SafeTeam lever upp till mycket höga säkerhetskrav hos Birka BioStorage i Lund

Birka BioStorage bedriver en känslig verksamhet, de förvarar och distribuerar viktiga forskningsprover åt laboratorier. Kunderna är såväl mindre forskningsgrupper, medelstora företag som multinationella läkemedelsföretag.

Säkerheten i Birka BioStorage byggnad är extremt viktig. Klimatbetingelser som temperatur, luftfuktighet m.m. i olika värmeskåp, kylrum och frysar där forskningsproverna förvaras kontrolleras och dokumenteras dygnet runt.

Birka BioStorages leverantörer kontrolleras noga

Birka BioStorage har identifierat sin säkerhetsleverantör SafeTeam som en av sina fem viktigaste leverantörer, som är avgörande för verksamheten. Det innebär att SafeTeams leveranser genom åren inte bara utvärderats av Birka BioStorage själva. Även Birka Biostarages kunder genomför omfattande granskningar, där SafeTeam återkommande är på agendan vid revisioner.

Dessutom måste säkerhetsinstallationerna från SafeTeam tåla myndigheternas granskningar, då Birka BioStorage verksamhet kontrolleras av tillsynsmyndigheter, bl.a. Läkemedelsverket.

Ali Ismail, Director of Commercial Operations, på Birka BioStorage berättar:

– Det är ingen slump att vi valt SafeTeam som säkerhetsleverantör. En väldigt djup analys ligger bakom. Och under alla år med SafeTeam som underleverantör inom säkerhet har de granskats av våra kunder och tillsynsmyndigheter.

På revisionerna måste Birka BioStorage noggrant redogöra för hur de har utvärderat sina leverantörer, varför de valt dem och hur det har fungerat.

– Access-system, händelseloggar och avvikelser kontrolleras noga, till exempel om larm fungerat om någon försökt gå in där de inte får vara. Revisorerna begär ut data och rapporter och kontrollerar även att service är gjord, berättar Ali Ismail.

10 år med SafeTeam som säkerhetsleverantör

– Vi började samarbeta med SafeTeam för tio år sedan. Hela den fina responsen och stödet som vi fick i början av SafeTeam, och erfarenheten under åtta års drift, gjorde att vi bedömde att vi ville fortsätta då vi planerade för en ny anläggning.

Men det har varit en lång och detaljerad resa. 2019 flyttade Birka BioStorage till sina nya, större lokaler. Redan i ritningsstadiet fanns SafeTeam med i planeringen, och skötte sedan kontakten med fastighetsägare och olika byggleverantörer gällande säkerhetsfrågor.

Vi ville veta att vi bygger in säkerhet i anläggningen redan från dag ett. SafeTeam bidrog med stort engagemang och energi i kontakten med olika leverantörer som skulle bygga, matade dem med information, exempelvis för att förbereda el för säkerhetsinstallationer. Erfarenheten hos vår kontaktperson på SafeTeam gjorde att det funkade smidigt för oss.

Ali Ismail, Birka BioStorage

SafeTeams servicekillar ställer upp

Skulle något i Birka BioStorage säkerhetssystem inte fungera korrekt får det långtgående negativa konsekvenser på verksamheten och för personalen på Birka BioStorage. Det måste helt enkelt fungera och mindre problem måste avhjälpas snabbt.

– Jag upplever att servicekillarna på SafeTeam har förståelse för vår känsliga verksamhet, de vet hur jobbigt det kan bli för oss om något inte funkar. Så de anpassar snabbt sitt schema om det behövs och kommer och fixar det vi behöver hjälp med. De ställer upp – med snabb respons och snabb service.

– Jag vill kunna sova lugnt. Säkerheten är jätteviktig för vår känsliga verksamhet, avslutar Ali Ismail.

För frågor kontakta:

Thomas Dickson
Projektör
Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm
SafeTeam
040-97 00 35
thomas.dickson@safeteam.se

 

Ali Ismail
Director of Commercial Operations
Birka BioStorage
046-540 3930
ali.ismail@birkabiostorage.com