SafeTeam tecknar ramavtal med Södertälje kommun och Telgekoncernen för låssmedstjänster, blir ensam låsleverantör.

SafeTeam vinner stor upphandling – blir ensam låsleverantör till Södertälje kommun och Telgekoncernen

SafeTeam har vunnit en upphandling rörande låssmedstjänster hos Södertälje kommun och Telgekoncernen. Ramavtalet omfattar låssmedstjänster till ett beräknat värde på 15 MSEK exkl moms per år.

I avtalet ingår såväl service, underhåll och reparationer som viss nyinstallation av lås hos Södertälje kommun. Även de kommunägda bolagen inom Telge AB ingår i avtalet, vilka är: Telge Fastigheter, Telge Bostäder, Telge Återvinning, Telge Nät, Telge Energi, Lunabolagen, Södertälje Hamn och Tom Tits Experiment.

SafeTeam växer söder om Stockholm

Avtalets geografiska läge faller väl in i SafeTeams långsiktiga planer på att utöka region Stockholms verksamhetsområde söderut. Mattias Gustafsson, regionchef i Stockholm, berättar om fler positiva sidor med avtalet:

Vi är väldigt glada och stolta över att vi fått förtroendet att bli ensam låsleverantör till just Södertälje kommun. Det är fantastiskt att vi vunnit en så stor upphandling som denna, då avtalet är brett och innefattar skolor, förskolor, bostäder, kontor och samhällsviktiga anläggningar. Det ger en bra variation för oss och blir även roliga uppdrag för våra låstekniker ute på plats hos kunden.

En bra start

Uppstartsarbetet är nu i full gång. Hos SafeTeam finns ett stort engagemang för att leverera hög service och kvalitet och en tillförsikt i att det nya samarbetet kommer upplevas mycket positivt för båda parter.

– Tillsammans med de olika bolagen inom avtalet sätter vi nu en gemensam struktur för beställningar, kontaktvägar och hur vi ska optimera vårt samarbete kring tjänsterna. Vi ser verkligen fram emot att påbörja vårt uppdrag, berättar Kent Rundquist, avdelningschef för SafeTeams låsavdelning i Stockholm.

För mer information

Mattias Gustafsson
regionchef Stockholm
mattias.gustafsson@safeteam.se
08-442 99 60