Inbrottslarm för företag – professionell installation och service

Ett effektivt inbrottslarm ska både avskräcka från inbrott och påkalla rätt insats om olaga intrång ändå sker. Genom väl utförd projektering, professionell installation och omsorgsfull service av inbrottslarm ser vi till att ert företag skyddas under dygnets alla timmar.

Inbrottslarm skyddar din verksamhet

Utsattheten för brott har tyvärr ökat, framför allt inom handel och tillverkning. Det visar en undersökning gjord av organisationen Företagarna. Inbrott och skadegörelse hör till några av de vanligaste brotten som företag utsätts för. Brotten kan leda till att planerade investeringar skjuts upp eller uteblir, samt att företagare överväger att lägga ner sin verksamhet.

Men det finns sätt att arbeta både proaktivt och reaktivt mot inbrott och skadegörelse. Genom att investera i en larmlösning som exempelvis ett inbrottslarm i integration med kamerabevakning kan företag avskräcka potentiella tjuvar, vidta lämpliga åtgärder och även få bildbevis av brottet. Vi på SafeTeam kan hjälpa ert företag att hitta lösningarna för er verksamhet.

Hög kompetens för avancerade larmanläggningar

Vi är stolta över vår höga kompetens när det gäller inbrottslarm. Det krävs för de avancerade larminstallationer och företagslarm som vi ofta ansvarar för. Kraven är höga och ofta ska flera säkerhetslösningar integreras med varandra. Detta har vi lång erfarenhet av!

Men även en mindre installation av inbrottslarm drar nytta av vår höga kompetens för att bli en enkel, och lika säker, lösning.

 

Våra certifieringar inom inbrottslarm

Certifierad anläggarfirma av inbrottslarm

Vi är en SCAB-certifierad anläggarfirma av inbrottslarm upp till larmklass 4, vilket är den högsta larmklassen.

Behörig ingenjör inbrottslarm

Vi har behörig ingenjör inbrottslarm hos oss som är ytterligare ett kvitto på vår höga kompetens. Denna personcertifiering säkerställer utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap hos vår personal vid installation av inbrottslarm för företag.

Certifierade larmprodukter

Vid alla installationer av inbrottslarm väljer vi certifierade produkter, som är testade och godkända av Stöldskyddsföreningen, SSF. (De enda undantagen vi gör är då förutsättningarna kräver annat material. Det finns också produktgrupper där det inte finns några certifieringar.)

Våra certifieringar >

Företagslarm och inbrottslarm för företag | SafeTeam

 

 

Behörig ingenjör inbrottslarm, Svensk Certifiering SCAB Anläggarfirma inbrottslarm, Svensk Certifiering SCAB

Inbrottslarm för företag i avskräckande syfte

Ett inbrottslarm är en förebyggande åtgärd för att stoppa inbrott på ert företag, helst redan innan en inbrottstjuv kommer på tanken att bryta sig in. Detta uppnås genom att synliggöra larmet, exempelvis med tydliga larmdekaler, som visar att ert företag har inbrottslarm. Larmdekalerna placeras synligt på dörrar, fönster och andra utvalda platser för att upplysa om att lokalen är utrustad med larm, i syfte att avskräcka från inbrottsförsök.

Skulle ett inbrottsförsök ändå ske är det viktigt att rätt larmåtgärder finns inbyggda i larmet, såväl uppmärksammande åtgärder som avbrytande åtgärder.

Larmåtgärder som uppmärksammar inbrott

Vi rekommenderar lämpliga larmåtgärder. Det kan exempelvis vara:

Rätt åtgärd när ert inbrottslarm aktiveras

När ett inbrottslarm för företag aktiveras är det en mängd bakomliggande faktorer som avgör dess effekt. Här är det otroligt viktigt att ert inbrottslarm är anpassat efter just era behov. Det hjälper vi er med! Vi föreslår den sektionsindelning, de detektorer, typ av larmöverföring och strömförsörjning etc. som passar för just er fastighet och verksamhet.

Larmåtgärder som avbryter inbrott

Inbrottstjuvar är snabba. Tyvärr hinner inte alltid en väktare fram förrän skadan redan är skedd. Med våra moderna larmlösningar kan ni få ett inbrottslarm som agerar själv och skrämmer bort tjuven. På så sätt minimeras skadorna (och även kostnaderna).

Exempel på sådana larmåtgärder är:

 • låsning av dörrar
 • styrning av belysning
 • talkommunikation genom högtalare.

Certifierade för installation av inbrottslarm upp till högsta larmklassen (larmklass 4)

Ett inbrottslarm för företag ger er högre säkerhet, men kan också ge lägre premier hos ert försäkringsbolag.

Alla försäkringsbolag följer en gemensam kravstandard för inbrottslarm, som ges ut av Stöldskyddsföreningen (SSF 130). Den innehåller fyra larmklasser, larmklass 1 till 4. Ju större risker er verksamhet är utsatt för desto högre larmklasskrav ställs av ert försäkringsbolag.

De flesta företag kategoriseras in i larmklass 1 och larmklass 2. Till larmklass 3 hör de verksamheter som löper högre risk p.g.a. att de hanterar mer stöldbegärligt material eller vill skydda något av högt värde. Till larmklass 4 hör de anläggningar som löper extra hög risk, t.ex. vapenförvaring.

Vi är certifierade för inbrottslarm i samtliga larmklasser.

Vilken larmklass som krävs i era lokaler framgår av ert försäkringsbrev.

 

 

Att tänka på vid val av inbrottslarm för företag

För att få ett larm som skyddar er och säkerställer att ni får ut maximal ersättning från försäkringen krävs att ni väljer inbrottslarm med omsorg.

Tänk på det här när ni köper larm:

 • Vilken larmklass på larmet kräver försäkringsbolaget att ni har? (1, 2, 3 eller 4?)
 • Vad vill ni skydda? (Dyra maskiner, stöldbegärliga varor?)
 • Vilka funktioner ska ert larmsystem ha? (Ska larmet exempelvis vara integrerat med ett passersystem eller ska larmet kopplas samman med ett kamerabevakningssystem?)

Vill ni veta vilken larmlösning som skulle hjälpa er verksamhet? Prata med våra larmexperter.

Vi installerar alla fabrikat av inbrottslarm för företag

Vi arbetar fabrikatsoberoende och erbjuder service och installation av alla etablerade fabrikat på marknaden.

 • Assa Arx
 • RCO
 • Galaxy
 • Teletec
 • Vanderbilt SPC
 • Vanderbilt Omnis (tidigare Bewator 2010)
 • Bosch

Fabrikaten erbjuder likvärdiga lösningar. Som experter är vi dock bekanta med vad som skiljer dem åt och kan rekommendera det fabrikat vi anser löser ert behov på bästa sätt.

Inbrottslarm i integration med smarta funktioner

Ett inbrottslarm ger ert företag ett grundläggande skydd, men baserat på ert företags behov kan fler åtgärder behöva sättas in. Med vår breda kompetens inom säkerhetslösningar kan vi rekommendera ytterligare åtgärder, som exempelvis inbrottslarm i integration med kameror om vi ser att det kan hjälpa er verksamhet. För att göra larmet ännu smartare kan det även vara integrerat med ert passersystem, en högtalarfunktion eller med videoanalys.

Inbrottslarm med kamera

Det finns många anledningar att välja ett inbrottslarm med kamera. Kamerabevakning kan avskräcka från inbrott, stöld och skadegörelse samt tryggar arbetsdagen för personalen. För att göra larmet ännu mer effektivt kan det ibland vara en god idé att ha en larmlösning med videoanalys.

Videoanalys – ett smart komplement till er larmlösning

Ett inbrottslarm med kamera och videoanalys är en intelligent lösning. Videoanalys reagerar på sådant som annars endast en människa kan upptäcka och ser till att rätt åtgärd sätts in.

Andra fördelar med videoanalys:

 • larmar utifrån förutbestämda parametrar
 • registrerar avvikande rörelsemönster eller onormal aktivitet
 • inbrottslarmsverifiering och minskat antal falsklarm
 • kan göra en larmcentral uppmärksam på ett pågående inbrottsförsök
 • kan användas för att kartlägga kunders rörelsemönster i en butik.

Säker larmöverföring till larmcentral

Larmkommunikationen i ett inbrottslarm är helt avgörande för dess säkerhet. Fungerar inte larmförbindelsen till larmcentralen tappar inbrottslarmet sin funktion eftersom ingen åtgärd på larmet kan vidtas. Det finns därför krav på övervakad larmöverföring i samtliga larmklasser.

För att säkerhetsställa att larmet inte tappar sin kommunikation till larmcentralen erbjuder SafeTeam en övervakad förbindelse i samband med er larminstallation.

 

Vad kostar ett inbrottslarm?

Ett larm är en prisvärd säkerhetslösning som minskar risken för inbrott och skadegörelse samt ökar chansen att brottet blir uppklarat. Vid intrång och skadegörelse är det inte bara stulna varor och förstörda inventarier som kostar, avbrott i verksamheten kan också bli kostsamt för företaget.

Det finns många parametrar som bestämmer larmsystemets pris; hur stor lokalen är, om det är en öppen planlösning eller många små rum. Priset påverkas även av vilken larmklass som krävs – en högre larmklass kräver ofta mer utrustning och sensorer vilket avspeglar sig i priset.

 

Så säkerställer ni att inbrottslarmet fungerar

Inbrottslarm behöver ses över med jämna mellanrum. Ni kan välja att teckna vårt prisvärda serviceavtal: FUNKA-avtal för inbrottslarm. Eller så bestämmer ni er för att själva ta ansvar för att regelbundna funktionskontroller utförs.

För en larmklassad anläggning finns det olika krav för regelbundna kontroller, som måste utföras av certifierad anläggarfirma.

Vill ni däremellan kontrollera att ert system fungerar kan ni ringa er larmcentral och meddela att ni vill göra ett provlarm. Det kan också vara bra att gå igenom era lokaler för att se att inget blockerar era sensorer.

Mer om FUNKA-avtalet

Teknik ska bara funka! Genom att teckna ett FUNKA-avtal säkerställer vi att ert inbrottslarm med eller utan kamera fungerar i skarpt läge och att ni slipper driftstopp som kan ge allvarliga konsekvenser. Vi genomför regelbundna kontroller där vi går igenom sektioner, säkerställer att larmet överförs till larmcentralen och testar att sensorer, sirener och batteribackup fungerar som de ska.

Med avtalet får ni även prioriterad service och förlängd garantitid på larmutrustningen.

 

Inbrottslarm från SafeTeam

Väljer du ett inbrottslarm för företag från oss på SafeTeam får du en professionell projektering, installation och service av inbrottslarm. Tack vare vår gedigna erfarenhet och höga kompetens kan du känna dig trygg med lösningen vi tar fram för dig. Vid projekteringen tar vi hänsyn till just ditt företags förutsättningar, i nära dialog med dig.

Du kan också vara säker på att få en fortsatt hög service från våra larmtekniker, såväl vid installation av ert inbrottslarm, som vid löpande servicebehov i framtiden. Service i Särklass är en central del i vår företagskultur – något som vi jobbar mycket aktivt med i alla led inom SafeTeam.

SafeTeam har arbetat med säkerhet i över 50 år och i vårt utbud hittar du inte bara inbrottslarm utan även överfallslarm, kamerabevakningssystem, brandlarm och passersystem.

Tveka inte att kontakta oss, vi berättar gärna mer om våra företagslarm och inbrottsskyddande lösningar för företag.

 

Vanliga frågor om inbrottslarm

 • Varför har man inbrottslarm?

  Ett inbrottslarm är både till för att avskräcka en eventuell inbrottstjuv och för att avbryta det pågående inbrottet. För att avskräcka tjuven krävs vissa uppmärksammande åtgärder som till exempel:

  • larmsirener
  • larmöverföring till larmcentral
  • uppringning/sms till mobiltelefon för att uppmärksamma företagaren om att larmet utlösts
  • väktarutryckning
  • talkommunikation genom högtalare.
 • Hur fungerar ett inbrottslarm?

  Ett larm fungerar generellt sett så här: en sensor känner av ett intrång och förmedlar informationen till en larmcentral. Samtidigt startar sirener och olika funktioner som ska avskräcka tjuven och avbryta inbrottsförsöket.

 • Vilket inbrottslarm är bäst?

  Vilket inbrottslarm för ert företag som är bäst beror helt på vilken larmklass er verksamhet kräver, hur stor er lokal är och vilka andra behov ni har. Kontakta oss för råd – vi erbjuder allt från projektering till installation, service och underhåll.

 • Vad kostar inbrottslarm?

  Det finns flera faktorer som styr kostnaden för inbrottslarmet, som exempelvis hur stor yta som ska larmas, hur lokalen är utformad och vilken larmklass larmet måste ha. Generellt sett är ett larm med högre larmklass dyrare eftersom larmet kräver mer utrustning i form av exempelvis sensorer.

 • Varför ska man ha ett inbrottslarm?

  Ett larm avskräcker tjuvar, uppmärksammar ert företag på att ett inbrott skett och hjälper till att avbryta ett pågående brott genom att exempelvis väktare skickas till platsen. Ett larm ger ibland även lägre premier hos ert försäkringsbolag, ökar tryggheten för er personal och minskar risken för stöld och skadegörelse.

 • Hur många larmklasser för inbrottslarm finns det?

  Det finns fyra olika larmklasser, där larmklass 4 är den högsta. De allra flesta företag kräver larm som hör till den första och andra larmklassen, medan företag som hanterar mer stöldbegärligt material behöver larm av den tredje larmklassen (guldsmeder, banker). Utrymmen för vapenförvaring är ett exempel där larmklass 4 installeras.

 • Hur installerar man ett inbrottslarm?

  För att säkerställa att ert företagslarm fungerar optimalt är det viktigt att ett inbrottslarm installeras av en certifierad anläggarfirma av larm. Kontakta SafeTeam för projektering, installation och service av ert larm.

 • Vilka regler gäller för företagslarm?

  Reglerna i anläggarintyg SSF 1058 och ert försäkringsbolags krav på larmklass är de regler som gäller för företagslarm. Kontakta oss för att få kostnadsfri rådgivning där vi benar ut vilka regler som gäller för er verksamhet.

Har du en annan fråga?

Vi är cirka 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan!

Larmtekniker svarar på frågor om larm och CCTV

Detta verkar intressant! Jag vill ha en kostnadsfri offert på inbrottslarm.

Vill ni ha hjälp att hitta ett inbrottslarm för företag, kontakta oss på SafeTeam idag. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av oss till dig inom kort.