera Online kan ni se livebilder eller inspelat material från era kameror via en internetansluten dator, eller direkt i mobilen. I tjänsten ingår driftövervakning av kamerorna och säker lagring av bildmaterial på vår server.

Nyckeladministrationsprogram

Vid varje in- och utflyttning ska nycklar lämnas över. Ofta behöver det även kompletteras med nya nycklar. För större föreningar kan ett nyckeladministrationsprogram göra det lättare att hålla koll på alla nycklar. I ett sådant program finns även ett system för nyckelkvittenser, där antalet inlämnade och utlämnade nycklar kan kontrolleras och godkännas av de boende.

Nyckelutlämning i våra butiker

Om ingen i styrelsen vill ta på sig nyckelansvaret kan vi sköta nyckelutlämningen i någon av våra butiker. Vi ser då till att nya nycklar och nyckelbrickor lämnas ut till rätt person genom legitimering och kontroll av intyg.

Nyckelinventering

Har ni ett befintligt låssystem och misstänker att många nycklar kommit i omlopp under åren? Då kan vi hjälpa er med en nyckelinventering. I patenterade låssystem är samtliga tillverkade nycklar registrerade och vi kan därmed jämföra antalet tillverkade nycklar i systemet med det antal som de boende uppger sig ha. Utifrån hur många nycklar, och vilken typ av nycklar, som saknas gör vi en bedömning av säkerhetsläget. Det kanske räcker med vissa kompletteringar istället för att byta ut hela låssystemet.

Elektroniska informationstavlor och tvättstugebokning

Att nå ut med rätt information till alla i en stor bostadsrättsförening handlar både om trivsel och säkerhet. Ju fler ni är i föreningen, desto svårare kan det bli. Ett modernt säkerhetssystem kan hjälpa er – även med detta. Utöver lås-, larm- och passersystem kan systemet utgöra en plattform för information.

Elektroniska informationstavlor i flerfamiljshus

Tänk er en vanlig traditionell anslagstavla, fast med smarta finesser! Via elektroniska informationstavlor kan ni:

 • se boenderegister
 • boka tvättider
 • boka er styrelselokal eller annan gemensam lokal
 • informera om aktuella händelser, t.ex. om vattnet ska stängas av, ändrade tider för sophämtning eller er kommande gårdsfest
 • visa individuell information, som aktiveras när man använder sin personliga nyckelbricka
 • visa information från er hemsida.

 

Vår ordförande har skött föreningens passersystem på en egen dator i sin lägenhet. Men nu ska hon flytta och ingen annan vill ta över.

Styrelsemedlem i en Brf, som fick hjälp av vår tjänst Passage Online.

Ska ni upphandla en större säkerhetsinvestering i er Brf?

Ska ni upphandla säkerhet inför ett större projekt eller ramavtal i er Brf?
För stora Brf:er som ska upphandla en större säkerhetsinvestering har vi tagit fram en checklista. Checklistan innehåller branschspecifika krav i säkerhetsbranschen. Den kan hjälpa er vid framtagning av förfrågningsunderlaget i er upphandling.

Till checklistan

.

Vi på SafeTeam är gärna behjälpliga vid framtagning av förfrågningsunderlaget för din upphandling. Ta hjälp av checklistan eller kontakta någon av våra experter!

Victor Muszynski
ansvarig för upphandlingar på SafeTeam

.

För den lilla bostadsrättsföreningen

Är ni en liten bostadsrättsförening skiljer sig antagligen era behov från den stora föreningens. Hos er går det kanske inte att motivera en investering i ett elektroniskt passersystem med porttelefon och inbyggd kamera. Vanliga mekaniska låssystem fungerar utmärkt!

Om ni vill höja säkerheten ytterligare kan vi dock rekommendera ett prisvärt mellanalternativ, nämligen elektromekaniska låssystem.

Högre säkerhet med elektromekaniska låssystem

Komplettera era mekaniska låssystem med elektromekaniska nycklar och kortläsare, enbart i de dörrar där det behövs. Behovet finns ofta i dörren till trapphuset, den gemensamma tvättstugan eller till soprummet, där borttappade nycklar innebär en säkerhetsrisk.

Med elektromekaniska låssystem får ni en lika hög säkerhet till en betydligt lägre investeringskostnad, jämfört med ett fullt elektroniskt passersystem. Precis som i ett passersystem sker öppning med nyckelbrickor/elektroniska nycklar och dessa kan enkelt spärras om de försvinner. Skillnaden är att kortläsaren inte är online-uppkopplad och ändringar måste ske på plats vid dörren. Men om ni bara har en, eller ett fåtal dörrar, är det oftast en enkel insats att gå runt i fastigheten och genomföra uppdateringarna.

Boka ett besök, få en prisoffert eller mer information?

Vi hjälper er! Fyll i kontaktuppgifter så kontaktar vi er inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin