Passagesystem från SafeTeam ger tillträdeskontroll och enkelhet för boende.

Passagesystem för Brf och företag – detta är möjligt

Borttappade nycklar som leder till kostsamma låsbyten, överbokade tvättstugor och budfirmor som inte kommer in i entrén. Det låter jobbigt, eller hur? Men dessa problem åtgärdas enkelt med ett passagesystem för er Brf eller ert företag.

Om du bor i ett flerfamiljshus så har du säkert varit med om både låsbyten, överbokade tvättstugor och annat som rör lås, dörrar och entréer. Driver du företag i en större fastighet har du förmodligen stött på utmaningar med tillträdet i entrén eller tillgång till gemensamma utrymmen eller kontorsutrymmen.

I den här artikeln tittar vi på några passagelösningar som finns att tillgå. Men låt oss börja med att förklara grunden i ett passagesystem.

Så fungerar ett passagesystem

Till skillnad mot ett vanligt lås, som bara är en låscylinder och matchande nycklar, består ett passagesystem av elektromekaniska lås, styrelektronik och programvara som ofta är uppkopplade och tillgängliga via webbläsare och appar.

Tagg istället för nyckel

Istället för nycklar använder ett passagesystem taggar, som placeras mot en läsare för att låsa upp. När en tagg hålls mot läsaren får den en impuls som driver ett inbyggt chip som sänder tillbaka siffror i ett unikt mönster, som bildar ett identitetsnummer som unikt identifierar taggen. Tagg, eller tag, kallas ibland även för passerbricka, nyckelbricka, nyckeltagg eller helt enkelt bara för “bricka”.

Det avlästa id-numret används för att slå upp i en databas vilka dörrar som taggen får öppna på vilka tider. Om taggen används på en dörr som bäraren får öppna vid den aktuella tidpunkten låses dörren upp. För att ytterligare förstärka säkerheten kan taggen använda en PIN-kod, liknande den som finns i vanliga kreditkort.

Om passagesystemet är uppkopplat kan vissa lås också öppnas med hjälp av en app på smartmobilen.

Logg där du kan se vad som har hänt

Varje försök att öppna en dörr, vare sig det godkänns eller inte och vare sig det sker med tag eller via app, lagras i en databas som kallas logg. I loggen lagras också annan information som kan vara av intresse. Loggen kan sedan användas för att sammanställa statistik, till exempel hur många som passerar, vilka tider flest passerar, samt att upptäcka och utreda obehörig användning.

Skalbart

Passagesystem är skalbart; det är lätt att lägga till nya funktioner i takt med att behoven växer. Mer om det sedan. Låt oss börja titta på de mest uppenbara fördelarna och förtjänsterna med ett passagesystem för företag och Brf:er! Vi börjar med själva redskapet för att öppna: Nyckeln.

Hantering av elektroniska nyckelbrickor | SafeTeam

Enklare nyckelhantering med passagesystem med tags

“Vanliga lås har en livslängd på tio år” är en siffra som ofta citeras.

Men det är inte helt sant.

Både låscylinder och nycklar kan hålla mycket längre än tio år. Livslängden styrs dels av när låssystemets patentskydd (skydd mot otillåten nyckelkopiering) löper ut. Regelbunden service, som smörjning av lås, är också avgörande för livslängden.

Men ofta är det inte materialet som brister, utan nyckelhanteringen. Under åren har nycklar kopierats och tappats bort, folk har flyttat in och ut, och en och annan har kanske hamnat i orätta händer. Efter tio år är det ingen som riktigt vet vem som har vilka nycklar och vart de går. Därför kan vanliga lås behöva bytas efter cirka tio år.

Det behöver du inte göra med ett passagesystem med tags. Tagsen kan inte enkelt kopieras, och hamnar de på avvägar kan deras unika id-nummer enkelt spärras. Och det finns fler fördelar.

Precis åtkomstkontroll

I en fastighet med konventionella lås och nycklar kan alla ta sig in överallt på alla tider, så länge man har rätt nyckel. För att inte alla ska ta sig in överallt behövs olika nycklar för olika ändamål. En till trappuppgången. En annan för tvättstugan. En tredje till förrådsutrymmet. Och så vidare.

Men det är inte särskilt praktiskt eller smidigt att gå omkring med en stor nyckelknippa. Därför är det inte ovanligt med bostadsrättsföreningar och företag där alla har en nyckel som går till allt. Det är enklare, men kanske inte alltid önskvärt att alla ska kunna komma in överallt, hela tiden. För att inte tala om problematiken om en sådan nyckel tappas bort.

Ett modernt passagesystem med tagg tillgodoser båda behoven: En tagg med behörighet att bara öppna de dörrar som innehavaren ska kunna öppna och bara på de tider hen får lov att göra det. Till exempel öppnar den dörrarna i entrén, till cykelrummet, soprummet och källarförrådet dygnet runt, men till relaxavdelningen bara mellan 06 och 22, och till tvättstugan eller mötesrummen bara när man har bokat tid. Dessutom kan varje tagg i passagesystemet individuellt spärras om den tappas bort. Då behöver man inte byta ut hela låssystemet för att eliminera risken att någon tar sig in med den borttappade nyckeln.

Mer än bara tags

Den huvudsakliga uppgiften för ett passagesystem i ett företag eller en bostadsrättsförening är att göra det möjligt för boende/anställda att komma in i huset och komma åt gemensamma lokaler samtidigt som obehöriga stängs ute. Det är enkelt och säkert och kan göras med precis åtkomstkontroll.

Men moderna passagesystem kan mer än så. Låt oss kika lite närmare på några möjligheter.

Öppna på avstånd

Regnet står som spön i backen och en ömtålig leverans är på väg till din dörr. Du skulle egentligen varit på plats och öppnat men sitter fast i bilkö. Vad ska du göra?

Öppna med appen i smartmobilen, så klart! När budet ringer på porttelefonen öppnar du dörren från bilkön med en knapptryckning.

Mobilnyckel

Det är smidigt att någon enstaka gång kunna öppna entrédörren från smartmobilen. Men inte särskilt praktiskt om du har hantverkare hemma som behöver springa ut och in. Då är det bättre att skicka hantverkaren en “mobilnyckel”. Samma sak om en konsult eller samarbetspartner ska få access till ert kontor.

Personen installerar en app på sin smartmobil. Du skapar en mobilnyckel i din app och skickar den till personen. Han eller hon kan sen låsa upp dörren genom att hålla mobilen till kortläsaren. Det fungerar på samma sätt som när du “blippar” med betalkort i smartmobilen. Tekniken kallas NFC. Alternativt trycker personen på en knapp i sin app när han eller hon befinner sig nära dörren. Då används Bluetooth.

Mobilnycken fungerar bara under en förinställd tid. När personen slutfört sitt uppdrag hos er upphör den att fungera.

Smidig garageöppning

Föreningar och företag som delar ett garage med andra kan med ett modernt passagesystem möjliggöra in- och utpassage utan att man behöver öppna porten med fjärrkontroll, eller för den delen blippa med sina tags. En kamera kan läsa av registreringsnumret och öppna porten när fordonet närmar sig. Smidigt och säkert!

Kameror med artificiell intelligens är ”smarta” nog att upptäcka om någon försöker luras genom att exempelvis hålla upp en hemmagjord eller stulen registreringsskylt. Skylten måste sitta på ett fordon för att porten ska öppnas.

Boka tvättstuga eller mötesrum

Nyckeltavlan är en trotjänare som många känner igen. Genom att placera ett litet lås på en tavla kan man boka en tid i tvättrummet. Moderna passagesystem ersätter den fysiska nyckeltavlan med bokning online.

En digital bokningstavla för tvättstugan ger många möjligheter. Till exempel går det att begränsa antal tvättider som ett hushåll kan boka varje månad. Det är också möjligt att anpassa tvättidens längd efter bokat tvättprogram och på det sättet ge fler tillgång till tvättstugan.

På samma sätt kan ett passagesystem på ett företag användas för att boka mötesrum, så slipper man dubbelbokningar.

Boka andra gemensamma utrymmen

Inte bara tvättstugan eller mötesrum kan bokas online. Ett modernt passagesystem i företaget eller Brf:en kan användas för att boka alla typer av gemensamma utrymmen, inklusive men inte begränsat till:

 • Festlokal/Festrum: Större utrymmen anpassade för sociala tillställningar eller evenemang, tillgängliga för bokning för privata fester eller föreningsaktiviteter.
 • Gym/Fitnessrum: Om föreningen eller företaget har ett gym eller ett fitnessrum, kan dessa bokas för att säkerställa tillgänglighet och begränsa antalet personer som använder utrustningen vid en given tidpunkt.
 • Relaxavdelning/Sauna: För de fastigheter som har en relaxavdelning eller en bastu, kan bokningssystemet hjälpa till att hantera tillgänglighet och underhålla en bekväm och reglerad användning.

Bostadsrättsföreningens behov

trapphus i bostadsrättsförening

Den lilla föreningen

Storleken på föreningen kan ha stor betydelse för vilka lösningar och funktioner som är lämpliga och vilka som är överflödiga.

En liten förening med bara ett fåtal lägenheter har kanske varken behovet eller ekonomin för ett helt och hållet elektroniskt system med porttelefon med inbyggd kamera och passerbrickor på varenda lås.

En kompromiss kan vara att installera ett enklare passagesystem som inte är anslutet till internet och bara använda det för de mest använda dörrarna (exempelvis entré, cykelförråd och soprum). Med ett fåtal dörrar är det ingen match att uppdatera kortläsare på plats.

Den stora föreningen

Den större föreningen har större behov än den mindre. Mer människor. Mycket rörelse. Flera hus. Många trappuppgångar. Otaliga källargångar, förrådsutrymmen och andra passager och utrymmen. Allt utspritt över stora ytor – ibland räknat i hektar. Här finns också många garage, cykelrum, soprum och tvättstugor. Det finns föreningslokaler, festlokal, relaxavdelning, övernattningslägenheter med mera.

Här behövs ett passagesystem som kan administreras och uppdateras på distans. För att ytterligare mildra arbetsbördan läggs detta förmodligen på leverantören som tillhandahåller det som en tjänst. Och till detta finns också underlag att bära extra kostnad för AI-kameror som öppnar garagedörrar, onlinebokning av tvättstuga och andra gemensamma utrymmen och mobilnycklar som både hantverkare och besökare kan ha.

Företagets behov

Passagesystem företag | SafeTeam

Det lilla företaget

I ett litet företag, kanske med bara några få anställda, är behoven av säkerhet och tillgänglighet annorlunda än i större företag, och antagligen aningen mindre. Här kan ett enklare passagesystem vara tillräckligt. Kanske räcker det med ett offline passagesystem med enbart en grundläggande kortläsare eller ett kodlås för huvudingångar och eventuella privata områden.

Dessa enklare system minskar behovet av teknisk support och underhåll, vilket passar väl för ett mindre företag. Enkla mekaniska eller elektroniska lås kan vara allt som behövs för att säkerställa kontroll på tillträdet.

Det stora företaget

För större företag, med många anställda och mötesrum såväl som flera kontorslokaler, krävs ett mer avancerat och integrerat passagesystem. Här kan det vara aktuellt med nätverksanslutna system som låter administratörer hantera tillträde och säkerhet på distans. Detta kan inkludera avancerade funktioner som passerkort med olika behörighetsnivåer och integration mellan passagesystem och larm.

Stora företag kan också dra nytta av mer avancerade funktioner som realtidsövervakning och integrering med andra byggnadssystem för effektivitet och säkerhet. Till detta kan man också lägga till användning av mobilapplikationer för att skapa temporära tillstånd för besökare eller kunder, vilket ytterligare förbättrar säkerheten och flexibiliteten i företagets passagesystem.

Den nära framtiden för passagesystem

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och nya funktioner och möjligheter tillkommer. Men vi människor behöver också tid för att vänja oss och bli bekväma med tekniken. Framtidens passagesystem för lägenheter och kontor kommer bli allt mer avancerade, och erbjuda en högre nivå av säkerhet och funktionalitet.

Ansiktsigenkänning

Det är exempelvis fullt möjligt att ersätta passagesystemets tagg med ansiktsigenkänning. Den sortens lösning används redan i vissa verksamheter, exempelvis gym. Men det är en sak att låta sin passage in och ut från gymmet registreras, en annan sak att registrera varje gång man går hemifrån. Så än så länge är vi inte redo. Men kanske är det standard om bara några år.

Biometrisk autentisering

Utöver ansiktsigenkänning kan passagesystem använda andra former av biometrisk autentisering, såsom fingeravtryck, handavtryck och irisskanning. Dessa metoder erbjuder högre säkerhetsnivåer och kan vara svårare att förfalska. Biometrisk teknik utvecklas kontinuerligt för att bli snabbare och mer pålitlig.

Integrerad säkerhetsstyrning

Redan idag kan passagesystem integreras med exempelvis larm, övervakningskameror och brandvarningssystem. Framtida system kan integreras på en djupare nivå, med ännu fler fastighetssystem. Genom integrationen kan säkerhetsåtgärder automatiseras baserat på specifika händelser eller beteenden.

Internet of Things (IoT) och smarta byggnader

Passagesystem kan kopplas till IoT-enheter för att skapa smarta byggnader. Detta innebär att tillträde kan styras baserat på en mängd faktorer i byggnaden för ökad säkerhet, energieffektivitet, driftkontroll m.m.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Användningen av AI och maskininlärning kommer öka inom nästan alla typer av system och industrier, och passagesystem är inget undantag. Det kan till exempel användas för att förbättra säkerheten och användarupplevelsen genom att identifiera ovanliga beteendemönster eller potentiella säkerhetshot, och anpassa systemets respons därefter.

Begränsningar och möjligheter – vikten av att välja rätt lösning

Det finns en mängd säkerhetssystem av olika fabrikat på marknaden. Lösningarna som beskrivs i denna text erbjuds inte hos alla fabrikat. Men i vår roll som fabrikatsoberoende säkerhetsinstallatör hjälper vi dig att hitta de fabrikat och säkerhetssystem som passar just er bostadsrättsförening eller ert företag.

Läs mer om olika produkter, funktioner och komplement vi erbjuder till våra passagesystem:

Behöver du passagesystem i Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping…

Är du säkerhetsansvarig och känner dig villrådig kring passagesystem och vad som är rätt för er? Vi erbjuder passagesystem i Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping, Trollhättan med flera orter i Sverige – kontakta oss så hjälper vi dig!

Vanliga frågor om passagesystem

 • Vad är ett passagesystem?

  Ett passagesystem är en teknisk lösning som används för att reglera och kontrollera tillträde till en byggnad eller ett område. Dessa system ersätter eller kompletterar traditionella lås och nycklar med elektroniska lås och nyckeltaggar. Genom att använda ett passagesystem kan en bostadsrättsförening eller organisation finjustera vem som har tillträde till olika delar av en fastighet, och när detta tillträde är tillåtet. Detta ökar säkerheten och ger en högre kontroll över fastighetens tillträdespunkter.

 • Vilka fördelar har ett passagesystem?

  • Förbättrad säkerhet: Möjligheten att kontrollera och begränsa tillträde till specifika områden förhindrar obehörig åtkomst.
  • Spårbarhet: Det går att spåra och registrera när och av vem en dörr öppnats, vilket är användbart för säkerhetsövervakning.
  • Bekvämlighet: Användare behöver inte hantera flera nycklar, och vid förlust av passerkort eller taggar kan dessa enkelt inaktiveras.
  • Integration: Kan integreras med andra säkerhetssystem, som övervakningskameror eller larmsystem, för en mer heltäckande säkerhetslösning.
 • Hur fungerar ett elektroniskt passagesystem?

  Ett elektroniskt passagesystem fungerar genom att elektroniska lås och läsare (t.ex. RFID-läsare, magnetkortläsare, biometriska skannrar) används för att kontrollera tillträde. Användaren presenterar ett giltigt passerkort, tagg, eller biometrisk data (som ett fingeravtryck eller ansikte) vid läsaren. Systemet jämför informationen med en databas för att verifiera behörigheten. Om behörigheten är godkänd, signalerar systemet till låset att öppna. Dessa system kan även kopplas till en central server för övervakning och administration av tillträdesrättigheter.

 • Vad är skillnaden mellan ett passagesystem och en traditionell nyckel?

  Skillnaden mellan ett passagesystem och ett traditionellt låssystem med vanlig nyckel handlar framförallt om flexibilitet och säkerhet. Medan en traditionell nyckel fysiskt öppnar ett lås, erbjuder ett passagesystem fler möjligheter att enkelt ändra behörigheter, spåra användning och integrera med andra säkerhetssystem. En förlorad passertagg eller passerkort kan snabbt inaktiveras, medan en förlorad nyckel innebär att man ofta behöver byta ut hela låset av säkerhetsskäl.

 • Vad är skillnaden mellan ett offline passagesystem och ett online passagesystem?

  Passagesystem delas ofta upp i offlinesystem och onlinesystem.

  • I ett offline passagesystem är det nyckeltaggen som är kodbäraren. Taggen programmeras och bär på behörigheten.
  • I ett online passagesystem kontrolleras behörigheten centralt i en databas som nås via nätverksuppkoppling.
 • Kan ett passagesystem anpassas efter olika säkerhetsnivåer?

  Ja, behörigheter i systemet kan anpassas så att olika användare, eller grupper av användare, får tillgång till specifika områden vid bestämda tider. Det går också att kombinera olika typer av autentiseringsmetoder (t.ex. kort och kod, eller tagg och kod) för områden med högre säkerhetskrav.

 • Vilka är några tillämpningar av passagesystem?

  • Kontorsbyggnader: För att kontrollera tillträde till olika kontorsutrymmen.
  • Industriområden: För att skydda känsliga eller farliga områden.
  • Bostadsrättsföreningar: För att säkra entréer och gemensamma utrymmen som tvättstugor och cykelförråd.
  • Skolor och universitet: För att reglera tillträde till klassrum, laboratorier och personalutrymmen.
  • Offentliga byggnader: För att säkra tillträde till begränsade områden samtidigt som allmänheten får tillgång till andra delar.
  • Lägenheter: För att integrera passagesystemet med individuella lägenheter och skapa en fullt integrerad lösning genom hela bostadsrättsföreningen/fastigheten.
 • Hur väljer jag rätt passagesystem för mitt företag?

  För att välja rätt passagesystem för ditt företag, bör du överväga följande faktorer:

  • Säkerhetsbehov: Bedöm vilken säkerhetsnivå som behövs och vilka områden som ska skyddas.
  • Antal användare: Tänk på hur många personer som kommer att använda systemet.
  • Flexibilitet och skalbarhet: Se till att systemet kan anpassas och växa med företagets behov.
  • Integration: Kontrollera om systemet kan integreras med andra befintliga säkerhetssystem.
  • Budget: Bestäm en budget och jämför olika system inom den prisklassen.
  • Leverantör: Välj en pålitlig leverantör med god support och service.
 • Hur väljer jag rätt passagesystem för min Brf?

  När du väljer ett passagesystem för en bostadsrättsförening, bör du överväga:

  • Behov och storlek på Brf: Storleken på föreningen och specifika säkerhetsbehov.
  • Användarvänlighet: Systemet bör vara enkelt för alla boende att använda.
  • Underhåll och support: Möjlighet till service och support från leverantören.
  • Kostnad: Budget för installation och eventuell löpande kostnad för systemet.
  • Framtidssäkerhet: Se till att systemet kan uppgraderas eller anpassas i framtiden.
 • Är passagesystem säkra från hackning eller sabotage?

  Inga system är helt immuna mot hackning eller sabotage, men moderna passagesystem är designade med flera säkerhetslager för att minimera riskerna. Detta inkluderar krypterad kommunikation, säkerhetsuppdateringar och fysiska säkerhetsåtgärder. Det är viktigt att regelbundet uppdatera systemets mjukvara och följa bästa praxis för IT-säkerhet.

 • Kan jag integrera passagesystemet med andra säkerhetssystem?

  Ja, många moderna passagesystem kan integreras med andra säkerhetssystem som övervakningskameror, inbrottslarm, brandlarm och byggnadsautomationssystem. Denna integration möjliggör en mer omfattande och effektiv säkerhetslösning.

 • Hur underhåller jag ett passagesystem?

  För att underhålla ett passagesystem, bör du:

  • Regelbundet kontrollera och testa alla komponenter (lås, läsare, servrar).
  • Hålla programvaran och firmware uppdaterad för att säkra mot säkerhetshot.
  • Vid behov, rengöra och underhålla fysiska komponenter som läsare och lås.
  • Övervaka systemets prestanda och loggar för att identifiera och åtgärda eventuella problem.
  • Vid behov, konsultera med leverantören eller en specialist för större underhåll eller uppgraderingar.
 • När krävs stämmobeslut för installation av passagesystem i vår bostadsrättsförening?

  Om er bostadsrättsförening överväger att installera ett passagesystem, kan det krävas ett stämmobeslut på föreningsstämman beroende på systemets omfattning och kostnad. Generellt sett gäller följande:

  • Mindre förändringar eller underhåll: Om installationen av ett passagesystem kan ses som ett mindre underhåll eller en mindre förbättring av befintliga säkerhetssystem, kan det vara så att styrelsen kan fatta beslutet utan att behöva ta det genom en stämma. Styrelsen har ofta mandat att fatta beslut om löpande underhåll och mindre investeringar.
  • Större investeringar: Om installationen innebär en större investering eller en väsentlig förändring av fastighetens karaktär eller användning, är det vanligtvis nödvändigt att fatta beslutet på en föreningsstämma. I sådana fall krävs ofta en majoritet av rösterna för att godkänna investeringen.
  • Ändring av gemensamma utrymmen: Eftersom ett passagesystem ofta installeras i gemensamma utrymmen och kan påverka alla medlemmars användning av dessa, kan det vara lämpligt att diskutera och rösta om detta på en stämma, även om det rent tekniskt skulle kunna falla under styrelsens beslutsmandat.
  • Budget och finansiering: Om installationen påverkar föreningens ekonomi väsentligt, exempelvis genom en höjning av månadsavgifter eller en engångskostnad som kräver finansiering, är det lämpligt att ta upp detta till stämma för godkännande av medlemmarna.

  När det gäller att implementera ett passagesystem i en bostadsrättsförening, och frågan om ett stämmobeslut behövs, är det alltid klokt att konsultera föreningens stadgar och eventuellt få juridisk rådgivning. Detta säkerställer att ni följer rätt förfarande specifikt för er bostadsrättsförening. Kommunikation och transparens med medlemmarna är också avgörande för att säkerställa brett stöd för beslutet om ett passagesystem och eventuellt stämmobeslut.

   

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin