Integrerade säkerhetssystem

Därför ska du satsa på ett integrerat säkerhetssystem

Oavsett om du är ansvarig för säkerhet i industrin, i en fastighet, butik, eller i din bostadsrättsförening, har du säkert hand om larmsystem, passersystem och kanske några ytterligare säkerhetssystem. Förmodligen är de helt åtskilda. Det ena vet inte vad det andra gör; de pratar inte med varandra. Är det ens möjligt? Ja, med ett integrerat säkerhetssystem är det fullt möjligt.

Du som ansvarar för säkerhet i någon form administrerar förmodligen flera säkerhetssystem. Kanske har du ett passersystem, ett larmsystem och eventuellt också ett kamerabevakningssystem. Tänk vad praktiskt det hade varit med ett enda system där du får en samlad överblick över alla funktioner. Där larmet, kameran, låset och andra funktioner delar information. Det är faktiskt fullt möjligt och vi ska strax forska vidare i detta. Men låt oss först undersöka vad ett säkerhetssystem är för något.

Vad är ett säkerhetssystem?

Ett säkerhetssystem består av olika delar som samverkar för att skapa trygghet.

Till exempel består ett larmsystem av givare monterade på fönster och dörrar. Givarna är kopplade till en centralenhet som startar sirener och skickar larm vidare till larmcentralen om någon av givarna detekterar något som kan vara ett larm.

Ett annat exempel är ett kamerabevakningssystem som skickar rörlig bild till en centralenhet som sparar bilderna en viss tid och ger en operatör möjlighet att via skärmar eller webbläsare titta på bilderna från valfri kamera både i realtid och i efterhand.

Det är lätt att tänka att ett säkerhetssystem bara har med bevakning och larm att göra. Men ett passersystem är också ett säkerhetssystem.

Passersystem

Som namnet säger ska ett passersystem låta personer passera. Men bara de som är behöriga. Obehöriga tillåts inte passera. Hur skapar det säkerhet?

Låt oss ta ett övertydligt exempel i form av en anläggning som hanterar livsfarliga ämnen. Ett passersystem ser till att bara de som har kunskap om farorna och adekvat utbildning och erfarenhet kan komma in i anläggningen. Andra kommer inte in. Det förhindrar att vem som helst förvirrar sig in och utsätts för livsfara. Och det förhindrar också att någon med uppsåt tar sig in för att ta med sig farliga ämnen ut. Men det stoppar inte inbrottstjuvar. För det behövs andra säkerhetssystem.

Med en gemensam bild av vad ett säkerhetssystem är kan vi titta närmare på vad det innebär med ett integrerat säkerhetssystem.

Integrerat säkerhetssystem

När flera olika säkerhetssystem kopplas ihop för att tillsammans fungera som ett enda säkerhetssystem kallas helheten för ett integrerat säkerhetssystem. Termen används också om ett säkerhetssystem som i sig kan utföra flera delar som i en konventionell lösning hade utförts av fristående säkerhetssystem.

Poängen med ett integrerat system är…

Poängen med ett integrerat system är att de ingående systemen, ofta kallade delsystem, automatiskt kan skicka information till varandra istället för att en person sitter och läser av information från ett system för att sedan mata in information i ett annat system. Till exempel kan ett passersystem och ett larmsystem utbyta information när någon öppnar en larmad dörr. Om personen som öppnar dörren är behörig ska inget larm gå.

I praktiken kopplas de olika säkerhetssystemen till ett överordnat system som tar emot, bearbetar och skickar ut information. Till exempel kan larmsystemet meddela det överordnade systemet att någon öppnar en larmad dörr. Det överordnade systemet kan då fråga passersystemet om någon har identifierat sig vid dörren. Om någon behörig har “blippat” sin tagg så är allt ok. Det överordnade systemet meddelar larmsystemet att inget larm ska utlösas. Men om ingen har blippat, eller någon har gjort det som inte får öppna dörren, så säger det överordnade systemet till larmsystemet att utlösa larm.

Det överordnade systemet kan också instruera ett eventuellt kamerabevakningssystem att aktivera kamerorna, spela in allt och skicka en livestream. Sist skickar det överordnade systemet ett meddelande, till exempel via SMS eller mail, till ansvarig för säkerheten. I meddelandet finns en länk. När hen klickar på länken öppnas en app (eller en webbsida) med kontrollpanel där den ansvariga kan se livestreamen, läsa en logg över vad som har hänt och styra vad som ska hända sedan (t.ex. att stänga av larmet).

Motsatsen till ett integrerat säkerhetssystem

Motsatsen till ett integrerat säkerhetssystem är flera system som arbetar separat, var och ett på sitt håll – kamerorna för sig, passersystemet för sig, larmet för sig, och så vidare. De saknar en relation och koppling till varandra, vilket begränsar säkerhetsarbetet, exempelvis när det kommer till individanpassade behörigheter.

Med ett fristående larmsystem kan en person vara tvungen att stänga av inbrottslarmet i hela byggnaden för att det inte ska gå igång. Den personen måste då vara behörig att sätta på och stänga av larmet. Men man kanske inte vill att alla som har ärenden i fastigheten ska ha behörighet till larmet och inte heller kunna gå fritt i hela fastigheten. Samtidigt ska de ha tillträde till delar av fastigheten, exempelvis lagret men inte kontoret. Detta kräver att passagesystem och larmsystem är integrerade i ett överordnat system.

Behörighet och anpassning

Med ett integrerat säkerhetssystem kan du på ett enkelt sätt ställa in olika behörighetsnivåer i och omkring din fastighet eller lokal. Leverantörer, städpersonal och andra som behöver komma in och ut behöver naturligtvis kunna göra det på ett smidigt sätt. Men inte överallt och inte hela tiden, utan bara genom exempelvis lageringången mellan klockan 06.00 och 08.00 på tisdagar och torsdagar.

Passersystemet skickar en signal till det överordnade systemet som i sin tur meddelar kamerasystemet att någon passerar en entré. Kamerasystemet kan då ta en stillbild som går till det överordnade systemet för att med ansiktsigenkänning verifiera att person och nyckeltagg eller passerkort hör ihop.

Till det överordnade systemet går det att integrera och anpassa delsystem helt efter de behov som finns. Ta exempelvis rörelsedetektorer. Genom det övergripande systemet kan man ställa in deras känslighet, vilket påverkar när och under vilka omständigheter som larmsystemet ska gå igång. Ett annat exempel är kamerasystemet som kan samverka med passersystemet genom att läsa av registreringsskyltar på fordon vid in- och utpassering på ett område eller i ett garage.

Om du sedan vill ändra inställningar och behörigheter så är det ingen match. Alla funktioner är samlade i ett system, men också i samma gränssnitt. Det underlättar administrationen. Inte minst om ni har många verksamheter på många olika platser.

 

Tänk dig ett företag, låt oss kalla det Bolaget…

Geografisk spridning

För företag och organisationer som har verksamheter utspridda på flera platser är det viktigt med säkerhetslösningar som underlättar det vardagliga arbetet.

Tänk dig ett företag, låt oss kalla det Bolaget, med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Varje kontor har olika säkerhetssystem som alla är fristående.

Det är många passerkort och nyckelbrickor att hålla ordning på för den administrativa personalen. Och för it-chefen, säkerhetschefen eller vem det nu är som ansvarar för säkerheten, blir det minst sagt rörigt att behålla kontrollen över alla systemen.

Men inte nog med att de har många system att hålla ordning på…

Människor i omlopp

Bolaget har anställda som rör sig frekvent mellan de olika kontoren. Varje gång de ska någonstans så är det ett annat passerkort eller nyckel som ska användas. På ett av kontoren är det dessutom ett kodlås till några av passagerna. Och det är inte alltid som nya kodkombinationer kommuniceras ut. Struligt!

Som om det inte räcker så tar de regelbundet in konsulter som arbetar hos dem en begränsad tid, från veckor till månader och år. Dessa konsulter hoppar också runt mellan de olika kontoren och det tillkommer ständigt nya och gamla slutar.

Exemplet ovan kan te sig en smula överdrivet. Förhoppningsvis är din situation inte fullt så besvärlig. Men ha överseende med överdrifterna; syftet med dem är att belysa problem som kan dyka upp och som ett integrerat säkerhetssystem kan lösa.

Enkelt att sköta

Personal som rör sig mellan olika arbetsplatser och kontor behöver ett sömlöst system som förenklar i vardagen. De vill slippa hålla reda på olika nycklar, passerbrickor, larmrutiner och annat.

Och de som har hand om administrationen vill kunna sköta säkerheten på ett bekvämt och lätthanterligt sätt. När personal och konsulter börjar och slutar ska det vara enkelt att lägga till och ta bort behörigheter. I vårt exempel med Bolaget får just nu den som sköter administrationen gå in lokalt i varje system och påbörja och avsluta tillträden. Det är både struligt, tidsödande och skapar onödigt merarbete.

Med ett integrerat säkerhetssystem sköts alla funktioner centralt från ett och samma gränssnitt. Det är heller inga problem att på förhand knappa in start- och slutdatum när tillträdet för en viss individ börjar respektive upphör.

 

Skalbarhet

Med ett integrerat säkerhetssystem på plats vill Bolagets it-chef också utnyttja det till fullo. Utöver passersystem och inbrottslarm vill hen att systemet används för att boka mötesrum.

Med det på plats kan någon som arbetar på Göteborgskontoret med enkelhet boka ett mötesrum i Stockholm och vice versa. Bokningssystemet kommunicerar med passersystemet, vilket gör att bara den som har bokat mötesrummet och de medarbetare som ska delta har tillträde.

På Bolaget börjar man med några mötesrum, men upptäcker efterhand att man vill utöka bokningssystemet till andra gemensamma utrymmen, exempelvis övernattningsrum på respektive ort. Det sker med lätthet. Det är samma integrationer som ska göras, bara en gång till och i lite större skala, och allt styrs från samma gränssnitt oavsett om man arbetar i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Ett integrerat säkerhetssystem kommer inte i en färdig form utan kan se väldigt olika ut beroende på vad man har för behov. Låt oss lämna Bolaget och titta på hur integrerade säkerhetssystem kan användas på andra håll.

Ett integrerat säkerhetssystem kommer inte i en färdig form utan kan se väldigt olika ut beroende på vad man har för behov.

Integrerade säkerhetssystem i flerfamiljshus, brf:er och hyreshus.

Integrerade säkerhetssystem i bostadsrättsföreningen

I bostadsrättsföreningar och hyreshus finns det många gemensamma utrymmen som de boende har möjlighet att boka. Vanligast är tvättstugan, men relaxavdelningar med bastu, övernattningsrum och liknande, blir vanligare och vanligare. Att samsas om dessa utrymmen är inte helt enkelt. Bokade tider som inte respekteras och nycklar på vift är ofta mer regel än undantag.

Som vi vet från exemplet med Bolaget är det fullt möjligt att integrera passersystemet med ett digitalt bokningssystem. På så sätt är det bara den som gjort bokningen som har tillträde till tvättstugan, bastun, eller vad det nu kan vara. Det är också möjligt att integrera maskiner i systemet. Exempelvis att det bara går att använda tvättprogram som håller sig inom ramarna för den tvättid som är bokad, eller återstoden av en bokad tid.

Integrerade säkerhetssystem i butik höjer butikssäkerheten.

Integrerade säkerhetssystem i butik

I butiker finns andra säkerhetsbehov och möjligheter till integration än dem vi har tittat på. I butiker används ofta personlarm och överfallslarm som personalen själva kan använda vid otrevliga situationer såsom hot, trakasserier och rånförsök. När dessa larm aktiveras kan även kamerabevakningssystemet sättas på. Samtidigt kan ett larm gå till en larmcentral där de kan följa händelseutvecklingen i realtid genom kamerorna i butiken.

Det finns också avancerade personlarm med falldetektering. Larmet känner av om kroppen av någon anledning faller mot marken, vilket kan ske vid sjukdom eller vid ett överfall.

Ett annat system som kan bli en del av det integrerade systemet är dimgeneratorer som pumpar ut en dimliknande rök vid inbrottsförsök och gör det mycket svårt för tjuven att orientera sig i rummet. En dimgenerator kan med fördel kombineras med sirener som ger ifrån sig ett öronbedövande oväsen. När dimgeneratorn sätts på går en signal till kamerabevakningssystemet som automatiskt sätts på och förser larmcentral med video i realtid.

Integrerade säkerhetssystem i industrin

I industrin och hos tillverkande företag kan ett integrerat säkerhetssystem larma om ett främmande objekt finns på ett ställe där det kan utgöra fara eller om en människa befinner sig på ett farligt ställe. Kamerasystemet kan exempelvis upptäcka en väska, en lastpall eller något annat som står felplacerat.

Beroende på vad som sker så kan det gå en larmsignal till personlarm och larmsystemet i kontrollrum. Där visas på en monitor i realtid vad som sker. Personalen kan se vad som händer men också var det händer. Andra system, till exempel fastighetssystem som styr strömförsörjning, temperatur, ventilation, med mera, kan också vara en del av det integrerade säkerhetssystemet. Om någon exempelvis fastnar med en fot eller en hand i en maskin, kan det överordnade systemet nödstoppa maskinen och utlösa ett olyckslarm.

Möjligheterna till integrering varierar. Men som fabrikatsoberoende säkerhetsinstallatör hjälper vi dig att hitta de fabrikat och system som går att integrera för just dina behov.

Kontakta oss – vi hjälper dig att hitta bästa integreringen

Med ett integrerat säkerhetssystem finns det nästan inga gränser för vilka funktioner som kan läggas till och vad som kan uppnås. Det finns dock en mängd säkerhetssystem av olika fabrikat på marknaden, och alla erbjuder inte allt. Möjligheterna till integrering varierar. Men som fabrikatsoberoende säkerhetsinstallatör hjälper vi dig att hitta de fabrikat och system som går att integrera för just dina behov.

Men vad ska man tänka på när man köper in ett integrerat system och vilka möjligheter finns det att använda befintlig utrustning och system? Det får bli ämnet för en annan artikel.

Om du vill veta vad som är möjligt i just din situation så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig sätta samman ett integrerat säkerhetssystem, helt efter dina behov.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin