Kamerabevakning med videoanalys som analyserar beteenden och rörelsemönster | SafeTeam

Mer än bara en kamera – bygg in videoanalys i din kamerabevakning

En kamera är en kamera är en kamera. Det är lätt att tro att det inte hänt så mycket när det kommer till kamerabevakning. Men så är det inte alls. Kamerabevakning är inte vad det var för 15–20 år sedan. Häng med och kolla in vad som är möjligt att göra idag.

Kamerabevakning eller kameraövervakning (kallas också för CCTV, closed circuit-television) väcker både bra och dåliga associationer; vissa förknippar det med kränkt integritet och andra med ökad trygghet. Oavsett vilken ställning du tar i den frågan så är kamerabevakning idag mycker mer än att bara stirra på en skärm med suddig bild av något som händer eller har hänt. Idag kan kameror användas för att ge underlag till verksamhetsplanering och affärskritiska beslut.

Den gamla actionrullen

I kontrollrummet sitter en disträ vakt med en handfull monitorer framför sig. Hans uppgift är att titta på skärmarna för att upptäcka tjuvar, banditer och oegentligheter i största allmänhet. Plötsligt gäspar han till, råkar blunda, tittar bort eller tappar koncentrationen av någon anledning och tjuven smiter obemärkt förbi entrén, väl synlig på monitorn.

Scenen kan vara tagen ur nästan vilken gammal actionrulle som helst. I verkliga livet är det såklart betydligt högre nivå på säkerhetspersonalen. Men även dagens kamerateknik hjälper till att säkerställa en högre nivå, så att scanriot ovan inte kan inträffa.

Kamerabevakning är inte bara en brottsförebyggande åtgärd

Kamerabevakning, eller kameraövervakning som många säger, har länge använts för att förebygga och utreda brott. Där kameror finns minskar risken att brott sker. Och skulle det ändå ske ett brott kan inspelningen från kameran användas för att utreda och bevisa brottet.

Mycket mer än så har kamerabevakning inte använts till – historiskt sett. Men numera finns många fler, och ganska annorlunda, tillämpningar för kameror. Gemensamt för de flesta är videoanalys.

Videoanalys – kameror med inbyggd intelligens

Videoanalys innebär att kamerabevakningssystemet analyserar innehåll som kamerorna filmar för att automatiskt lösa olika uppgifter. Det kan vara allt från att räkna antal personer i ett rum eller göra en “värmekarta” som visar hur människor fördelar sig i en lokal, till att upptäcka brott och larma väktare.

Det är inte säkert att videoanalys kan ersätta säkerhetspersonal i alla situationer, men det kan alltid fungera som ett utmärkt komplement som uppmärksammar säkerhetspersonalen om något händer. Kameror med med denna typ av intelligenta videoanalys kan exempelvis upptäcka ett misstänkt brott eller en brand och automatiskt larma till en larmcentral där det sitter vakter. De kan i sin tur förse polis och räddningstjänst med värdefull information.

Låt oss titta på några exempel av videoanalys.

 

Videoanalys i butiker

Kamerabevakning i butik har som främsta uppgift att avskräcka från brott och vara ett verktyg för att beivra och utreda brott. Det senare kan underlättas av videoanalys, som kan uppmärksamma väktare på någon som beter sig på ett avvikande sätt och logga informationen för eventuell utredning. Men videoanalys har också andra strängar på sin lyra.

Butikschefen kan öka sin försäljning

Butikens utformning, hur produkter placeras och presenteras, påverkar hur kunder rör sig och beter sig i butik. Och i förlängningen om de köper eller inte. En butiksägare behöver på något sätt veta mer om kunderna och hur de beter sig. Men att på egen hand gå runt i butiken och övervaka kunderna är inte att rekommendera; ingen vill känna sig påpassad.

Med smart videoanalys går det att räkna antal kunder i olika sektioner av butiken och få resultatet presenterat i ett färgdiagram – eller heatmap som de coola kidsen säger. Det är en ritning över affärslokalen där färg används för att visa hur många som är på en plats. En kall, blå färg indikerar ett litet antal. En varm, röd färg indikerar ett stort antal. Och däremellan visar olika nyanser av blått, grönt, gult, orange och rött ett växande antal.

Genom att göra en film av färgdiagrammet vid olika tidpunkter kan man få en överskådlig bild av var det är trångt och var det finns utrymmen som inte används effektivt. På så sätt får du som arbetar i butik ett säljverktyg som hjälper dig att förbättra butikens utformning, placering av produkter och liknande, utan att behöva besvära kunderna.

Ytterligare möjligheter med intelligent kamerabevakning kan du läsa om här.

 

Videoanalys i industrier

Även företag i industrisektorn vill skydda sig mot inbrott och stöld, men i industrin finns också andra säkerhetsrisker. Här kan kamerabevakning med videoanalys upptäcka föremål på fel plats som skulle kunna förorsaka en olycka. Det kan till exempel vara en kvarglömd lastpall som står i vägen på en monteringslina. Den kan upptäckas i videoanalysen och bevakningssystemet kan då nödstoppa linan.

Automatisk säkerhetskontroll av godstransporter

Videoanalys kan också användas vid entréer och passager för att underlätta tillträde. Om kamerasystemet integreras med passersystemet så kan man skapa en automatisk inpassering av fordon. Kameran läser av registreringsnumret och skickar en signal till passersystemet som öppnar, eller förblir stängt, beroende på om registreringsnumret har behörighet eller inte.

Bättre säkerhet för personal när kameror kan reagera vid olycksrisker

Byggarbetsplatser eller fabriksområden har stränga krav vad gäller skyddsklädsel och regelefterlevnad. Videoanalys kommer till pass även här och upptäcker om någon saknar exempelvis skyddshjälm eller skyddsväst.

Läs om vad smarta AI-kameror mer kan upptäcka

Oavsett vad som bevakas med hjälp av videoanalys, så kan systemet också larma och komma fram med rätt åtgärd, exempelvis kontakta SOS Alarms larmcentral om en olycka sker, eller sända ut röstmeddelanden via högtalare till en eventuell inkräktare.

Se filmen: Värmekameror med videoanalys, tillsammans med molnbaserad kamerabevakning via Kamera Online, samt koppling till larmcentral, gjorde att inbrotten på återvinningscentralen upphörde.

 

Videoanalys i kommersiella fastigheter

I kommersiella fastigheter finns det många säkerhetsaspekter som modern kamerabevakning kan tillgodose.

Extra ögon som upptäcker avvikande beteenden

I köpcentrum och gallerior, stora kontorskomplex och liknande, finns det många passager, portar, skrymslen och vrår där oegentligheter kan förekomma. Här kan videoanalys identifiera avvikande rörelsemönster i folksamlingar, fordon som inte ska vara där eller udda beteenden hos människor.

Brandsäkerhet

I den här typen av verksamheter är det av största vikt att nödutgångar och utrymningsvägar hålls fria, i händelse av exempelvis brand. Videoanalys kommer till pass även här för att upptäcka sabotage, kvarglömda väskor, lastpallar, eller annat som kan stå i vägen.

Kameror i parkeringshus som räknar p-platser

Videoanalys kan också användas vid parkeringsplatser, exempelvis genom att kameror håller koll på antalet lediga platser i parkeringshus.

Analyser som ger underlag för affärsutveckling

Precis som i butik, men i en mer omfattande skala, så kan videoanalys användas för att samla information om kundbeteenden i gallerior och köpcentrum. Den informationen kan sedan användas som underlag för planering och beslut av exempelvis nybyggnation eller för att ta reda på vilka lokaler som är mest attraktiva.

 

Videoanalys i bostadsrätter och hyreshus

För bostadsrättsföreningar och hyreshus finns andra krav och regler vad gäller integritet, jämfört med de områden vi hittills gått igenom.

För att få lov att sätta upp kameror i en bostadsrättsförening eller i ett hyreshus måste det finnas ett berättigat intresse. Det måste med andra ord finnas starka skäl att använda kameror, exempelvis att det skett omfattande cykelstölder eller felaktig avfallshantering i soprummet. Syftet med kamerabevakningen måste vara tydligt – att det görs för att förhindra och utreda brott.

Men om det finns ett berättigat intresse och kamerorna ska upp, så sker det oftast i garage, förråd och soprum. Och visst går det att använda videoanalys även där.

Här kan du läsa mer om vad som gäller enligt Kamerabevakningslagen

Avläsning av registreringsnummer för att öppna garageport

Ett populärt användningsområde av videoanalys i flerfamiljshus är för att läsa av registreringsskyltar på bilar som vill komma in i garaget. Syftet är inte att registrera bilarna i sig, utan att automatiskt öppna garageporten för bilar som har p-plats där.

 

Kameror kan se skillnad på djur och människa

Videoanalys gör att kamerasystem kan användas till mycket mer än bara bevakning. Vi har tittat på några exempel ovan. Men egentligen är det bara fantasin (och lagar och förordningar) som sätter stopp för vad som är möjligt. Det har Göteborgs kommun visat.

Slottsskogen är en av Göteborgs största, äldsta och mest populära parker. Där finns slingrande promenadvägar genom lummig skog och över öppna gräsytor. Och där finns en av Sveriges äldsta djurparker. Den finns mitt i parken, utan staket och grindar (förutom runt djurhägnen). Vem som helst kan när som helst på dygnet besöka djurparken.

Så hur skyddar man djur och människor? Med kameraövervakning och videoanalys, såklart. Här fyller kamerorna med videoanalys en central funktion i och med att de kan se skillnad på människor och djur.

Se filmen: Värmekameror med videoanalys gör att ingen kan ta sig in till djuren i Slottsskogen olovligen utan att larmet går.

 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur videoanalys kan användas? Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

E-bok:
Smart kamerabevakning med AI – Oändliga möjligheter, men vad är den verkliga nyttan?

Lär dig mer om hur ditt företag kan nyttja smarta AI-funktioner i er kamerabevakning.

Ladda ner e-boken här

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin