Det bästa ur webinariet om obemannade butiker – retailtrender, smart teknik och säkerhet

I framtidens butiker är personal ingen självklarhet. Redan idag finns många obemannade butiker som insett fördelarna med att helt ta bort, eller dra ner på, butikspersonal. Tekniken finns för att effektivisera butiksförsäljningen och erbjuda hög service även utan personal.

SafeTeam bjöd in till ett informativt och uppskattat webinar på detta ämne tillsammans med SOS Alarm. Här kan du läsa vår sammanfattning av webinariet, som gästades av fyra branschexperter.

Den här artikeln är intressant för dig som vill veta hur man driver trygga och lönsamma obemannade butiker. Om du vill kan du även se webinariet i sin helhet här ovanför.

[Tidsstämpel: 2.18]

Aktuella insikter kring retail och obemannade butiker

Webinariets första talare är detaljhandelsexperten Jonas Arnberg, som bland annat grundat Shopadviser och som driver Detaljhandelspodden.

E-handelns tillväxt och utmaningar för traditionell butikshandel

Jonas Arnberg inleder med att berätta om hur e-handeln har växt den senaste tiden. Inte minst under pandemiåren, då onlinehandeln upplevde en tillväxt på 70 procent. Ökningen förväntas fortsätta eftersom våra konsumtionsmönster blir alltmer digitala.

Som en konsekvens av denna utveckling har den traditionella butikshandeln stött på utmaningar, som ökad konkurrens från lågprisaktörer, lågkonjunktur och minskad efterfrågan. Det kan då vara intressant för många retailaktörer att utvärdera och testa ett obemannat butikskoncept.

Vikten av fysiska butiker i den digitala eran

Trots den pågående e-handelsboomen är det viktigt att notera att enbart närvaro online kan vara svårt. Online är konkurrensen att synas mycket hög, annonsutrymme är kostsamt. Flera stora nätbutiker har insett att de behöver komplettera sin onlinehandel med fysiska butiker, såsom Lyko, Adlibris, Webhallen och Bubbleroom. Deras fysiska butiker ger dem också möjlighet att erbjuda en annan närvaro samt upplevelse för kunderna.

Många anledningar att testa obemannat

Jonas Arnberg fortsätter med att beskriva ett antal möjligheter för retailkedjor som väljer att satsa på obemannade butiker:

Obemannat ibland – bemannat ibland

Obemannade butiker behöver inte vara helt utan personal, alltid. Hybridlösningar kan vara framgångsrika, som bara har personal en viss del av dygnet. Ett exempel som nämns är färgkedjan Happy Homes. De erbjuder sina proffskunder, d.v.s. professionella målare, att komma tidigt på morgonen på obemannade tider. Målarna vet ofta exakt vilken färg de vill ha, så personalen behöver inte vara där. Det skapar ökad tillgänglighet för målarna samtidigt som Happy Homes sparar personalkostnader. Personalen finns istället på plats senare under dagen, då konsumentkunder ofta handlar och behöver mer råd och hjälp från personalen.

Men varför inte ersätta självscanningsutrustningen med något som alla kunder redan har – en vanlig smartphone! Lösningen kan nyttjas både under bemannade och obemannade tider.

Utnyttja mobiltelefonen för självscanning – även vid bemannade tider

Vid större lönehelger och högtider, som exempelvis Black Friday, är personalresurserna ofta överbelastade. Många bemannade butiker erbjuder då självscanningskassor, som ger en ökad möjlighet att ta emot och serva fler kunder. Men varför inte ersätta självscanningsutrustningen med något som alla kunder redan har – en vanlig smartphone! Lösningen kan nyttjas både under bemannade och obemannade tider. Som handlare behöver du visserligen en scan & pay-app – men du slipper investera i hela den övriga självscanningsutrustningen.

Smartare kampanjer

Med kunddata och riktade erbjudanden blir butikens reklamkampanjer mer effektiva. I en traditionell bemannad butik identifierar sig kunderna först när de lämnar butiken, när de betalar i kassan. I en obemannad butik identifierar sig kunderna redan vid inpassering, med hjälp av en app som även låser upp det smarta dörrlåset in till butiken.

Föreställ dig vad det kan innebära för möjligheter att skicka riktade erbjudanden, som exakt matchar kundens intressen. Exempelvis: ”Vi ser att du håller på att handla inför att måla om hemma, ska du kanske testa våra nya penslar också?”

Nyttja lediga lokaler

Många obemannade butiker byggs som nya ”lådor” som enkelt kan transporteras för etableringar i glesbygd. Men glöm inte att det även finns väldigt många lediga lokaler i stadskärnor och köpcenter. Den nya tekniken för obemannade butiker kommer göra att fler koncept bär sig på dessa ställen. Samtidigt får vi då en mer levande stad eller köpcentrum, med fler butiker.

Personlig kundservice på distans

Beroende på bransch ser förstås personalbehovet olika ut. Men även för butiker med stort behov av personlig service i butiken finns smarta lösningar. Jonas Arnberg tipsar om face time-tjänster, som exempelvis Bambuser, Hero eller Shopadvisor. Via en sådan lösning kan kunden bli kopplad till en person som sitter på en central kundservice på en annan adress, eller i en annan butik. Kunden kan på så sätt enkelt få kompetenta råd, även i den obemannade butiken.

Slutsats

Handeln har drabbats av digitalisering, prispress, konkurrens från internationella aktörer, kräsnare kunder och pressade marginaler. Nu börjar det bli dags att skörda på digitaliseringens fördelar!

Genom att investera i teknik för obemannade butiker möjliggörs ökad service, vilket Jonas Arnberg spår kommer leda till att handlare:

  • får nöjdare kunder
  • kan optimera bemanningen
  • ökar försäljningen.

Inte så tokigt, eller hur?

[Tidsstämpel: 16.14]

Friktionsfri handel: En revolution inom detaljhandeln

Nästa talare är Daniel Lundh, grundare av Lifvs och Storekey, som delar med sig av insikter om framtidens detaljhandel och vikten av friktionsfri handel.

Att digitalisera en butik

Daniel Lundh inleder med en graf som visar att inom livsmedel är en traditionell offlinebutik mer lönsam än en e-handel. En vanlig fysisk matbutik har visserligen hyreskostnad och personalkostnad som oftast äter marginal. Men hos en e-handlare kostar distributionen alldeles för mycket när man måste ta hänsyn till färskvaror, olika kylzoner osv.

En av de centrala idéerna som Daniel Lundh presenterade var: Vad händer om man får ihop de här två världarna och kombinerar det bästa från en fysisk butik med det bästa från en e-handelsbutik?

Genom att digitalisera en butik kan man minska den fysiska ytan och därmed hyreskostnaderna. Samtidigt kan man använda en digital plattform för att automatisera uppgifter som tidigare krävde personal, som inventering och beställningar.

Viktiga hörnstenar för framgång inom retail

Daniel Lundh berättar om fyra viktiga hörnstenar för att driva lönsamhet inom detaljhandeln:

  1. Konvertering: Konvertering av kunder till köp är en prioritet för alla detaljhandelsföretag. Fysiska butiker kan fungera som skyltfönster/show rooms som även lockar till webbtrafik och därigenom ökar konverteringsgraden. Alltså – offline och online hänger ihop när det gäller konvertering.
  2. Merförsäljning: Genom att kommunicera på ett smartare sätt med kunderna längs hela köpresan kan man öka merförsäljningen.
  3. Relevans: Att erbjuda rätt sortiment, erbjudanden och priser är avgörande för att vara relevant för kunderna och skapa en konkurrenskraftig position på marknaden.
  4. Marginaler: För att upprätthålla lönsamheten är det viktigt att ha koll på vilka marginaler man har, samt att ha artiklar med god försäljning och undvika dammsamlare/produkter som inte säljer.

Daniel Lundh refererar till dessa fyra hörnstenar när han nu fortsätter sin presentation och kommer in på hur tekniken i en digital plattform kan nyttjas på bästa sätt.

Teknikens roll för friktionsfri handel

Obemannade butiker är egentligen inte är ett nytt fenomen – den gammaldags lokala lanthandeln var ju ofta en obemannad butik. Det nya är att digitalisera butiken i sin helhet, något som dagens teknik möjliggör för såväl obemannade som bemannade butiker.

Han berättar om hur hela kassafunktionen kan flyttas till kundernas mobiltelefoner, vilket gör att man kan spåra kunders beteenden och preferenser i realtid. Det hjälper till att optimera butikens erbjudanden och kommunicera ut dem på ett mer effektivt sätt.

Att få försäljningsdata i realtid är naturligtvis intressant för handlaren, men det kan även vara intressant för leverantörer. Kanske vill de exempelvis veta hur deras nya youghurtsmak trendar.

Teknikplattformen kan också integreras med andra system, som exempelvis en säkerhetsleverantör som SafeTeam, som tillhandahåller lås och larm för butiken.

Slutsats

Genom att kombinera det bästa från fysiska butiker och e-handelsbutiker skapas en smidig och kostnadseffektiv handel. Du kan driva butiker från distans, och ändå ha mer koll än i en traditionell fysisk butik, eftersom allt monitoreras.

Dagens teknik möjliggör även mer personliga och relevanta erbjudanden för kunderna och effektiviserar butikernas drift.

[Tidsstämpel: 39.52]

Säkerhetsperspektivet för obemannade butiker

Näst ut som talare är Erik Lindgren från SafeTeam. Han ger oss insikter om säkerhetsaspekten för obemannade butiker. SafeTeam ansvarar för säkerhetslösningar i både obemannade och bemannade butiker runt om i hela Sverige. De har installerat säkerhetssystem i ett betydande antal obemannade butiker och har stor erfarenhet inom området.

Användning av säkerhetsteknik för trygghet och säkerhet

För att förstå säkerhetsbehoven i obemannade butiker behöver man i förväg tänka igenom olika scenarion och utmaningar som kan uppstå. Erik Lindgren visade exempel på olika händelser, som en överfull butik under en rea, sjukdomsfall där en person blir liggande på golvet, otrygga situationer utanför eller inne i butiken samt tekniska problem, som strömavbrott.

Här spelar säkerhetsteknik en avgörande roll. Inte minst kamerabevakning, som har kommit väldigt långt i utvecklingen vad gäller videoanalys. Hela tiden släpps nya smarta funktioner/plugins som kan generera larm vid olika händelser.

Larm vid överfull butik

Erik Lindgren visar en bild på en överfull butik, troligen från en Black Friday-rea eller liknande. Han berättar att en sådan situation går att undvika långt tidigare, genom ett tidigt larm ifall det stormar in onormalt mycket människor i butiken. Dessutom kan larm skapas av att det är onormalt mycket människor på samma yta.

Även här finns det intelligenta kameror som, med rätt plugin, kan generera larm.

Hjälp vid sjukdomsfall i butiken

Man kan även tänka sig ett motsatt scenario. En ensam person i en obemannad butik som drabbas av akut sjukdom. Även här finns det intelligenta kameror som, med rätt plugin, kan generera larm. Här är det naturligtvis väldigt viktigt att hela larmkedjan är genomtänkt – vem agerar om det skulle hända? Här rekommenderar Erik Lindgren att butiken har en uppkoppling mot larmcentral, som har hela verktygslådan av resurser.

Motverka otrygga situationer

Det är också viktigt att skapa en butiksmiljö som upplevs trygg. Det kan exempelvis uppnås genom kameraskärmar som visar hur det ser ut på andra sidan dörren innan man går ut. Det kan också röra sig om synliga nödlarm, så att man vet att man kan få snabb hjälp i en nödsituation.

Strömavbrott

Rent tekniska problem kan ju också uppstå, till exempel strömavbrott. Här gäller det att tänka till: Vilka driftlarm behöver aktiveras? Har butiken reservkraft eller behöver butiken stängas? Har butiken rutiner för detta och vem ska ta beslutet där och då? Det är också viktigt att det finns nödbelysning om det blir kolsvart i butiken, så att handlande kunder hittar ut.

Slutsats

Säkerhetslösningar för obemannade butiker är avgörande för att skapa en trygg och säker handelsmiljö. Erik Lindgren betonar vikten av att definiera potentiella risker och utveckla handlingsplaner för varje situation i förväg, i en noggrann förstudie.

Han rekommenderar också att ta hjälp av experter och dra nytta av erfarenhet från företag som har arbetat med säkerhet i obemannade butiker tidigare. Obemannade butiker är ett ganska nytt koncept i säkerhetsbranschen, så du gör klokt i att kontrollera referenser och välja beprövade lösningar.

[Tidsstämpel: 48.40]

Larmcentral 24/7 för obemannade butiker

Sist ut som talare under webinariet är Anders Berken, produktägare för kameratjänster hos SOS Alarm. Han inleder med att berätta om de trygghetslösningar som SOS Alarm erbjuder för handlare som funderar på obemannade butiker. Deras larmcentral kan hjälpa till med de flesta typer av larm, till exempel inbrottslarm, kameralarm, brandlarm, personlarm, överfallslarm samt driftlarm av olika slag, exempelvis strömavbrottslarm.

Tillgänglig larmcentral dygnet runt

En viktig del av säkerhetstjänsterna för en obemannad butik är en larmcentral, tillgänglig dygnet runt.

Trygghet kan exempelvis uppnås med hjälp av nödknappar som aktiverar tvåvägskommunikation och sänder kamerabilder till larmcentralen direkt från butiken. Larmoperatören kan då tillkalla rätt hjälp. Beroende på situation kan det vara räddningstjänst, polis, säkerhetsvakter och i vissa situationer kan ett enkelt högtalarutrop lösa problemet.

Det kan också handla om olika typer av insmitningslarm, som reagerar om någon olovligen tar sig in i butiken utan giltigt konto.

Larmkedjan – när larmet går från butiken

När något händer i en obemannad butik, oavsett vad det är för larm, får larmcentralen det genast till sig tillsammans med en beskrivning om vad som har larmat. Larmoperatören får även tillgång till en inspelad video från ögonblicket då incidenten skedde, samt en livevideo från butiken. För att kunna ta rätt beslut om åtgärd finns instruktioner och beslutsstödsystem, i förväg anpassade för varje enskild butik. På så sätt säkerställs kvalitet och att operatören agerar som önskat.

Dokumentation och rapportering

Du som handlare får direkt återkoppling genom dokumentation och rapportering av händelseförlopp, åtgärder som vidtagits och andra relevanta detaljer. Med hjälp av rapportdata kan vi också lära oss, förbättra rutiner, teknik och hantering för att ständigt öka kvaliteten.

Slutsats

En säker butiksmiljö uppnås genom en tillgänglig larmcentral, övervakning av larm och kamerabilder, nödknappar samt snabb åtgärd om något händer. Det skapar trygghet och framgång för dig som driver obemannad butik.

Vill du ha rådgivning kring säkerheten för era obemannade butiker?

SafeTeam erbjuder lås, passerystem, larm, kamerabevakning och andra tekniska säkerhetslösningar för obemannade butiker. Hör av dig till våra retailexperter så berättar vi gärna mer: retail@safeteam.se

Du kan också läsa mer om säkerhet för obemannade butiker här.

 

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin