Skalskydd för entréer i flerfamiljshus.

Så gör du en säkerhetsinventering i bostadsrättsföreningen

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk, heter det. Och det är sant även när det kommer till säkerheten i flerfamiljshus. För att skapa så god säkerhet som möjligt i bostadsrättsföreningens hus krävs att samtliga entréer, passager och öppningar spelar i samma liga.

Det är natt och en ljusskygg gestalt rör sig mot ingången till källarförrådet. Kofot, mejslar, handskar, ja allting är med. Det här går nog rätt fort, tänker han. Och mörkt och avskilt från folk är det också. Men snart är besvikelsen total. På dörren sitter det ett rejält brytskydd med förstärkningar på både dörr och dörrkarm. Dessutom är låset av senaste snitt. En strålkastare slås på och lyser upp hela platsen. Nej, här kan han inte bryta sig in ostört.

Se på tusan! En högst ordinär ytterdörr utan brytskydd och med ett enkelt lås. På bara några minuter har vår vän tagit sig in i förrådet och ut igen. Och med sig har han ett par fina cyklar.

Skam den som ger sig. Plötsligt får han syn på en trappa som går ner till en dörr. Den kanske också leder till källaren, tänker han, samtidigt som han raskt rör sig bort mot dörren. Se på tusan! En högst ordinär ytterdörr utan brytskydd och med ett enkelt lås. Inte tänds det någon lampa heller och inga balkonger eller fönster som stirrar mot honom. På bara några minuter har vår vän tagit sig in i förrådet och ut igen. Och med sig har han ett par fina cyklar.

Ett jämnstarkt skalskydd

Detta påhittade, men fullt möjliga scenario, visar vikten av ett skalskydd som är jämnstarkt. Alla entréer och passager ska hålla samma grad av säkerhet i så stor utsträckning som möjligt.

Vad är då skalskydd? Det är säkerhetsarrangemang som omsluter och skyddar en byggnad eller ett område.

Skalskyddet är inte starkare än den svagaste punkten. Därför är det viktigt att säkerställa att skalskyddet är lika säkert överallt. Det bör vara lika svårt och tidsödande för en obehörig att ta sig in överallt, oavsett om det är en källardörr, garageport, entrédörr, fönster eller någon annan ingång.

När jämnt skydd inte är möjligt

Om det är opraktiskt eller oekonomiskt att hålla samma höga nivå på alla dörrar och fönster, måste ett svagare yttre skydd kompenseras med starkare inre skydd.

Tänk dig som exempel ett cykelrum med ett fönster som är lätt att bryta upp. Istället för att göra fönstret säkrare, vilket kanske skulle ge det ett avvikande utseende från andra fönster i fastigheten, kan du istället välja att förstärka skyddet på dörren mellan cykelrummet och entrén. Det stoppar inte cykeltjuven, men stoppar inbrottsförsök i lägenheterna.

 

Gör en säkerhetsinventering – tänk som en tjuv

Är du säker på att din bostadsrättsförening har samma höga säkerhet överallt? Eller finns det en svag punkt som ni har missat? Det enda sättet att veta är att tänka som en tjuv. Vi kallar det att göra en säkerhetsinventering. Det låter bättre. Håller du inte med?

Det finns huvudsakligen två olovliga sätt att ta sig genom ett skalskydd. Antingen gör man som vår vän från början av artikeln, bryter sig in. Eller så utnyttjar man folks godtrogenhet och goda vilja och lurar sig in i fastigheten. Du behöver tänka igenom båda sätten.

Säkerhetsinventera det yttersta skalskyddet

Börja med det allra yttersta skalskyddet. Det kan vara en öppen yta som gärningspersonen måste ta sig över för att nå fastigheten, eller en låst grind eller port till en innergård som gärningspersonen måste ta sig igenom. I båda fallen riskerar han upptäckt.

Gå gärna två tillsammans. Två par ögon ser mer än ett par, och två kloka huvuden kommer på mer än ett. Föreställ er att ni är den där tjuven som vill bryta sig in. Försök hitta alla ställen där det finns åtminstone en teoretisk möjlighet att ta sig in på området. Det spelar ingen roll hur påkostad och säker en järngrind är om det på baksidan av bostadsområdet finns ett enkelt stängsel som man lätt kan klippa upp, eller som redan är uppklippt och inte har åtgärdats.

Skriv ned vad ni hittar och beskriv hur ni skulle kunna gå tillväga med rätt kompetens och verktyg för att bryta er in. Notera på vilka sätt föreningen har försökt skydda sig. Klura ut sätt att kringgå det och skriv ned det också.

Säkerhetsinventera fastighetens skalskydd

Fortsätt nu fram till fastigheten. Till fastighetens skalskydd hör entrédörrar, fönster och passager som leder till allmänna utrymmen, exempelvis garage, soprum och tvättstuga. Dit hör också lägenhetsfönster och altandörrar på markplan; de är av förklarliga skäl mer utsatta än de som ligger högre upp i huset.

Upprepa förfarandet från ovan. Hur skulle ni bryta er in om ni var tjuvar med rätt kompetens och verktyg? Hur skulle ni ta er runt de skydd som redan finns? Skriv ned allt.

Vilken är den svagaste länken? Tänk igenom hur du kan stärka den. Sedan tittar du på den näst svagaste länken.

Stärk skalskyddet

När ni har gjort säkerhetsinventeringen går du igenom allt som ni har identifierat. Vilken är den svagaste länken? Tänk igenom hur du kan stärka den.

Sedan tittar du på den näst svagaste länken och klurar ut hur den kan förstärkas. Så håller du på tills du känner dig trygg med att det yttre skalskyddet är jämnstarkt och står emot inbrottstjuvar.

Gör sedan samma procedur med fastighetens skalskydd. Tag gärna hjälp av föreningens leverantör av säkerhet; de vet vilka möjligheter som finns och vad som ger störst effekt.

Vilka åtgärder kan du vidta?

Vilka åtgärder du bör vidta beror helt på vilka förutsättningar som finns i din fastighet och i ditt område. Om fastigheten har en gammaldags prägel och charm så vill du kanske inte installera förfulande förstärkningar i porten till innergården. Och är det K-märkt så får du förmodligen inte ens göra det. Kanske är det möjligt att göra det utan att det syns, men till en alldeles för häftig prislapp.

Om ni måste acceptera en svaghet längre ut så gäller det att kompensera den längre in. Tänk dig att tjuven tar sig igenom porten. Vad kan då vara er andra försvarslinje? Kanske ökad säkerhet i entrédörrarna från innergården till trapphusen?

Den mänskliga faktorn

Med ett bra skalskydd på plats kan alla sova lugnt. Eller? Tyvärr inte. När skalskyddet är starkt får tjuven förlita sig på folks godtrogenhet och goda vilja. Och det är nästan enklare…

Tänk dig att du är på väg in genom entrédörren. Bakom dig kommer någon som är något sånär hel, ren och proper. Du ler vänligt och håller upp dörren. Att slänga dörren i ansiktet och be vederbörande att öppna den med sin egen nyckel är det få som gör.

Att vara artig och hjälpsam är självklart för de allra flesta av oss, och om vi inte gör det för att vara trevliga så gör vi det för att slippa konfrontation med en främling. Det spelar helt enkelt ingen roll hur mycket styrelsen i bostadsrättsföreningen tjatar på de boende att inte släppa in främlingar.

Utgå därför från att det då och då tar sig in oönskade personer på detta sätt. Det kan vara ”kunder” till en boende som pysslar med något skumt. Eller någon som trots kontaktförbud försöker komma åt en boende. Frågan är vad du kan göra åt det.

Kamerabevakning

Krasst sett så finns bara en sak att göra – kamerabevakning. Kamerorna hindrar inte någon att ta sig in, men de har en avskräckande effekt. Och skulle någon ändå ta sig in och begå brott så finns det dokumentation över vad som hänt i form av bilder och videomaterial.

Hjälp med säkerhetsinventeringen

En säkerhetsinventering är en bra start i att göra fastigheten och närområdet tryggare och säkrare. Men det kan vara ett mödosamt arbete att på egen hand klura ut vilka åtgärder som är mest lämpliga och kostnadseffektiva.

Låt oss hjälpa dig. Våra projektörer kan göra en säkerhetsinventering av din bostadsrättsförening. Vill ni även ha vår hjälp med att åtgärda eventuella brister är vår inledande säkerhetsinventering kostnadsfri.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin