Ett decennium av rekordhöga NKI-resultat hos SafeTeam – nöjda kunder är ingen slump

Ett decennium av rekordhöga NKI-resultat hos SafeTeam – nöjda kunder är ingen slump

Det senaste decenniet har rekorden i SafeTeams NKI-mätningar (Nöjd Kund Index) avlöst varandra. Från ett högt NKI-värde redan 2014 (4,2 av 5) till ett rekordhögt NKI 2024: 4,7!

För varje år som mätningarna utförts har resultatet höjts. Hos SafeTeam är man glada, men inte förvånade. Ett mycket fokuserat arbete med företagskulturen ”Service i särklass” talar sitt tydliga språk i NKI-mätningarna.

Trovärdiga siffror

SafeTeams NKI-mätningar har utförts av en extern part, Enkätfabriken, som har genomfört telefonintervjuer med SafeTeams kunder. NKI-frågorna har ställts på samma sätt sedan 2014. Svarsfrekvensen har varit hög. I 2024 års NKI-undersökning baseras resultatet på intervjuer med 234 kunder.

En genuin företagskultur – Service i särklass

SafeTeams företagskultur är rotad sedan 60-talet då företaget grundades. Redan då var en extra hög service och omtanke om sina kunder det som utmärkte företaget.

SafeTeam ägs idag av andra generationen, men att värna om hög service har gått i arv. Thomas Benneklint, vd på SafeTeam, berättar:

– I takt med att vi har växt som bolag, idag är vi cirka 200 medarbetare på SafeTeam, så har det blivit allt viktigare för oss att verkligen sprida vår servicefokuserade företagskultur och satsa på värdegrundsarbete. Och vi har lyckats, NKI-resultaten är ett kvitto som vi är otroligt tacksamma och stolta över.

SafeTeams medarbetare är servicefokuserade

Thomas Benneklint lyfter också alla medarbetare och deras förmåga att överträffa kundernas förväntningar:

– Ett enskilt rekordresultat i NKI-mätningar visar på nöjda kunder – men när resultaten bara stiger och stiger från år till år, visar det ännu tydligare på vårt metodiska och uthålliga arbete med detta. Service i särklass genomsyrar hela SafeTeam. Såna här resultat är ingen slump, vi har fantastiskt duktiga och servicefokuserade medarbetare på SafeTeam som gör våra kunder så här nöjda!

I undersökningen får SafeTeams personal toppbetyg vad gäller såväl bemötande som kompetens.

Nytt mål: Säkerhetsbranschens bästa kundupplevelse

I höstas gick SafeTeam ut med att de jobbar mot ett nytt mål inom ramen av Service i särklass: Att ge säkerhetsbranschens bästa kundupplevelse. Mer om det går att läsa här.

När nu 2024 års rekordhöga NKI-resultat presenteras tyder det på att SafeTeam är ett steg närmare detta mål.

SafeTeams NKI-resultat från år till år:

  • 2014: 4,2
  • 2016: 4,3
  • 2018: 4,4
  • 2020: 4,5
  • 2022: 4,6
  • 2024: 4,7

 

Diplomet “Nöjda Kunder”

Diplomet Nöjda Kunder har tilldelats SafeTeam för NKI-resultatet 4,7 av 5.

 

För mer information:

Thomas Benneklint
vd på SafeTeam
031-80 24 80
thomas.benneklint@safeteam.se