kamerainstallation

Amasten skapar trygghet med tjänsten Kamera Online från SafeTeam

Det har nu gått ett halvår in i samarbetet mellan SafeTeam och Amasten Fastighets AB, där båda är nöjda med samarbetet. Med SafeTeams Kamera Online får Amasten en redundant, molnbaserad kameraövervakning med fullständig kontroll och ständig driftövervakning.

– Amasten är en väldigt spännande kund som växer snabbt med nya fastigheter och har ett starkt digitaliserande driv. Kameraövervakning blir allt viktigare för att både förebygga och utreda brott som leder till tryggare miljöer för hyresgästerna. Amasten har valt vår plattform Kamera Online, där vi tillsammans satt ihop en struktur, arbetssätt och paketering för Amasten där kvalitet, IT-säkerhet och långsiktighet varit i huvudfokus. Vi hoppas och tror att plattformen ska vara precis rätt för Amastens behov för lång tid framöver och ser fram emot ett gott samarbete tillsammans, säger Erik Lindgren, Affärsområdeschef för Retail- & Rikskunder på SafeTeam.

Trygghet är högst upp på agendan för oss och våra hyresgäster. Med kameraövervakning skapar vi just tryggare miljöer för de som bor och rör sig i våra områden. Tack vare SafeTeam och deras tjänst Kamera Online kan vi göra detta på ett enkelt och säkert sätt.

Klas Johansson, tf Förvaltningschef, Amasten

SafeTeams molntjänst, Kamera Online, ökar tryggheten

Kamera Online är en molntjänst som möjliggör enkel åtkomst av övervakningsbilder. Livebilder såväl som inspelat material kan nås via internet. Dessutom ingår driftövervakning av kamerorna vilket gör att kunden aviseras ifall en kamera skulle sluta att fungera – som en extra trygghet innan något händer.

Kamera Online hos Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger, såväl bostäder som kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. Med hjälp av SafeTeams tjänst Kamera Online kan Amasten nu på ett centraliserat sätt få en enhetlig överblick över sin kameraövervakning i hela landet, och med det uppnå ännu högre trygghet i sitt fastighetsbestånd.


Med Kamera Online kan fastighetsbolaget Amasten nu på ett centraliserat sätt få en enhetlig överblick över sin kameraövervakning i hela landet.

Vid frågor kontakta:


Erik Lindgren
Affärsområdeschef Retail- & Rikskunder, SafeTeam
erik.lindgren@safeteam.se