En helhet åt Länsförsäkringar – lås, larm, kameror och passersystem

När Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän för några år sedan behövde nytt låssystem var det engagemanget som utmärkte SafeTeam bland de tillfrågade leverantörerna. ”En jordnära kille kom ut till oss och satte sig in i våra utmaningar. Han kom med nya infallsvinklar och konkreta förslag”, berättar Robert Karlsson på Länsförsäkringar.

Jordnära och proffsiga

Länsförsäkringar har 10 kontor i Bohuslän. Nu ville man ha en helhetsleverantör – och SafeTeam täcker väldigt mycket inom säkerhet. Men det var den personliga kontakten som blev avgörande för valet av samarbetspartner. Eftersom Länsförsäkringar är ett kundägt företag spelar mjuka värden en stor roll, och en god kontakt med ett öppet, nära samarbete var viktigt för företaget.

En del leverantörer utgår ifrån sina egna behov i första hand, medan SafeTeam försöker hitta långsiktigt smarta lösningar utifrån våra behov.

 

Där när vi behöver dem

När Länsförsäkringar något år senare drabbades av ett stort inbrott fanns 5-6 personer från SafeTeam på plats med både lätt och tung teknisk utrustning redan efter en timme. Sedan dess gör SafeTeam allt för Länsförsäkringar: lås, larm, kameror och passersystem. ”Det har aldrig varit några diskussioner”, säger Robert Karlsson. ”De finns där när vi behöver dem, även som bollplank inför stora ombyggnationer och som spetskompetens inför slutbeställningar”.

 

Robert Karlsson
Affärsstöd säkerhet/fastighet
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Robert Karlsson – Länsförsäkringar

 

Läs mer om säkerhetslösningar

Relaterat innehåll

Kunderna ger SafeTeam toppbetyg i NKI-mätning