Passagesystem från SafeTeam ger tillträdeskontroll och enkelhet för boende.

Passagesystem för bostadsrättsföreningen – detta är möjligt

Borttappade nycklar som leder till kostsamma låsbyten, överbokade tvättstugor och budfirmor som inte kommer in i entrén. Det låter jobbigt, eller hur? Men dessa problem åtgärdas enkelt med ett passagesystem.

Om du bor i ett flerfamiljshus så har du säkert varit med om både låsbyten, överbokade tvättstugor och annat som rör lås, dörrar och entréer. I den här artikeln tittar vi på några passagelösningar som finns att tillgå. Men låt oss börja med att förklara grunden i ett passagesystem, även kallat passersystem.

Så fungerar ett passagesystem

Till skillnad mot ett vanligt lås, som bara är en låscylinder och matchande nycklar, består ett passagesystem av elektromekaniska lås, styrelektronik och programvara som ofta är uppkopplat och tillgängligt via webbläsare och appar.

Brickor istället för nycklar

Istället för nycklar används brickor som sätts mot en läsare. När brickan, som kallas passerbricka, nyckelbricka, nyckeltagg med mera, hålls mot läsaren får den en impuls som driver ett inbyggt chip som sänder tillbaka siffror i ett unikt mönster, som bildar ett identitetsnummer som unikt identifierar brickan.

Det avlästa id-numret används för att slå upp i en databas vilka dörrar som brickan får öppna på vilka tider. Om brickan används på en dörr som bäraren får öppna vid den aktuella tidpunkten låses dörren upp. För att ytterligare förstärka säkerheten kan brickan använda en PIN-kod, liknande den som finns i vanliga kreditkort.

Om passagesystemet är uppkopplat kan vissa lås också öppnas med hjälp av en app på smartmobilen.

Logg där du kan se vad som har hänt

Varje försök att öppna en dörr, vare sig det godkänns eller inte och vare sig det sker med bricka eller via app, lagras i en databas som kallas logg. I loggen lagras också annan information som kan vara av intresse. Loggen kan sen användas för att sammanställa statistik, till exempel hur många som passerar, vilka tider flest passerar och liknande, samt att upptäcka och utreda obehörig användning.

Skalbart

Passagesystem är skalbart; det är lätt att lägga till nya funktioner i takt med att behoven växer. Mer om det sedan. Låt oss börja titta på de mest uppenbara fördelarna och förtjänsterna med ett passagesystem! Vi börjar med själva redskapet för att öppna: Nyckeln.

Hantering av elektroniska nyckelbrickor | SafeTeam

Enklare nyckelhantering

Vanliga lås har en livslängd på tio år.

Det är inte helt sant.

Både låscylinder och nycklar kan hålla mycket längre än tio år. Livslängden styrs dels av när låssystemets patentskydd (skydd mot otillåten nyckelkopiering) löper ut. Regelbunden service, som smörjning av lås, är också avgörande för livslängden.

Men ofta är det inte materialet som brister, utan nyckelhanteringen. Under åren har nycklar kopierats och tappats bort, folk har flyttat in och ut, och en och annan har kanske hamnat i orätta händer. Efter tio år är det ingen som riktigt vet vem som har vilka nycklar och vart de går. Därför kan vanliga lås behöva bytas efter cirka tio år.

Det behöver du inte göra med ett passagesystem. Nyckelbrickor kan inte enkelt kopieras, och hamnar de på avvägar kan deras unika id-nummer enkelt spärras. Och det finns fler fördelar.

Precis åtkomstkontroll

I en fastighet med konventionella lås och nycklar kan alla ta sig in överallt på alla tider så länge man har rätt nyckel. För att inte alla ska ta sig in överallt behövs olika nycklar för olika ändamål. En till trappuppgången. En annan för tvättstugan. En tredje till förrådsutrymmet. Och så vidare.

Men det är inte särskilt praktiskt eller smidigt att gå omkring med en stor nyckelknippa. Därför är det inte ovanligt med bostadsrättsföreningar där alla har en nyckel som går till allt. Det är enklare, men kanske inte alltid önskvärt att alla ska kunna komma in överallt, hela tiden. För att inte tala om problematiken om en sådan nyckel tappas bort.

Ett modernt passagesystem tillgodoser båda behoven: En bricka med behörighet att bara öppna de dörrar som innehavaren ska kunna öppna och bara på de tider hen får lov att göra det. Till exempel öppnar den dörrarna i entrén, till cykelrummet, soprummet och källarförrådet dygnet runt, men till relaxavdelningen bara mellan 06 och 22, och till tvättstugan bara när man har tvättid. Dessutom kan den spärras om den tappas bort.

Mer än bara låsbrickor

Den huvudsakliga uppgiften för ett passagesystem i en bostadsrättsförening är att göra det möjligt för boende att komma in i huset och komma åt gemensamma lokaler samtidigt som obehöriga stängs ute. Det är enkelt och säkert och kan göras med precis åtkomstkontroll.

Men moderna passagesystem kan mer än så. Låt oss kika lite närmare på några möjligheter.

Öppna på avstånd

Regnet står som spön i backen och en ömtålig leverans är på väg till din dörr. Du skulle egentligen varit hemma och öppnat men sitter fast i bilkö. Vad ska du göra?

Öppna med appen i smartmobilen, så klart! När budet ringer på porttelefonen öppnar du dörren från bilkön med en knapptryckning.

Mobilnyckel

Det är smidigt att någon enstaka gång kunna öppna entrédörren från smartmobilen. Men inte särskilt praktiskt om du har hantverkare hemma som behöver springa ut och in. Då är det bättre att skicka hantverkaren en “mobilnyckel”.

Hantverkaren installerar en app på sin smartmobil. Du skapar en mobilnyckel i din app och skickar den till hantverkaren. Han eller hon kan sen låsa upp dörren genom att hålla mobilen till kortläsaren. Det fungerar på samma sätt som när du “blippar” med betalkort i smartmobilen. Tekniken kallas NFC. Alternativt trycker hantverkaren på en knapp i sin app när han eller hon befinner sig nära dörren. Då används Bluetooth.

Mobilnycken fungerar bara under en förinställd tid. När hantverkaren åker hem upphör den att fungera.

Smidig garageöppning

Föreningar med ett gemensamt garage kan med ett modernt passagesystem möjliggöra in- och utpassage utan att man behöver öppna porten med fjärrkontroll eller för den delen blippa med en låsbricka. En kamera kan läsa av registreringsnumret och öppna porten när fordonet närmar sig. Smidigt och säkert!

Kamerorna har artificiell intelligens som är ”smart” nog att upptäcka om någon försöker luras genom att exempelvis hålla upp en hemmagjord eller stulen registreringsskylt. Skylten måste sitta på ett fordon för att porten ska öppnas.

Boka tvättstuga

Nyckeltavlan är en trotjänare som många känner igen. Genom att placera ett litet lås på en tavla kan man boka en tid i tvättrummet. Moderna passersystem ersätter den fysiska nyckeltavlan med bokning online.

En digital bokningstavla för tvättstugan ger många möjligheter. Till exempel går det att begränsa antal tvättider som ett hushåll kan boka varje månad. Det är också möjligt att anpassa tvättidens längd efter bokat tvättprogram och på det sättet ge fler tillgång till tvättstugan.

Boka gemensamma utrymmen

Inte bara tvättstugan kan bokas online. Ett modernt passersystem kan användas för att boka alla gemensamma utrymmen – från möteslokaler till relaxavdelning.

Den lilla föreningens behov

Storleken på föreningen kan ha stor betydelse för vilka lösningar och funktioner som är lämpliga och vilka som är överflödiga.

En liten förening med bara ett fåtal lägenheter har kanske varken behovet eller ekonomin för ett helt och hållet elektroniskt system med porttelefon med inbyggd kamera och passerbrickor på varenda lås.

En kompromiss kan vara att installera ett enklare passagesystem som inte är anslutet till internet och bara använda det för de mest använda dörrarna (exempelvis entré, cykelförråd och soprum). Med ett fåtal dörrar är det ingen match att uppdatera kortläsare på plats.

trapphus i bostadsrättsförening

Den stora föreningens behov

Den större föreningen har större behov än den mindre. Mer människor. Mycket rörelse. Flera hus. Många trappuppgångar. Otaliga källargångar, förrådsutrymmen och andra passager och utrymmen. Allt utspritt över stora ytor – ibland räknat i hektar. Här finns också många garage, cykelrum, soprum och tvättstugor. Det finns föreningslokaler, festlokal, relaxavdelning, övernattningslägenheter med mera.

Här behövs ett passagesystem som kan administreras och uppdateras på distans. För att ytterligare mildra arbetsbördan läggs detta förmodligen på leverantören som tillhandahåller det som en tjänst. Och till detta finns också underlag att bära extra kostnad för AI-kameror som öppnar garagedörrar, onlinebokning av tvättstuga och andra gemensamma utrymmen och mobilnycklar som både hantverkare och besökare kan ha.

Den nära framtiden

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och nya funktioner och möjligheter tillkommer. Men vi människor behöver också tid för att vänja oss och bli bekväma med tekniken.

Det är exempelvis fullt möjligt att ersätta nyckelbrickor med ansiktsigenkänning. Den sortens lösning används redan i vissa verksamheter, exempelvis gym. Men det är en sak att låta sin passage in och ut från gymmet registreras, en annan sak att registrera varje gång man går hemifrån. Så än så länge är vi inte redo. Men kanske är det standard om bara några år.

Begränsningar och möjligheter – vikten av att välja rätt lösning

Det finns en mängd säkerhetssystem av olika fabrikat på marknaden. Lösningarna som beskrivs i denna text erbjuds inte hos alla fabrikat. Men i vår roll som fabrikatsoberoende säkerhetsinstallatör hjälper vi dig att hitta de fabrikat och säkerhetssystem som passar just er bostadsrättsförening.

Kontakta oss

Är du styrelseledamot eller ordförande i en bostadsrättsförening och känner dig villrådig kring passagesystem och vad som är rätt för din förening? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin